Verklaring van Gemeente Smallingerland

Samenvatting

Naam van de website Gemeente Smallingerland
Van overheidsinstantie Gemeente Smallingerland
Toegankelijkheidsstatus eerste maatregelen genomen (C) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 15-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.smallingerland.nl/toegankelijkheid/

Inhoud

Verklaring

Gemeente Smallingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Smallingerland.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Smallingerland is beschikbaar via de link https://www.smallingerland.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Smallingerland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Smallingerland te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Smallingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Smallingerland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Smallingerland .
Functie: Teammanager Klantcontact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Smallingerland

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Smallingerland : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Smallingerland is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle afbeeldingen hebben een tekstueel alternatief of naam.
  • Oorzaak: Sommige plaatjes hebben vanuit technisch oogpunt geen alternatieve tekst gekregen, andere plaatjes hebben consequent geen alternatief ontvangen van de uploader van het plaatje.
  • Gevolg: De voorleessoftware van blinde bezoekers kan die informatie niet of niet goed voorlezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: - alle plaatjes worden gecontroleerd op alternatieve tekst - alle plaatjes die niet door ons zelf aangepast kunnen worden, worden doorgezet naar de leverancier van de websoftware
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige teksten zijn opgemaakt als kop (h2) maar er valt geen content onder. Als er geen content onder valt, is het geen kop.
  • Oorzaak: - Technisch zo ingericht of door een medewerker een onjuiste styling aan gegeven. - Pdf's worden op de oude manier opgemaakt
  • Gevolg: De tekst op de site of pdf wordt niet tekstueel of semantisch op de juist manier overgedragen waardoor blinder lezers de informatie semantisch in een onjuiste volgorde krijgen voorgelezen.
  • Alternatief: - Het alternatief is om de koppen om te zetten naar paragraaf styling - Het alternatief voor pdf's is niet beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen. Pdf's hebben niet altijd de juist info en relatie, maar vallen onder een tijdelijke uitzondering.
  • Maatregel: - De styling van de tekst wordt aangepast - De sociale media plaatjes worden buiten de koppen geplaatst - Pagina's waar verkeerde relaties zijn door het onjuist gebruik van koppen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Invoerformulieren missen attributen bij invoervelden 1. https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposeshttps://formulieren.smallingerland.nl/eDiensten/Contactformulier https://servicecentrum.smallingerland.nl/customer-details, en 2. in de chatfunctie op pagina https://www.smallingerland.nl/.
  • Oorzaak: Niet alle velden bevatten een attribuut.
  • Gevolg: Verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kunnen niet worden geïdentificeerd.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: Het doel van velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. How About You maakt aanpassingen aan de chatfunctie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.smallingerland.nl/ is de ‘Uw mening’ pop-upknop ‘Verstuur’ alleen zichtbaar door kleurverschil en hierdoor missen kleurblinden de knop. Op pagina https://servicecentrum.smallingerland.nl/customer-details kunnen er foutmeldingen in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze meldingen zijn rood van kleur om aan te geven dat het foutmeldingen zijn. Doordat de tekst niet voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat. Dit kan opgelost worden door goede foutmeldingen te geven.
  • Oorzaak: Onjuiste keuze gemaakt in de kleuren
  • Gevolg: Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: Kleuren moeten aangepast worden en de 'Uw Mening' pop-up wellicht weg.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Oorzaak: Keuze in kleuren voldoet niet aan contrastverhouding
  • Gevolg: Visuele informatie kan door kleurblinden niet altijd worden geïdentificeerd. Niet alle grafische objecten kunnen begrepen worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: - Kleurcontrasten worden aangepast en getest
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op bepaalde pagina's, de chatfunctie pdf's en formulieren hebben de teksten een te laag contrast met de achtergrond. Deze voldoen niet aan de kleurcontrasten.
  • Oorzaak: Onjuiste keuze van kleurcontrast
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: Kleurstelling worden aangepast en getest met het gratis programma Contrast Analyser om het contrast te meten. How About You maakt aanpassingen aan de chatfunctie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.smallingerland.nl/ staat een chatfunctie. Als deze is geopend is de knop document toevoegen niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Knop is niet focusbaar.
  • Gevolg: Niet alle functionaliteit op de website kan bediend worden met het toetsenbord.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen, of tijdelijk knop weglaten
  • Maatregel: Chatfunctie wordt bedienbaar met toetsenbord gemaakt en getest. How About You maakt aanpassingen aan de chatfunctie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Youtubevideo is niet te bedienen met lettertekens.
  • Oorzaak: Ontbreekt parameter "disablekb=1" in de embedded code van de video
  • Gevolg: Youtubevideo is niet door alle lezers te bedienen met lettertekens.
  • Alternatief: Is geen alternatief beschikbaar, zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Parameter "disablekb=1" wordt aan alle video's toegevoegd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-10-2020
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://formulieren.smallingerland.nl/eDiensten/Contactformulier staat een niet werkende skiplink ‘Direct naar de inhoud van de pagina’
  • Oorzaak: Skiplink heeft foutieve link of link bevat geen informatie
  • Gevolg: Skiplink in het formulier verwijst naar een niet bestaand element met id=”row1”.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Skiplink moet verwijzen naar correctie link of informatie toevoegen aan row 1.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel niet beschrijven. - pagina https://servicecentrum.smallingerland.nl/customer-details - in pdf's
  • Oorzaak: Ontbrekende tekst
  • Gevolg: Door een onduidelijke, niet-beschrijvende titel voor webpagina's weet men niet direct waar een pagina over gaat.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's aanbieden in het title element in HTML
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op een aantal pagina's is het linkdoel onduidelijk: - Op pagina https://www.smallingerland.nl/ staan bij de lijst onderwerpen een aantal links met de linktekst ‘…’. - Op pagina https://www.smallingerland.nl/ staan de Nederlandse vlag en Friese vlag als link. Hier is het doel van de link niet duidelijk. De link tekst is nu ‘Nederlandse vlag’ en ‘Friese vlag’.
  • Oorzaak: Er is geen (duidelijke) linktekst aangegeven
  • Gevolg: Het doel van de link kan niet bepaald worden.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Linktekst moet toegevoegd worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar: Op pagina https://www.smallingerland.nl/ als de pagina voor het eerst wordt geopend komt er een lightbox met twee vragen en een cookiemelding. Als er genavigeerd wordt met de tab toets gaat de focus na de cookiemelding over de pagina waar nog een lightbox voor staat. Hierdoor is de focus niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Overlapping pop-ups
  • Gevolg: Toetsenbordfocus niet overal zichtbaar en onduidelijk voor bezoekers zonder muis waar zij zich bevinden.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Pop-up voor gebruikersonderzoek wordt verwijderd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-10-2020
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.smallingerland.nl/ heeft het logo geen goede toegankelijkheidsnaam.
  • Oorzaak: Geen duidelijke naam aan het logo gegeven.
  • Gevolg: Naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken, begrijpen naamgeving van element niet of kunnen dit als verwarrend ervaren.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst bij het element. Dit wordt aangepast en gelijk getrokken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-10-2020
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmelding in formulier is een instructie en geen foutmelding.
  • Oorzaak: Opbouw formulier is niet correct
  • Gevolg: Voor slechtzienden of blinden is het niet duidelijk waar de fouten zitten,
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: De foutmeldingen moeten worden aangepast en getest worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige elementen hebben geen door software te bepalen naam. - chat - feedbackknop - Op pagina https://servicecentrum.smallingerland.nl/services hebben enkele elementen geen door software te bepalen naam.
  • Oorzaak: Er is geen naamgeving aan elementen gekoppeld
  • Gevolg: Rollen van bepaalde elementen of software kan niet bepaald worden en voorgelezen worden aan blinde bezoekers door hun voorleessoftware.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Ervoor zorgen dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. How About You maakt aanpassingen aan de chatfunctie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In chats is het niet mogelijk voor hulpsoftware om antwoorden te detecteren en voor te lezen.
  • Oorzaak: Functie is niet ingebouwd in de chatsoftware
  • Gevolg: In chats is het niet altijd mogelijk voor hulpsoftware om antwoorden te detecteren en voor te lezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Er moet afgestemd worden met de ontwikkelaars om de chatsoftware toegankelijk te maken voor de hulpsoftware van blinden en slechtzienden. How About You maakt aanpassingen aan de chatfunctie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Smallingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707