Verklaring van Geheugen van Nederland

Status toegankelijkheid
https://www.geheugenvannederland.nl/

Netwerk Digitaal Erfgoed is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 17-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Netwerk Digitaal Erfgoed streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Geheugen van Nederland.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Netwerk Digitaal Erfgoed is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Netwerk+Digitaal+Erfgoed&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Netwerk Digitaal Erfgoed gepubliceerde informatie blijkt dat de website Geheugen van Nederland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Netwerk Digitaal Erfgoed is gevorderd met de toegankelijkheid van Geheugen van Nederland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Netwerk Digitaal Erfgoed .
Functie: domeinmanager Netwerk Digitaal Erfgoed Zichtbaar.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@geheugenvannederland.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Netwerk Digitaal Erfgoed

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Geheugen van Nederland : voldoet gedeeltelijk

De website Geheugen van Nederland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Netwerk Digitaal Erfgoed dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/geheugenvannederland.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Netwerk Digitaal Erfgoed dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Home', 'Over ons', 'Thema: bevrijding', 'Artikel 1' en 'Artikel 2' hebben afbeeldingen en knoppen geen alternatieve tekst, is de alternatieve tekst niet beschrijvend genoeg of is de alternatieve tekst overbodig, omdat afbeeldingen als decoratief zijn gemarkeerd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking en met voorleessoftware kunnen de afbeeldingen niet (goed) begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Over ons' en 'Thema muziek' zijn koppen, coockiebanners en de inleidende paragraaf niet goed opgemaakt in de codelaag. Zo zijn koppen niet opgemaakt als koppen, missen coockiebanners labels en de inleidende paragraaf is opgemaakt als strong element terwijl CSS gebruikt dient te worden voor vetgedrukte tekst.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Mensen met voorleesapparatuur en screenreaders kunnen de pagina's niet goed navigeren en begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de cookiebanner hebben selectievakjes voor de opties geen labels.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Zonder deze labels weet de gebruiker van een screenreader niet waar wat in deze invoervelden moet worden ingevuld.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Home' is de leesvolgorde niet in correct.
  • Oorzaak: De afbeeldingen bij een bericht staan boven de bijbehorende kop. Hierdoor vallen ze onder de voorgaande kop.
  • Gevolg: Mensen met voorleesapparatuur en screenreaders kunnen de pagina's niet goed navigeren en begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alleen kleur wordt gebruikt om links te onderscheiden van de rest van de tekst. Hierdoor is het niet voor iedereen duidelijk dat hier een link staat.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de teksten niet (goed) begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat erop, klapt het menu onderdeel uit. De content kan niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Toetsenbord gebruikers en mensen met een motorische beperking kunnen het menu niet goed bedienen en navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina 'Home' hebben alle artikelen ‘Lees meer’ links. Het kleurcontrast van deze links is niet afdoende met de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de teksten niet (goed) begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Home', 'Over ons' en 'Artikel 2' zijn er afbeeldingen en afbeeldingen van tekst die een alternatieve tekst hebben of waarbij de alternatieve tekst niet omschrijvend genoeg is.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De afbeeldingen van tekst zijn niet te begrijpen voor mensen met een visuele beperking, voor mensen met voorleessoftware en voor screenreaders.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op een klein scherm komt de knop van het hamburgermenu in beeld. De gebruiker kan met een tabtoets deze knop activeren. Echter de ‘terug’-link is geen interactief element waardoor de focus in een 'val' komt en dit deel van het menu niet meer kan verlaten.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Toetsenbord gebruikers en mensen met screenreaders kunnen de pagina lastig navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de cookiebanner linksboven staat een afbeelding van een kruisje om de banner te sluiten. Deze knop is niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Toetsenbord gebruikers kunnen de die cookiebanner moeilijk bedienen en navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Toetsenbord gebruikers kunnen de website moeilijker en minder snel navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het eerste bezoek aan de website staat de cookiebanner open en bedekt een deel van de pagina. De focus dient als eerste naar deze banner te gaan.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking en screenreaders kunnen de cookiebanner moeilijk tot niet begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de cookiebanner zijn drie links aanwezig zonder tekst en als gevolg zonder linkdoel.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met voorleesapparatuur en screenreaders kunnen de links niet begrijpen en daardoor niet bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor elke pagina op de website moet een tweede manier aanwezig zijn om de pagina te vinden. Nu bestaat deze website uit 10 HTML pagina's en lijkt een zoekbalk misschien overbodig.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De website is moeilijk te navigeren voor toetsenbord gebruikers en voor mensen met diverse hulpapparatuur.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Over ons' is de focus in de footer van de website niet zichtbaar op de twee iconen van de sociale netwerken. In de cookiebanner zijn twee knoppen aanwezig die focus ontvangen. Op de knop tegenover ‘marketing’ en de knop ‘Ok’ hebben alleen de bovenste rand van de knop een focus indicator. In de cookiebanner zijn de HTML-invoervelden voor de selectievakjes verborgen. Deze interactieve elementen hebben geen focusring.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Gebruikers met visuele beperkingen kunnen moeite hebben om deze focus te zien. De pagina's zijn ook lastig te navigeren voor toetsenbord gebruikers.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina 'Artikel 1' staan onderaan in de gele blokken twee koppen waar Engelse tekst wordt gebruikt.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De tekst wordt voorgelezen in het Engels voor screenreaders en mensen met voorleessoftware. Dit kan verwarrend zijn.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de cookiebanner linksboven staat een afbeelding van een kruisje om de banner te sluiten. Deze knop is gemaakt met niet interactieve elementen. In de cookiebanner worden secties met woorden ‘functioneel’ en ‘marketing’ niet herkent door voorleessoftware. Op de homepagina net boven de footer en ook in de footer staan twee iconen die niet herkent worden door voorleessoftware. In de cookiebanner is de toggle-button is een lege link. In de cookiebanner staan twee selectievakjes voor ‘marketing’ en ‘alles’. Deze invoervelden hebben geen labels.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking, toetsenbord gebruikers, voorleessoftware en screenreaders kunnen de cookiebanner en homepagina niet goed begrijpen en navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Netwerk Digitaal Erfgoed heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707