Verklaring van WVL Rijkshuisstijl

Status toegankelijkheid
https://infomil.nl

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 21-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WVL Rijkshuisstijl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.rijkswaterstaat.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website WVL Rijkshuisstijl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van WVL Rijkshuisstijl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Leefomgeving.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via eindredactie@rws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website WVL Rijkshuisstijl : voldoet gedeeltelijk

De website WVL Rijkshuisstijl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.infomil.nl/toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de website is niet-tekstuele content aanwezig waarbij een (goed) tekstalternatief ontbreekt. Ook is een aantal decoratieve afbeeldingen aanwezig met een alt-tekst, terwijl deze afbeeldingen genegeerd moeten worden door hulpsoftware.
  • Oorzaak: Niet-tekstuele content is niet altijd zorgvuldig gecontroleerd op dit succescriterium.
  • Gevolg: Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet altijd toonbaar aan gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Technische componenten zijn opgelost door de leverancier. Redactioneel wordt er een controleslag over de website gedaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Net alle informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Technische oorzaken.
  • Gevolg: Informatie en componenten kunnen niet altijd op een goede manier worden geïnterpreteerd door gebruikers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: De techniek van de website aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er ontbreekt ‘autocomplete’ attribuut op sommige invoervelden van de formulieren.
  • Oorzaak: Sommige velden in formulieren missen het autocomplete attribuut.
  • Gevolg: De gegevens van de gebruiker worden niet door zijn browser automatisch ingevuld.
  • Alternatief: De gebruiker moet een deel van zijn informatie handmatig intypen.
  • Maatregel: Het toevoegen van autocomplete attribuut aan sommige invoervelden. En het verwijderen van de verborgen inlog.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage staan onder de kop ‘Onderwerpen’ links die niet aan de eerste eis van dit criterium voldoen. Op het moment dat de muis (hover) een van deze elementen open klapt moet die content te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.
  • Oorzaak: Het mechanisme om het element te sluiten is niet aanwezig.
  • Gevolg: Als de muis op een van de grijze links staat klapt de lijst open, op het moment dat een gebruiker die lijst niet wil zien heeft het indrukken van de escape toets tot gevolgd dat deze lijst weer inklapt.
  • Alternatief: Gebruiker dient de focus te verplaatsen.
  • Maatregel: Inbouwen van een sluitmechaniek.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de website en in kantoorbestanden worden soms kleurencombinaties gebruikt die niet voldoen aan de contrasteisen.
  • Oorzaak: Een element gebruikt een schaduweffect om leesbaarheid van teksten te verbeteren. dit schaduweffect levert onvoldoende contrast.
  • Gevolg: Deelnemers die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen moeite hebben met het lezen van teksten die geschreven zijn met slecht contrast.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Het element wordt uitgefaseerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op elke pagina staat links de verticale tekst ‘Geef uw feedback’. Op elke pagina staan onder de kop ‘Was deze pagina nuttig voor u?’ vijf sterren. Deze elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.
  • Oorzaak: Op elke pagina staat links de verticale tekst ‘Geef uw feedback’. Op elke pagina staan onder de kop ‘Was deze pagina nuttig voor u?’ vijf sterren. Deze elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.
  • Gevolg: Deze onderdelen zijn daardoor niet zonder muisinput te bedienen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Beide onderdelen worden uitgefaseerd en/ of vervangen door toegankelijke elementen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina's met een diashow element wordt ook dat element overgeslagen dor de skiplink. De afbeeldingen en links naar andere pagina's zijn geen herhalende content en mogen daarom niet worden overgeslagen door de skiplink aan het begin van de pagina.
  • Oorzaak: Op pagina pagina's met een diashow slaat de skiplink meer over dan alleen de herhalende content. Het blok met diashow wordt beschouwd als deel van de navigatie en wordt met behulp van deze link overgeslagen.
  • Gevolg: Gebruik van de skiplink zorgt ervoor dat de diashow wordt overgeslagen.
  • Alternatief: De skiplink niet gebruiken.
  • Maatregel: Het element met de diashow wordt uitgefaseerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Toetsenbordfocus komt niet op een logische plaats na het sluiten van de inlogdialoog.
  • Oorzaak: focus komt niet op een logische plek na het sluiten van het dialoogvenstertje.
  • Gevolg: Op alle pagina's komt er een inlogvenster in beeld als rechtsonder de link 'Inloggen' geactiveerd wordt. Deze link activeert een lightbox. De toetsenbordfocus blijft mooi in deze box zolang deze open staat. Het probleem ontstaat bij het sluiten van de lightbox. De toetsenbordfocus moet op een logische plek landen na het sluiten van de lightbox. Het begin van de pagina is in dit geval niet de juiste plaats. Op deze website is de enige plaats waar de focus kan landen de link 'Inloggen' rechtsonder.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Het inlogschermpje wordt uitgefaseerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina's van het type sitemap of inhoudsopgave staan links met de naam 'inklappen' of 'uitklappen'. Het is niet duidelijk welke onderdelen deze links in en uitklappen. Visueel is deze informatie wel op te maken door de relatieve positie van deze link.
  • Oorzaak: Onduidelijke omschrijving van de link.
  • Gevolg: Zonder visuele hint is niet te begrijpen wat er wordt uitgeklapt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Uitfaseren uitklappen sitemaps.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij enkele formulieren zijn de foutmeldingen niet duidelijk en/of in het Engels.
  • Oorzaak: Foutmeldingen zijn niet specifiek en/ of niet vertaald.
  • Gevolg: Verwarring bij het invullen van het betreffende formulier.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voorhanden.
  • Maatregel: We zullend e teksten zo snel mogelijk aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat de verticale tekst 'Geef uw feedback'. Deze component van de gebruikersinterface heeft geen duidelijke rol.
  • Oorzaak: De rol van deze component van de gebruikersinterface kan niet door software bepaald worden.
  • Gevolg: Voor een gebruiker met een visuele beperking is dit onderdeel niet goed te gebruiken.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voorhanden.
  • Maatregel: Het element wordt uitgefaseerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmeldingen op het helpdeskformulier zijn niet in alle gevallen goed te interpreteren door hulpsoftware.
  • Oorzaak: Het element met het attribuut role="alert" is niet in alle gevallen al tevoren aanwezig in het DOM.
  • Gevolg: Daardoor weet hulpsoftware niet waar eventuele foutmeldingen komen te staan om meegedeeld te worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voorhanden.
  • Maatregel: Dit zullen we aanpassen in de code.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Oude documenten en kantoorbestanden voldoen niet aan eisen van toegankelijkheid.
  • Oorzaak: Bij het aanmaken en toevoegen van de oude documenten is nog geen rekening gehouden met de huidige eisen voor toegankelijkheid.
  • Gevolg: Een deel van de beschikbare documenten voldoet niet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid.
  • Alternatief: U kunt contact opnemen met de helpdesk. In overleg gaan we op zoek naar een oplossing.
  • Maatregel: Waar mogelijk en nodig wordt content van de documenten opgenomen in de website. Downloaden van het document is dan niet meer noodzakelijk.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De belangstelling voor deze -soms zeer omvangrijke- documenten is zeer beperkt. De geraamde kosten en baten staan daardoor niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van het specifieke document.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Onevenredige last

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707