Verklaring van Hoofdwebsite gemeente Rucphen

Status toegankelijkheid https://www.rucphen.nl

Gemeente Rucphen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rucphen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hoofdwebsite gemeente Rucphen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rucphen is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=gemeente+rucphen&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rucphen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hoofdwebsite gemeente Rucphen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rucphen is gevorderd met de toegankelijkheid van Hoofdwebsite gemeente Rucphen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rucphen .
Functie: Afdelingsmanager Middelen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@rucphen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 10 werkdagen krijgt u
  • het antwoord op uw vraag of opmerking, of
  • informatie over de afhandeling van uw verzoek (behandelingsbericht). In ieder geval is daarin opgenomen de naam en de contactgegevens van de afdeling en medewerker die uw verzoek in behandeling heeft en de termijn waarbinnen uw verzoek wordt afgewerkt.
 • Lukt het ons niet om binnen de aangegeven termijn te reageren, dan informeren wij u voor afloop van de termijn waarom vertraging is ontstaan en wanneer u antwoord kunt verwachten.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met onze reactie ? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Rucphen

Gemeente Rucphen wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid

Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. Daarom zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door:

 •  Bewustwording: We organiseren regelmatig bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid. Dat doen we met collega's, maar ook met leveranciers.
 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Tussentijds toetsen we ook met een automatische toetstool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers: Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-09-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hoofdwebsite gemeente Rucphen : voldoet gedeeltelijk

De website Hoofdwebsite gemeente Rucphen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rucphen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rucphen.nl/Toegankelijkheid/Toetsresultaten-toegankelijkheid-Hoofdwebsite-2020.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rucphen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De vetgedrukte teksten in de footer (bijvoorbeeld 'Adres gemeentehuis') lijken kopjes, maar zijn dat niet.

  • Oorzaak:

   Er was nog geen kopstijl beschikbaar voor de footer.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de informatie minder goed vinden.

  • Alternatief:

   Geen; oplossing is voor 23 september 2020 gerealiseerd.

  • Maatregel:

   Kopstijlen voor de footer toevoegen en de footer semantisch onderscheiden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de uitklapbare onderdelen staat een '+' of een '-' om duidelijk te maken dat er iets uitgeklapt kan worden. Deze iconen worden geplaatst met een icon-font in de CSS-property content.

  • Oorzaak:

   De huidige inrichting is gemaakt op advies van toegankelijkheidsexperts (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA24).

  • Gevolg:

   De uitklapfunctie is mogelijk niet zichtbaar wanneer mensen een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We controleren bij de eerstvolgende hertoetsing of duidelijker is wat de inrichting moet zijn en passen de inrichting daar dan op aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links voor het bladeren in zoekresultaten hebben visueel alleen een icoon.

  • Oorzaak:

   De huidige inrichting is gemaakt op advies van toegankelijkheidsexperts (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA24). De interpretatie van een juiste toepassing staat binnen de WCAG echter nog ter discussie.

  • Gevolg:

   De link is niet beschikbaar voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We controleren bij de eerstvolgende hertoetsing of duidelijker is wat de inrichting moet zijn en passen de inrichting daar dan op aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van de lichtgrijze placeholdertekst 'zoeken' in de zoekfunctie is te laag.

  • Oorzaak:

   De placeholdertekst is automatisch overgenomen uit een basispakket van de leverancier. Daarbij is de placeholder lichter dan de zoektekst die mensen zelf invullen.

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om deze tekst te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen; oplossing is voor 23 september 2020 gerealiseerd.

  • Maatregel:

   De placeholdertekst is gelijk aan de tekst van de zoekknop en heeft daardoor geen functie. We verwijderen de placeholdertekst, zodat het zoekveld leeg blijft, tot iemand daar zelf tekst invult. Het contrast van de invultekst blijft ook gewaarborgd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast in 'Flyer milieustraat.pdf' is onvoldoende.

  • Oorzaak:

   De flyer is gemaakt als drukwerk en achteraf toegankelijker gemaakt.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de informatie op de flyer minder goed lezen.

  • Alternatief:

   In de gecodeerde PDF 'Flyer milieustraat' is een link opgenomen naar de webpagina over de milieustraat. Deze pagina bevat dezelfde informatie over het adres, de openingstijden en de afvalsoorten op de gratis en betaalde route.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheidcriteria meenemen bij vervanging van de flyer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2023
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een geactiveerd tabblad in de zoekresultaten krijgt het attribuut aria-expanded=""true"".

  • Oorzaak:

   Onduidelijkheid richtlijnen: De huidige inrichting is gemaakt op advies van toegankelijkheidsexperts. De interpretatie van een juiste toepassing staat binnen de WCAG echter nog ter discussie.

  • Gevolg:

   Onbekend.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We controleren bij de eerstvolgende hertoetsing of duidelijker is wat de inrichting moet zijn en passen de inrichting daar dan op aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rucphen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209