Verklaring van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Status toegankelijkheid https://www.rdi.nl/

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksinspectie Digitale Infrastructuur gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijksinspectie Digitale Infrastructuur gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur .
Functie: Hoofd Strategie & Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-01-2023.

Feedback en contactgegevens

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur werkt er hard aan om de website voor iedereen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan, neem dan contact met ons op. Dit kan onder meer het geval zijn bij rapporten op deze website die in opdracht van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) door andere organisaties zijn opgesteld.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijksinspectie Digitale Infrastructuur : voldoet gedeeltelijk

De website Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksinspectie Digitale Infrastructuur dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rdi.nl/binaries/agentschap-telecom/documenten/rapporten/2021/03/09/toegankelijksonderzoek/Toegankelijkheidsonderzoek+Agentschap+Telecom.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksinspectie Digitale Infrastructuur dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Niet alle afbeeldingen hebben een alt-tekst

  • Gevolg:

   Gebruiker krijgt niet mee wat er op het plaatje wordt afgebeeld

  • Alternatief:

   Markeren als decoratief of een alt-tekst toevoegen

  • Maatregel:

   Afbeeldingen worden gemarkeerd als decoratief of voorzien van een alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media.

  • Oorzaak:

   Informatie wie in beeld is, is niet opgenomen.

  • Gevolg:

   De gebruiker mist belangrijke informatie en context.

  • Alternatief:

   Informatie is in beeld opgenomen.

  • Maatregel:

   Informatie in beeld is opgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er is een blok tekst dat niet semantisch is opgemaakt, het is alleen visueel afwijkend opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Dit wordt door hulpsoftware niet als afwijkend geïnterpreteerd.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Tekstblokken opmaken als figure.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de codelaag van een pdf ontbreekt een deel van de tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst komt niet voor in de codelaag.

  • Gevolg:

   Tekst is niet beschikbaar voor iemand die de tekst niet kan zien.

  • Alternatief:

   Tekst is als platte tekst aanwezig op website.

  • Maatregel:

   Betreffende brochure is verwijderd. Tekst is als platte tekst aanwezig op website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur gebruiken om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   In afbeelding staat bijvoorbeeld groen is KPN, roze is T-Mobile.

  • Gevolg:

   Gebruikers die geen kleurverschillen kunnen herkennen zien geen verschil, de tabel is voor deze groep onbruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Infographics op website beoordelen op nut en noodzaak. Blijft de infographic op de website dan wordt deze toegankelijk gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft de juiste contrastverhouding.

  • Oorzaak:

   Contrast ondertitels, contrast copyright teken op afbeeldingen en contrast van tekst op headers is onvoldoende.

  • Gevolg:

   De tekst wordt minder goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit zit in o.a. de opmaak van het cms PRO. Bevindingen worden opgepakt in nieuwe releases.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruik tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Op een aantal afbeeldingen staat tekst of bijvoorbeeld een copyright teken.

  • Gevolg:

   De tekst wordt door gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien gemist.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij een aantal afbeeldingen plaatsen we de tekst onder de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft de juiste contrastverhouding.

  • Oorzaak:

   Contrast achtergrondkleur is te laag.

  • Gevolg:

   De tekst wordt minder goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit zit o.a. in de opmaak van het cms PRO. Bevindingen worden opgepakt in nieuwe releases.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De h1-kop heet Home.

  • Gevolg:

   De titel 'Home' dekt de lading niet goed.

  • Alternatief:

   Een homepage, homepagina wordt ook home genoemd.12-

  • Maatregel:

   Uit het rapport komt naar voren dat de titel niet goed de lading dekt. Dit is echter de homepagina van Agentschap Telecom. Dit is een functionaliteit van cms PRO. We laten dit zo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een document heeft bladwijzers.

  • Oorzaak:

   De brochure in kwestie heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Navigeren door een document is moeilijker.

  • Alternatief:

   De nieuwe tekst is als platte tekst op de website geplaatst.

  • Maatregel:

   Document is verouderd. Daarom is de brochure verwijderd. De nieuwe tekst is als platte tekst op de website geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021
 11. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De vragen zijn opgemaakt met een <strong> element, dat is daar niet voor bedoeld.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet op koppen navigeren.

  • Alternatief:

   De vragen zijn voorzien van koppen.

  • Maatregel:

   Vragen worden voortaan met koppen opgemaakt. Daarnaast heeft cms PRO heeft nu een 'veelgestelde vragen' toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Stel de juiste taal in voor een webpagina.

  • Oorzaak:

   De pagina 'English' is opgebouwd met Engelse tekst, de taal van de pagina staat op Nederlands.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware zal de pagina in het Nederlands proberen voor te lezen, dat geeft een onbegrijpelijke uitspraak.

  • Alternatief:

   Taalinstelling is gewijzigd.

  • Maatregel:

   Taalinstelling Engelstalige pagina's gewijzigd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Stel de juiste taal in voor een link.

  • Oorzaak:

   De pagina 'English' is opgebouwd met Engelse tekst, de taal van de pagina staat op Nederlands.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware zal de link in het Nederlands proberen voor te lezen, dat geeft een onbegrijpelijke uitspraak.

  • Alternatief:

   Taalinstelling is gewijzigd.

  • Maatregel:

   Taalinstelling Engelstalige pagina's gewijzigd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021
 14. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Onderwerp 'Vergunning aanvragen of registreren'. In het browsermenu staat 'Vergunningen en registratie'. In de tekst op de webpagina staat 'Overzicht vergunningen en registraties'.

  • Gevolg:

   Geen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Logische opbouw onderwerpen op website. Titel pagina is 'Vergunning aanvragen of registreren'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209