Verklaring van TenderNed

Status toegankelijkheid https://www.tenderned.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website TenderNed.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is beschikbaar via de link https://www.tenderned.nl/cms/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website TenderNed gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gevorderd met de toegankelijkheid van TenderNed en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) .
Functie: Manager PIANOo.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via functioneelbeheer@tenderned.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.tenderned.nl/cms/contact/klacht.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Blijven verbeteren

TenderNed werkt continu aan de toegankelijkheid van onze website. Bijvoorbeeld:

 • we hebben (bijna) alle technische tekortkomingen laten repareren door onze leverancier
 • we hebben teksten met te weinig contrast aangepast, bijvoorbeeld oranje omgezet naar zwart
 • we hebben een nieuwe videospeler geïnstalleerd
 • we hebben pdf’s omgezet naar webpagina’s
 • we hebben onze handleidingen herschreven en opnieuw gestructureerd
 • we gebruiken bij alle teksten de juiste html-codes bij koppen, vet en cursief
 • we voorzien afbeeldingen van de correcte alt-teksten

De website TenderNed.nl

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website, en niet de TenderNed-applicatie. De applicatie en het aankondigingenplatform zijn niet onderzocht op toegankelijkheid.

Onderzoek

In februari 2021 is een onderzoek gedaan door Stichting Accessibility. Bijna alle afwijkingen die bleken uit dit onderzoek zijn inmiddels opgelost. De aanpassingen zijn beschreven in deze verklaring.

Documenten van derden op het aankondigingenplatform

Aanbestedende diensten publiceren veel openbare documenten in hun aanbestedingen. TenderNed controleert deze niet op toegankelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aanbestedende diensten. Wij wijzen hen hier wel op.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website TenderNed : voldoet gedeeltelijk

De website TenderNed is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.tenderned.nl/cms/sites/default/files/2021-07/TenderNed%20WCAG%202.1%20onderzoek%20februari%202021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen.

   "Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]"

  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Decoratieve afbeeldingen hebben geen alt-tekst meer
   • Logo TenderNed: visueel en alt-tekst zijn nu gelijk
   • In hamburgermenu: knop ‘kruisje’ heeft nu een tekstueel alternatief
   • Rijksoverheid logo in footer: klikbare afbeelding met alt-tekst van gemaakt
   • Bij illustratie onderaan homepage: voor screenreaders "Afspelen" en "Pauze" toegevoegd (of vertaling)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 2. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen.

   "Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen."
  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Bij ingezoomde pagina’s is het aangepast, zodat menu’s en labels zichtbaar en goed leesbaar blijven
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   Nog geen correcte werking van de filters op de zoekpagina. Als nu wordt ingezoomd zijn de placeholderteksten niet meer goed leesbaar, en de keuzemogelijkheden bij 'onderwerp' en 'sorteer' zijn niet meer goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt later gerepareerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen.

   "De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht."
  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • ‘Radiobuttons’ naast zoekvenster hebben voortaan een zwarte stip in plaats van oranje
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen.

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Contrast getest met ‘Contrast Analyzer’
   • Oranje tekst met onvoldoende contrast op verschillende plaatsen zwart gemaakt, zoals ‘Nieuws’ op de homepage
   • Menulinks in het hoofdmenu duidelijker gemaakt door onderstrepen bij ‘Mouse over’
   • TenderNed-logo vervangen door variant zonder (oranje) pay-off
   • Skip-link (Overslaan en naar de inhoud gaan): tekst nu zwart en onderstreept
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen.

   "Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit."

  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Het volledige menu, inclusief het item ‘Datasets’, is nu ook zichtbaar (in hamburgermenu) bij vergrootte tekst, of mobiel scherm
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen.

   "Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten."

  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Alle in en openklapbare onderdelen zijn nu met het toetsenbord te bedienen
   • hoofditems van het verticale menu is nu met het toetsenbord te bedienen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen. De oplossingen vallen gedeeltelijk onder:

   • Info en relaties (succescriterium 1.3.1)
   • Fout identificatie (succescriterium 3.3.1)

   "Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur."
  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Formulieren ‘Contact Servicedesk en Klacht indienen’ aangepast zodat ze nu aan de eisen voldoen:

   • correctie timing
   • correcte foutmeldingen
   • correcte relatie visuele label en het bijhorende invoerveld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze afwijking is inmiddels grotendeels verholpen.

   "Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën."

  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden niet gebouwd volgens de huidige richtlijnen

  • Gevolg:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Bij zoeken invoerveld het geassocieerd label toegevoegd
   • Bij zowel hamburgermenu als de ‘accordeons’, tekstuele uitleg over status toegevoegd: ‘ingeklapt’ en ‘uitgeklapt’. Deze uitleg is voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209