Verklaring van Raadsinformatie gemeente Oisterwijk

Status toegankelijkheid https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie gemeente Oisterwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

Voor wat betreft de pdf bestanden die op oisterwijk.raadsinformatie.nl staan:

Binnen de gemeente Oisterwijk wordt gewerkt aan aanpassingen van de sjablonen die gebruikt worden voor plaatsing op het Raadsinformatiesysteem, zoals bijvoorbeeld raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen, besluitenlijsten. We streven ernaar om eind 2022 zoveel mogelijk toegankelijke pdf bestanden te plaatsen, waarbij we prioriteit geven aan de meest gebruikte bestanden op het ris. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.raadsinformatie.nl_-_niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat een afbeelding van een logo. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief. Maar dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet. Het tekstalternatief is nu ‘Gemeente Oisterwijk’, maar het logo is niet van Gemeente Oisterwijk. Dit is het logo van Raadsinformatie. Een beter beschrijvend tekstalternatief is bijvoorbeeld ‘Logo Van uw Raad’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.Op de pagina staat een afbeelding van een groep mensen. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig. Er is dan wel een leeg alt-attribuut (alt=””) nodig in het img-element zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden. Deze is nu niet aanwezig. Hierdoor kan het zo zijn dat voorleessoftware de bestandsnaam van de afbeelding voorleest. Er is dus een leeg alt-attribuut nodig in het img-element.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker omdat tekstalternatief de afbeelding niet beschrijft. Voorleessoftware leest bestandsnaam voor terwijl dat niet hoeft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat in de kalender de dag van vandaag anders opgemaakt. Dit div-element heeft nu een aria-label gekregen met de tekst 'vandaag'. Een aria-label overschrijft de originele waarde van een element, in dit geval de datum. De datum is hierdoor niet meer beschikbaar voor software. Dit kan opgelost worden door een verborgen tekst met CSS te plaatsen in plaats van een aria-label. Visueel is de kalender een tabel. Maar de kalender is niet opgemaakt als tabel in de code, waardoor de dagen van de week (ma tot en met zo) en de weeknummers geen relatie hebben met de datums. Er is ook een optie om een lijst te tonen. Dit kan als alternatief dienen voor de kalender. Het wordt aangeraden om beide opties toegankelijk te maken, maar in ieder geval één variant moet helemaal toegankelijk zijn. De lijst moet dan dezelfde informatie en functionaliteit als de kalender bevatten. Dat is nu niet helemaal het geval. In de kalender is het mogelijk om via selectievensters bijvoorbeeld snel naar maart 2017 te gaan. In de lijst kan dit alleen door de knoppen te gebruiken om naar de vorige en volgende maand te gaan. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een tabel. De visuele relaties kunnen niet door software bepaald worden. Dit komt doordat elke rij is opgemaakt met role=”button”. Hierdoor kan de relatie van een tabelcel met een tabelkop niet meer gelegd worden. De hele tabelrij functioneert nu als knop, software ziet dit niet meer als aparte tabelcellen. De functie van de knop kan dus beter niet op een tr-element geplaatst worden. Er kan bijvoorbeeld een echte knop worden toegevoegd die de functie heeft om de rij te laten uitklappen. Deze kan eventueel onzichtbaar worden gemaakt, en dat het klikbare gebied wordt uitgebreid over de hele rij. Dan werkt het wel goed, zonder dat het de eigenschappen van het tr-element aantast.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De kalender is niet toegankelijk en er is geen toegankelijk alternatief. Mensen met een beperking kunnen de kalender niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view hebben de iconen in de tabel onder ‘Acties’ een te laag contrast van 1,5:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 staat een knop 'Export'. Deze kan nu toetsenbordfocus ontvangen, dat is goed. De focus is zichtbaar door een aangepaste focusindicator. De randen, achtergrondkleur en tekst van de knop veranderen onder focus. Geen van deze veranderingen heeft echter een contrastverschil van minstens 3:1. Dit is nodig als er een aangepaste focusindicator wordt gebruikt. Als er een focusindicator van de browser wordt gebruikt, wordt er automatisch voldaan voor dit punt. Dit komt op meer plekken voor. Zie op deze pagina bijvoorbeeld ook de knoppen onder 'Agendapunten'. Onder focus wordt de witte tekst groen. Het contrastverschil is 2,5:1. De blauwe knop met het symbool 'i' verandert van blauw naar groen. Het contrastverschil is 2,7:1.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, vallen er in de tabel stukken tekst weg aan de onderkant van een cel. Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen. Er mag dan geen verlies van content zijn.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verlies van content. Dit is een probleem voor o.a. mensen met dyslexie die bijvoorbeeld regelhoogte en letterafstand vergroten.

  • Alternatief:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ hebben de witte cijfers van de datum in de kalender een te laag contrast van 2,8:1 met de grijze achtergrond, de grijze cijfers een te laag contrast van 3,4:1 met de licht grijze achtergrond en 3,8:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. De lijstweergave zou als alternatief voor de kalender kunnen dienen. Hier zijn geen contrastproblemen. Dan moet deze weergave wel dezelfde functionaliteiten bevatten, zie succescriterium 1.3.1. Op de pagina komen twee links voor met een witte tekst en witte achtergrond. Boven het zoekveld staat een link ‘Sitemap’ met een contrast van 1:1, en onder aan de pagina staat een afbeelding van het logo van ‘Notubiz B.V.’ met een contrast van 1:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 heeft de grijze link in de schuingedrukte tekst een te laag contrast van 2,6:1. Dit komt vaker op de pagina voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view kan de tabel in beeld worden gebracht door horizontaal te scrollen. In sommige tabelcellen valt echter content buiten beeld, dit komt voor als er lange zinnen in de cellen staan. Bijvoorbeeld bij de tekst 'Ledenbrief: Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief' is het laatste woord niet meer in beeld. Op pagina https://woz-portaal.oisterwijk.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f is een scrolbalk aanwezig waarmee horizontaal gescrold kan worden. Hier mist echter de footer het rechtergedeelte.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Bij horitzontaal scrollen valt tekst buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De videospeler op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 voldoet niet aan dit succescriterium. Op dit moment is het mogelijk om de video te muten en fullscreen te zetten door op de letter 'm' of 'f' te drukken. Deze bediening is niet toegestaan tenzij er aan een van de bovenstaande uitzonderingen is voldaan. Op het moment dat de toetsenbordfocus op de pauzeknop staat, is het mogelijk om de video te bedienen met de letters 'm' en 'f', hierdoor is er geen gebruik gemaakt van de derde uitzondering. Deze bediening is ook niet uit te zetten of in te stellen. De beste oplossing is om de bediening met tekentoetsen (letters) helemaal uit te zetten, de bediening met escape en de pijltjestoetsen hoeft niet aangepast te worden.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De bediening van de videospeler is niet uit te zetten of in te stellen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderzochte pagina’s zijn een aantal skiplinks aanwezig. Het doel van de skiplink is om de herhalende content over te slaan en direct naar de unieke inhoud van de pagina te gaan. Hier zijn de skiplinks eigenlijk al de herhalende content een soort menu. Ook is de eerste link niet de link naar de unieke content. Dit moet veranderd worden. https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ Op pagina https://woz-portaal.oisterwijk.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f staat een skiplink. Dit is goed gedaan. Maar op deze pagina is het niet nodig omdat er maar één link voor de unieke content zit.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De skiplinks werken niet goed om herhalende content te omzeilen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De titels van de pagina’s van https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ zouden duidelijker kunnen. De titel ‘Overzicht’ geeft niet veel informatie. Beter zou zijn ‘Overzicht – Raadsinformatie Oisterwijk’ en bijvoorbeeld ‘De raad – Raadsinformatie Oisterwijk’.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De titels beschrijven de pagina's niet goed, dit geeft onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat het logo van ‘Van uw raad’. Hiervan is het linkdoel niet duidelijk. Het tekstalternatief is ‘Gemeente Oisterwijk’ maar hier gaat de link niet naar toe. De link gaat naar de Raadsinformatie van Gemeente Oisterwijk. Hier moet een duidelijker linkdoel komen. Bijvoorbeeld tekstalternatief ‘alt=”Logo Van uw raad”’ (sc 1.1.1 en 2.5.3) met een title-attribuut in de link ‘Naar homepage Raadsinformatie Oisterwijk’. In de menubalk staat een link waarvan het linkdoel niet duidelijk is omdat het geen linktekst heeft, naar de pagina Help. Deze link kan beter verwijderd worden omdat deze er dubbel staat.Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat in elke tabelrij onder de kop 'Acties' een icoon, dit zijn links. De link heeft een title-element met de waarde 'Bekijken'. Dit linkdoel is niet duidelijk genoeg. De link heeft geen context met de andere data. Het moet uit het linkdoel duidelijk worden waar de link naar toe gaat. Dit kan worden opgelost door een verborgen linktekst toe te voegen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het doel van een aantal links is niet duidelijk, dit geeft onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het blok ‘Zie ook deze links’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. De kop 'Zie ook deze links' is geen interactief element. De focus hoeft hier niet op te komen, dit element kan ook uit de focusvolgorde worden gehaald. De focus is in de menubalk niet zichtbaar tussen ‘De raad’ en ‘Help’. Hier staat nog een link help zonder linktekst. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 is de focus niet zichtbaar in de videospeler voordat deze op de play buttton staat.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus is niet altijd zichtbaar. Dat geeft problemen voor mensen die het toetsenbord gebruiken en wel het scherm kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ is de zichtbare tekst van het logo geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu 'Gemeente Oisterwijk'. Dit moet de tekst 'Van uw raad' bevatten. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Dit is van belang omdat gebruikers van spraakinvoer kunnen navigeren door de zichtbare tekstlabels uit te spreken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De tekstlabels zijn niet overal toereikend, dit geeft onduidelijkheid voor gebruikers van spraakinvoer.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat een zoekveld waar het label in staat als placeholder tekst. Dit label moet buiten het veld komen te staan, zodat het label niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Label van het zoekveld verdwijnt als gebruiker gaat typen, die kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er staat echter een </p> end tag gevonden waar geen <p> start tag voor is (stray end tag). Tussen de p-tags staan nog andere p-tags die niet zijn toegestaan. Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Bij de attributen title=""style="display: none" zit geen spatie tussen de attributen. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een (fatal error) fout op de pagina, waardoor de pagina niet meer kan herstellen. Er staat een script buiten de html- tags. Dit is niet toegestaan. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een tabel. In de elementen met role=”button” zijn onder andere een checkbox en een link genest. Dit mag niet volgens de HTML specificatie. Dit wordt onder dit succescriterium niet afgekeurd, maar het kan wel problemen opleveren, vandaar deze opmerking. Zie ook de beschrijving bij succescriterium 4.1.2.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een tabel. In deze tabel hebben de rijen role=”button” gekregen. In deze 'knop' staan een checkbox en een link. Dit item heeft nu dus verschillende rollen door elkaar heen. Als de focus op de knop of op de checkbox staat, leest voorleessoftware beide rollen voor: checkbox en knop. Als de focus op de link staat, leest voorleessoftware ook twee rollen voor: link en knop. Software kan hier dus niet bepalen wat de juiste rol is. (Ook kan de knop nu niet uit- of ingeklapt worden als er voorleessoftware gebruikt wordt. De link “Bekijken” kan echter wel bediend worden en deze geeft dezelfde informatie.)

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan niet bepalen wat de rol van enkele elementen is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De succescriteria die hierboven genoemd zijn komen uit een audit die door de keuringsinstantie is gedaan enkel voor het gemeentespecifieke deel van het raadsinformatiesysteem. Er is nog geen toegankelijkheidsrapport aanwezig van het generieke deel van het platform, hier wachten wij nog op. Zodra dit er is, kunnen ook die onderdelen verder uitgewerkt worden in deze verklaring. Herkeuring van het gemeentespecifieke deel vond plaats op 25-11-2020. Een aantal onderdelen is opgelost, een aantal onderdelen is erbij gekomen.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   n.v.t.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209