Verklaring van Platform Rijksoverheid Online

Status toegankelijkheid https://www.platformrijksoverheidonline.nl

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Platform Rijksoverheid Online.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheidonline.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Publiek & Communicatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Platform Rijksoverheid Online gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Publiek & Communicatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Platform Rijksoverheid Online en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Directeur Dienst Publiek en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.platformrijksoverheidonline.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) en daarom maakt deze verklaring gebruik van zowel een eigen redactioneel toegankelijkheidsrapport als het algemene technische toegankelijkheidsrapport van PRO. Deze website gebruikt echter niet alle mogelijke functionaliteiten van PRO en heeft daarom uit laatstgenoemde rapport alleen afwijkingen in de verklaring opgenomen die op deze website voorkomen.

De volgende in de toegankelijkheidsonderzoeken gevonden afwijkingen zijn opgelost:

 • SC 1.1.1 - Alternatieve tekst logo bevat linkdoel, maar is op de homepage geen link.
  Oplossing: Alternatieve tekst aan laten passen
 • SC 1.3.1 - Citaat niet opgemaakt als citaat.
  Oplossing: Aanhalingstekens om citaat heen gezet om tekstueel aan te geven dat het een citaat betreft.
 • SC 1.4.11 - Iconen twitter hebben te laag contrast.
  Oplossing: Hoverstatus van iconen hoger contrast gegeven.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Platform Rijksoverheid Online : voldoet gedeeltelijk

De website Platform Rijksoverheid Online is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Publiek & Communicatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2022/02/21/toegankelijkheidsonderzoek-techniek-pro-december-2021
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2022/02/25/toegankelijkheidsonderzoek-content-platformrijksoverheidonline.nl-december-2021
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Publiek & Communicatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video mist een alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   De video heeft geen title-attribuut waar een alternatieve tekst in staat.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen van tevoren niet zien waar de video over gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Title-attribuut met de titel van de video toevoegen aan de video zelf.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Grafieken zijn verborgen voor hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   Grafieken worden verborgen in de stylesheet.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders is niet duidelijk dat er een grafiek is.

  • Alternatief:

   De aanwezige tabel met de gegevens waarop de tabel is gebaseerd.

  • Maatregel:

   Laatste versie van Hightcharts gaan gebruiken en zorgen dat grafiek zichtbaar wordt voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Icoon tweet heeft geen tekstueel alternatief

  • Oorzaak:

   Er is geen alternatieve tekst aanwezig voor het twittericoon in een tweet.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware zien de informatie niet die dit icoon overbrengt, namelijk dat het een tweet betreft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Icoon verwijderen, want tekst elders geeft ook al aan dat het een tweet betreft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De uitklapknoppen van hotspots hebben geen goede naam

  • Oorzaak:

   De uitklapknoppen van hotspots hebben geen naam waaraan je kunt zien wat voor doel ze hebben.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware kunnen niet zien wat de knop doet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De knoppen een goede naam geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tabelkoppen niet geassocieerd met tabelcellen.

  • Oorzaak:

   Wanneer je bij grafieken 'Gegevens in een tabel' openklapt bevindt zich daar een tabel. De tabelkoppen in de rijen zijn niet geassocieerd met de tabelcellen.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is onduidelijk bij welke cellen de tabelkoppen horen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Scope van de tabelkoppen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Overzichten, paginanavigatie en tijdlijnen zijn niet gecodeerd als lijst

  • Oorzaak:

   Visueel zijn overzichten, zoals zoekresultaten, een lijst, net als de navigatie op pagina's en tijdlijnen. In de code wordt dit niet naar voorleessoftware gepresenteerd als een lijst.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overzichten, paginanavigatie en tijdlijnen coderen als lijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In overzichten kunnen bezoekers kiezen voor sorteeropties. Visueel is de actieve optie herkenbaar, maar deze wordt niet programmatisch doorgegeven.

  • Oorzaak:

   In de code is niet herkenbaar welke sorteeroptie actief is.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware zien niet hoe het overzicht nu gesorteerd is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Actieve sorteeroptie aangeven in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Polls: Vraag niet gekoppeld aan antwoorden

  • Oorzaak:

   De radiobuttons onder polls zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag).

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware zien niet welke vraag bij de antwoorden hoort.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Fieldset voor de antwoorden en legend voor de vraag toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Categorie van het artikel staat boven de eerste kop.

  • Oorzaak:

   De categorie "Weblog" waar het artikel bij hoort staat boven de eerste kop op de pagina.

  • Gevolg:

   Onduidelijke structuur van de pagina.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verwijderen van de categorie. Deze is onnodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog een oudere versie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In grafieken en diagrammen is data enkel te onderscheiden door kleur.

  • Oorzaak:

   Data is niet op andere wijze getoond dan door middel van kleur.

  • Gevolg:

   Kleurenblinden en slechtzienden kunnen de informatie mogelijk niet waarnemen.

  • Alternatief:

   Tabel die de informatie toont waarop de grafiek is gebaseerd.

  • Maatregel:

   Toevoegen van tekst om betekenis van de kleur duidelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast randen en cellen tabel te laag.

  • Oorzaak:

   De witte randen van een tabel hebben een te laag contrast met de achtergrondkleur van de tabelcellen.

  • Gevolg:

   Slechtzienden zien de grenzen tussen de cellen niet en kunnen de data niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Tabel andere kleuren geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Link komt tweemaal voor

  • Oorzaak:

   Een grafiektype toont de link "Figuur als PNG" tweemaal in dezelfde context en met hetzelfde doel.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waarom er twee links zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Één van de links verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Identieke linkteksten met verschillend doel

  • Oorzaak:

   In twitterfeeds bevinden zich meerdere 'reageer op deze tweet' links. Wanneer voorleessoftware gebruikers navigeren naar deze deze link wordt steeds dezelfde linktekst gecommuniceerd terwijl het linkdoel anders is voor elke link.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware weten niet waar een link heen gaat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Duidelijk maken bij welke tweet een link hoort.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus is op kaarten maar kort zichtbaar

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus, wanneer gebruikers met het toetsenbord navigeren, is maar kort zichtbaar op de interactieve elementen van kaarten.

  • Gevolg:

   Bezoekers die navigeren met het toetsenbord zien niet blijvend welk element focus heeft en weten dus niet waar ze op klikken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus blijvend tonen zolang een kaartelement de focus heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij abonneren op attenderingen heeft het formulier geen correcte foutmeldingen.

  • Oorzaak:

   Als het formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Het e-mailadres is vereist. / Vink de akkoordverklaring aan."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Bezoekers zien aan de foutmelding niet dat ze iets fout hebben gedaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Foutmelding toevoegen die ook aangeeft dat er iets fout is gegaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Attenderingen: Hulpsoftware ziet foutmelding niet.

  • Oorzaak:

   Op het formulier om te abonneren op attenderingen worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen statusberichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware zien foutmeldingen niet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hotspots: Status van uitklapknoppen is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   De status de '+' knoppen (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuurgebruikers.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is niet duidelijk of de hotspots zijn uitgeklapt of niet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" toe die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS of gebruik het aria-expanded attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Publiek & Communicatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209