Verklaring van Bezoekoisterwijk.nl

Status toegankelijkheid https://www.bezoekoisterwijk.nl

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bezoekoisterwijk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bezoekoisterwijk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Bezoekoisterwijk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

De leverancier heeft op 14-12-2021 aangegeven dat er wijzigingen zijn doorgevoerd om de website toegankelijker te maken. Een aantal voorbeelden:

 • Foutmeldingen hebben een duidelijk uitroepteken zodat het voor kleurenblinden ook duidelijker is.
 • Grijs kleurcontrast van de border van inputvelden is net iets donkerder.
 • Focus in alle pageparts en modules zichtbaar gemaakt bij tabben. Of überhaupt tabbaar gemaakt.
 • Teksten voor screenreaders toegevoegd. Voorheen konden linkjes nietszeggend zijn voor screenreader gebruikers.
 • Code is semantisch logischer en beter;
 • Afbeeldingen hebben altijd een alt tag. Indien leeg is het een decoratieve afbeelding.
 • Autocomplete voor formulieren
 • Klikbare elementen zijn buttons of link elementen in plaats van niet tabbare elementen zoals een div of span.
 • Toetsenbord functionaliteit toegevoegd: Carrousel is bedienbaar met de pijltjestoetsen en onder andere menu en taalvlaggen zijn te sluiten met ESC.
 • Formulieren hebben labels waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bezoekoisterwijk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Bezoekoisterwijk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/Herkeuringen_2021/WCAG_2.1_herinspectie_www.bezoekoisterwijk.nl_-_niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn voorbeelden gevonden van niet-tekstuele content, of waar tekstalternatieven nodig zijn. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras staan figure elementen met afbeeldingen in de zoekresultaten. Deze afbeeldingen zijn decoratief bij de zoekresultaten en moeten dus een lege alternatieve tekst (alt=””) krijgen. Dit is ook beter voor de linktekst en dus het doel van de link. Deze moet liefst zo kort en bondig zijn en zo duidelijk mogelijk. Een omschrijving in de alternatieve tekst maakt de linktekst langer en maakt het doel van de link ook onduidelijker. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/lekker-eten-drinken en https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen (picture elementen in plaats van figure element). Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/lekker-eten-drinken heeft de afbeelding bij het eerste zoekresultaat “Sec Eten & Drinken” een alternatieve tekst met de bestandsnaam van de afbeelding (“cec4cd9d19354c3d84351b6378006a67.jpg”). Dat is niet goed. Zoals eerder aangegeven kan deze beter leeg gelaten worden (alt=””). Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/3264914744/b-b-beukenhaeghe staat een grote banner afbeelding met als alternatieve tekst “933477063e944b64825d178fa776b085.jpg”. Dit is een decoratieve afbeelding en dus kan de alternatieve tekst beter leeg (alt=””) gelaten worden.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier

  • Gevolg:

   Het doel van de link wordt onduidelijker en het is overbodig.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk staan de vetgedrukte teksten ‘TIP Oisterwijk is geopend’ en ‘TIP Moergestel’. Beide teksten fungeren als kopteskten. Deze teksten moeten in de code ook opgemaakt worden als kopteksten. Op dit moment is op deze elementen strong gebruikt om deze anders vorm te geven, maar daar is het strong element niet voor bedoeld. Het is dus beter om hier h2 elementen te gebruiken.Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/disclaimer. Op deze pagina zijn strong en em elementen gebruikt die vervangen moeten worden door kopteksten (heading elementen). De elementen strong en em zijn bedoeld om een deel van een tekst (sterke) nadruk te geven en mogen niet gebruikt worden om kopteksten mee op te maken. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/leuke-uitjes is de tekst ‘NOG MEER TIPS VOOR LEUKE UITJES!’ opgemaakt als koptekst van niveau drie. Het probleem is dat deze tekst ook is opgemaakt met een strong element. Dat is niet de bedoeling. Deze kan dus beter weggehaald worden. Hulpsoftware is ook niet altijd in staat om van een serie hoofdletters woorden te maken, maar dit valt buiten de eisen van WCAG. Gebruik eventueel ‘text-transform: uppercase’ en ‘font-weight: bold’ om de koptekst weer te geven in vetgedrukte hoofdletters. Andere oplossingen zijn natuurlijk mogelijk. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen/wandelen-fietsen is een strong element gebruikt als alternatief voor een koptekst. Bijvoorbeeld voor de tekst “Begin je fiets- of wandeltocht bij een Oisterwijkse natuurpoort”. Ook hier moeten heading elementen gebruikt worden en geen strong elementen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon zijn de vetgedrukte teksten visueel gezien koppen, maar deze teksten zijn onterecht met strong opgemaakt. Zie bijvoorbeeld de tekst: “Het perfecte cadeau!” en “Zakelijk cadeau”. Hierboven zijn enkele concrete voorbeelden genoemd, maar deze problemen (met gebruik van strong voor kopteksten) kunnen op meerdere plekken voorkomen. De documenten https://www.bezoekoisterwijk.nl/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei-2020-a4.pdf?token=/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei-2020-a4.pdf en https://assets.citynavigator.nl/kuma-oisterwijk/uploads/media/60c8f81184e39/deelnemers-lokale-cadeaubon-oisterwijk-website-15062021.pdf?token=/uploads/media/60c8f81184e39/deelnemers-lokale-cadeaubon-oisterwijk-website-15062021.pdf zijn beiden niet toegankelijk doordat de tags ontbreken. Deze tags worden gebruikt om vanuit het bestand informatie over te brengen naar hulpsoftware. Hulpsoftware is nu niet in staat om de inhoud van deze documenten te verwerken. Hierdoor is het onmogelijk om deze bestanden volledig te inspecteren. Het correct gebruik van bijvoorbeeld koppen en tekstalternatieven is niet mogelijk.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet adequaat gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF bestand op https://www.bezoekoisterwijk.nl/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei2020-a4.pdf?token=/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei-2020-a4.pdf staat een kaart. Deze kaart is bedoeld voor navigatie en daar moet dus een toegankelijk alternatief voor komen. Dit kan bijvoorbeeld door de lijst met knooppunten en adressen toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De kaart is bedoeld voor navigatie en daar is nu geen toegankelijk alternatief voor.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus op de geïnspecteerde pagina’s is een mosterdgele stippellijn (#996600). Deze mosterdgele kleur heeft niet voldoende contrast met alle achtergronden waar de focusindicator op zichtbaar is. Bij een witte achtergrond is dit 4,6:1 en dat is dus voldoende. In de menu’s met de donkergroene achtergrondkleur is dit contrast te laag met 2,7:1. In de uitklapmenu’s op de gouden achtergrond is dit ook te laag met 1,9:1. Zo zijn meer voorbeelden gevonden waarbij dit te laag is. Omdat niet de standaard toetsenbordfocus is gebruikt moet het contrast overal voldoen. Voor de standaard focusindicator geldt geen contrast-eis. Op pagina's zoals https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat bovenaan een carrousel met verschillende afbeeldingen. In deze afbeeldingen staan witte icoontjes (cirkels) die aangeven hoeveel afbeeldingen er zijn en welke afbeelding actief is. Het contrast van deze witte kleur op de achtergrondkleuren van de wisselende afbeeldingen is niet overal hoog genoeg. Juist omdat de achtergrondkleur sterk kan variëren per afbeelding is het beter om deze ‘cirkels’ een vaste eigen achtergrondkleur te geven die voldoende contrast geeft. Dan is het contrast niet meer afhankelijk van de achtergrondkleur van de afbeeldingen. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor, waar deze cirkels op foto’s zijn geplaatst. Andere pagina's met dit soort icoontjes zijn https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen, https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen en https://www.bezoekoisterwijk.nl/plan-je-bezoek/waar-kan-ik-overnachten. Op al deze pagina's moeten deze icoontjes bij elke afbeelding voldoende contrast hebben.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier. Leverancier heeft 14-12-2021 aangegeven dat

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus en de icoontjes in de carrousel met afbeeldingen zijn niet op alle achtergronden goed te zien.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Indien een gebruiker ervoor kiest om bovenstaande letter- en woordafstanden te gebruiken moet alle tekst zichtbaar blijven. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ gaat dit niet goed. Bij de kop ‘Oisterwijk, Top 5 Allermooiste dorpen van Nederland’ valt de tekst ‘dorpen van Nederland’ voor de helft weg aan de onderkant. Ook de kop ‘Oisterwijkse Bossen & Vennen en Kampina’ (op de donkergroene achtergrond van een kader) op deze pagina voldoet niet. De woorden ‘Bossen & Vennen’ zijn niet volledig in beeld. Dit probleem doet zich ook voor bij de koptekst “Het grootste terras van Nederland” op een donkergroene achtergrond. Het probleem is dat de tekst meer ruimte nodig heeft, maar dat de ruimte die het had niet ‘mee’ groeit. De hoogte lijkt vast te staan en dus past de tekst er niet helemaal meer in. Hierboven worden enkele voorbeelden genoemd maar dit probleem komt vaker voor bij koppen op verschillende pagina’s.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Tekstverlies als je letters groter maakt.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het hoofdmenu bevat meerdere uitklapbare menu’s. Deze dropdownmenu’s moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Op het moment dat deze menu’s met hover of focus worden opengeklapt moeten deze te sluiten zijn zonder de muis of focus te verplaatsen. Dat is op dit moment niet mogelijk. In de meeste gevallen wordt voor deze actie de Escape toets gebruikt. Het indrukken van die toets heeft dan tot gevolg dat alle openstaande menu’s worden ingeklapt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware werkt niet goed.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's wordt in het hoofdmenu de kleurcombinatie wit met oranje/mosterdgeel gebruikt in uitgeklapte menu’s en knoppen. Deze kleuren hebben een contrast van 2,6:1. De hier gebruikte tekst heeft een contrast van 4,5:1 nodig om te voldoen. Dit probleem komt voor op alle plekken waar dezelfde kleurencombinatie wordt gebruikt.https://www.bezoekoisterwijk.nl/ Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staan onder de kop ‘Ontdek de parels van Oisterwijk’ verschillende links. Deze witte teksten hebben een contrast van 2,5:1 met de lichtgroene achtergrond. Dit type links komt ook voor op andere pagina's waaronder https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi, https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen en https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon. Hier worden enkele voorbeelden genoemd maar het probleem kan zich op meerdere plekken voordoen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voor kleurenblinden en slechtzienden levert onvoldoende contrast verwarring op.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat een YouTube video. In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief. Dit kan een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Dit kan onverwachte acties activeren als de focus binnen de video staat. Bij de YouTube videospeler kan dit eventueel opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML code.Op pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb staat meer informatie over deze parameter.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruik van sneltoetsen kan onverwachte acties activeren bij mensen die met spraakbediening werken.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen staat halverwege de pagina een tweede carrousel met drie afbeeldingen. Het verschil met de bovenste carrousel is dat op de verschillende dia’s/slides tekst staat. Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers voldoende tijd hebben om deze teksten te lezen moet deze content aan een van de bovenstaande situaties voldoen. De tijdslimiet moet uitgezet kunnen worden of de tijdslimiet moet kunnen worden aangepast of verlengd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met een bedieningselement op de carrousel waarmee deze kan kan worden stopgezet.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onvoldoende tijd om content te lezen.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat bovenaan een carrousel met meerdere afbeeldingen die één voor één in beeld komen. Deze bewegende content is niet te pauzeren, te stoppen of te verbergen. Er moet een mechanisme worden toegevoegd om deze afbeeldingen stil te zetten. Dit probleem komt onder andere voor op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/, https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen en https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Content moet gepauzeerd kunnen worden. Onrustig.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PDF document https://www.bezoekoisterwijk.nl/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei-2020-a4.pdf?token=/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei-2020-a4.pdf heeft geen titel. Deze kan worden toegevoegd aan de bestandseigenschappen van het PDF document. Ook de weergave moet ingesteld worden op “documenttitel” en niet op “bestandsnaam” bij de vensteropties in het tabblad “weergave bij openen” in Adobe Acrobat.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ heeft een van de links de linktekst ‘Lees meer’. Deze link staat onder de kop ‘Oisterwijkse Bossen & Vennen en Kampina’ en verwijst naar dezelfde pagina als deze kop. Visueel is deze relatie meteen duidelijk. Het probleem is dat links maar op enkele manieren context kunnen krijgen van andere content. Een link die onder een kop of tekst staat heeft geen context met de content die erboven staat. Deze ‘Lees meer’ link heeft geen context en de linktekst alleen is dus niet voldoende om het linkdoel te kunnen bepalen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/leuke-uitjes staat de link ‘hier’. Het doel van deze link is niet duidelijk en er is ook geen linkcontext (de zin waarin de link staat) waaruit het doel alsnog duidelijk wordt. De linktekst moet dus aangepast worden zodat het doel wel duidelijk wordt. Ditzelfde probleem komt op meer pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waar links naartoe verwijzen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Aan het einde van de toetsenbordfocus volgorde van de pagina komt de focus na de link ‘Contact’ op de knop ‘Ik accepteer alle cookies’ en op de link ‘Meer informatie over cookies’. Het probleem is dat dit ook gebeurd als de cookiemelding niet (meer) in beeld staat. Zie bijvoorbeeld https://www.bezoekoisterwijk.nl/. Een eenvoudige oplossing is om deze content te verbergen met “display:none;” in plaats van met een “opacity:0;”. Dan kan de focus er niet meer op komen, omdat het uit de DOM is gehaald. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staan onder de kop ‘Parel in 't groen’ drie links die geen zichtbare focus hebben. Het gaat om drie visueel verborgen links met de namen ‘Parels’, ‘Uitagenda’ en ‘Plan je bezoek’. Onder de kop ‘Wat is er te doen in Oisterwijk?’ staan een serie links naar verschillende evenementen in een carroussel die in Chrome en Firefox geen zichtbare toetsenbordfocus hebben. Ook de bediening moet een zichtbare toetsenbordfocus krijgen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras is geen toetsenbordfocus zichtbaar bij de items onder de kop “Locaties”. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/lekker-eten-drinken. Ook op de pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/leuke-uitjes is de focus niet zichtbaar onder de kop “Nog meer tips voor leuke uitjes”. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen is de focus onder de kop ‘Wat te doen’ meerdere keren niet zichtbaar. Net als onder de kop ‘Wat te doen in Oisterwijk’. Op de pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen komt dit probleem ook voor onder de kop “Elke keer beleef ik een ander avontuur”.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Niet alle content wordt weergegeven via toetsenbordfocus of content moet juist verborgen worden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat linksboven het logo van bezoek Oisterwijk. Dit logo bevat de zichtbare tekst “Oisterwijk Parel in het groen”. Doordat deze afbeelding werkt als link naar de homepage moet de zichtbare tekst op deze afbeelding onderdeel zijn van de toegankelijkheidsnaam van deze link. De link naar de homepage heeft op dit moment de naam “Ga naar de homepage van Citymarketing Oisterwijk”. Dit kan verwarrend zijn. Zie: https://www.bezoekoisterwijk.nl/

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoeker in linktekst.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken bij het gebruiken van hulpsoftware. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat op regel 162 een eindtag voor een ul-element terwijl er geen begintag aanwezig is. Hetzelfde is het geval op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras (regel 140) en https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk (regel 144). Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras regel 837 is een eindtag voor een p-element gezien maar er is geen begintag aanwezig.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op iedere pagina staat een hoofdmenu waarbij een aantal links een submenu hebben. Dit is niet helemaal toegankelijk geprogrammeerd in de HTML. Zo zijn er twee interactieve elementen, namelijk een li element en een a element. Het li element is niet toegankelijk op deze manier. Hulpsoftware kan hier in de eerste plaats de interactieve ‘rol’ niet van bepalen. Een li element is namelijk niet interactief. Een tabindex maakt het wel focusbaar, maar verandert de rol niet en geeft geen informatie over hoe het bediend moet worden. Ook is de status van het submenu niet te bepalen door hulpsoftware. Hiervoor is een aria-expanded attribuut nodig. Maar, niet op het li element.Het is beter om alleen het a element te gebruiken voor de interactie en het tonen van het submenu. Het li element kan dan weer gewoon alleen een li element zijn. Bij het a element kan dan extra informatie worden toegevoegd die informatie geeft over de status (submenu getoond of niet). Daarvoor is minimaal een aria-expanded attribuut nodig. De waarde van “true” of “false” moet dan dynamisch aangepast worden.Voor meer uitleg hoe het nog beter kan kan hier gekeken worden: https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#accordion

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onvoldoende informatie beschikbaar voor voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209