Verklaring van Wij Deventer

Status toegankelijkheid https://wij.deventer.nl

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-04-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wij Deventer .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link https://wij.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring-1/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Deventer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Wij Deventer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Deventer is gevorderd met de toegankelijkheid van Wij Deventer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

De leverancier heeft15 punten opgelost. 

De website krijgt een nieuw ontwerp. 

De PDF documenten worden in een apart traject opgepakt. 

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Wij Deventer : voldoet gedeeltelijk

De website Wij Deventer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Deventer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wij.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring-1/2020-10-01-rapport-toegankelijkheidsonderzoek-wij-deventer-nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Deventer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://wij.deventer.nl/nieuws staan meerdere afbeeldingen die ook een link zijn naar een vergroting van de afbeelding. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig, omdat het ook een link is. Aangeraden wordt om de afbeeldingen hier in de lijst te zien als decoratief en geen link eromheen te zetten. Dan hebben de afbeeldingen geen tekstalternatief nodig.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor screenreadergebruikers is dit niet duidelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We onderzoeken de mogelijkheid afbeeldingen op een andere wijze weer te geven. Dit heeft ook te maken met de nieuwe huisstijl, die in 2021 wordt ingevoerd. De website krijgt een nieuw ontwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het pdf document http://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/ colmschate-zuid/colmschate-zuid-aan-zet/wijkagenda- colmschate-zuid-aan-zet.pdf zijn geen koppen aangegeven. Dit moet wel om de structuur van de pagina te bepalen. Enkele voorbeelden van de koppen zijn de titel 'Wijkagenda Comschate Zuide aan Zet vastgesteld op 22 mei 2013', 'Thema: Zorg en sociale samenhang', 'Aanleiding' en 'Doel 5/10 jaar'.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het document is niet voor alle gebruikers leesbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: PDF document aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/keizerslanden/ keizerslanden-1/2020/9/22/uitnodiging-voor-bewoners- keizerslanden-ken-je-buur/ken-je-buur.pdf
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het document is niet voor alle gebruikers te lezen.
  • Alternatief: Gebruikers kunnen een toegankelijke versie opvragen.
  • Maatregel: Het PDF document aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In het pdf document https://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/ keizerslanden/keizerslanden-1/2020/9/22/uitnodiging-voor- bewoners-keizerslanden-ken-je-buur/ken-je-buur.pdf hebben de witte teksten een te laag contrast van 2,4:1 op de lichtblauwe en oranje achtergrond.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het document is niet door alle gebruikers goed leesbaar.
  • Alternatief: Gebruikers kunnen een toegankelijke versie opvragen.
  • Maatregel: Het PDF document aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://wij.deventer.nl/wat-is-uw-idee-voor- verbetering-van-uw-buurt-of-dorp hebben de rode foutmeldingen een te laag contrast van 4,0:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben met het lezen van tekst als het contrast met de achtergrond te laag is.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het formulier is niet voor iedereen leesbaar en begrijpbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onderstaande pdf documenten hebben geen bestandstitel. Voor pdf bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. https://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/keizerslanden/ keizerslanden-1/2020/9/22/uitnodiging-voor-bewoners- keizerslanden-ken-je-buur/ken-je-buur.pdf http://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/colmschate-zuid/ colmschate-zuid-aan-zet/wijkagenda-colmschate-zuid-aan- zet.pdf
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het document kan niet gevonden worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Het document aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het pdf document http://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/ colmschate-zuid/colmschate-zuid-aan-zet/wijkagenda- colmschate-zuid-aan-zet.pdf heeft geen bladwijzers. Bladwijzers zijn een hulpmiddel om content in het bestand te kunnen vinden. Bijvoorbeeld hier de verschillende thema's.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het document is niet goed leesbaar en bedienbaar.
  • Alternatief: Een toegankelijke versie kan opgevraagd worden.
  • Maatregel: Het document aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https:// wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/keizerslanden/ keizerslanden-1/2020/9/22/uitnodiging-voor-bewoners- keizerslanden-ken-je-buur/ken-je-buur.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet goed opgemaakt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: PDF aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323