Verklaring van Stimulus Programmamanagement

Status toegankelijkheid https://www.stimulus.nl/

Provincie Noord-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Noord-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stimulus Programmamanagement.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Noord-Brabant is beschikbaar via de link https://www.stimulus.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Noord-Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stimulus Programmamanagement gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Noord-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van Stimulus Programmamanagement en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Noord-Brabant .
Functie: Algemeen directeur provincie Noord-Brabant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [communicatie@stimulus.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie van de provincie Noord-Brabant, via https://www.brabant.nl/applicaties/producten/gedraging_van_provincie_klacht_6366

Aanvullende informatie van Provincie Noord-Brabant

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Stimulus Programmamanagement : voldoet gedeeltelijk

De website Stimulus Programmamanagement is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Noord-Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.stimulus.nl/wp-content/uploads/2020/09/Stimulus.nl-onderzoek-webtoegankelijkheid-31-07-2020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.stimulus.nl/wp-content/uploads/2020/09/Stimulus.nl-testresultaten-WCAG2.1-31-07-2020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Noord-Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn afbeeldingen gevonden zonder (goede) alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Alternatieve teksten zijn bij afbeeldingen niet initieel opgenomen.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die de afbeelding niet kunnen zien, missen essentiële informatie.

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen sprake van een alternatieve oplossing.

  • Maatregel:

   Alternatieve teksten toevoegen zodat content voor alle gebruikers in gelijke mate zijn waar te nemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Labels bij invoervelden ontbreken en de koppenhiërarchie is niet altijd juist.

  • Oorzaak:

   Deze labels zijn niet eerder toegevoegd en het ontbreken hiervan is nooit eerder opgemerkt. Betreffende de koppenhiërarchie dient er iets meer aandacht gevestigd te worden op het aanbrengen van een heldere structuur.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar sommige invoervelden voor zijn en missen hier en daar wat structuur in de koppenhiërarchie.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Invoervelden labellen en koppenhiërarchie herzien voor een verbeterde structuur in de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en e-mail hebben geen mechanisme waarmee de velden automatisch worden gevuld.

  • Oorzaak:

   Autofill is niet ingeschakeld.

  • Gevolg:

   Het invullen van contactgegevens kan hierdoor meer tijd in beslag nemen.

  • Alternatief:

   Contactgegevens kopiëren en plakken.

  • Maatregel:

   Autofill inschakelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hyperlinks zijn zichtbaar wanneer hier met een muis overheen gescand wordt.

  • Oorzaak:

   Hier is voor gekozen binnen het ontwerp van de website.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen een hyperlink over het hoofd zien.

  • Alternatief:

   Geen direct alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Hyperlinks wellicht beter zichtbaar maken door onderlijning of hoger contrast van kleuren?

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige invoervelden op de website hebben te weinig contrast voor slechtziende gebruikers.

  • Oorzaak:

   Kleurkeuzes die zijn gemaakt.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen contrasten van invoervelden moeilijker onderscheiden.

  • Alternatief:

   Contrast op beeldscherminstellingen wellicht wijzigen. Verder vooralsnog geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrasten en kleuren herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruikers die voor de leesbaarheid instellingen in eigen tekstafstand wensen aan te passen, kunnen op enkel plekken de teksten minder goed lezen.

  • Oorzaak:

   De website is ingericht met een gebruikelijke tekstafstand.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de tekstafstand wensen aan te passen, kunnen hier hinder door ondervinden.

  • Alternatief:

   Tekst vergroten voor beter leesbaarheid. Geen ander alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Tekstafstand centraal vergroten indien wenselijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Submenu's kunnen enkel worden gesloten door een muis of toetsenbord te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Met de ontwikkeling van de website is uitgegaan van het actief gebruik van een muis of toetsenbord.

  • Gevolg:

   Personen die vergrotingssoftware gebruiken moeten een muis frequenter bewegen om de gehele pagina te bekijken.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De escape toets of andere toets functioneel inzetten om te navigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Binnen de Stimulus website is gekozen voor het gebruik van huisstijlkleuren. Deze zijn niet altijd hoog van contrast.

  • Oorzaak:

   Keuze van huisstijl.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen de teksten wellicht moeilijker lezen.

  • Alternatief:

   Contrast beeldscherm aanpassen. Indien niet mogelijk, geen alternatief.

  • Maatregel:

   Minimaal contrast gebruiken van 4.5:1?

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer er meer dan 200% ingezoomd wordt, valt het submenu van de webportals deels buiten beeld.

  • Oorzaak:

   Webportals worden rechtsboven weergegeven.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die behoefte hebben om meer dan 200% in te zoomen, kunnen een deel van de content missen.

  • Alternatief:

   Wat meer scrollen.

  • Maatregel:

   Website herzien bij inzoomen boven de 200%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordgebruikers (die geen muis gebruiken) kunnen niet bij alle informatie geraken.

  • Oorzaak:

   Bij de bouw van de website is rekening gehouden met de beschikbaarheid van een muis.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen niet tot alle informatie geraken.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Alle tabs werkend maken met het toetsenbord volgens de specificatie voor tabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de website is gekozen voor kleine bewegende elementen.

  • Oorzaak:

   Hier is voor gekozen in het ontwerp van de website.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die last hebben van bewegende beelden kan dit als storend ervaren worden.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief. Voor het Stimulus jaarverslag is wel gekozen voor de optie van het downloaden van een statische PDF. Voor de website zelf bestaat deze optie niet.

  • Maatregel:

   Indien wenselijk een mogelijkheid invoegen om alle animaties binnen te website te kunnen pauzeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme in de website ingebouwd om de items in de header en het hoofdmenu over te slaan.

  • Oorzaak:

   Bij de bouw van de website is er van uit gegaan dat de websitebezoeker het hoofdmenu gebruikt om efficiënt te navigeren binnen de website.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers (zonder muis) moeten hierdoor meer pagina door om tot die pagina te komen waar zij graag naar toe willen navigeren.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Een zogenaamde 'skiplink' in laten bouwen waarmee het menu overgeslagen kan worden of HTML aanpassingen doorvoeren waardoor dit aangepast kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige externe PDF-documenten hebben een bestandsnaam, maar geen titel.

  • Oorzaak:

   Externe documenten worden gekoppeld door middel van een hyperlink. Op de pagina waar deze hyperlink gekoppeld wordt, wordt de informatie rondom het document weergegeven.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen de documenten wellicht niet altijd duidelijk genoeg wanneer de bestandsnaam genoemd wordt.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Titel toevoegen aan ieder extern document binnen de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Nieuwsblokken en projectverhalen bevatten meerdere keren dezelfde link. Een gebruiker kan deze openen door zowel op de afbeelding, als de tekst als op lees meer te klikken.

  • Oorzaak:

   Bij de ontwikkeling van de website is er bewust gekozen om op meerdere manieren bij een stuk te komen, doordat je niet altijd invloed hebt op het klikgedrag van de gebruiker.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers en screenreaders zien hyperlinks dubbel.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Veel hyperlinks verwijderen en enkel op een plek het doorklikken beschikbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 15. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Binnen de website is gekozen voor bewegende elementen (zoals in de projectencarrousel). Wanneer er ingezoomd is, kan dat als meer storend ervaren worden.

  • Oorzaak:

   Bij de ontwikkeling van de website is gekozen voor bewegende elementen.

  • Gevolg:

   Een bewegende carrousel kan storend zijn voor een bezoeker die dat nie verwacht.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Indien focus ingeschakeld is, bewegende elementen stil laten staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 16. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina verwijst het Stimulus logo naar 'home'. Op de programmapagina's is deze plek ingenomen door de het programmalogo en verwijst die naar de hoofdpagina van een specifiek programma. De knop naar Stimulus home zit in de header met een duidelijk icoon erbij. De navigatie hierin wordt hierdoor niet als consistent gezien.

  • Oorzaak:

   Binnen de website zijn 8 verschillende programma's ingebouwd. Veel bezoekers gaan op de Stimulus website op zoek naar een bepaald programma en niet altijd naar Stimulus algemeen. Daarom is deze keuze gemaakt.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker er van uit gaat om op de homepagina te belanden wanneer er links bovenin wordt geklikt, kan dit tot verwarring leiden.

  • Alternatief:

   Klikken op de homeknop in de header.

  • Maatregel:

   Vooralsnog geen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het invullen van formulieren wordt niet gemeld welke velden verplicht zijn om in te vullen.

  • Oorzaak:

   Niet ingeprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Het kan onnodig foutmeldingen geven.

  • Alternatief:

   Alle velden invullen.

  • Maatregel:

   Aangeven welke velden verplicht zijn om in te vullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige elementen worden niet goed afgesloten bij het gebruik van hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Niet nader genoeg onderzocht.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan een pagina wellicht moeilijker interpreteren.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Codes valideren en nesting elementen corrigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn div elementen ingebouwd in de website die voor hulpsoftware niet altijd goed uit te lezen is.

  • Oorzaak:

   Niet genoeg onderzoek naar gedaan.

  • Gevolg:

   Gebruikers die hulpsoftware inzetten bij hun website bezoek kunnen niet alle elementen goed uitlezen.

  • Alternatief:

   Momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Elementen herzien en vervolgens testen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Noord-Brabant heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928