Verklaring van CBG Geneesmiddeleninformatiebank

Status toegankelijkheid https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-06-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CBG Geneesmiddeleninformatiebank.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gepubliceerde informatie blijkt dat de website CBG Geneesmiddeleninformatiebank gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-06-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
Functie: Directeur, agentschap ter ondersteuning van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-06-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het CBG contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Medicijnautoriteit CBG zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen: 

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. 
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://rapporten.wcag.nl/rapporten/eenmeting/6513e11818937e82e0f3ffd2
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-01-2024
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op https://geneesmiddeleninformatiebank.nl
    • Alle documenten op https://geneesmiddeleninformatiebank.nl.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]

Voortgang

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen werkt aan het oplossen van de gevonden afwijkingen. De volgende afwijkingen zijn volgens College ter Beoordeling van Geneesmiddelen inmiddels opgelost:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Alt tekst verbeterd bij beide op alle pagina’s. Alt tekst gewijzigd naar Engels op alle Engelstalige pagina’s.
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Werkzame stoffen en hulpstoffen op de productdetailpagina's zijn nu lijsten (<ul> binnen de tabelcel). Overige bevindingen zijn gerelateerd aan PDF’s buiten onze controle (dus ook paragraaf 1 bijsluiter) welke we niet kunnen oplossen.
 • SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Disclaimer voor PDF’s buiten onze controle.
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Visited links kleur aangepast zodat verhouding minimaal 4,5:1 is.
 • SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Schaalbaarheid zonder contentverlies; logo blijft in beeld bij inzoomen; kalenderknoppen blijven zichtbaar bij inzoomen bij functies specifiek zoeken en zoeken in vrij tijdvak.
 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Focus indicator van Zoekbutton op oranje achtergrond en helpbutton op oranje achtergrond gewijzigd Focus indicator van links op witte achtergrond Focus indicator van links op grijze achtergrond Op de productdetailpagina is de vorm en kleur van focus meer gelijk gemaakt met de rest van de website.
 • SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   De hoogte van het Goedgekeurd blok is flexibel gemaakt zodat het blok meeschaalt met groter wordende tekst.
 • SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Disclaimer voor PDF’s.
 • SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Gebruikershandleiding Metadata bestand DIB verbeterd: koppen aangebracht (staat al in Productie). Disclaimer nodig voor overige PDF’s.
 • SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Alle paginatitels hebben een betekenisvolle naam gekregen, zowel voor Nederlands als Engels.
 • SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Disclaimers. Reden: op de pagina staat een uitgebreid zoekformulier via "Specifiek zoeken". Bij "Datum verstrekking handelsvergunning" staan invoervelden voor een datum. Deze datum kan worden ingevuld of worden geselecteerd uit een kalender. Deze kalender verschijnt niet op een logische plek in de code. Eerst moet worden genavigeerd door een tweede invoerveld en een tweede kalender knop. Om dit te wijzigen moet de implementatie van datum velden zo ingrijpend gewijzigd worden dat hier onevenredig veel tijd mee gemoeid zou zijn.
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Disclaimers. Reden: op de pagina staat een uitgebreid zoekformulier via "Specifiek zoeken". Bij "Datum verstrekking handelsvergunning" staan invoervelden voor een datum. Deze datum kan worden ingevuld of worden geselecteerd uit een kalender. Deze kalender verschijnt niet op een logische plek in de code. Eerst moet worden genavigeerd door een tweede invoerveld en een tweede kalender knop. Om dit te wijzigen moet de implementatie van datum velden zo ingrijpend gewijzigd worden dat hier onevenredig veel tijd mee gemoeid zou zijn.
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   CSS is aangepast om te voldoen aan de blauwe duidelijke focus zoals elders.
 • SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Statische tekst aangepast voor het Vind geneesmiddel veld en het logo dynamisch gemaakt zodat een andere taal voor het alternatief ook mogelijk is.
 • SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Templates aangepast zodat een deel van de metadata dynamisch gemaakt kon worden. Hierin de html lang-attribuut waarde kunnen zetten op <html class=" genericgrid js no-touch" xml:lang="en-GB" lang="en-GB"> voor de Engelstalige versie van de Geneesmiddeleninformatiebank.
 • SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Expliciet aangegeven met een melding dat de pagina ververst wordt bij keus voor een andere setting.
 • SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   De validatie op datums leverde foutmeldingen op die niet goed gekoppeld waren met de velden en de statusberichten waren niet leesbaar voor de hulpsoftware. Deze foutmeldingen zitten in datavalidation.js javascript file op de webserver. De functies in Datavalidation.js zijn nu generiek gemaakt: deze vraagt nu de taal op en het label van het date veld en neemt dit op in de foutmelding in de juiste taal.
 • SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Opgelost op: 06-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Attribuut role-alert toegevoegd aan de foutmeldingen.

Alternatieven

In de tussentijd biedt College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Bezoekers die problemen ondervinden met de toegankelijkheid van de informatie kunnen contact opnemen met het CBG via het contactformulier.

Maatregelen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
Medicijnautoriteit CBG zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen: Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Op 31-12-2026 zal de website https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geeft aan dat de uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last.

Toelichting

De PDF-documenten die op de CBG Geneesmiddeleninformatiebank te raadplegen zijn.

Alternatieven

Het CBG is actief betrokken bij de ontwikkeling van een elektronisch formaat voor medicijnproductinformatie (ePI) en werkt hierbij samen met andere Europese medicijnagentschappen, het EMA en diverse stakeholders. ePI bevordert de toegankelijkheid van de productinformatie.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619