Verklaring van Geheugen van Nederland

Status toegankelijkheid https://www.geheugenvannederland.nl/

Netwerk Digitaal Erfgoed is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Netwerk Digitaal Erfgoed streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Geheugen van Nederland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Netwerk Digitaal Erfgoed is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Netwerk+Digitaal+Erfgoed&naam=

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Geheugen van Nederland van Netwerk Digitaal Erfgoed voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Netwerk Digitaal Erfgoed .
Functie: domeinmanager Netwerk Digitaal Erfgoed Zichtbaar.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@geheugenvannederland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Netwerk Digitaal Erfgoed

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Geheugen van Nederland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Geheugen van Nederland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Home', 'Over ons', 'Thema: bevrijding', 'Artikel 1' , 'Artikel 2' en in de 'Footer' hebben afbeeldingen en knoppen geen alternatieve tekst, is de alternatieve tekst niet beschrijvend genoeg of is de alternatieve tekst overbodig, omdat afbeeldingen als decoratief zijn gemarkeerd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en met voorleessoftware kunnen de afbeeldingen niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Over ons' en 'Thema muziek' zijn koppen, coockiebanners en de inleidende paragraaf niet goed opgemaakt in de codelaag. Zo zijn koppen niet opgemaakt als koppen, missen coockiebanners labels en de inleidende paragraaf is opgemaakt als strong element terwijl CSS gebruikt dient te worden voor vetgedrukte tekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleesapparatuur en screenreaders kunnen de pagina's niet goed navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de cookiebanner hebben selectievakjes voor de opties geen labels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Zonder deze labels weet de gebruiker van een screenreader niet waar wat in deze invoervelden moet worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. ls er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat erop, klapt het menu onderdeel uit. De content kan niet weggehaald worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers en mensen met een motorische beperking kunnen de pagina's en menu niet (goed) navigeren en bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina 'Home' hebben alle artikelen ‘Lees meer’ links. Het kleurcontrast van deze links is niet afdoende met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de teksten niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Home', 'Over ons' en 'Artikel 2' zijn er afbeeldingen en afbeeldingen van tekst die een alternatieve tekst hebben of waarbij de alternatieve tekst niet omschrijvend genoeg is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen van tekst zijn niet te begrijpen voor mensen met een visuele beperking, voor mensen met voorleessoftware en voor screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke pagina op de website moet een tweede manier aanwezig zijn om de pagina te vinden. Nu bestaat deze website uit 10 HTML pagina's en lijkt een zoekbalk misschien overbodig.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren voor toetsenbord gebruikers en voor mensen met diverse hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Over ons' is de focus in de footer van de website niet zichtbaar op de twee iconen van de sociale netwerken. In de cookiebanner zijn twee knoppen aanwezig die focus ontvangen. Op de knop tegenover ‘marketing’ en de knop ‘Ok’ hebben alleen de bovenste rand van de knop een focus indicator. In de cookiebanner zijn de HTML-invoervelden voor de selectievakjes verborgen. Deze interactieve elementen hebben geen focusring.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen kunnen moeite hebben om deze focus te zien. De pagina's zijn ook lastig te navigeren voor toetsenbord gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina 'Artikel 1' staan onderaan in de gele blokken twee koppen waar Engelse tekst wordt gebruikt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De tekst wordt voorgelezen in het Engels voor screenreaders en mensen met voorleessoftware. Dit kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de cookiebanner linksboven staat een afbeelding van een kruisje om de banner te sluiten. Deze knop is gemaakt met niet interactieve elementen. In de cookiebanner worden secties met woorden ‘functioneel’ en ‘marketing’ niet herkent door voorleessoftware. Op de homepagina net boven de footer en ook in de footer staan twee iconen die niet herkent worden door voorleessoftware. In de cookiebanner is de toggle-button is een lege link. In de cookiebanner staan twee selectievakjes voor ‘marketing’ en ‘alles’. Deze invoervelden hebben geen labels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, toetsenbord gebruikers, voorleessoftware en screenreaders kunnen de cookiebanner en homepagina niet goed begrijpen en navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Netwerk Digitaal Erfgoed heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209