Verklaring van TNO Tech Transfer

Status toegankelijkheid https://techtransfer.tno.nl/

TNO is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-02-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

TNO streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website TNO Tech Transfer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van TNO is beschikbaar via de link https://dashboard.digitoegankelijk.nl/organisaties/658

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

TNO verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website TNO Tech Transfer te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver TNO is gevorderd met de toegankelijkheid van TNO Tech Transfer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-02-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van TNO.
Functie: Director Marketing & Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-02-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via techtransfer@tno.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website techtransfer.tno.nl

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website TNO Tech Transfer : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website TNO Tech Transfer is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op meerdere pagina's wordt met een icoon aangegeven dat een bestand gedownload kan worden, bijvoorbeeld op pagina tno-subsites.iprox.nl/paginatypen/landingspagina-lijsten-inhoudsblokken/.

  • Maatregel:

   Dit wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   In het navigatiemenu bovenaan iedere pagina staan menu-items die zijn opgemaakt als kop-element. Dat is niet ontoegankelijk, maar zoals het nu is ingesteld wordt nu de koptekst gepresenteerd aan hulpsoftware als 'Huisstijlhuisstijlopenen' en dat is wel ontoegankelijk. Dit komt omdat er twee link elementen binnen het h2-element zijn genest die beiden worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Dit wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer een item in een uitgeklapt navigatiemenu item muisfocus heeft, kleurt de tekst blauw (HEX #3369FF). De contrastratio op de donkerblauwe achtergrond (HEX #002484) is hier 2,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Maatregel:

   Dit wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 pixels inzoomen naar 400% valt op de homepage de linktekst 'youtube' over de tekst 'Inhoud wordt niet getoond' heen, waardoor beide teksten niet meer goed leesbaar zijn. Zorg ervoor dat inzoomen niet zorgt voor verlies van informatie of functionaliteit. Vermijd daarbij het gebruik van een horizontale scrollbar.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer bezoekers op pagina tno-subsites.iprox.nl/paginatypen/download/ met schermgrootte 1280 bij 1024 pixels inzoomen naar 400% en de tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven in dit succescriterium, is de tekst 'Download' niet meer geheel leesbaar. Zorg ervoor dat het wijzigen van de tekstafstand niet zorgt voor een verlies van functionaliteit of informatie. Dit probleem doet zich op meerdere pagina's voor, zie ook succescriterium 1.4.10.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer bezoekers met het toetsenbord langs de social media iconen in de footer van iedere pagina navigeren, verschijnt er aanvullende tekst op de pagina. Bij ingezoomde weergave valt deze tekst over andere tekst heen. Bezoekers moeten deze content daarom kunnen verwijderen zonder de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   In de footer van iedere pagina krijgt de link 'Vertel een vriend' toetsenbordfocus, terwijl deze link niet zichtbaar is op de pagina. Dit is verwarrend. Verwijder de link, of zorg ervoor dat de link zichtbaar is op de pagina om dit probleem op te lossen.

   Wanneer bezoekers op pagina tno-subsites.iprox.nl/paginatypen/evenementenagenda een maand selecteren refresht de pagina en komt de focus weer bovenaan de pagina te staan. Dit is verwarrend. Zorg ervoor dat de focus zich verplaatst naar waar de bezoeker was gebleven. Zie ook succescriterium 3.2.2.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op iedere pagina komt een h1 kop voor, die bestaat uit het logo van TNO en de tekst 'Demo subsite'. De kop die gepresenteerd wordt aan hulpsoftware is 'tno-logo-white Demo subsite'. Dit is geen beschrijvende kop. Verwijder het h1-element van het logo om dit probleem op te lossen.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verschijnt er een hamburgermenu. In het geopende hamburgermenu krijgen de pijltjes om de menu-items uit te klappen geen zichtbare focus. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren maar het scherm wél kunnen zien, weten waar zij zich op de pagina bevinden door een zichtbare focusrand toe te voegen.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 10. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer bezoekers op pagina tno-subsites.iprox.nl/paginatypen/evenementenagenda/ een maand selecteren, refresht de pagina direct. Dit is verwarrend, omdat dit niet aangekondigd wordt. Zorg ervoor dat bezoekers er zelf voor kunnen kiezen om de zoekopdracht te versturen, of laad de informatie in de pagina zonder de pagina te refreshen (en zorg ervoor dat hulpsoftware hier een melding van krijgt).

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De placeholders op pagina tno-subsites.iprox.nl/paginatypen/formulier/ geven informatie over hoe het invoerveld ingevuld moet worden, bijvoorbeeld: dd-mm-jjjj bij de vraag 'Wanneer is/was het?'. De placeholder verdwijnt wanneer een bezoeker begint met typen. Zorg ervoor dat labels en instructies zichtbaar blijven tijdens het invullen van invoervelden.

   Opmerking: Op pagina tno-subsites.iprox.nl/paginatypen/formulier/ wordt een cognitieve functietest gebruikt als beveiligingscheck (het oplossen van een som). Dit is een barrière voor verschillende doelgroepen. Gebruik bij voorkeur een toegankelijkere manier.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op iedere pagina staat het logo van TNO met daarnaast de tekst 'Demo subsite'. Deze tekst is binnen een div-element geplaatst, als onderdeel van het a-element. Het div-element is een block level element en mag daarom niet binnen een inline element als het a-element geplaatst worden. Gebruik een span-element om dit probleem op te lossen.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die TNO heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424