Verklaring van Gemeenteraad Venlo

Status toegankelijkheid https://gemeenteraad.venlo.nl/

Gemeente Venlo is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-05-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Venlo streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeenteraad Venlo.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Venlo is beschikbaar via de link https://venlo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeenteraad Venlo van Gemeente Venlo voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Venlo .
Functie: de voorzitter van de raad.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@venlo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Venlo

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeenteraad Venlo : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeenteraad Venlo is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Op de pagina https://venlo.bestuurlijkeinformatie.nl/ zijn bladerknoppen genaamd "<" en ">" bij de kalender. De echte naam van de knoppen ontbreekt.

   Op de pagina https://venlo.bestuurlijkeinformatie.nl/ zijn "maand", "week", "dag", "agenda" 4 knoppen, waarvan 1 actief (iets donkerder). Voor hulpsoftware ontbreekt de info van de actieve knop.

  • Oorzaak:

   Dit betreft een ontwerpfout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Voorlees-software herkent de bladerknoppen niet.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een oplossing verwacht vóór 1 februari 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Bij zoeken http://gemeenteraad.venlo.nl/zoekresultaten?search=luud&apply_filter=yes ontbreekt het filter. Er is een label aanwezig maar die is door middel van display: none onzichtbaar gemaakt en daardoor voor hulpsoftware niet aanwezig.

   Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/spreekrecht-tijdens-vergaderingen zijn tekstjes vet gemaakt als kopjes boven tekst (bijvoorbeeld Sprekersplein, Spelregels, ...). Gebruik hier de correcte markering voor kopniveau voor (H2). Dit komt ook voor op http://gemeenteraad.venlo.nl/organisatie-en-werkwijze

   Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/#rekenkamer is tab-navigatie opgenomen. Boven de 3 tabbladen zijn koppen opgenomen die met display: none verborgen worden gehouden voor het scherm maar ook voor hulpsoftware. En dat is niet de bedoeling van die kopjes..

   Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/#rekenkamer onder het tabblad "Rekenkamer" staan 3 kopjes (h3's). Die lijken nu te horen bij "Vergaderkalender" als je de koppenstructuur opvraagt. Dit komt omdat de kopjes (en daarmee de samenhang) onder de zogenaamde tabbladen ontbreekt. Visueel zie je welke tab is geselecteerd; voor mensen die het scherm niet kunnen zien is dit niet duidelijk.

   Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/jaarverslagen-en-onderzoeksprogrammas is een overzicht van downloadbare documenten. Gebruik voor deze lijst de juiste HTML, de unordered list (ul) om deze lijst te vormen. Met styling mag in dt geval de opsommingstekens weggelaten worden. Dit geldt ook op andere pagina's voor zoals "nieuwsbrieven", "onderzoeken", "Samenstelling Rekenkamer" en op andere pagina's.

   Op de pagina https://venlo.bestuurlijkeinformatie.nl/ worden voor de (maand)kalender geen koppen gebruikt voor de dagen. Er is daardoor geen relatie tussen de datum (dag) en de link die in het vakje eronder staat. Daarnaast staan de weekregels in aparte tabellen onder elkaar. Dat maakt navigeren voor mensen die het scherm niet kunnen zien erg onhandig. Tevens is daarmee alle samenhang in de content verdwenen. Dit geldt ook voor de dagkalender.

   Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ is als de agenda een overzicht waar in de tabel een kolom gebruikt om een opgemaakt bolletje te tonen. Als hier geen betekenis aan zit, plaats deze dan bijvoorbeeld in de volgende cel voor de link en haal de hele (betekenisloze?) kolom weg. Tevens hebben de kolommen geen goede kop om de cellen een goede betekenis te geven.

  • Oorzaak:

   Invoerfouten door redacteurs en ontwerpfout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op bij toetsenbord bediening en het wordt niet altijd herkent door voorlees-software.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een oplossing verwacht vóór 1 februari 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Op de pagina https://venlo.bestuurlijkeinformatie.nl/ worden voor de (maand)kalender worden aparte tabellen in tabellen gebruikt. Tevens worden 2 bijeenhorende cellen in aparte rijen geplaatst waardoor eerst de dagnummers worden voorgelezen door hulpsoftware en dan pas de regel met de inhoud per dag. Dit geldt mogelijk ook voor de andere kalenders.

  • Oorzaak:

   Dit betreft een ontwerpfout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op bij toetsenbord bediening en het wordt niet altijd herkent door voorlees-software.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een oplossing verwacht vóór 1 februari 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://venlo.bestuurlijkeinformatie.nl/ zijn "maand", "week", "dag", "agenda" 4 knoppen, waarvan 1 actief (iets donkerder). Het verschil wordt alleen door kleur aangeboden. Zorg dat dit ook op andere wijze zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Dit betreft een ontwerpfout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op bij toetsenbord bediening en het wordt niet altijd herkent door voorlees-software.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een oplossing verwacht vóór 1 februari 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/ bevinden zich linkjes met lichtblauwe tekst op witte achtergrond. Bijvoorbeeld "Direct contact met raadsleden". Het contrast is 3.3:1 waar dit 4.5:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor: http://gemeenteraad.venlo.nl/samenstelling-raad

  • Oorzaak:

   Dit betreft een ontwerpfout door de ontwerper.

  • Gevolg:

   Koppen kunnen mogelijk niet goed leesbaar zijn.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Contrast niveau wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ komen teksten en knoppen bij sommige schermresoluties over elkaar heen.

  • Oorzaak:

   Dit betreft een ontwerpfout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Bij een hoge schermresolutie kan de pagina niet gelezen worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er wordt een oplossing verwacht vóór 1 februari 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: De pagina's onder https://venlo.bestuurlijkeinformatie.nl/ hebben allemaal dezelfde titel.

  • Oorzaak:

   Dit betreft een ontwerpfout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Pagina's zijn moeilijker te identificeren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een oplossing verwacht vóór 1 februari 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/ staat meerdere keren een link "lees verder". Deze links leiden naar verschillende doelen. Zorg dat voor elke lees-verder-link een unieke naam ontstaat door tekst toe te voegen die enkel beschikbaar is voor hulpsoftware. Deze tekst hoeft niet visueel zichtbaar te zijn.

  • Oorzaak:

   Invoerfout van de ontwerper van de pagina.

  • Gevolg:

   Het doel van de link wordt niet vooraf kenbaar gemaakt.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De linkteksten worden vóór 1 februari 2021 aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Op https://venlo.bestuurlijkeinformatie.nl/ is de focus in Firefox op sommige plaatsen niet te zien.

  • Oorzaak:

   Dit is een ontwerpfout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk visueel te navigeren op de pagina.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een oplossing verwacht vóór 1 februari 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Twee sub-websites van gemeenteraad.venlo.nl zijn nog niet geheel toegankelijk.

  • Oorzaak:

   Deze voldoen nog niet aan alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   De websites zijn niet volledig toegankelijk voor gebruikers die ondersteund worden door toetsenbord-besturing of voorlees-software.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   In overleg met de leveranciers worden de toegankelijkheidscriteria doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Venlo heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209