Verklaring van In-Made

Status toegankelijkheid https://in-made.dji.nl/

Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website In-Made.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal is beschikbaar via de link https://in-made.dji.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal gepubliceerde informatie blijkt dat de website In-Made gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal is gevorderd met de toegankelijkheid van In-Made en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal .
Functie: Manager M&S In-Made.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via in-made@dji.minjus.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal

-

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website In-Made : voldoet gedeeltelijk

De website In-Made is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.in-made.nl/documenten/publicaties/2021/08/23/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.1 niveau A
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. WCAG 2.1 niveau A is echter minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op een aantal pagina's staan boven in de pagina vier links in twee kolommen.
   2. Op pagina's www.in-made/diensten en www.in-made.nl/over-ons staat bovenaan een dubbele kop van niveau 1; 'Industriële diensten' en 'Over ons'. De eerste van deze koppen is visueel verborgen door het gebruik van de class 'assistive'. Het is niet toegestaan dat twee koppen van gelijk niveau elkaar direct opvolgen.
  • Gevolg:

   ad 1: Doordat deze links zijn opgemaakt als twee lijsten met ieder twee items is deze relatie niet beschikbaar voor hulpsoftware of beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   ad 1: niet op te lossen; dit ligt aan de instellingen in PRO ad 2: 1 van deze 2 koppen kan verwijderd worden uit de code of verborgen worden voor hulpsoftware met bijv. display:none.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.in-made.nl/contact/klacht staat een formulier waarin geen gebruik is gemaakt van het attribuut autocomplete.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van dit attribuut is hulpsoftware niet in staat om het doel van bepaalde invoervelden te bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Melden bij maker/beheerder van formulier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij weergeven van alle pagina's met een breedte van 320 CSS-pixels is alleen de blauwe banner rijksoverheid zichtbaar.

  • Gevolg:

   Ook hier valt de tekst bij het logo weg bij het weergeven in een andere breedte.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kunnen we niet zelf oplossen - rijkshuisstijl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Afbeelding onderaan enkele pagina's bevat een tekstregel, die niet voldoende contrast heeft met afbeelding.

  • Gevolg:

   Tekst in afbeelding is niet goed zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeelding is vervangen door een andere foto zonder tekst; probleem opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-04-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat bovenaan de banner Rijksoverheid met daarnaast de tekst : Dienst Justitiële Inrichtingen - ministerie van justitie en Veiligheid Bij inzoomen naar 200% is alleen de blauwe banner zichtbaar, de tekst niet.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen naar 200% is de tekst bij het logo niet meer zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kunnen we zelf niet oplossen; is rijkshuisstijl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op www.in-made.nl/zoeken?trefwoord=gedetineerde&search-submit= staan in de filters de invoervelden "periode van" en "tot". Deze zichtbare teksten zijn geen onderdeel van de namen van deze twee invoervelden.

  • Gevolg:

   Geeft problemen met gebruik van spraaksoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Probleem melden en laten oplossen door Support Beheer

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In twee documenten is de taal niet aangegeven in de bestandseigenschappen

  • Gevolg:

   Hierdoor kan hulpsoftware zoals een screenreader de tekst niet op de juiste manier voorlezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   documenten worden aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.in-made.nl/contact/klacht komen niet consistent alle invoerfouten in de algemene foutmelding bovenaan te staan.

  • Gevolg:

   Op het moment dat er een ongeldig bestandstype zoals txt wordt gebruikt en de knop 'Ga verder' wordt geactiveerd, komt er een instructie te staan bij het invoerveld 'Uw bijlage' en geeft de algemene foutmelding aan dat er een probleem is met dat invoerveld. Probleem is dat eventuele andere invoerfouten die op dat moment aanwezig zijn, niet beschikbaar zijn in tekst

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwerper van formulier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.in-made.nl/contact/klacht is gebruik gemaakt van twee elementen met role='radiogroup' en een met role='group'. Het gebruik van deze WAI-ARIA rollen is hier overbodig.

  • Gevolg:

   Niet van toepassing, de WAI-ARIA rollen zijn overbodig

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze drie role attributen verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.in-made.nl/contact/klacht komt bij het maken van een invoerfout een algemene foutmelding bovenaan te staan. Ook komen er teksten bij de verschillende invoervelden te staan.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk.

  • Alternatief:

   De div met id 'feedbackPanel' een role='alert' geven

  • Maatregel:

   Opnemen met ontwerper van formulier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De nodige aanpassingen in de banner met het Rijksoverheid logo en tekst kunnen niet lokaal uitgevoerd worden, omdat dit de Rijkshuisstijl is.

  • Oorzaak:

   Toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheidsverklaring is vertraagd.

  • Alternatief:

   Verwachte toegankelijkheidsproblemen nihil.

  • Maatregel:

   Waar mogelijk worden geconstateerde problemen uit inspectierapport opgelost/opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209