Verklaring van Website gemeente Barneveld

Status toegankelijkheid
https://www.barneveld.nl

Gemeente Barneveld is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 14-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Barneveld streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website gemeente Barneveld.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Barneveld is beschikbaar via de link https://www.barneveld.nl/over-barneveld/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Barneveld verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Website gemeente Barneveld te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barneveld is gevorderd met de toegankelijkheid van Website gemeente Barneveld en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barneveld .
Functie: hoofd afdeling Bestuur & Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@barneveld.nl. U helpt ons door in uw melding het volgende te beschrijven: 

 • de website, het systeem of de app waar het probleem optreedt
 • wat u probeerde te doen op deze website of in het systeem/app
 • een omschrijving van wat er mis gaat of wat niet werkt 
 • het helpt als u schermafdrukken kunt maken van het probleem en deze meestuurt  

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw e-mail. Bij toegankelijkheidsproblemen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaak is om u verder te kunnen helpen. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Hoe snel we u antwoord kunnen geven, hangt van de vraag of het probleem af. We houden u op de hoogte van de voortgang. We verwachten binnen maximaal 3 weken u een uitkomst te kunnen geven.  

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij dit hebben behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Barneveld

Het uitgevoerde onderzoek geeft geen beeld van de toegankelijkheid van de subsite gemeentearchief.barneveld.nl. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Website gemeente Barneveld : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Website gemeente Barneveld is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Enkele decoratieve afbeeldingen op www.barneveld.nl hebben een alternatieve tekst. Op de subsites heeft het logo van de subsite geen goed tekstalternatief. Op een enkele subsite hebben de social media iconen geen goed tekstalternatief.
  • Oorzaak: De instellingen voor deze iconen en logo's kloppen niet.
  • Gevolg: De titel van de afbeelding word voor blinden dubbel voorgelezen of niet . En op de subsites wordt de verkeerde titel bij het logo of het icoon voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: We laten de instellingen aanpassen en voegen de juiste alternatieve teksten toe (indien van toepassing).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.barneveld.nl/ zijn de zes links over de achtergrondafbeelding opgemaakt als html koppen. Op pagina https://energieloket.barneveld.nl/; https://werkenbij.barneveld.nl/ en https://beactive.barneveld.nl/activiteiten worden enkele elementen en koppen verkeerd gebruikt. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting.
  • Oorzaak: Ten aanzien van het gebruik van koppen en elementen op www.barneveld.nl of haar subsites: verkeerd gebruik opmaak elementen.
  • Gevolg: Door verkeerd kopgebruik kunnen enkele teksten met nadruk voorgelezen of wordt er een andere lading aan een tekst meegegeven. Dat kan mogelijk tot verwarring leiden bij gebruik van voorleesfuncties.
  • Alternatief: U kunt ook een afspraak maken voor een bezoek aan de balie via ons klantcontactcentrum; het telefoonnummer is 14 032.
  • Maatregel: De koppen en elementen worden door de redactie aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focusindicator op www.barneveld.nl en haar subsites heeft onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Het contrast is te laag.
  • Gevolg: Bij onvoldoende contrast kunnen slechtzienden moeite hebben om actieve elementen te onderscheiden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een gedeelte van de tekst van de tweede link ‘Overbruggingsregeling ondernemers’ op www.barneveld.nl buiten het blok en is dan niet te lezen.
  • Oorzaak: Redactioneel: te lange teksten
  • Gevolg: Uit het vak lopende tekst maakt de tekst moeilijker leesbaar voor onder andere mensen met dyslexie.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Titel korter maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op het energieloket.barneveld.nl staat onder de kop 'Energiegesprek' witte tekst op een groene achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast met de achtergrond. Op de subsite beactive.barneveld.nl/activiteiten heeft het actieve menu-item ‘Activiteiten’ een te laag contrast met de blauwe achtergrond.
  • Oorzaak: Contrast van de kleuren/elementen zijn niet goed ingesteld.
  • Gevolg: Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer de pagina's op www.barneveld.nl worden bekeken op een schermresolutie van 1024x768px en er wordt ingezoomd, verschijnt een hamburgermenu.
  • Oorzaak: Wanneer met het toetsenbord door dit menu wordt genavigeerd, blijft het menu open staan, terwijl de tabfocus over de rest van de pagina gaat.
  • Gevolg: Als verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van de links van de iconen voor Facebook en Instagram is niet duidelijk op Beactive.barneveld.nl Bij een zoekopdracht staan onder de zoekresultaten paginanummers. Omdat de link 2 een aria-label heeft met de tekst ‘Ga naar pagina’ wordt de linktekst 2 overschreven door de aria-label.
  • Oorzaak: Het doel van deze links is niet duidelijk.
  • Gevolg: Het niet duidelijk naar welke pagina de link gaat.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De linktekst moet aangepast worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de subsites van de gemeente is geen extra manier (naast de links op de homepage) om pagina’s te vinden.
  • Oorzaak: We hebben een beperkt aantal navigatiemogelijkheden ingesteld.
  • Gevolg: Een gebruiker kan maar op 1 manier bij pagina's komen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We maken op deze subsites een sitemap aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://blog.barneveld.nl is de focus niet zichtbaar op de witte knop ‘Naar www.barneveld.nl’.
  • Oorzaak: Op de blog-subsite wordt de afwijking veroorzaakt door een keuze in opmaak.
  • Gevolg: Het is niet altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De zichtbare tekst van het zoekveld op de barneveld.nl en energieloket.barneveld.nl is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.
  • Oorzaak: De systemen voorzien op dit moment hier niet in.
  • Gevolg: Het is een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label. Dat is nu niet het geval.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.barneveld.nl/over-barneveld/english is de taalaanduiding van de hele pagina Engels. Op de pagina bevinden zich ook Nederlandse teksten, zoals het hoofdmenu, de footer en het zoekveld.
  • Oorzaak: In de code is geen taalwisseling aangegeven.
  • Gevolg: Voorleessoftware leest de teksten niet op de juiste manier voor.
  • Alternatief: Pagina is offline gezet.
  • Maatregel: De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen te verhelpen voor mogelijke toekomstige anderstalige pagina's.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op barneveld.nl staat een knop om naar beneden te scrollen. Deze knop heeft geen door software te bepalen naam en rol.
  • Oorzaak: De systemen voorzien hier (nog) niet in.
  • Gevolg: Software kan mogelijk de naam en rol van het element niet begrijpen en daardoor bijvoorbeeld niet voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Barneveld heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707