Verklaring van www.hilvarenbeek.notubiz.nl

Status toegankelijkheid https://hilvarenbeek.notubiz.nl/

Gemeente Hilvarenbeek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hilvarenbeek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.hilvarenbeek.notubiz.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hilvarenbeek is beschikbaar via de link https://www.hilvarenbeek.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hilvarenbeek gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.hilvarenbeek.notubiz.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hilvarenbeek is gevorderd met de toegankelijkheid van www.hilvarenbeek.notubiz.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hilvarenbeek .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@hilvarenbeek.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Hilvarenbeek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.hilvarenbeek.notubiz.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.hilvarenbeek.notubiz.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hilvarenbeek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hilvarenbeek.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hilvarenbeek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ staat het logo van Gemeente Hilvarenbeek Raadsinformatiesysteem. Een logo is altijd informatief en heeft een tekstalternatief nodig. Het tekstalternatief ‘Gemeente Hilvarenbeek’ klopt hier niet helemaal. Hier moet het woord Raadsinformatiesysteem aan toe gevoegd worden. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view staan in de tabel twee checkboxen zonder tekstalternatief en hebben dit wel nodig. Dit kan door ze bijvoorbeeld een verborgen label te geven.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ staat een zichtbare tabel die niet is opgemaakt als tabel, maar als lijst. Nu hebben de kolomkoppen (maandag t/m zondag) en de rijkoppen (weeknummer) geen relatie met de dagen die er onder staan. Zo is het voor blinden moeilijk te begrijpen. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/live staat de kop ‘Binnenkort live’. Deze kop heeft er nu geen content onderstaan, er staat geen tekst onder. Een kop geeft informatie aan de tekst waar hij boven staat. Als er geen tekst onder staat is het geen kop.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ heeft de rode tekst in de kalender een te laag contrast van 3,9:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/dashboard/2020/7/#kalender na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 vallen de skiplinks achter het logo, waardoor ze niet meer te lezen zijn. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 valt de rechterkant van de pagina buitenbeeld en kan niet bekeken worden.Dit geldt ook voor pagina’s https://pon.su.datacoll.net/nq.cfm en https://woz-portaal.hilvarenbeek.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f maar hier staat een scrolbalk onder om de rest van de pagina te bekijken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view moet er eigenlijk ook horizontaal en verticaal gescrold worden. Maar hier kan alleen verticaal gescrold worden.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ hebben de randen van het zoekveld een te laag contrast van 1,5:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view hebben de iconen in de tabel onder de kop ‘Acties’ een te laag contrast van 1,5:1.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is het menu een uitklappend menu. Het menu klapt uit als er met de muis over de regel met het menu icoon heen wordt gegaan. Deze extra content die dan verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen, het voldoet nu aan twee voorwaarden. De uitklapmenu's die verschijnen zijn niet ‘verbergbaar’. De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets. De uitklapmenu's zijn wel ‘aanwijsbaar’. De muis moet over de uitklapmenu’s verplaatst kunnen worden zonder dat de uitklapmenu’s sluiten. Dit is het geval. Aan de derde voorwaarde van dit succescriterium ‘aanhoudend’ wordt ook voldaan. Het uitklapmenu blijft staan, totdat de muis of focus wordt verplaatst.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ staan boven de kalender zes links (de maanden) zonder href-attribuut. Deze links zijn niet met het toetsenbord te bereiken en hierdoor niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 9. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ staat een carrousel van afbeeldingen welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de ‘stilstaande’ content steeds afgeleid worden door de ‘bewegende’ content.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ zijn skiplinks aanwezig, maar deze zijn niet helemaal goed. Een skiplink moet de focus verplaatsten naar de eerste unieke content van de pagina en hierbij de herhalende content, zoals het menu, overslaan. Hier zijn de skiplinks zelf de herhalende content terwijl de focus na de skiplinks meteen naar de eerste unieke content van de pagina gaat. Dit kan opgelost worden door of de skiplinks weg te halen, of de volgorde te veranderen en één skiplink maken naar de unieke content.Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view staat een tabel. De regels van de tabel kunnen openklappen voor meer informatie. De focus gaat in de tabel na het actie icoon naar het onderliggende pdf document ook als is de regel niet opengeklapt, waardoor de focus niet zichtbaar is. Als de regel niet is opengeklapt moet de focus de onderliggende items ook overslaan. Het volgende viel op tijdens het onderzoek. Het huidige advies is om de visuele volgorde en de focus volgorde zoveel mogelijk overeen te laten komen. Onder webrichtlijnen 2 werd een ander advies gegeven, maar ziende toetsenbord gebruikers kunnen een toetsenbordfocus die verspringt over een grotere afstand niet altijd goed volgen en deze gebruikers verwachten dat de focus (meestal) naar rechts of naar beneden gaat. Dit is geen probleem onder WCAG 2.1, maar dit aanpassen zorgt ervoor dat de website meer voorspelbaar gedrag vertoond.https://hilvarenbeek.notubiz.nl/

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ is het logo een link naar de homepage van Gemeente Hilvarenbeek Raadsinformatiesysteem. Dit is niet uit de linktekst te halen. Die is hier ‘Gemeente Hilvarenbeek’. Hier moet het woord Raadsinformatiesysteem nog aan toegevoegd worden. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view zijn de drie regels van de tabel een link om de regel uit te klappen. Hier is het linkdoel niet duidelijk, omdat de link tekst van alle drie ‘Bekijken’ is.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze over selectievensters ‘kalender’, ‘maand’ en het jaar staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.Na het menu item ‘Dossiers’ staat een onzichtbare link waar de focus niet zichtbaar is. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de selectievelden maand, jaar, weken, export en de checkboxen staat. In de tabel na de iconen van Acties is de focus niet zichtbaar als deze op het pdf document staat.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ is niet de hele zichtbare tekst van het logo onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu ‘Gemeente Hilvarenbeek’ en hier moet Raadsinformatiesysteem aan toegevoegd worden. De toegankelijkheidsnaam is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet hetzelfde zijn als de zichtbare tekst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view staan drie (maand, jaar en week) selectievensters met filters voor de raadsinformatiebrieven. Als in één van deze selectievelden een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop ‘Pas filters toe’ of iets dergelijks is geklikt. De eerste knop in deze rij is ook een filter. Hier staat wel netjes een knop in met ‘Pas filter toe’.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ zijn parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware.Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er staat echter een <a> tag waarvan de sluit > mist. Hierdoor wordt de <a> tag pas gesloten met de <span> tag waardoor de </span> tag een stray end tag is geworden. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view worden meerdere parsefouten gevonden waardoor er ook een fatal error is ontstaan.Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten maar op de pagina staat er meerdere keren geen spatie tussen twee attribuutwaarden. data-id="24"class="empty_field" En er is een stray start tag <script> gevonden waardoor de fatal error is ontstaan.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/ staan meerdere links (a-element) zonder href attribuut. Hier kan software de rol van de link niet bepalen. Het gaat om de zes links boven de kalender.De drie selectvelden ernaast hebben geen door software te bepalen naam, omdat ze geen label hebben. Op pagina https://hilvarenbeek.notubiz.nl/modules/8/raadsinformatiebrieven_en_schriftelijke_vragen_%28art._44_rvo%29/view hebben de checkboxen geen door software te bepalen naam.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid niet volledig gerealiseerd.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leveranciers hebben opdracht gekregen dit in orde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   In afwachting van de rapportage van de leverancier t.a.v. het generieke deel van de website.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   We zijn in contact met Notubiz en bewaken de voortgang.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hilvarenbeek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209