Verklaring van Gemeente Deventer

Status toegankelijkheid https://www.deventer.nl/

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Deventer .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link https://www.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Deventer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Deventer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Deventer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Deventer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

Inmiddels zijn 25 issues opgelost. 

De website krijgt een nieuw ontwerp met een aangepaste huisstijl. 

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Deventer : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Deventer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Deventer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.deventer.nl/servicepagina-s/pdf-s-algemeen/wcag-2-1-onderzoek-www-deventer-nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.deventer.nl/foother/toegankelijkheidsverklaring/wcag-2-1-inspectie-onderzoeksrapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Deventer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het pdf document https://www.deventer.nl/ondernemen/ servicepagina-s-ondernemen/beleidsregels-parkeren- bestemmingsplannen-deventer-versie-2015.pdf heeft op de voorpagina het logo van Gemeente Deventer staan. Een logo is altijd informatief en dit moet ook doorgegeven worden aan blinden gebruikers. Hier moet het logo getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief (‘Logo Gemeente Deventer’). Op pagina 15 staat een tabel getagd al figure met tekstalternatief ‘image001’. Dit is niet goed. Deze tabel moet getagd worden als tabel. In het pdf document http://www.deventer.nl/grondprijzenbrief staat op de voorpagina het logo van Gemeente Deventer staan.

   Een logo is altijd informatief en dit moet ook doorgegeven worden aan blinden gebruikers. Hier moet het logo getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief (‘Logo Gemeente Deventer’).

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen dit niet waarnemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij het aanpassen van PDF documenten wordt dit meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het pdf document http://www.deventer.nl/grondprijzenbrief staat op de voorpagina de titel van het document. Deze titel moet ook opgemaakt worden als een titel of kop. Op pagina 3 is het woord Inhoud een kop, maar is hier niet getagd als kop. De hoofdstuk nummers, 1., 2., enz. zijn hier opgemaakt als artifact waardoor software deze nummers overslaat. Dit is niet de bedoeling. Deze nummers moeten gewoon opgemaakt worden als tekst. Onder hoofdstuk 1.3 staat een zichtbare lijst die in de code niet opgemaakt is als lijst. Dit moet wel. Op pagina 6 staat een tabel zonder tabelkoppen. Hier moeten tabelkoppen worden aangegeven.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met het juist opmaken van documenten.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen het document niet lezen.

  • Alternatief:

   Een toegankelijk document kan worden opgevraagd.

  • Maatregel:

   Document aanpassen en opnieuw opmaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het pdf document https://www.deventer.nl/ondernemen/ servicepagina-s-ondernemen/beleidsregels-parkeren- bestemmingsplannen-deventer-versie-2015.pdf heeft heel veel lege p- elementen. Deze moeten weggelaten worden. De titel van het document op de voorpagina is nu getagd met een p-element. Dit moet als een titel of kop worden getagd. Op pagina 2 staat een kop ‘Inhoudsopgave’ die niet is getagd als kop. Dit moet wel. Verder is de inhoudsopgaven netjes opgemaakt als TOC. Hier moeten alleen nog de niveaus in verwerkt worden. Verder zijn er in de inleiding geen koppen aangegeven. Dit moet wel. En op de juiste niveaus. Op pagina 4 staat een lijst met drie items. Deze lijst is niet goed opgemaakt. Deze lijst bestaat nu uit drie losse lijsten met p- elementen ertussen. Dit moet één lijst worden met drie items, zodat het ook goed aan blinden kan worden doorgegeven. In hoofdstuk 3.1.4 is ook gebruik gemaakt van een lijst. Maar ook niet op de goede manier. Hier zijn ook drie lossen lijsten te vinden in plaats van één lijst met drie items. Op pagina 19 staat ook een tabel zonder koppen. Hier moeten de koppen worden aangegeven. Op pagina 22 staat een genummerde lijst met zes items, die niet is opgemaakt als lijst. Dit moet wel. Deze problemen komen op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met het opmaken van documenten.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen het document niet lezen.

  • Alternatief:

   Het document kan in een toegankelijke vorm worden opgevraagd.

  • Maatregel:

   Document aanpassen en goed opmaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het digitaal loket staan de tarieven van de producten in een tabel weergegeven. De tabel is niet juist opgemaakt. Hierdoor kan hulpsoftware de informatie in de tabel niet uitlezen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De informatie in de tabellen is door screenreaders niet te lezen. Hierdoor missen blinden en slechtziende gebruikers informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De tabellen hebben we aangepast. De website krijgt een nieuw ontwerp. Het juist opmaken van formulieren wordt hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://dloket.deventer.nl/loket/burger/contact- formulier staat een contactformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld kan worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier Atos moet dit aanpassen in de e-suite. De e-suite wordt in oktober getoetst door een extern bureau. Zij verwachten dit in december in productie te plaatsen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#input-purposes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://dloket.deventer.nl/loket/burger/contact- formulier kunnen er foutmeldingen in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze meldingen zijn rood van kleur om aan te geven dat het foutmeldingen zijn. Doordat de tekst niet voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat. Dit kan opgelost worden door goede foutmeldingen te geven.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Niet goed zichtbaar voor iedereen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier Atos moet dit aanpassen in de e-suite. De e-suite wordt in oktober getoetst door een extern bureau. Zij verwachten dit in december in productie te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.deventer.nl/ hebben alle menu items een dubbele linktekst. Bijvoorbeeld voor het menu item ‘Wonen’ is de linktekst ‘Wonen, Wonen’, omdat de linktekst bestaat uit de tekst tussen <a> en <a> en het title- attribuut van de link.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor niet alle gebruikers duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Linkteksten aanpassen. De website krijgt een nieuw ontwerp. Het menu wordt hierin ook meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.deventer.nl/parkerencentrumenomgeving is het bijna drie keer dezelfde tekst. Het alt-attribuut van de afbeelding, het title-attribuut van de link en de tekst tussen de a- tags. Hier nu ‘Parkeergarages, Parkeergarages, Naar de pagina Parkeergarages.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers krijgen steeds dezelfde tekst te horen. Voor hen niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Hier kan het alt-attribuut van de afbeelding leeg gelaten worden (dan weet voorleessoftware dat de afbeelding genegeerd kan worden) en het title-attribuut weggelaten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.deventer.nl/search?utf8=%E2%9C %93&query=corona&commit=v bestaat elk gevonden item uit twee links. Hier kan ook beter één link van gemaakt worden zodat mensen die het toetsenbord gebruiken niet voor elke link twee keer hoeven te tabben.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten voor elke link 2x tabben.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een link van maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.deventer.nl/nieuws hebben sommige afbeeldingen bij de nieuws-items geen alt-tekst. Hierdoor is het linkdoel van de afbeelding niet duidelijk. Aangeraden wordt om op zo’n nieuwspagina de afbeeldingen als decoratief te zetten, dus met een leeg alt-attribuut en geen link eromheen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het doel van de link niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Linken aanpassen. De afbeeldingen worden ook aangepast en decoratief gemaakt. De website krijgt een nieuw ontwerp. De afbeeldingen worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.deventer.nl/parkerencentrumenomgeving is het bijna drie keer dezelfde tekst. Het alt-attribuut van de afbeelding, het title-attribuut van de link en de tekst tussen de a- tags. Hier nu ‘Parkeergarages, Parkeergarages, Naar de pagina Parkeergarages.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Niet voor iedereen duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Linken en attributen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.deventer.nl/ hebben alle menu items een dubbele linktekst. Bijvoorbeeld voor het menu item ‘Wonen’ is de linktekst ‘Wonen, Wonen’, omdat de linktekst bestaat uit de tekst tussen <a> en <a> en het title- attribuut van de link.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Hier kan het title-attribuut het beste weggelaten worden, dan hoeven mensen die voorleessoftware gebruiken niet elke keer alles dubbel te horen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.deventer.nl/nieuws hebben sommige afbeeldingen bij de nieuws-items geen alt-tekst. Hierdoor is het linkdoel van de afbeelding niet duidelijk. Aangeraden wordt om op zo’n nieuwspagina de afbeeldingen als decoratief te zetten, dus met een leeg alt-attribuut en geen link eromheen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor iedereen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op de nieuwspagina de afbeeldingen als decoratief zetten, dus met een leeg alt-attribuut en geen link eromheen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://dloket.deventer.nl/loket/burger/contact- formulier hebben de vraagtekens voor extra informatie over een inputveld en het kruisje om deze extra informatie weer te sluiten als linktekst een vraagteken of letter X. Dit vraagteken zegt te weinig. Geef daarom in de linktekst ook de naam van het invoerveld. De linkttekst die erbij staat is nu in het Engels, dit dient naar het Nederlands vertaald te worden.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Linkteksten aanpassen. De aanpassingen moeten uitgevoerd worden door leverancier Atos. De module wordt in oktober getoetst door een externe partij. De verwachting is dat de aanpassingen in december in productie worden genomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://dloket.deventer.nl/loket/burger/contact- formulier is de focs niet zichtbaar als deze op de vraagtekens naast de inputvelden staat.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Focus zichtbaar maken. Deze aanpassing moet uitgevoerd worden door de leverancier Atos. De module D-loket wordt in oktober getoetst door een externe partij. De verwachting is dat de aanpassingen in december in productie worden genomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://dloket.deventer.nl/loket/burger/contact- formulier staat een contactformulier. Als in dit formulier de velden worden leeg gelaten verschijnt er een melding bovenaan het formulier in het rood. Dit zijn geen foutmeldingen maar instructies. Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor blinde gebruikers kan het niet duidelijk zijn dat er een fout is gemaakt in het formulier.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit moet opgelost worden door de leverancier Atos. Dit kan opgelost worden door aan de meldingen een zin toe te voegen als: 'Er zijn fouten gemaakt in het formulier'. Een andere oplossing is de meldingen zelf aan te passen, naar bijvoorbeeld iets als 'Het veld Naam is niet (goed) ingevuld'. Dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209