Verklaring van Cultureel Erfgoed

Status toegankelijkheid https://www.cultureelerfgoed.nl/

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Cultureel Erfgoed.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gepubliceerde informatie blijkt dat de website Cultureel Erfgoed gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-06-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.cultureelerfgoed.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.cultureelerfgoed.nl/over-ons/klachtenregeling.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO).

 1. De beheerders van Platform Rijksoverheid (AZ/DPC) verbeteren de beperkende punten.
 2. Op onze website zijn pdf's nog niet in alle gevallen toegankelijk. We werken aan het toegankelijk maken van deze documenten;  vanaf 23-09-2020 is de nieuwe content zoveel mogelijk toegankelijk.
 3. De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

Opgelost sinds 7 september 2020

 • SC 1.3.1 - In de datumkiezer hebben de weeknummers geen kolomkop.
  Oplossing: Kolomkoppen toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - In de datumkiezer is de huidige dag niet zichtbaar voor hulptechnologie.
  Oplossing: De huidige dag aangegeven voor hulptechnologieën met aria-current.
 • SC 1.4.11 - Invoervelden formulieren hebben te weinig contrast.
  Oplossing: Donkergrijze rand om velden toegevoegd.
 • SC 1.4.11 - Focus heeft te weinig contrast.
  Oplossing: Alle focusindicatoren bestaan nu uit een zwart-witte lijn, die dus altijd voldoende contast heeft.

Opgelost sinds 19 oktober 2020

 • SC 1.3.1 - Inhoud metagegevens activiteiten onduidelijk.
  Oplossing: Iconen als afbeelding in html opgenomen en een alternatieve tekst gegeven.
 • SC 1.4.11 - Focusindicator op foutpagina's heeft te weinig contrast.
  Oplossing: Alle focusindicatoren op foutpagina's bestaan nu ook uit een zwart-wit gestippelde lijn, die dus altijd voldoende contrast heeft.
 • SC 2.4.7 - Uploadknop in formulier krijgt geen zichtbare focus.
  Oplossing: De uploadknop heeft een zichtbare focusindicator gekregen.
 • SC 2.5.3 - Call-to-action (CTA) heeft verkeerd aria-label.
  Oplossing: Alleen als een CTA naar een externe link gaat krijgt hij een aria-label. Deze bevat nu de linktekst en de tekst "(externe website)".
 • SC 4.1.1 - Sitemap bevat HTML-fouten
  Oplossing: Html-fouten verwijderd.

Opgelost sinds 30 november 2020

 • SC 1.1.1 - Vergrootglas heeft niet in elke situatie een correcte alternatieve tekst.
  Oplossing: De alternatieve tekst is nu afhankelijk van of het zoekveld open of dicht is.
 • SC 1.3.1 - Structuur sitemap komt niet overeen met sitestructuur.
  Oplossing: De sitemap toont nu alleen menu-items op de eerste twee niveau's.
 • SC 1.3.1 - Aan streamer is niet te zien dat het belangrijke informatie betreft.
  Oplossing: De streamer heeft het strong-element gekregen.
 • SC 1.4.13 - Zoekveld niet te sluiten zonder focus te verplaatsen
  Oplossing: Deze is gesloten omdat de onderzoekende partij heeft laten weten dat dit alsnog geen afwijking bleek te zijn.
 • SC 3.3.2 - Datumveld "tot" heeft op mobiel geen zichtbaar label.
  Oplossing: Aan dit datumveld is zichtbaar het label "Tot" toegevoegd.

Opgelost sinds 21 december 2020

 • SC 1.1.1 - Logo's bevatten identiek title- en alt-attribuut.
  Oplossing: Het title-attribuut is bij logo's verwijderd. Het doel van de link staat in de alternatieve tekst van het logo.
 • SC 1.1.1 - Vaste decoratieve afbeeldingen hebben tekstalternatief.
  Oplossing: Foto's in nieuwsoverzichten, bij uitgelichtblokken en in fotonavigatie hebben nooit meer een tekstalternatief.
 • SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
  Oplossing: De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".
 • SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
  Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.
 • SC 1.4.13 - Video: Volumeregelaar sluit niet zonder hover te verplaatsen.
  Oplossing: De volumenregelaar opent niet meer over de video heen en is continu zichtbaar.
 • SC 4.1.2 - WAI-ARIA-rollen niet correct in lightbox.
  Oplossing: Onnodige rollen "dialog" en "document" verwijderd.

Opgelost sinds 25 januari 2021

 • SC 1.4.11 - Grote afspeelknop video's heeft niet altijd voldoende contrast
  Oplossing: Knop schaduw gegeven en afspeelicoon vaste kleur gegeven ipv doorzichtig.
 • SC 1.4.11 - Bedieningselementen mediaspeler hebben bij alternatieve stijlen een hoverstijl die bij sommige sties zorgt voor te weinig contrast.
  Oplossing: Hoverstijl verwijderd.
 • SC 2.4.7 - Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
  Oplossing: Overbodige knop verwijderd.
 • SC 2.5.3 - Visueel label (CC) voor knop ondertiteling bij video komt niet voor in toegankelijke naam.
  Oplossing: "CC" toegevoegd aan toegankelijke naam.
 • SC 4.1.2 - Ontoegankelijke uitklapper mediaspeler.
  Oplossing: Overbodige rol "region" en attribuut "aria- describedby" verwijderd.

Opgelost sinds 21 juni 2021

 • SC 1.3.1 - "Controleer uw gegevens" moet niet getoond worden in een contenttabel
  Oplossing: Gegevens staan in een definitielijst gezet.
 • SC 1.3.1 - Paginanavigatie bestaat uit meerdere lijsten
  Oplossing: Navigatie bestaat altijd uit één lijst
 • SC 1.3.1 - Sitemap bevat leeg ul-element
  Oplossing: Sitemap in één lijst met sublijsten geplaatst.
 • SC 1.4.11 - Video: Handgreep heeft te weinig contrast
  Oplossing: Kleur handgreep en achtergrond aangepast.
 • SC 1.4.11 - Lightbox: Navigatie heeft te weinig contrast
  Oplossing: Kleuren navigatie in lightbox aangepast bij alternatieve stijlen.
 • SC 2.1.4 - Video: Sneltoetsen actief die met enkel karakter werken
  Oplossing: Sneltoetsen met enkel karakter uitgezet.
 • SC 3.3.1 - Velden met foutmelding krijgen geen focus
  Oplossing: Bij alle typen velden krijgt het eerste veld met een fout nu de focus.
 • SC 4.1.1 - Dubbele ID's in accordeon
  Oplossing: ID's afhankelijk gemaakt van titel uitklapper.
 • SC 4.1.2 - Onduidelijk en onzichtbaar label voor AVG-informatie in formulieren
  Oplossing: Label verduidelijkt

Opgelost sinds 12 juli 2021

 • SC 1.3.1 - Tijdlijn mist hiërarchie
  Oplossing: Introtekst tijdlijn in paragraaf geplaatst ipv in kop-element.
 • SC 1.3.1 - Tweets in Twitterfeed niet te onderscheiden
  Oplossing: Tweets in opsomming geplaatst.
 • SC 1.3.1 - Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk
  Oplossing: Niet zichtbare foto's in lightbox van fotoalbum ook onzichtbaar maken voor hulpsoftware.
 • SC 1.4.3 - Onvoldoende contrast Twitterknop
  Oplossing: Bij alternatieve stijlen wijzigt de tekst bij hover niet meer naar blauw, maar blijft wit.
 • SC 1.4.3 - Tekst in afbeelding heeft onvoldoende contrast
  Oplossing: Zwarte rand om witte letters dikker gemaakt.
 • SC 2.4.4 - Linkdoel bij delen afbeeldingen op sociale media onduidelijk
  Oplossing: Teksten van deel- en downloadknoppen afbeeldingen duidelijker gemaakt.
 • SC 2.5.3 - Onduidelijke tekst voor screenreaders in filter
  Oplossing: Aria-label trefwoorden en assistive labels van de datumvelden aangepast.
 • SC 3.3.1 - Foutieve foutmeldingen bij verplichte velden in formulieren
  Oplossing: Tekst foutmeldingen aangepast.

Opgelost sinds 14 februari 2022

 • SC 2.4.6 - Overzicht documenten heeft dubbele H1-kop
  Oplossing: Een H1-kop verwijderd

Opgelost sinds 1 mei 2022

 • SC 1.3.1 - Copyright niet geassocieerd met hero-image
 • SC 1.1.1 - Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur
 • SC 1.3.1 - Aan let-op stijl is niet te zien dat het belangrijke informatie betreft
 • SC 1.4.4 - Bij inzoomen en op mobiel valt de tekst naast het logo weg
 • SC 1.4.11 - Datumkiezer: Onvoldoende contrast bij hover over datum
 • SC 1.4.11 - Focusstijl van knoppen en kalender niet zichtbaar genoeg

Opgelost sinds 5 september 2022

 • SC 1.1.1 - Uitklapknoppen hotspot hebben geen goede naam
  Oplossing: Toegankelijke naam aan knoppen gegeven. Om wijzigingen zichtbaar te maken moeten hotspots opnieuw aangemaakt worden door de redactie.
 • SC 1.1.1 - Tweeticoon heeft geen tekstalternatief
  Oplossing: Tweeticoon linkt naar Twitter en heeft tekstalternatief
 • SC 1.3.1 - Actieve sorteeroptie programmatisch niet herkenbaar
  Oplossing: Actieve sorteeroptie wordt aangegeven in de code
 • SC 1.3.1 - Lijsten niet gecodeerd als lijst
  Oplossing: Overzichten, paginanavigatie en tijdlijnen zijn gecodeerd als lijst
 • SC 1.3.1 - Onduidelijk bij welke kop tabelcellen van kaarten en grafieken horen
  Oplossing: Tabelkoppen bij grafieken en thematische kaarten van een scope voorzien
 • SC 1.3.1 - Poll: Vraag niet gekoppeld aan antwoord
  Oplossing: Antwoorden en vragen programmatisch gekoppeld middels fieldset- en legend-element
 • SC 2.4.4 - Tweets bevatten identieke links met verschillende doelen
  Oplossing: Links opgenomen in zelfde lijstitem als de inhoud van de tweet, zodat duidelijk is dat ze bij elkaar horen
 • SC 2.4.7 - Toetsenbordfocus op kaarten kort zichtbaar
  Oplossing: Focuslijnen blijven zichtbaar zolang kaartelement de focus heeft
 • SC 4.1.3 - Status uitklapknoppen hotspots onduidelijk
  Oplossing: Aria-expanded-attribuut toegevoegd om duidelijk te maken of een knop al dan niet is uitgeklapt. Om wijzigingen zichtbaar te maken moeten hotspots opnieuw aangemaakt worden door de redactie.

Opgelost sinds 26 september 2022

 • SC 1.3.5 - Invoervelden formulieren hebben geen autocomplete
  Oplossing: Op formuliervelden kan support autocomplete aanzetten.

Opgelost sinds 24 oktober 2022

 • SC 1.3.1 - Bevestiging feedbackbalk bevat lege kop
  Oplossing: Bevestiging is niet meer opgemaakt als kop.
 • SC 1.3.5 - Invoervelden hebben geen autocomplete op reactieformulieren
  Oplossing: Reactieformulieren hebben autocomplete op het naamveld.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.cultureelerfgoed.nl/: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2022/10/27/toegankelijkheidsonderzoek-techniek-pro-oktober-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-10-2022
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Techniek
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
  • https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2021/01/01/onderzoek-content-www.cultureelerfgoed.nl-wcag2.1-aa
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-11-2021
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Content
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.cultureelerfgoed.nl/ voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
 • SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]

Voortgang

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt aan het oplossen van de gevonden afwijkingen. De volgende afwijkingen zijn volgens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inmiddels opgelost:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Opgelost op: 01-01-2022
  • Genomen maatregelen:
   alt-tekst toegevoegd
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Opgelost op: 01-01-2022
  • Genomen maatregelen:
   Zo veel mogelijk vet en cursief voorkomen en koppen gemaakt.
 • SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Opgelost op: 01-01-2022
  • Genomen maatregelen:
   Alt-tag aan label toegevoegd

Alternatieven

In de tussentijd biedt Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Geen alternatief

Maatregelen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
Op korte termijn wordt de site gemigreerd en daarmee zullen de problemen beter oplosbaar zijn.

Op 31-12-2024 zal de website https://www.cultureelerfgoed.nl/ volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619