Verklaring van Toeslagen Herstel

Status toegankelijkheid https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel

Belastingdienst Toeslagen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst Toeslagen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Toeslagen Herstel.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst Toeslagen is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst Toeslagen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Toeslagen Herstel gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst Toeslagen is gevorderd met de toegankelijkheid van Toeslagen Herstel en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst Toeslagen .
Functie: Manager Communicatie UHT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven.  Bij Hoe kan ik een klacht indienen leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld?
Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst Toeslagen

Deze verklaring geldt zowel voor de Nederlandstalige pagina's als de Engelstalige pagina's van de website Toeslagen Herstel.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Toeslagen Herstel : voldoet gedeeltelijk

De website Toeslagen Herstel is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst Toeslagen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/rapport-toegankelijkheid-toeslagen-herstel-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst Toeslagen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ staat bovenaan een afbeelding met het tekstalternatief “Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina”. Die tekst is voor de afbeelding een goed tekstalternatief, het is alleen geen goed tekstalternatief voor de link. De huidige tekst zou voldoen als die link verwijst naar de algemene website van Toeslagen, maar de link verwijst naar de homepage van de huidige omgeving en dit voldoet dus niet. Het logo bovenaan heeft twee functies die gedeeltelijk met elkaar in conflict zijn. De eerste functie is om duidelijk te maken dat deze website onder “Toeslagen” valt en dit logo maakt duidelijk dat “Toeslagen” onderdeel is van het “Ministerie van Financiën”. Hierbij is het feit dat elk ministerie onderdeel is van de rijksoverheid een logisch gevolg dat niet vereist is als onderdeel van het tekstalternatief. De andere functie van dit logo bovenaan is om gebruikers de mogelijkheid te geven om naar de homepage van “Toeslagen Herstel - website voor gedupeerde ouders” te navigeren. Om het eenvoudiger te maken is het advies om het logo een tekstalternatief te geven dat de visuele functie van het logo opvangt. Denk daarbij aan een tekst als “Toeslagen is onderdeel van ministerie van Financiën (logo)” en om de link een los tekstalternatief te geven om het doel van de link goed aan te geven. Die link kan dan bijvoorbeeld een title-attribuut met de waarde “Home | Toeslagen Herstel” krijgen. Andere oplossingen met andere teksten zijn natuurlijk mogelijk en dit probleem komt op alle pagina's voor en de Engelse pagina's op https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/ moeten natuurlijk Engelse teksten gebruikt worden om te voldoen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ staan meerdere afbeeldingen die een link zijn met hetzelfde linkdoel als de link eronder. Het gaat om de zes afbeeldingen boven de twee lichtrode blokken. De zes betreffende links hebben allemaal de class “wt-link-tegel-afb”. Visueel is wel meteen duidelijk dat deze link hetzelfde linkdoel als de blauwe link “Aanmelden herstel Kinderopvangtoeslag” heeft. Die informatie ontbreekt nu voor gebruiker van hulpsoftware. Het advies is om maar één link te gebruiken per blok. Het is mogelijk om het klikbare gebied van die link aan te passen zodat de afbeelding (en de tekst) ook gebruikt kan worden om de blauwe link te activeren. Onder de kop “Actueel” komt een soortgelijk probleem voor, maar daar moeten de datums en de afbeeldingen sowieso een relatie krijgen met de onderstaande kop om te voldoen. Daarvoor is het een optie om de afbeelding en de datum in html onder de kop te zetten, dan kan CSS (bijvoorbeeld met order) gebruikt worden om de visuele volgorde aan te passen. Deze typen problemen komen ook voor op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/catshuisregeling-kinderopvangtoeslag/, daar gaat het om de links in het blauwe blok bovenaan en om de links onder de kop “Nieuwsberichten over de Catshuisregeling”. Deze typen problemen komen ook voor op https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/kinderopvangtoeslag-herstelregelingen/. Het gebruik van aria-label zorgt er ook voor dat hulpsoftware niet de juiste informatie overbrengt, een aria-label overschrijft andere informatie voor hulpsoftware.

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ staat onder de kop “Wat is er gebeurd?” een lijst met drie punten. In deze lijst zijn onjuist koppen gebruikt. Het advies is om deze lijst geen koppen te gebruiken en om de tekst visueel te stylen met CSS. Het probleem is dat de h4-elementen koppen zijn. Die opmaak geeft aan dat er meer informatie in het li-element staat, doordat die informatie er niet is wordt dit afgekeurd.

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/ staat de vetgedrukte tekst “Want to ask us something?”. De relatie die die tekst heeft met de onderstaande content is nu niet aangegeven in de code, een van de opties is om hier een kop (h2) te gebruiken.

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/steps-to-restore-the-childcare-benefits/ is de tekst “You tell us that you have lost out on your childcare benefits” visueel anders opgemaakt om aan te geven dat deze tekst iets zegt over de onderstaande serie koppen met uitklapbare knoppen erin. Hier mag niet hetzelfde niveau kop gebruikt worden als geldt voor de onderstaande uitklapbare knoppen. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, een hiervan is om de blauwe teksten niet als koptekst (h2-element) op te maken in de code. Geen kop of een h3-element zijn beide voldoende als oplossing. Het gaat erom dat koppen moeten altijd iets zeggen over de onderstaande content en doordat er meteen na het vetgedrukte h2-element een ander blauw h2-element staat heeft die eerst kop geen tekst waarover die kop iets zegt. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/kindregeling/, maar ziet daar anders uit doordat de tekst “De kindregeling bestaat uit de volgende onderdelen:” visueel niet vetgedrukt is.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/contact-vanuit-het-buitenland/ is op het invoerveld tussenvoegsel autocomplete="additional-name" gebruikt dat is niet juist. Die waarde is bedoeld voor andere voornamen (in sommige westerse culturen worden deze ook wel doopnamen genoemd, andere namen dan de voornaam) en niet voor een tussenvoegsel. Voor “Tussenvoegsel” en “Achternaam (zonder tussenvoegsel)” bestaan geen geldige autocomplete waarden. Let op: een tussenvoegsel en middle name zijn niet hetzelfde, het lijkt erop dat op pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/service-team-childcare-allowance-for-affected-parents/ daar wel van uitgegaan is.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ is op de link “Contact” onder de kop “Herstellen wat fout is gegaan” een aangepaste toetsenbordfocus indicator gebruikt die niet genoeg contrast heeft. De verandering van de achtergrond heeft een contrast van 1,4:1 en de grijze stippellijn rond deze link heeft met 2,2:1 ook niet genoeg contrast met de lichtblauwe achtergrond om te voldoen. Een van de aspecten van de toetsenbordfocus moet een contrast van 3,0:1 of meer hebben om te voldoen. Op de voorgaande elementen staat (een deel van) de focus op een witte achtergrond en dan is het contrast met 3,9:1 wel voldoende en op de onderstaande wisselende achtergronden is het contrast altijd 3,0:1 of meer (ook in de grijze footer). Dit type probleem komt ook voor in de infographic op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/verder-zonder-schulden/uitleg-pauzeknop/. De focus op de knoppen “Info” op een blauwe achtergrond is niet goed zichtbaar (2,1:1), de focus op de “Info” knop op de witte achtergrond is wel voldoende. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/ op “Apply”.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/nieuws/ staan onder de kop “Onderwerp” meerdere herhalende links. Die links moeten ook te omzeilen zijn. Het is een optie om de link “Ga direct naar de inhoud” de set links ook over te laten slaan, maar een aparte tweede skiplink mag ook gebruikt worden. Die tweede link zou dan bijvoorbeeld de naam “Ga direct naar nieuwsberichten” kunnen krijgen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/CAP-UCF-21-093-UHT-Nu-geen-30.000.pdf en https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/gewijzigde_subsidieregeling_gedupeerde_ouders_17-12-2021.pdf staan twee verschillende PDF-bestanden die niet aan dit succescriterium voldoen. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/catshuisregeling-kinderopvangtoeslag/ staat een link met het aria-label “Voor wie is deze regeling bedoeld?.” onder de kop “Kom ik in aanmerking voor €30.000?”. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Doordat deze link in een apart div-element onder de tekst en kop staat is er geen context met die bovenstaande kop of tekst. Uit alleen het aria-label (dat bijna gelijk is aan de zichtbare tekst) is niet op te maken naam welke regeling de tekst “deze” verwijst terwijl die context visueel wel meteen duidelijk is. Dit type probleem geldt ook voor de twee andere links in de vorm van een vraag in dit blauwe blok. Doordat de kop “Kom ik in aanmerking voor €30.000?” ook al een link naar de betreffende pagina is geldt dat die tweede link niet noodzakelijk is. Het is daarom een optie om de tweede link te verwijderen. Het is een optie om in plaats daarvan het klikbare gebied van de link in de kop te vergroten zodat bijvoorbeeld de afbeelding boven de kop ook niet een aparte link hoeft te zijn. Die link en de afbeelding in die link worden op meerdere andere succescriteria afgekeurd.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/contact-vanuit-het-buitenland/ staat een geel blokje met Engelse tekst. Om er voor te zorgen dat hulpsoftware deze tekst in de juiste taal kan presenteren moet de taal van deze content aangegeven worden in de code. Dat kan door een lang=”en” attribuut op die tekst te gebruiken. Het gaat om de vetgedrukte tekst “Can not read Dutch?” en om de linktekst “This information is also available in English”.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: De pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/dictionary/ hoeft niet aangepast te worden om aan de eisen van dit succescriterium te voldoen. De Nederlandse woorden op die pagina vallen onder de uitzonderingen van dit succescriterium. Het advies is om wel taalwisselingen (lang=”nl”) te gebruiken op de Nederlandse woorden in de linkerkolom, maar dat is niet vereist om aan dit succescriterium te voldoen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/?s=Herstelregelingen blijft de focus niet op het zojuist ge(de)activeerde selectievakje of keuzerondje staan na het gebruik van een van die invoeren. Het gebruik van een selectievakje geldt als het instellen van een component van de gebruikersinterface en de focus verplaatsen geldt als contextwijziging. Het moet mogelijk worden om het activeren van een selectievakje ongedaan te maken door na activatie weer op de spatiebalk te drukken. De focus moet dus op het zojuist geactiveerde onderdeel terugkomen, of daarop blijven staan. Het toevoegen van een “Filters toepassen” knop is een van de mogelijke oplossingen voor dit probleem. Het activeren van een knop of link geldt niet als het instellen van een component van de gebruikersinterface en hoeft daarom niet te voldoen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/ zijn niet alle ID’s uniek (regel 1036 en 1041) en staat er op regel 961 een losse eindtag “</span>”.

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/steps-to-restore-the-childcare-benefits/ wordt vijf keer een p-element gesloten in de paginabron terwijl er in de code geen p-element open staat. Dit probleem komt voor op regels 911. 912, 913, 914 en 924. Dit type probleem komt 18 keer voor op pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/catshuis-childcare-benefit-scheme/ (regels 922 tot en met 952).

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ staan zes links die geen naam hebben. Het gaat om de links met een afbeelding erin. Het gaat om de zes links boven de twee rode blokken op deze pagina. Het gaat om afbeeldingen boven de links “Aanmelden herstel Kinderopvangtoeslag” tot en met “Mijn aanvraag is afgewezen, wat nu?”. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/catshuisregeling-kinderopvangtoeslag/, ook daar gaat het om afbeeldingen die als link werken die op een lichtblauwe achtergrond staan, die links hebben allemaal de class “wt-link-tegel-afb”.

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/brieven/ staan uitklapbare knoppen zonder de juiste toestand (state). Het gaat om de drie puntjes bij elk bestand. Die knoppen laten wel of niet aanvullende content zien. Die knoppen hebben netjes met een aria-label een naam gekregen, maar gebruikers van hulpsoftware weten niet of die knop wel of niet is uitgeklapt. Doordat op andere plaatsen ook aria-expanded is gebruikt om de toestand van knoppen goed aan te geven is de suggestie om dat ook voor deze knoppen te doen.

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/wetsvoorstel-wet-hersteloperatie-toeslagen-naar-tweede-kamer/ staat een video-element met het controls-attribuut. Dat element geldt als een component van de gebruikersinterface, het is een videospeler. Dat element moet een naam krijgen die beschikbaar is voor hulpsoftware. Het advies is om een naam te gebruiken die het onderwerp van de video aangeeft.

   Op pagina https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/steps-to-restore-the-childcare-benefits/ staan meerdere knoppen die geen naam hebben. Het gaat om de eerste knop onder de koppen “Biased treatment”, “Disproportionately affected” en “What happens after that?”. Die button elementen bevatten geen tekst en hebben geen tekstalternatief of op een andere manier een naam te krijgen. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://services.belastingdienst.nl/benefits-restoration/catshuis-childcare-benefit-scheme/ en https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/videogesprek/.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst Toeslagen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209