Verklaring van Over de Belastingdienst

Status toegankelijkheid https://over-ons.belastingdienst.nl

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Over de Belastingdienst.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Over de Belastingdienst gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van Over de Belastingdienst en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: afdelingshoofd Online Redactie CD Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld?
Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Over de Belastingdienst : voldoet gedeeltelijk

De website Over de Belastingdienst is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2022/04/rapport-toegankelijkheid-overons-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsonder de link “feedback”. Na het activeren van de link verschijnt een wachtanimatie. Omdat het hier om een animatie gaat, moet deze animatie een tekstalternatief krijgen, bijvoorbeeld een tekst als "Laden", "Bezig" of "Een moment geduld a.u.b.". Let op dat tekstalternatief moet ook als statusbericht worden opgemaakt om te voldoen aan de eisen van succescriterium 4.1.3: Statusberichten als deze is toegevoegd. https://over-ons.belastingdienst.nl/

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/aangifte-inkomstenbelasting-2019/ staat een schijfdiagram en een staafdiagram. Deze canvas-elementen beschikken beide niet over een tekstalternatief. De canvas met het staafdiagram bevat informatie die niet ook in de lijst onder de afbeelding staat, die afbeelding kan een beter tekstalternatief gebruiken. De reden dat dit niet is afgekeurd is dat een deel van de informatie in de afbeelding wel wordt aangeboden. Op dit moment is de informatie in de afbeelding die geen alternatief heeft beoordeeld als niet noodzakelijk om deze pagina te begrijpen en te gebruiken. Het advies is en blijft om deze informatie wel op een toegankelijke manier aan te bieden voor gebruikers die deze gedetailleerde informatie willen weten. Tip: pas de tekst boven de lijst aan zodat duidelijk is dat die afbeelding het totaal per week aan geeft. Gebruik bijvoorbeeld de zin "De grafiek geeft het totaal aantal verstuurde aanslagen inkomensheffing 2019 per week weer.". Op die manier is het duidelijk dat alleen de 'belangrijkste' informatie uit de afbeelding een alternatief heeft in deze tekst.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/ staan onder de kop “Actueel” drie nieuwsberichten. Bij ieder nieuwsbericht staat een kop, een datum en een afbeelding. De datum en afbeelding staan in de code boven de bijbehorende kop, waardoor de relatie niet klopt. De afbeelding en datum van het tweede artikel staat nu bijvoorbeeld onder de koptekst van het eerste nieuwsbericht. Dit type probleem doet zich vaker voor, zoals bijvoorbeeld op pagina’s https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/ en https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/. Het is een optie om de kop in de code bovenaan te zetten zodat de afbeelding en dergelijke onder de betreffende kop staat. De relaties zijn door de visuele presentatie wel duidelijk, er is alleen een probleem voor (gebruikers van) hulpsoftware.

   Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/aangifte-inkomstenbelasting-2019/ is de tekst "Aantal ontvangen aangiften per kanaal." opgemaakt als em-element. Dat is voor een zin als deze niet toegestaan, het advies is om deze zin met CSS alleen visueel schuingedrukt op te maken. Het em-element is bedoeld om een deel van een tekst, kop of lijst nadruk te geven, het gebruik van het i-element is ook een optie om een tekst italic op te maken.

   In het PDF-document op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2021/05/Infographic-einde-aangiftetijd.pdf staat een blauw kader met de kop “Uitstelaanvragen”. Deze tekst is gemarkeerd als normale tekst, waardoor de relatie tussen deze kop en de onderstaande, bijbehorende content niet bepaald kan worden door (gebruikers van) hulpsoftware. Deze tekst kan gemarkeerd worden als koptekst. Dit geldt ook voor de teksten “Geholpen met de aangiftehulp”, “Aangiftevragen” en “Veelgestelde vragen” en “Vragen van ondernemers”. Ook staan er in de tags verschillende koppen van gelijk niveau die elkaar direct opvolgen, het tekstalternatief van het logo bovenaan is niet getagd als tekstalternatief (en nu niet beschikbaar voor hulpsoftware). In het eerste blauwe blok staat een lijst met twee punten die niet is opgemaakt als lijst. Dit zijn enkele voorbeelden van verschillende typen fouten in deze PDF, dit is geen volledig overzicht.

   In het PDF-document op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2021/05/Mijn-aangifte-hoe-controleert-de-belastingdienst-die.pdf staat op de tweede pagina een (genummerde) lijst. Deze content is niet gemarkeerd als lijst. Doordat het hier om een stappenplan gaat is het belangrijk om hier een geordende lijst te gebruiken. Ook het logo bovenaan heeft een tekstalternatief, maar die is getagd als artefact en niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit logo maakt duidelijk dat het een publicatie van de belastingdienst zelf betreft en dat is belangrijke informatie.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/hoe-ziet-nederland-de-belastingdienst/belastingmoraal/ staan meerdere voortgangsbalken onder de koppen “Belastingmoraal” en “Non-compliance”. De waarden van die onderdelen kloppen niet net als het gebruik van strong-elementen. Voor de eerste balk geldt dat een waarde van 4,11 uit 5 overeen komt met de aria-valuenow waarde 82.2 in plaats van 17.86..., de schaal lijkt nu van 0 tot 23 te lopen. Doordat er op deze pagina een alternatief in tekst wordt aangeboden wordt dit niet langer afgekeurd. Het advies is en blijft om dit wel te verbeteren of om er voor te zorgen dat hulpsoftware dit niet volledig toegankelijke deel negeert.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2021/05/Infographic-einde-aangiftetijd.pdf staan twee cirkeldiagrammen. De koppeling tussen de percentages en de legenda links is niet te maken zonder het gebruik van kleur. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de percentages zoals gepresenteerd in de diagrammen ook zichtbaar naast tekst te plaatsen.

   Het volgende is niet fout, er is een geldig alternatief gebruikt: Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/aangifte-inkomstenbelasting-2019/ staat een schijfdiagram en een staafdiagram waarin kleur gebruikt is om informatie over te brengen. Doordat de (belangrijke) informatie van deze afbeeldingen ook in tekst wordt aangeboden is dit niet afgekeurd. Een soortgelijke situatie geldt voor pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/hoe-ziet-nederland-de-belastingdienst/dienstverlening/ en https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/hoe-ziet-nederland-de-belastingdienst/belastingmoraal/. Het gebruik van de zichtbare tekstalternatieven maakt dat er geen afhankelijkheid van het gebruik van kleur is.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

   Op alle pagina’s staat rechtsonder de link “feedback”. Na het activeren van de link verschijnt een lightbox met een formulier. Een gedeelte van deze lightbox valt buiten beeld en het is ook niet mogelijk om horizontaal te scrollen, hierdoor is een gedeelte van de content niet beschikbaar. Zo vallen de knop met het kruisicoon en een gedeelte van de teksten “Verplicht veld” en de alinea onder het formulier (gedeeltelijk) buiten beeld. https://over-ons.belastingdienst.nl/

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op bijna alle pagina’s alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een resolutie van 1024x768 pixels. Dezelfde problemen treden ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. Het gaat in dit geval alleen nog om de juiste weergave van het feedback formulier. https://over-ons.belastingdienst.nl/

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsonder de link “feedback”. Na het activeren van deze link verschijnt een lightbox. Bij de elementen in deze lightbox is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 2,4:1 te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Dit type probleem komt ook voor in de videospeler op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/uitvoerings-handhavingsstrategie/, de blauwe focus op verschillende onderdelen heeft niet voldoende contrast. Let op: in de videospeler is ook een probleem met de zichtbaarheid van de focus (zie succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar).

   In het PDF-document op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2021/05/Infographic-einde-aangiftetijd.pdf staat een cirkeldiagram onder de tekst “8,3 miljoen mensen ontvingen een aangiftebrief”. Bij het onderdeel “6,8 miljoen Particulieren” wordt een blauwe kleur gebruikt. Deze kleur heeft een gemeten contrast van 1,5:1, dit is te laag en moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit probleem doet zich ook voor bij de cirkeldiagram onder “9,8 miljoen aangiften ontvangen bij de belastingdienst – 99% digitaal”. De blauwe en roze kleur hebben een gemeten contrast van 1,5:1, de witte 1,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsonder de link “Feedback Opent in pop-upvenster”. Na het activeren van de link verschijnt een pop-up in beeld. Een dergelijk venster wordt ook wel een lightbox genoemd. Bij het sluiten van dit venster moet de toetsenbordfocus in de logische focusvolgorde geplaatst worden. In dit geval is dat op (of vlak na) het element dat deze lightbox ook activeerde, de link “Feedback Opent in pop-upvenster”. Dit is momenteel echter niet het geval, na het sluiten van de lightbox verplaatst de toetsenbordfocus naar het begin van de pagina, dit is verwarrend. De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken. Het gaat hier om de sequentiële (stap voor stap) volgorde waarin de focus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content. Doordat de betreffende link helemaal aan het einde van de focus volgorde staat lijkt het probleem minder groot, maar een gebruiker die op deze link komt weet dat niet van te voren als die persoon geen visueel overzicht van de pagina heeft. https://over-ons.belastingdienst.nl/

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/blog-witwassen-kun-je-alleen-tegengaan-door-samen-te-werken/ staat een afbeelding zonder tekstalternatief en de link heeft door een aria-label de naam ".". Die afbeelding is een link die verwijst naar de pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2021/11/Tamara-Pollard-scaled.jpeg. Het doel van die link kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Het advies is om dit soort links niet te gebruiken als het niet noodzakelijk is. Het lijkt hier te gaan om een decoratieve afbeelding die geen tekstalternatief nodig heeft een link om de afbeelding te vergroten is in zo'n geval ook niet nodig. Het geven van een tekstalternatief aan de afbeelding in combinatie met een linktekst die duidelijk maakt dat deze link de afbeelding groot in beeld zet is natuurlijk ook een oplossing. Dit probleem komt ook voor op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/missie-visie/, daar gaat het ook om een link met aria-label "." op de afbeelding "Onze visie samengevat: burgers en bedrijven centraal, proactief, samen en deskundig.". De tekst "." overschrijft het tekstalternatief van de afbeelding en maakt niet duidelijk dat er een afbeelding groot in beeld komt. De figcaption zorgt ervoor dat deze afbeelding ondanks die fout wel voldoet aan succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/ staan onder de koptekst “Actueel” drie afbeeldingen. Deze afbeeldingen dienen tevens als link. De focusindicator is niet zichtbaar wanneer deze links de toetsenbordfocus hebben. Het is belangrijk dat de focusindicator zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/corona/ bij de afbeeldingen onder de koptekst “Berichten over corona”.

   Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/uitvoerings-handhavingsstrategie/ staat een video. In de videospeler staat een knop voor het volume. Wanneer deze knop de toetsenbordfocus heeft, verschijnt een schuifregelaar. Wanneer de schuifregelaar de toetsenbordfocus krijgt, verdwijnt de schuifregelaar waardoor de focusindicator niet langer zichtbaar is. Dit is dus een ander probleem dan het feit dat de focus in de videospeler niet voldoende contrast heeft.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/nieuws/ staan meerdere img-elementen met teveel aanhalingstekens. De eerste fout staat op regel 283, daar staat het attribuut alt=""". Het gaat op deze pagina in totaal om tien parsefouten. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/category/corona/.

   Op pagina https://over-ons.belastingdienst.nl/organisatie/ komt het id "organisatie" twee keer voor (regels 352 en 365).

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsonder de link “feedback”. Na het activeren van de link verschijnt een formulier met onderaan een verzendknop. Deze knop is inactief tot een keuzerondje onder “Wat vindt u van dit onderdeel van de website?” is geselecteerd. Deze status (dat de knop inactief is) kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van een disabled attribuut aan het input-element. https://over-ons.belastingdienst.nl/

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsonder de link “feedback”. Na het activeren van de link verschijnt een wachtanimatie alvorens de lightbox verschijnt. Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld aan een blinde gebruiker voorlezen wat op de pagina gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="polite" of role="status" te gebruiken. Omdat het hier om een animatie gaat, moet deze animatie ook een tekstalternatief krijgen, bijvoorbeeld iets als "Laden...". Ga voor meer informatie over het gebruik van role="status" naar pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209