Verklaring van Stichting Nuffic

Status toegankelijkheid https://www.nuffic.nl

Stichting Nuffic is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-06-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Nuffic streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.nuffic.nl.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Stichting Nuffic verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website https://www.nuffic.nl te laten voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Nuffic is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.nuffic.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-03-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Nuffic.
Functie: Directeur-bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-06-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/een-klacht-bezwaar-indienen. Of richt u tot  https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Handhavings­procedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via .

Aanvullende informatie van Stichting Nuffic

Certificaat

The Internet Academy verklaart dat de medewerkers van
Nuffic succesvol hebben deelgenomen aan de training "Toegankelijke pdf-documenten".

Issues die zijn opgelost

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 - In een pdf staan 2 groene strepen die getagd zijn als figure.
Oplossing: Strepen gemarkeerd als decoratief.

SC 1.1.1 – Decoratieve afbeelding heeft alt-tekst.
Oplossing: Alt-tekst verwijderd.

SC 1.1.1 – Decoratieve afbeelding die ook aanklikbaar is heeft geen alt-tekst die het linkdoel duidelijk maakt.
Oplossing: Alt-tekst aangepast.

SC 1.1.1 – Alternatieve tekst bij SVG-afbeelding is in het Engels op een pagina die verder Nederlands is.
Oplossing: Engelse alt-tekst vervangen voor een Nederlandse.

SC 1.2.3 – In een YouTube-video is het webadres dat aan het einde van de video in beeld komt niet hoorbaar voor blinden. 
Oplossing: Geen, want het webadres verwijst naar de pagina waar de video op te zien is.

SC 1.2.5 – In een YouTube-video is het webadres dat aan het einde van de video in beeld komt niet hoorbaar voor blinden. 
Oplossing: Geen, want het webadres verwijst naar de pagina waar de video op te zien is.

SC 1.3.1 – In een pdf staat een opsomming die niet goed kan worden voorgelezen. 
Oplossing: Opsomming aangepast zodat hij wel goed voorgelezen kan worden.

SC 1.3.1 – Een formulier staat in een tabel in een tabel in een tabel. Een tabel is niet om content te stylen.
Oplossing: Formdesk zegt dat het wel mag op deze manier.

SC 1.3.1 – Visuele kop 'Privacy’ is niet opgemaakt als HTML-kop.
Oplossing: Visuele kop is opgemaakt als HTML-kop.

SC 1.3.1 – Opsomming in pdf is in de code een lijst met maar 1 item.
Oplossing: Opsomming goed in de code gezet.

SC 1.3.1 – Citaten naast foto's zijn opgemaakt met zowel een strong- als een em-element.
Oplossing: Strong-element verwijderd. 

SC 1.3.1 – Citaten naast foto's zijn opgemaakt met zowel een strong- als een em-element.
Oplossing: Strong-element verwijderd.

SC 1.3.1 – Of een filter geselecteerd is kan niet programmatisch bepaald worden.
Oplossing: Aan code toegevoegd of een filter geselecteerd is. 

SC 1.3.1 – In een tabel wordt binnen een caption-element nog een H5-element en een strong-element gebruikt. Die horen niet thuis in een caption-element. 
Oplossing: H5- en strong-element verwijderd.

SC 1.3.1 – Om de relatie tussen vragen met antwoordmogelijkheden te borgen is het nodig om gebruik te maken van het fieldset attribuut en het legend attribuut.
Oplossing: De pagina en toepassing zijn opgeheven.

SC 1.3.1 – Het invoerveld bij de vraag 'What is your nationality?' heeft geen gekoppeld label en dus geen naam. 
Oplossing: De pagina en toepassing zijn opgeheven.

SC 1.3.1 – Op https://www.wilweg.nl/student-stories/jezelf-het-diepe-gooien-stage-china staat een bericht met de datum boven de kop. Visueel is duidelijk waar deze datum bij hoort, maar in de code kan deze relatie niet worden gelegd. 
Oplossing: Dit kan alleen in hypothetische gevallen voor problemen zorgen. In werkelijkheid zal dit niet gebeuren. 

SC 1.3.1 – Op pagina https://www.wilweg.nl/orientatie/landeninformatie staan lijsten met landen. Bij bijvoorbeeld ‘Populaire landen’ staan nu drie lijsten met twee items. 
Oplossing: Dit is aangepast.

SC 1.3.5 – Doel van invoervelden in formulieren kan niet programmatisch bepaald worden.
Oplossing: Voor zover mogelijk bij alle velden van alle formulieren autocomplete-attribuut ingevuld.

SC 1.4.1 – Links in de tekst zijn enkel kenbaar gemaakt met kleur. 
Oplossing: Links in de tekst zijn ook kenbaar door onderstreping. 

SC 1.4.4 – Bij een resolutie van 1024x768 en ingezoomd tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig.
Oplossing: Er is geen verlies van informatie meer. 

SC 1.4.14 – Content achter het vraagtekentje in een formulier is niet ‘hoverable’ en niet ‘dismissable’. 
Oplossing: Content ‘hoverable’ en ‘dismissable’ gemaakt.

SC 2.1.4 – De gebruiker kan de sneltoetsen van de videospeler niet uitzetten. 
Oplossing: Sneltoetsen uitgezet. 

SC 2.2.1 – Als je met het toetsenbord naar de verzendknop van een niet-ingevuld formulier gaat het verstuurt is de foutmelding zo kort in beeld dat dit niet leesbaar is.
Oplossing: De foutmelding blijft zichtbaar. 

SC  2.4.1 – De skiplink op de homepage heeft geen linkdoel
Oplossing: Linkdoel toegevoegd.

SC 2.4.3 – De focus verplaatst zich naar velden buiten de lightbox als je met de tab navigeert terwijl je de lightbox nog niet hebt afgesloten.
Oplossing: Lightbox moet eerst gesloten worden voordat de focus zich verplaatst naar velden buiten de lightbox.

SC 2.4.3 – De focus ligt verkeerd als je na een zoekopdracht met het toetsenbord kiest voor ‘Toon meer resultaten’.
Oplossing: Focus goed gelegd. 

SC 2.4.3 – Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 zijn niet alle menu items in beeld. Het menu scrolt niet mee met de focus. De focus gaat na de menu items door over de achterliggende pagina terwijl het menu open blijft staan en de pagina niet goed zichtbaar is.
Oplossing: Onze webbouwer heeft dit aangepast. 

SC 2.4.4 – Afbeelding die ook aanklikbaar is heeft geen alt-tekst die het linkdoel duidelijk maakt.
Oplossing: Alt-tekst aangepast.

SC 2.4.7 – Toetsenbordfocus is in een formulier niet zichtbaar op het selectieveld ‘Subject’, de link ‘privacy policy’ en de knop ‘Submit’.
Oplossing: Toetsenbordfocus zichtbaar gemaakt.

SC 2.4.7 – Toetsenbordfocus is in een formulier niet zichtbaar op de checkboxen, bij ‘Voeg je cv toe’, op de link ‘privacyverklaring’ en op de knop ‘Verstuur’
Oplossing: Toetsenbordfocus zichtbaar gemaakt.

SC 3.3.1 – In een formulier moeten alle foutmeldingen tegelijk worden gemeld worden.
Oplossing: Dit is een advies en geen afkeuring.

SC 3.1.1 – Taalaanduiding staat niet aangegeven in de documenteigenschappen van een pdf.
Oplossing: Taalaanduiding toegevoegd.

SC 4.1.1 – ID’s in formulieren zijn niet uniek.
Oplossing: ID’s uniek gemaakt.

SC 4.1.1 – Het ‘xml:lang’-attribuut staat dubbel in de code.
Oplossing: Attribuut ontdubbeld.

SC 4.1.1 – In de code staat een dubbel attribuut ‘class’.
Oplossing: Attribuut ontdubbeld.

SC 4.1.2 – iFrame zonder naam.
Oplossing: Naam toegevoegd aan title-attribuut.

SC 4.1.2 – ARIA-rol ‘none presentation’ is incorrect.
Oplossing: Dit is geen afkeuring. ARIA-rol is wel correct.

SC 4.1.2 – Afbeelding die ook een link is heeft geen naam die door software te bepalen is.
Oplossing: Naam toegevoegd die door software te bepalen is. 

SC 4.1.2 – Hulpsoftware kan de naam van het vergrootglas in de button niet bepalen. 
Oplossing: Tekstueel alternatief zichtbaar gemaakt voor hulpsoftware door ‘display:none’ te verwijderen. 

SC 4.1.2 – De zoekknop die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen naam.
Oplossing: Naam toegevoegd.

SC 4.1.3 – Als men vragen beantwoord op https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared dan verandert daaronder de content. Visueel is het duidelijk dat er nieuwe en veranderende content is bijgekomen, maar voor voorleessoftware is dit niet duidelijk. Hiervoor moet een melding komen. 
Oplossing: De pagina en toepassing zijn opgeheven.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website https://www.nuffic.nl: eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website https://www.nuffic.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 19-07-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Nuffic heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405