Verklaring van Website gemeente Nunspeet

Status toegankelijkheid
https://www.nunspeet.nl

Gemeente Nunspeet is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 16-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nunspeet streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website gemeente Nunspeet.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Nunspeet is beschikbaar via de link https://www.nunspeet.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nunspeet gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website gemeente Nunspeet gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nunspeet is gevorderd met de toegankelijkheid van Website gemeente Nunspeet en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nunspeet .
Functie: wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [onlineteam@nunspeet.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Nunspeet

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website gemeente Nunspeet : voldoet gedeeltelijk

De website Website gemeente Nunspeet is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nunspeet dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nunspeet.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nunspeet dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor de koppen 'Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet' etc in het roze blok met contactgegevens op pagina https:// www.vrijwilligerswerknunspeet.nl/. Kop is visueel zichtbaar
  • Oorzaak: Bij bovenstaande bevinding is nog steeds een kop visueel zichtbaar maar dit is in de code niet aangegeven.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Dit lukt dus nu niet
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Wordt door de websiteleverancier aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php zijn de labels niet aan de invoervelden gekoppeld.
  • Oorzaak: De labels hebben wel for-attributen, maar deze zijn niet allemaal gekoppeld aan id-waarden van de invoervelden. Het label 'Ter hoogte van*' is gekoppeld aan het veld eronder, maar ook aan het veld onder 'Omschrijving melding*'. Dit klopt dus niet.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Dit lukt dus nu niet
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.nunspeet.nl/beslisboom-eigen-boom staan meerdere radiobuttons met de keuzes 'Ja' en 'Nee'. De vraag boven de radiobuttons is in de code niet aan de antwoorden gekoppeld.
  • Oorzaak: De vraag boven de radiobuttons is in de code niet aan de antwoorden gekoppeld.
  • Gevolg: De vraag boven de radiobuttons is in de code niet aan de antwoorden gekoppeld.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Door een nieuwe formulierengenerator wordt dit probleem opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php staan bij de stap '5. Persoonlijke gegevens' invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.
  • Oorzaak: Mist bepaalde codes zoals autocomplete-attribuut
  • Gevolg: Hulpsoftware kan het formulier nu deels niet automatisch invullen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.vrijwilligerswerknunspeet.nl/vacature-van-de-week/servicepunt-vrijwilligers-nunspeet/voor-vrijwilligersstaan sommige teksten buiten beeld bij 320 pixels. Tevens staat de zoeken knop op het logo in de header
  • Oorzaak: Instellingen staan niet goed
  • Gevolg: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt. Nu valt de tekst buiten beeld bij 320 pixels
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Deze pagina wordt aangepast door de websiteleverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php wordt een aangepaste focusindicator gebruikt (niet de standaard focusindicator van de browser). Deze focusindicator moet een contrast hebben van minstens 3:1 met de achtergrond. Dat is nu niet het geval.
  • Oorzaak: De grijze gestippelde lijn heeft een contrast van 2,3:1 op de witte achtergrond.
  • Gevolg: Focusindicator niet goed te zien
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.nunspeet.nl/afspraak-maken staat een overzicht van de stappen ('Onderwerp', 'Datum en tijd' etc). Als er is ingezoomd, is dit niet meer in beeld.
  • Oorzaak: Door inzoomen valt tekst weg
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Nu ontbreekt informatie bij inzoomen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Formulier wordt aangepast door websiteleverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De sluiten en 'Toon alle zoekresultaten' knoppen op www.nunspeet.nl kunnen nu bereikt worden, echter is het niet mogelijk om deze daadwerkelijk te sluiten of te openen met de enter toets.
  • Oorzaak: Niet volledig geprogammeerd
  • Gevolg: Mensen die niet met muis kunnen werken maar wel met toetsenbord kunnen niet alle pagina's goed bedienen
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Dit issue wordt aangepast door de websiteleverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.nunspeet.nl/bestuur-organisatie/ vacatures staat de YouTube video 'Werken bij de gemeente Nunspeet - wervingsfilm'. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.
  • Oorzaak: er staat geen parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element.
  • Gevolg: Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: I-frame aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php zijn drie skiplinks aanwezig (naar zoeken, tekstgedeelte en navigatie). Op deze pagina is een skiplink niet nodig, omdat de herhalende content slechts uit één link bestaat (de link naar de homepage). Als er wel wordt gekozen voor een skiplink naar de unieke inhoud van de pagina, dan moet dit de eerste link op de pagina zijn, het is nu de tweede link. Als de skiplinks worden gevolgd, verschijnt er een 404-pagina (nu een andere pagina). De skiplinks werken dus niet.
  • Oorzaak: Skiplinks niet goed ingesteld
  • Gevolg: Skiplinks werken niet goed
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php staat een formulier. De focusvolgorde van de invoervelden in dit formulier klopt niet.
  • Oorzaak: Focusvolgorde niet goed ingesteld
  • Gevolg: Verwarrende volgorde voor mensen die het toetsenbord gebruiken
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.vrijwilligerswerknunspeet.nl/vacature-van-de-week/servicepunt-vrijwilligers-nunspeet/voor-vrijwilligersstaat aan de rechterkant een lijst met links. Als een link uit deze lijst wordt gevolgd, verschuift het beeld naar dat item op de pagina. Als er vervolgens met de tabtoets verder wordt genavigeerd, gaat de focus verder over de links in de lijst. De toetsenbordfocus verschuift dus niet mee met het beeld.
  • Oorzaak: Toetsenbordfocus niet goed ingesteld
  • Gevolg: Verwarrende volgorde voor mensen die het toetsenbord gebruiken
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Pagina wordt aangepast door de websiteleverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php is de toetsenbordfocus wel zichtbaar, maar het is niet heel duidelijk. Er wordt hier een aangepaste focusindicator gebruikt, deze heeft niet genoeg contrast, zie succescriterium 1.4.11.
  • Oorzaak: Focusindicator heeft niet genoeg contrast
  • Gevolg: Focusindicator niet goed te zien
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt vervangen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat een zoekmachine met daarin de placeholder tekst 'Waar kunnen wij u mee helpen?'. De toegankelijkheidsnaam van dit invoerveld is 'Zoekopdracht invoeren' (door het title-attribuut in het input element). De toegankelijkheidsnaam is de naam die door software bepaald kan worden. Deze moet de zichtbare tekst bevatten. Dit geldt ook voor de link met daarin het logo van Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet op pagina https:// www.vrijwilligerswerknunspeet.nl/. De alternatieve tekst van de afbeelding is 'Vrijwilligerspunt Nunspeet'. Deze bevat bijna alle zichtbare tekst, maar niet volledig.
  • Oorzaak: Toegankelijksheidsnaam heeft niet de zichtbare tekst Tekst bij logo niet volledig
  • Gevolg: Via spraak zoekmachine niet goed te gebruiken
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Veld en logo moeten worden aangepast door de websiteleverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php zijn de labels niet (goed) aan de invoervelden gekoppeld. Hierdoor hebben velden geen naam of een onjuiste naam. De naam moet het zichtbare label bevatten.
  • Oorzaak: Labels niet goed gekoppeld
  • Gevolg: Formulier niet goed te bedienen door mensen die toetsenbord gebruiken
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt vervangen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmeldingen op het meldingenformulier blijven niet zichtbaar
  • Oorzaak: Niet ingesteld
  • Gevolg: Geen duidelijke foutmeldingen voor oa blinden
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt vervangen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php staan onder '5. Persoonlijke gegevens' invoervelden voor straat, huisnummer en plaats. Dit wordt aangegeven in placeholder tekst in de invoervelden. Placeholder tekst kan een probleem zijn omdat deze niet blijft staan tijdens het typen. Er moet een apart label buiten de velden worden geplaatst.
  • Oorzaak: Placeholderteksten staan niet goed
  • Gevolg: Geen goede instructie wat gedaan moet worden
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt vervangen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php komen meerdere parser errors voor.
  • Oorzaak: Parsers niet goed ingesteld
  • Gevolg: Formulier niet goed te bedienen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gehele meldingenformulier wordt vervangen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.nunspeet.nl/beslisboom-eigen-boom staan meerdere radiobuttons met de keuzes 'Ja' en 'Nee'. Deze staan in de code in label elementen. De rol van deze elementen is nu niet juist door software te bepalen, ze werken namelijk als radiobuttons. Op pagina https://mijn-melding.nl/nunspeet/melding.php zijn de labels niet (goed) aan de invoervelden gekoppeld. Hierdoor hebben velden geen naam of een onjuiste naam (zie succescriterium 1.3.1).
  • Oorzaak: Labels niet goed ingesteld
  • Gevolg: Formulier niet goed te bedienen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Formulier wordt aangepast na nieuwe versie formulierengenerator. Gehele meldingenformulier wordt vervangen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nunspeet heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707