Verklaring van TenderNed

Status toegankelijkheid https://www.tenderned.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-05-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website TenderNed.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://www.tenderned.nl/cms/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website TenderNed gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van TenderNed en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-05-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Manager NOU.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-05-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via functioneelbeheer@tenderned.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.tenderned.nl/cms/contact/klacht.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Tenderned.nl bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Website op basis van Drupal 9
 2. Aankondigingenplatform
 3. Aanbestedingsapplicatie (inloggen)

We hebben alle onderdelen laten onderzoeken door Stichting Accessibility. De uitkomst van deze onderzoeken is status B. 

Het toegankelijkheidsonderzoek van de applicatie is uitgevoerd op  www.cursus.tenderned.nlDe daadwerkelijke applicatie (productieomgeving) is namelijk alleen toegankelijk voor specifieke gebruikers: medewerkers van aanbestedende diensten en Nederlandse en buitenlandse ondernemers. Overigens is de cursusomgeving qua code identiek aan de productieomgeving. Het enige verschil is dat de cursusomgeving fictieve data bevat. Het onderzoek geldt dus ook voor de productieomgeving.

Onevenredige last voor applicatie
De applicatie is een (bedrijf)kritische applicatie. Er zijn zo’n 360 schermen en ongeveer 460.000 coderegels. Het volledig toegankelijk maken van de applicatie vraagt om een enorme investering. De investering is zo groot dat deze niet in verhouding staat tot de winst. 

Baliebezoek
Natuurlijk moet iedereen gebruik kunnen maken van TenderNed. Daarom bieden wij als alternatief de mogelijkheid van een baliebezoek. Op de pagina https://www.tenderned.nl/cms/toegankelijkheid-van-tenderned vertellen wij hier meer over. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website TenderNed : voldoet gedeeltelijk

De website TenderNed is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.tenderned.nl/cms/sites/default/files/2023-04/onderzoeksrapport_applicatie_0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-03-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.tenderned.nl/cms/sites/default/files/2022-12/onderzoek-tenderned.nl-wcag-2.1-aa.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.tenderned.nl/cms/sites/default/files/2021-07/TenderNed%20WCAG%202.1%20onderzoek%20februari%202021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 0.0.0 - Algemeen
  • Beschrijving van de afwijking:

   Om de toegankelijkheid van onze website, het aankondigingenplatform en de applicatie te controleren, lieten we meerdere toegankelijkheidsonderzoek doen door Stichting Accessibility. Opgemerkt wordt dat zichtbaar is dat we veel aandacht aan de toegankelijkheid hebben geschonken, maar dat er wel een aantal problemen ten aanzien van toegankelijkheid zijn gevonden. Als gevolg hiervan hebben we een B-status.

  • Oorzaak:

   De applicatie is een (bedrijf)kritische applicatie, die al ruim 10 jaar bestaat. Er zijn zo’n 360 schermen en ongeveer 460.000 coderegels. Het volledig toegankelijk maken van de applicatie vraagt om een enorme investering. De investering is zo groot dat deze niet in verhouding staat tot de winst. Hierdoor is er sprake van een onevenredige last.

   Bovendien gaat onze ontwikkelcapaciteit de komende periode grotendeels op aan (bedrijfs)kritische wettelijke verplichtingen, zoals de implementatie van nieuwe aankondigingsformulieren (eForms). Het voldoen aan de toegankelijkheidseisen is hierbij uiteraard een continu uitgangspunt.

  • Gevolg:

   Mogelijk lopen gebruikers van onze site en applicatie tegen problemen aan omdat een (deel van de) pagina niet toegankelijk is.

  • Alternatief:

   TenderNed biedt een baliebezoek aan gebruikers van onze website en applicatie die tegen problemen aanlopen omdat een pagina niet toegankelijk is. Wij helpen hen graag verder op ons kantoor in Assen of in Den Haag. Wel eerst even aanmelden via het het contactformulier op onze website. Kies bij onderwerp 'baliebezoek'.

  • Maatregel:

   We hebben de leveranciers van de website en applicatie de opdracht gegeven om afwijkingen z.s.m. te verhelpen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie is een (bedrijf)kritische applicatie, die al ruim 10 jaar bestaat. Er zijn zo’n 360 schermen en ongeveer 460.000 coderegels. Het volledig toegankelijk maken van de applicatie vraagt om een enorme investering. De investering is zo groot dat deze niet in verhouding staat tot de winst. Hierdoor is er sprake van een onevenredige last. Natuurlijk moet iedereen gebruik kunnen maken van TenderNed. Daarom bieden wij als alternatief de mogelijkheid van een baliebezoek.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Onze ontwikkelcapaciteit gaat de komende periode grotendeels op aan (bedrijfs)kritische wettelijke verplichtingen, zoals de implementatie van nieuwe aankondigingsformulieren (eForms) die vanaf 25 oktober 2023 gelden in de Europese Unie. Hierdoor zijn wij niet in staat maatregelen te nemen om de applicatie volledig toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   Aan elke handeling die een gebruiker in TenderNed uitvoert, is op de achtergrond een aankondigingsformulier gekoppeld.

   De Europese Commissie verplicht alle lidstaten van de Europese Unie om uiterlijk op 25 oktober 2023 de nieuwe aanbestedingsformulieren geïmplementeerd te hebben.

   Dit betekent een grote wijziging in de techniek en architectuur van de TenderNed-applicatie. Onze ontwikkelcapaciteit staat de komende periode vrijwel volledig in het teken om aan deze (bedrijfs)kritische wettelijke verplichtingen te voldoen.

  • Gevolg:

   We hebben onvoldoende ontwikkelcapaciteit om de applicatie volledig toegankelijk te maken.

  • Alternatief:

   We bieden een baliebezoek aan gebruikers die vanwege toegankelijkheidsproblemen vastlopen op de website of in de applicatie.

  • Maatregel:

   TenderNed heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen de implementatie van de nieuwe aankondigingsformulieren uit te stellen. De specificaties hiervoor zijn 6 maanden te laat aangeleverd door de commissie en zijn van matige kwaliteit. Aan de oproep van TenderNed is geen gehoor gegeven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hierboven
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2030

Onevenredige last

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209