Verklaring van Landelijk Implantaten Register

Status toegankelijkheid https://lir.cibg.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Landelijk Implantaten Register .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Landelijk Implantaten Register gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Landelijk Implantaten Register en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Landelijk Implantaten Register : voldoet gedeeltelijk

De website Landelijk Implantaten Register is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cibg.nl/lir/documenten/publicaties/2020/08/31/rapportage-onderzoek-digitoegankelijkheid-lir
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op registratie toevoegpagina staat de knop ‘undefined Barcode sluiten’. Deze knop ziet er uit als een wit kruis in een blauw vierkant en verbergt de toelichting bij het invoerveld ‘Barcode’. Het vraagteken dat dan verschijnt heeft met ‘undefined Barcode’ ook geen goed tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Verborgen toelichting bij het invoerveld 'Barcode'.

  • Gevolg:

   Het verborgen vraagteken heeft met ‘undefined Barcode’ geen goed tekstalternatief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toelichtingveld verwijderen of een goed tekstalternatief geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's wordt visueel aangegeven welke links in het hoofdmenu bovenaan actief zijn. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem.

   Op zorgverlener/overzicht staat de tekst ‘Vragen?’. Deze grotere blauwe tekst aan de rechterkant is alleen visueel anders opgemaakt als de tekst eronder. Op pagina /registratie/overzicht is deze tekst ook gebruikt, maar hier staat deze niet boven de tekst. Het advies is om van deze tekst een kop te maken die boven de tekst staat, maar andere oplossingen zijn ook mogelijk. Dit type probleem komt ook op pagina's /registratie/toevoegen/scanner en /registratie/toevoegen voor.

   In het bestand 'handleiding-zorgaanbieder.pdf' staan een aantal afbeeldingen die niet getagd of niet goed getagd zijn. Het logo van het CIBG is niet getagd en de verschillende screenshots op de andere pagina's zijn niet getagd als afbeeldingen. De teksten onder de afbeeldingen zoals ‘Figuur 1.1 | Scherm met de keuze tussen UZI en eHerkenning’, ‘Figuur 1.2 | Selecteer het juiste certificaat’ tot en met ‘Figuur 3.6 | Handmatig een implantaat registreren.’ zijn niet geassocieerd met de afbeelding waar zij bij horen. Op verschillende plaatsen zijn afbeeldingen onderdeel van een lijst. In dat geval moet de afbeelding en/ of het tekstalternatief gekoppeld worden aan dat onderdeel van de lijst. Het gaat bijvoorbeeld om afbeelding 1.1 die nu geen onderdeel is van punt vier in de genummerde lijst. Dit komt ook voor bij afbeeldingen 1.2, 2.1, 2.2 en meer. Bij afbeeldingen 1.3, 1.4 en 3.1 komt een ander probleem voor. Deze afbeeldingen staan in een kop. Op het moment dat deze afbeeldingen afbeeldingen worden en een tekstalternatief krijgen is niet meer duidelijk bij welk hoofdstuk deze afbeeldingen horen. Verder viel het volgende op, op pagina 18 staat bovenaan de pagina een zin die doorloopt onder een tekst in een grijs vlak. Doordat in de tags de zin ‘In het geval … uw browser knoppen.’ niet opgeknipt is in twee delen is er geen probleem, maar geadviseerd wordt om dit wel aan te passen.

  • Oorzaak:

   In het hoofdmenu wordt niet aangegeven welke links actief zijn. In het Vragenblok is de kop 'Vragen?' niet goed aangegeven. In de PDF zijn verschillende afbeeldingen niet getagd. Op verschillende plaatsen zijn afbeeldingen onderdeel van een lijst, maar niet gekoppeld aan deze lijst.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet te bepalen welke van de hoofdmenulinks actief is. Structuur in het vragenblok ontbreekt. Gebruikers die het plaatje niet kunnen zien missen informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor screenreaders aangeven welk hoofdmenu-item actief is. Kop aanbrengen in vragenblok. Plaatjes taggen en koppelen indien nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op het moment dat een knop of link extra content zoals een toelichting laat zien moet die content toegevoegd worden op een betekenisvolle plaats in de leesvolgorde voor hulpsoftware. Die volgorde is op deze pagina's gelijk aan de volgorde van de code. Op de pagina registratie/toevoegen/scanner wordt een dergelijke toelichting toegevoegd boven de knop.

  • Oorzaak:

   Er wordt een toelichting boven het veld weergegeven.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware gaat verder lezen door de code, maar gebruiker heeft niet doordat deze toelichting er nu staat.

  • Alternatief:

   De informatie is aanwezig, maar lastig te vinden.

  • Maatregel:

   Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem, de toegevoegde tekst kan in de code onder de knop geplaatst worden en dan met CSS gestyled en verplaatst worden. Het is ook mogelijk om de toetsenbordfocus van de knop op te tekst te zetten als deze in beeld komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's /registratie/overzicht staat witte tekst op een groene achtergrond met een contrast van 3,7:1 de tekst ‘Toevoegen’. Deze teksten moeten een minimaal contrast hebben van 4,5:1.

   Op pagina's /registratie/toevoegen en staat de grijze placeholdertekst ‘DD-MM-JJJJ’ met een contrast van 2,8:1.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Tekst kan voor sommige gebruikers moeilijk te onderscheiden zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleuren aanpassen zodat deze aan minimale contrastvereisten voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staan sorteerbare tabellen. De actieve sortering wordt visueel aangegeven met een witte driehoek. Op pagina /registratie/overzicht gaat het om de witte driehoek naast de tekst ‘Datum’. Dit icoon is niet goed genoeg zichtbaar, het heeft een contrast van 1,4:1 met de lichtblauwe achtergrond.

   Op meerdere pagina's is de manier waarop de toetsenbordfocus zichtbaar is gemaakt ingesteld met CSS. Op het moment dat de focus is ingesteld met CSS moet deze voldoende contrast hebben om zichtbaar te zijn. Op het moment dat de standaardfocus van de browser gebruikt wordt hoeft die focus alleen te voldoen aan succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast bij de witte driehoek voor sorteren en toetsenbordfocus heeft niet overal voldoende contrast.

  • Gevolg:

   Focusindicator en sorteericoon kan voor sommige gebruikers moeilijk te onderscheiden zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voldoende contrast aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De login met behulp van eHerkenning heeft een tijdslimiet die niet voldoet aan de eisen van dit succescriterium. Een mogelijke oplossing is om de optie te geven om de tijdslimiet te verlengen. De manier waarop dit moet kunnen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat onder andere om de eisen dat de tijdslimiet minimaal 10 keer te verlengen is en gebruikers moeten minimaal 20 seconden de tijd hebben om de verlenging te activeren.

  • Oorzaak:

   Sessie-timout wordt niet aangekondigd.

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet dat die uitgelogd gaat worden.

  • Alternatief:

   Opnieuw inloggen.

  • Maatregel:

   Bijvoorbeeld één minuut voor het einde van de sessie een pop-up in beeld komen die aangeeft dat er actie ondernomen moet worden om automatisch uitloggen te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De skiplink verplaatst niet de toetsenbordfocus. In de browsers Chrome, Edge en Firefox wordt dit probleem door de browser opgelost, maar dat in niet het geval in IE11 en andere browsers. Om dit op te lossen is het voldoende om het main element met id=”content” een extra attribuut te geven.

   Op pagina /zorgverlener/overzicht en de andere pagina's achter de inlog werkt de skiplink wel in alle browsers, maar op deze pagina's staat de skiplink niet vooraan de focus volgorde.

  • Oorzaak:

   De skiplink werkt niet in IE11 en staat niet altijd vooraan in de focus volgorde.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan repeterende content niet skippen.

  • Alternatief:

   Browser updaten

  • Maatregel:

   Het attribuut tabindex=”-1” toevoegen en skiplinks altijd aan het begin van de focus volgorde plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat een link met de title ‘Naar de homepage van Implantatenregister.nl’. Deze website bestaat niet en hierdoor is het linkdoel van deze link niet te bepalen. De productie versie van deze link zou moeten verwijzen naar ‘lir.cibg.nl’. Het tekstalternatief van het logo moet het logo beschrijven, dus het tekstalternatief ‘Logo Rijksoverheid’ is uitstekend.

  • Oorzaak:

   Onjuist title-attribuut bij link van het Rijksoverheidlintje

  • Gevolg:

   linkdoel is niet te bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Title attribuut correct toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /registratie/toevoegen staan invoervelden voor datums met de placeholdertekst ‘DD-MM-JJJJ’. Om een datum goed in te vullen moet duidelijk zijn in welke vorm of format die datum ingevuld moet worden. Het probleem is dat de placeholdertekst tijdens en na het invullen van deze velden niet meer zichtbaar is. Een placeholdertekst is geen vervanging voor een zichtbaar label. Een aanvullend advies gaat over de gebruikte tekst in de foutmelding. Het woord formaat heeft in deze context niet de juiste betekenis. Het is beter om een woord als vorm te gebruiken.

   Op pagina /registratie/toevoegen staat de combobox ‘Productnaam van het implantaat’. Die invoer geeft eventueel de melding ‘Er zijn te veel resultaten gevonden. Voer minimaal 3 karakters in.’ Deze instructie is alleen zichtbaar tijdens het invoeren, de moet al zichtbaar zijn als het invoerveld focus krijgt.

  • Oorzaak:

   Instructie bij invoerveld ontbreekt.

  • Gevolg:

   Het is voor een gebruiker niet van te voren duidelijk wat de eisen aan de invoer zijn.

  • Alternatief:

   Pas bij validatie wordt precies duidelijk wat de eisen aan de invoer zijn.

  • Maatregel:

   Instructie toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /zorgverlener/overzicht is gebruik gemaakt van het attribuut role=”menubar”. Dit is een interactief WAI-ARIA element dat aan aanvullende eisen moet voldoen om toegankelijk te zijn. De menubar heeft geen naam. De verschillende menuitems bevatten links, deze links moeten de menuitems zijn en de li elementen die nu menuitems zijn moeten genegeerd gaan worden door hulpsoftware. In de code staat een tweede menubar die geen naam en geen inhoud heeft. Geadviseerd wordt om alle acht de role attributen op deze pagina te verwijderen. De elementen nav, main en footer hebben al een rol die beschikbaar is voor hulpsoftware. Het enige probleem dat dan over blijft is dat de link ‘Zorgaanbieder’ actief is en die informatie is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware (het gebruik van aria-current is hier een optie). De navigatie bovenaan bevat twee links waarvan er één actief is. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#menu staat aangeven hoe een menubar gebruikt hoort te worden. Op het moment dat WAI-ARIA elementen met rollen gebruikt worden moeten deze helemaal kloppen om te voldoen. Het advies is daarom ook om zo min mogelijk WAI-ARIA elementen te gebruiken, het gebruik van lossen WAI-ARIA eigenschappen zoals aria-current en aria-expanded kan een manier zijn om extra informatie aan standaard HTML mee te geven. Dit geldt ook voor alle acht de role attributen op /registratie/overzicht. Op pagina /registratie/toevoegen/scanner geldt weer net een ander advies, de elementen met role=”alert” kunnen blijven staan op de elementen die foutmeldingen gaan bevatten als er fouten gemaakt worden, de role=”alert” op de instructie ‘TIP: Maak ... een | teken in’ hoort daar niet te staan. De overige rollen zijn allemaal overbodig of veroorzaken juist problemen voor toegankelijkheid. De rollen ‘label’ en ‘definition’ bestaan niet en hebben geen enkele effect. Een volledige lijst staat op https://www.w3.org/TR/using-aria/#aria-roles. Dit soort problemen met verkeerd en onvolledig gebruik van WAI-ARIA komen meer voor. Op pagina's zoals/registratie/toevoegen staan elementen met role=”combobox”. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#combobox staat aangeven hoe deze elementen horen te werken en hoe deze geprogrammeerd moeten worden. De combobox heeft geen geen aria-controls en geen aria-expanded attribuut. De geselecteerde optie mist het aria-selected attribuut. De combobox ‘Productnaam van het implantaat’ geeft eventueel de melding ‘Er zijn te veel resultaten gevonden. Voer minimaal 3 karakters in.’ Die instructie kan helemaal niet als tekst in een combobox staan, een combobox zonder aria-haspopup attribuut kan alleen een listbox bevatten. Bij de verschillende comboboxen staat een span met het tekstalternatief ‘Dropdownlijst’, deze component heeft geen rol. Een oplossing voor deze problemen is om een select elementen met label en option elementen te gebruiken. Het aanpassen van de eerste keuzelijst past dan de mogelijkheden in de tweede aan en zo verder. Op dat moment is het gebruik van WAI-ARIA niet nodig. Op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van combobox moet die wel voldoen aan alle punten van de lijst op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#wai-aria-roles-states-and-properties-6 die van toepassing zijn.

  • Oorzaak:

   Onnodige WAI-ARIA elementen verwijderen / vervangen.

  • Gevolg:

   Bij foutief gebruik kunnen deze problemen veroorzaken voor toegankelijkheid.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   WAI-ARIA controleren op juist gebruik en verwijderen indien onnodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209