Verklaring van Raad voor het Openbaar Bestuur

Status toegankelijkheid https://www.raadopenbaarbestuur.nl/

Raad voor het Openbaar Bestuur is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Raad voor het Openbaar Bestuur streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raad voor het Openbaar Bestuur.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Raad voor het Openbaar Bestuur is beschikbaar via de link https://www.raadopenbaarbestuur.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Raad voor het Openbaar Bestuur van Raad voor het Openbaar Bestuur voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor het Openbaar Bestuur .
Functie: Secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@raadopenbaarbestuur.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Raad voor het Openbaar Bestuur

Aanvullende informatie van de Raad voor het Openbaar Bestuur:
De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

 • SC 1.1.1 - De iconen voor 'datum', 'tijd' en 'locatie' in de link van een activiteit hebben geen tekstueel alternatief.
  Oplossing: iconen zijn onzichtbaar voor hulptechnologieën.
 • SC 1.4.3 - De tekst 'zoekresultaten, gefilterd op' heeft onvoldoende contrast. 
  Oplossing: Kleur blauw van knop aangepast.
 • Contrast van knop voor volgen op Twitter onvoldoende.
  Oplossing: Kleur blauw van knop aangepast.
 • De tekst 'activiteit' (h2) heeft onvoldoende contrast.
  Oplossing: Kleur blauw van knop aangepast.
 • De tekst 'personen' en het label waar raadsleden werkzaam zijn, hebben onvoldoende contrast.
  Oplossing: Kleur grijs aangepast.
 • SC 1.4.11 - De focus indicator op de button Zoeken heeft onvoldoende contrast.
  Oplossing: focus indicator heeft nu de standaard zwart-witte lijn als focus.
 • Iconen, invulvelden, dropdown elementen en de hover-status in de 'date picker' in het onderdeel 'filterTagsWrapper' hebben onvoldoende contrast. 
  Oplossing: Is nu uitgevoerd in zwart/wit.
 • De focus indicator op het logo en op de links heeft onvoldoende contrast.
  Opgelost.
 • De hover-status van de bedieningselementen in de videospeler en audiospeler (Afspelen/pauzeren, volume, etc) hebben onvoldoende contrast.
  Oplossing: Knop schaduw gegeven en afspeelicoon vaste kleur gegeven ipv doorzichtig.
 • SC 1.4.13 - De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.
  Opgelost.
 • SC voor 2.4.7 -  Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
  Oplossing: Overbodige knop verwijderd.
 • SC 4.1.1 - In het formulier worden twee aria-describedby gebruikt terwijl de bijbehorende ID's niet bestaan.
  Opgelost.

 • Voorleesprogramma leest de meldingen niet als eerste voor. Deze hebben geen bijbehorende aria-rol, aria-live of alert-attribuut.
  Oplossing: Attribuut aria-hidden verwijderd.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Raad voor het Openbaar Bestuur : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Raad voor het Openbaar Bestuur is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De iconen voor 'datum', 'tijd' en 'locatie' in de link van een activiteit hebben geen tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   Technisch.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn onnodig zichtbaar voor bezoekers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier CMS om alt tekst aan te bieden bij iconen of deze onzichtbaar te maken voor hulptechnologieën.

   Per 01-03-2021 opgelost: iconen zijn onzichtbaar voor hulptechnologieën.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle afbeeldingen in adviezen hebben een alt tekst of worden verborgen gehouden voor hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Alt tekst is niet ingevuld.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In het vervolg worden afbeeldingen in publicaties van alt teksten voorzien, of verborgen gehouden voor hulptechnologieën.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De inhoud kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Het e-mailadres loopt uit beeld.

  • Oorzaak:

   Technisch.

  • Gevolg:

   Informatie gaat verloren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier CMS dat tekst groter kan worden gemaakt zonder verlies van inhoud of functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten van de gebruikersinterface hebben onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Bij hoverstatus onvoldoende kleurcontrast.

  • Gevolg:

   Zichtbaarheid letters en bedieningselementen (play) vallen weg in de achtergrond.

  • Alternatief:

   Aanpassen kleuren.

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier CMS om voldoende kleurcontrast aan te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Technisch.

  • Gevolg:

   Focus moet worden verplaatst om aanvullende content te sluiten.

  • Alternatief:

   Technische oplossing om de volumeregelaar te sluiten zonder de focus te moeten verplaatsen.

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier CMS om te zorgen dat er mechanisme beschikbaar is om de volumeregelaar te sluiten zonder de focus te moeten verplaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het label waar de raadsleden werkzaam zijn, heeft onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#999999 op #FFFFFF).

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Aanpassen kleuren.

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier CMS om voldoende kleurcontrast aan te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij Signalement Kennisdelen: de tekst in de piramide diagrammen heeft onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Contrastverhouding is onvoldoende.

  • Gevolg:

   De tekst is niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij opmaak van publicaties vindt in het vervolg een check op voldoende contrast plaats.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler.

  • Oorzaak:

   Technisch.

  • Gevolg:

   Tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Technische oplossing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal van onderdelen op de pagina is niet goed ingesteld. In de footer staat de engelse tekst 'About the ROB' zonder taalinstelling. Op de pagina 'About the Council for Public Administration' staat de taal niet goed ingesteld.

  • Oorzaak:

   Technisch. Taalinstelling voor een hele pagina werkt niet. Bij documenttitel en koppen kan geen taal ingesteld worden.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruiker van hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier CMS om taalinstelling op koppen en documenttitels mogelijk te maken. En technische oplossing voor taalinstelling voor gehele pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor het Openbaar Bestuur heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209