Verklaring van Deventer raadsinformatie

Status toegankelijkheid https://deventer.raadsinformatie.nl/

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Deventer raadsinformatie .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link http://gemeenteraad.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring-1

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Deventer raadsinformatie van Gemeente Deventer voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

Voor bestaande PDF documenten onderzoeken wij hoe wij deze kunnen herstellen en publiceren. 

Voor nieuwe content onderzoeken wij op welke wijze wij deze toegankelijk kunnen maken en publiceren.  

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Deventer raadsinformatie : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Deventer raadsinformatie is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knoppen en iconen hebben geen tekstalternatief. De leverancier Notubiz geeft aan dat zij ernaar streven dat dit in oktober 2020 is opgelost.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De betekenis is niet voor iedere gebruiker duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier Notubiz lost dit op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor de video's die niet ondertiteld zijn, is een transcript in de vorm van een verslag aanwezig. Er is geen duidelijke verwijzing naar dit verslag.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Niet goed vindbaar.

  • Alternatief:

   Notubiz biedt ondertiteling aan.

  • Maatregel:

   Het transcript beter vindbaar maken. Bij de video een verwijzing maken naar het alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is geen of weinig relatie tussen de verschillende onderdelen op de pagina; teksten, koppen, paragrafen. Notubiz geeft in hun rapport aan dat zij kijken naar een goede afweging tussen een aantrekkelijke visuele weergave van items en de toegankelijkheid in overleg met de klant.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De website is niet voor iedereen goed leesbaar en bruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer stemt met Notubiz de te nemen maatregelen af.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://deventer.raadsinformatie.nl/dashboard Vanaf de link ‘rekenkamer’ is de volgende tab ‘keuzelijst’. Tab mist kalender. Hierdoor niet logisch en te begrijpen. Alternatief is tabvolgorde aanpassen en label in lijst zo markeren dat je kunt kiezen voor maand. Vervolgens is de keuzelijst 2020. Alternatief zo markeren dat duidelijk is dat het om een jaar gaat. Vervolgens gaat de tab naar de eerste vergadering. Het is niet duidelijk op welke datum vergadering plaatsvindt. https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/675502/ Raadsvergadering%20via%20Skype%20voor%20bedrijven%2001-07-2020 De agendapunten staan dubbel aangegeven op de pagina; rechts in de videoplayer en in de lijst daaronder. Wanneer je met de tabtoets aan het eind van de lijst bent gekomen, is de volgende tab open / sluit. Het is niet duidelijk wat dit is.
   Opnamefragmenten kunnen niet gedeeld worden via gebruik toetsenbord. Dit wordt niet weergegeven en is niet bereikbaar. Mensen die alleen een toetsenbord kunnen gebruiken of een schermlezer gebruiken, kunnen hier geen gebruik van maken.

  • Oorzaak:

   Geen goede opbouw.

  • Gevolg:

   De website is niet voor iedereen goed leesbaar en bruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De issues worden met Notubiz besproken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bezoekers worden via koppen en linken doorverwezen naar andere onderdelen op de pagina. Er worden echter geen instructies gegeven om de content te begrijpen en te bedienen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers onduidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt dit met Notubiz.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://deventer.raadsinformatie.nl/ De linken naar de vergaderingen hebben geen kleur en deze hebben geen onderstreping. Hierdoor is het niet zichtbaar dat het om een link gaat. Het lijkt alleen tekst in de agenda.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die kleurenblind zijn, en ook andere gebruikers, is dit niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt dit met Notubiz.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van elementen, knoppen, iconen is onvoldoende. Het contrast van het zoekveld is niet goed. Het kader moet een goede contrastlijn hebben t.o.v. de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor niet elke gebruiker goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt met Notubiz de aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De verhoudingen tussen letterafstand, lettergrootte, regelafstand en afstand tussen de alinea’s op de onderzochte pagina’s zijn niet voldoende. Meer witruimte tussen regels en alinea’s. Dit geeft mensen met minder zicht en mensen met dyslexie meer overzicht en tijd om tekst te lezen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De tekst is niet voor iedereen goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt met Notubiz de aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/568880/Raadstafel%2004-12-2019 Er verschijnen pop-ups bij het aanwijzen van de naam met de muis. Ook bij het paperclipje voor bijlagen. Deze informatie is voor toetsenbord gebruikers niet te lezen. Door screenreaders wordt dit niet voorgelezen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Toetsenbord- en screenreadergebruikers kunnen dit niet gebruiken en lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt de aanpassingen met Notubiz.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van de voor- en achtergrondkleuren is onvoldoende. https://deventer.raadsinformatie.nl/ Het contrast in de menubalk is niet goed. Roze letters op een blauwe achtergrond geeft geen goed contrast. Dit is voor slechtzienden niet te lezen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slecht zien, is dit niet goed waarneembaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt de aanpassing met Notubiz. De huisstijl van de gemeente wordt aangepast. Dit nemen we hierin mee.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De grootte van het lettertype kan aangepast worden met de sneltoetsen CTRL+. Echter bovenin de website staat niet de link lettergrootte AAA. Mensen die de sneltoets niet kennen, weten niet dat zij de tekst kunnen vergroten.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De tekst is niet voor iedereen goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Sneltoets kennen en gebruiken.

  • Maatregel:

   Notubiz geeft in hun rapport aan dat zij de mogelijkheid in oktober 2020 aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van de gemeente Deventer heeft als alternatieve tekst ‘gemeente Deventer link’.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die niets zien is het niet duidelijk dat dit het logo is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De alternatieve tekst aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video's, knoppen, elementen zijn niet bedienbaar met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbord- en screenreadergebruikers is de website niet te gebruiken en te lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt de aanpassingen met Notubiz.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 14. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website heeft geen logische tabvolgorde.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers en mensen die een screenreader gebruiken is dit niet logisch.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Notubiz geeft in hun rapport aan dat zij de tabvolgorde aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://deventer.raadsinformatie.nl/#toekomstige_vergaderingen De afbeelding op deze pagina wijzigt elke 5 seconden.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Dit leidt af. Voor mensen die niet goed tegen bewegende beelden kunnen (misselijk worden), is dit vervelend.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Afbeeldingen niet laten wijzigen of de gebruiker de mogelijkheid geven deze te pauzeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De skiplink is aanwezig, maar deze werkt niet goed.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Toetsenbord- en screenreadergebruikers kunnen niet snel en gemakkelijk naar de hoofdcontent navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt de aanpassing met Notubiz.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitels zijn niet op alle pagina’s goed en logisch weergegeven in de bron.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers niet logisch en vindbaar. Ook voor zoekmachines niet vindbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Titels van pagina's en PDF documenten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focusvolgorde is niet goed zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers en mensen die niet goed zien, is dit niet logisch en goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Notubiz geeft in hun rapport aan dat zij de focus zichtbaarder maken binnen de tabvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 19. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Met de zoekfunctie kunnen onderwerpen gezocht worden. Er is niet echt een menustructuur. Dit kan verbeterd worden. Via de menustructuur kan geen inhoudsopgave opgevraagd worden of gevolgd worden. Via de sitemap kunnen de vergaderingen van voorgaande jaren en documenten opgevraagd worden.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Content is niet makkelijk vindbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zoekfunctie optimaliseren. Menustructuur aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 20. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen logische structuur van de koppen. Hierdoor is snel scannen van de informatie niet mogelijk. Zoekmachines kunnen de structuur en het onderwerp niet begrijpen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers niet logisch en begrijpbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen. Labels aanpassen en verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is niet goed zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt de aanpassing met Notubiz.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 22. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pop up schermen kunnen niet met de escape toets geannuleerd worden. Schermlezer gebruikers kunnen het x niet bereiken met het toetsenbord. Het pop up scherm is niet leesbaar voor blinden. Zij krijgen geen feedback dat dit scherm verschijnt.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbord- en screenreadergebruikers is dit niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt met Notubiz de aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Boven in de pagina staat het logo van de gemeente Deventer. De label is ‘gemeente deventer link’. Dit is niet juist. Het is geen link, maar een logo.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers niet duidelijk en logisch.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Label aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 24. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De navigatie volgorde is niet consistent.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers niet logisch en te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Laat de onderdelen van de navigatie steeds in dezelfde volgorde terugkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 25. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Label teksten zijn niet altijd duidelijk, waardoor informatie niet makkelijk te vinden is.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers niet duidelijk, waardoor informatie moeilijk te vinden en te begrijpen is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Labelteksten verduidelijken en aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De code is niet correct en foutloos opgebouwd, waardoor de website niet voor iedereen met hulptechnologieën leesbaar is.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De website is niet voor iedereen goed bruikbaar en bedienbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeente Deventer bespreekt de aanpassing met Notubiz.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Interactieve functies die door Notubiz ontwikkeld zijn, worden niet herkend door hulptechnologie.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor hulptechnologie is de website minder goed bruikbaar en bedienbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Notubiz geeft in hun rapport aan dat zij de aanpassingen met de klant bespreken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209