Verklaring van Bezoekoisterwijk.nl

Status toegankelijkheid https://www.bezoekoisterwijk.nl

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bezoekoisterwijk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bezoekoisterwijk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Bezoekoisterwijk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

Herkeuring van bezoekoisterwijk.nl vindt plaats 2e helft van 2021.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bezoekoisterwijk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Bezoekoisterwijk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_www.bezoekoisterwijk.nl_-_niveau_AA_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn voorbeelden gevonden van niet -tekstuele content, of waar tekstalternatieven nodig zijn.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier
  • Gevolg: onduidelijkheid en overbodig
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat achter de kop ‘Het grootste terras van Nederland’ een afbeelding die bij die kop hoort. In de code is deze afbeelding niet geassocieerd met deze kop. Indien deze afbeelding wordt genegeerd door hulpsoftware (decoratief) is er geen probleem. Op dit moment is de relatie tussen de afbeelding ‘Afbeelding’ en de kop ‘Het grootste terras van Nederland’ niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Ditzelfde probleem komt op deze pagina terug bij de kop ‘Oisterwijkse Bossen & Vennen en Kampina’.Onder de kop ‘Onze Parels in het groen’ staat in de code een link met daaronder een afbeelding en daaronder de kop ‘Bourgondisch’. Deze kop ‘moet’ in de code boven deze link en de afbeelding staan zodat hulpsoftware kan bepalen dat deze elementen een relatie hebben. Het is mogelijk om andere manieren te gebruiken om de relatie tussen deze elementen aan te geven. Onder de kop ‘Onze Parels in het groen’ staan in totaal vijf grote links, het gebruik van kopteksten om deze links groot weer te geven is niet ideaal. Op dit moment hebben de koppen van niveau drie geen content.Onder de kop ‘Wat is er te doen in Oisterwijk?’ staan soortgelijke problemen als hierboven genoemd. De link, afbeelding, kop en tekst van elke blok hebben een relatie met elkaar die niet beschikbaar is voor hulpsoftware en niet helemaal beschikbaar is in tekst. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras staat de kop ‘Pagina's’ gevolgd door de kop ‘7 resultaten’. Doordat beide teksten zijn opgemaakt als twee verschillende koppen van hetzelfde niveau heeft de eerste van deze twee koppen geen content. Dit probleem komt ook voor bij de koppen ‘Evenementen’ en ‘Locaties’. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, een hiervan is de twee h2 elementen samenvoegen tot één koptekst. Onder de koppen ‘Evenementen’ en ‘Locaties’ staan verschillende afbeeldingen die niet geassocieerd zijn met kop waar zij in de code boven staan. Voor deze afbeeldingen geldt dat zij een relatie moeten krijgen met de onderstaande kop, indien deze afbeeldingen genegeerd worden door hulpsoftware is het aangeven van een dergelijke relatie niet noodzakelijk. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk staan de vetgedrukte teksten ‘TIP Oisterwijk’ en ‘TIP Moergestel’. Beide teksten werken als koppen, deze tekst moet in de code ook opgemaakt worden als koptekst. Op dit moment is op deze elementen strong gebruikt om deze anders vorm te geven. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/disclaimer. Op deze pagina zijn strong en em elementen gebruikt die vervangen moeten worden door kopteksten. De elementen strong en em zijn bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven en mogen niet gebruikt worden als vervanging van koptekst. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi staan vier verschillende figure elementen met aria-label ‘Afbeelding’ (in de code) boven de kop waar zij bij horen. Verdere voorbeelden van dit type probleem worden niet gegeven. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/leuke-uitjes is de kop ‘NOG MEER TIPS VOOR LEUKE UITJES!’ opgemaakt als kop van niveau drie. Het probleem is dat deze tekst ook is opgemaakt met strong en alleen bestaat uit hoofdletters. Om te voldoen moet het strong element verwijdert worden. Hulpsoftware is ook niet altijd in staat om van een serie hoofdletters woorden te maken, dit valt buiten de eisen van WCAG. Gebruik eventueel ‘text-transform: uppercase’ en ‘font-weight: bold’ om de kop weer te geven in vetgedrukte hoofdletters, andere oplossingen zijn natuurlijk mogelijk. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/uitslag-fotowedstrijd-o-wat-ben-je-mooi staat een strong element met de tekst ‘En de winnaar is…’. Deze tekst moet omgezet worden in een kop. De genummerde lijst met de tien beste foto’s is opgemaakt als tien verschillende koppen (h4). Deze koppen hebben op dit moment geen content. De afbeeldingen staan in de code boven de kop waar zij bij horen. Het gebruik van strong om een deel van de kop nadruk te geven is een voorbeeld van het juiste gebruik van strong elementen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen/wandelen-fietsen/fietsen-wandelen1 is strong gebruikt als alternatief voor koptekst. De teksten ‘Op de fiets’, ‘te voet’ en ‘Nog meer fiets- en wandelideeën’ moeten opgemaakt worden als kop. Ook is het niet toegestaan om hele lijsten met strong op te maken. In de derde en vierde lijst zijn verschillende links opgeknipt in twee verschillende links die verwijzen naar dezelfde pagina. Geadviseerd wordt om deze links samen te voegen tot één link. Het eerste voorbeeld is: de links ‘O'isterwijkse Hertogen- en Heideroute’ en ‘– 11 / 17 km’ en de laatste links met deze fout zijn de links ‘VisitBrabant, zelf’ en ‘ je route samenstellen;’. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon zijn de vetgedrukte teksten ‘Het perfecte cadeau’ en ‘Zakelijk cadeau’ tot en met ‘Initiatiefnemers’ onterecht opgemaakt met strong. Uitzondering (PDF) Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de samenvatting voor een toelichting. Op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei-2020-a4.pdf?token=/uploads/media/5ed0ad7f9c627/terrassen-fietsroute-mei-2020-a4.pdf en https://www.bezoekoisterwijk.nl/uploads/media/5e9f3f0996545/deelnemers-lokale-cadeaubon-oisterwijk-website-21042020.pdf?token=/uploads/media/5e9f3f0996545/deelnemers-lokale-cadeaubon-oisterwijk-website-21042020.pdf staan twee verschillende PDF bestanden. Beide bestanden zijn niet toegankelijk doordat de tags ontbreken. Deze tags worden gebruikt om vanuit het bestand informatie over te brengen naar hulpsoftware. Hulpsoftware is nu niet in staat om de inhoud van deze documenten te verwerken. Hierdoor is het onmogelijk om deze bestanden volledig te inspecteren. Het correct gebruik van bijvoorbeeld koppen en tekstalternatieven is niet mogelijk.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet adequaat gebruikt worden.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras staat een invoerveld. De rand van dit invoerveld heeft met 1,2:1 onvoldoende contrast met de witte achtergrond. De manier waarop dit invoerveld zichtbare toetsenbordfocus krijgt verschilt per browser. Doordat in CSS de standaard toetsenbordfocus is uitgeschakeld moet de focus in alle browsers voldoende contrast hebben. In IE11 is de focus onzichtbaar, in Firefox heeft de focus een contrast van 2,2:1 en in Chrome en Edge is het contrast voldoende. Op pagina's zoals https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat bovenaan een carrousel met verschillende afbeeldingen. In deze afbeeldingen staan witte icoontjes die aangeven hoeveel afbeeldingen er zijn en welke afbeelding actief is. Als de eerste afbeelding actief is heeft de witte cirkel (‘1’) een contrast van 2,5:1 met de foto op de achtergrond, het eerste rondje (‘2’) heeft ook een contrast van ongeveer 2,5:1 en het tweede rondje (‘3’) heeft een contrast van ongeveer 2,2:1. Deze drie voorbeelden voldoen niet aan de eisen van dit succescriterium. Dit probleem komt bijvoorbeeld ook voor bij afbeelding ‘3’. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor, het is een optie om deze witte icoontjes overal een achtergrond te geven om ervoor te zorgen dat deze zelfs bij een witte afbeelding voldoende contrast hebben. Andere pagina's met dit soort icoontjes zijn https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen, https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen (2 keer) en https://www.bezoekoisterwijk.nl/plan-je-bezoek/waar-kan-ik-overnachten. Op al deze pagina's moeten deze icoontjes bij elke afbeelding voldoende contrast hebben. De manier waarop deze onderdelen toetsenbordfocus krijgen is ingesteld met CSS, om die reden moet de focus indicator op al deze element ook een minimaal contrast hebben van 3,0:1. In Internet Explorer 11 is de focus op deze onderdelen niet zichtbaar en in Firefox is een grijze lijn zichtbaar die niet overal voldoende contrast geeft.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onduideljkheid en verwarring door niet duidelijk afgerande velden.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Indien een gebruiker ervoor kiest om bovenstaande letter- en woordafstanden te gebruiken moet alle tekst zichtbaar blijven. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ gaat dit niet goed bij de kop ‘Het grootste terras van Nederland’. Bij het gebruiken van bovenstaande instellingen is de onderkant van de woorden ‘terras van’ niet meer zichtbaar en het woord ‘Nederland’ is volledig onzichtbaar geworden. Ook de kop ‘Oisterwijkse Bossen & Vennen en Kampina’ op deze pagina voldoet niet. Op deze pagina staan onder de kop ‘Wat is er te doen in Oisterwijk?’ verschillende kleinere koppen zoals ‘Voorstellingen Tiliander - vanaf september’. Deze kop word aangepast naar ‘Voorstellingen Tiliander - vanaf …’, dit type aanpassing is niet toegestaan. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi komt er tekst in beeld te staan als de muis op de kop ‘Lekker eten & drinken’ gezet wordt. Bij bovenstaande instellingen is niet alle tekst onder deze kop zichtbaar. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi staat de kop ‘Uitslag fotowedstrijd O' wat ben je mooi’ is niet helemaal in beeld. Dit type probleem met niet volledig zichtbare koppen komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen, https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen/wandelen-fietsen/fietsen-wandelen1 en https://www.bezoekoisterwijk.nl/plan-je-bezoek/waar-kan-ik-overnachten voor.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Tekstverlies als je letters groter maakt.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het hoofdmenu bevat meerdere uitklapbare menu’s. Deze dropdownmenu’s moeten voldoen aan alle drie de bovenstaande voorwaarden. Op het moment dat deze menu’s met hover of focus worden opengeklapt moeten deze te sluiten zijn zonder de muis of focus te verplaatsen. Dat is op dit moment niet mogelijk. In de meeste gevallen wordt voor deze actie de escape toets gebruikt. Het indrukken van die toets heeft dan tot gevolg dat alle openstaande menu’s worden ingeklapt ongeacht de positie van de muis of focus en of het menu nu open was geklapt door de muis of focus.https://www.bezoekoisterwijk.nl/ Op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi en https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon staan witte koppen op een groene achtergrond. Indien de muis op deze witte koppen geplaatst wordt komt er aanvullende tekst in beeld. Die tekst verbergt een afbeelding. Een decoratieve afbeelding mag op deze manier verborgen worden. Het probleem is dat het figure element het aria-label ‘Afbeelding’ heeft. Dit tekstalternatief voldoen sowieso niet aan 1.1.1: Niet-tekstuele content en doordat de afbeelding niet genegeerd wordt door hulpsoftware is deze niet decoratief.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Hulpsoftware werkt niet goed.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's wordt in het hoofdmenu de kleurcombinatie wit met oranje gebruikt in uitgeklapte menu’s. Deze kleuren hebben een contrast van 2,6:1. De hier gebruikte tekst heeft een contrast van 4,5:1 nodig om te voldoen. Op pagina's zoals https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras wordt deze kleurcombinatie ook op andere plaatsen gebruikt.https://www.bezoekoisterwijk.nl/ Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staan onder de kop ‘Onze Parels in het groen’ vijf links. Deze witte teksten hebben een contrast van 2,5:1 met de lichtgroene achtergrond. Dit type links komt ook voor op andere pagina's waaronder https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi, https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen en https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Voor kleurenblinden en slechtzienden levert onvoldoende contrast verwarring op.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras staat onder de kop ‘Er zijn 45 resultaten gevonden voor "terras"’ een knop die niet met het toetsenbord te bedienen is. Het gaat om de knop ‘Zoeken’ met het attribuut tabindex=”-1”. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk staat een ‘Lees verder’ link zonder href. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen. Op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi en https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon staan witte koppen op een groene achtergrond. Indien de muis op deze witte koppen geplaatst wordt komt er aanvullende tekst in beeld. Deze content is niet beschikbaar voor toetsenbord gebruikers.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Content niet beschikbaar voor toetsenbord gebruikers.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat een YouTube video. Om deze video weer te geven zijn de standaard instellingen van de YouTube videospeler gebruikt. Het probleem is dat die niet voldoet aan dit succescriterium. De video is onder andere te bedienen met de cijfers en bijvoorbeeld ook met letters zoals ‘f’, ‘k’ en ‘m’. Het is mogelijk om een YouTube video zo te embedden dat deze wel aan dit succescriterium voldoet. Indien de parameter disablekb=1 gebruikt wordt staat de bediening met letters en cijfers uit. Op pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb staat meer informatie over deze parameter.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onhandig als bepaalde sneltoetsen niet gebruikt kunnen worden.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen staat halverwege de pagina een tweede carrousel met drie afbeeldingen. Het verschil met de bovenste carrousel is dat op de verschillende vensters tekst staat. Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers voldoende tijd hebben om deze teksten te lezen moet deze content aan een van de bovenstaande situaties voldoen. Let op bij het aanpassen van deze carrousel, na het aanpassen van de tijdslimiet moet het mogelijk blijven om de teksten op de andere twee vensters te kunnen zien en de bediening moet mogelijk zijn met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onvoldoende tijd om content te lezen.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat bovenaan een carrousel met meerdere afbeeldingen die één voor één in beeld komen. Deze bewegende content is niet te pauzeren, te stoppen of te verbergen. Er moet een mechanisme worden toegevoegd om deze afbeeldingen stil te zetten. Dit probleem komt onder andere voor op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/, https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen en https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Content moet gepauzeerd kunnen worden. Onrustig.
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat een YouTube video in een iframe. Dit iframe heeft geen title attribuut. Om het voor gebruikers van hulpsoftware mogelijk te maken om dit iframe over te slaan is het nodig dat dit iframe een titel krijgt die aangeeft wat voor een soort content er in staat. Het moet duidelijk zijn dat dit iframe een YouTube video bevat.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onduidelijkheid
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ heeft een van de links de linktekst ‘Lees meer’. Deze link staat onder de kop ‘Oisterwijkse Bossen & Vennen en Kampina’ en verwijst naar dezelfde pagina als deze kop. Visueel is deze relatie meteen duidelijk. Het probleem is dat links maar op enkele manieren context kunnen krijgen van andere content. Een link die onder een kop of tekst staat heeft geen context met de content die erboven staat. Deze ‘Lees meer’ link heeft geen context en de linktekst alleen is niet voldoende om het linkdoel te kunnen bepalen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras staan zeven links met de linktekst ‘Bekijk deze pagina’. Deze links hebben geen linkcontext en hierdoor is de linkdoel niet te bepalen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk staan onder de kop ‘Neem alvast een kijkje’ vier links. De eerste link voldoet, maar de links met de tekstalternatieven ‘TIP Oisterwijk 2’ tot en met ‘TIP Oisterwijk 4’ voldoen niet. Door de horizontale presentatie is duidelijk dat deze vier links een soortgelijke functie hebben. Doordat deze links in losse div elementen staan is er geen context beschikbaar. Het linkdoel van deze drie links is niet te bepalen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/leuke-uitjes staat de link ‘hier’. Deze link heeft context met de zin ‘Prik een datum en tijd en je bent er klaar voor een te gek avontuur! Check hier het gevarieerde aanbod!’. Verdere context voor deze link is niet beschikbaar. Visueel is te bepalen dat deze link verwijst naar ‘Oisterwijk Adventures’. Het probleem is dat deze informatie niet blijkt uit de linktekst in combinatie met de linkcontext. Ditzelfde probleem geldt ook voor de links ‘Klik hier’, ‘mail’ en ‘hier’ op deze pagina. Deze pagina bevat ook meerdere links die geen context hebben voorbeelden hiervan zijn de links ‘Boek dit ideale uitje.’, ‘Kijk hier voor meer info en boek’ en ‘Ervaar het zelf als je durft en reserveer’. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's waaronder pagina ‘https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen’, op die pagina gaat het om de links ‘Ontdek meer’ (onder de kop ‘EscapeRoom Oisterwijk’) en ‘Maak een onvergetelijke wandeling’ (in de tweede carrousel).
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onduidelijk waar links naar toe verwijzen.
  • Alternatief: Nee.
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Om aan de eisen van dit succescriterium te voldoen moeten alle pagina's op meerdere manieren te vinden zijn. Alle pagina's zijn te vinden door het volgen van links. Een mogelijke andere manier om pagina's te vinden is gebruik maken van de zoekfunctie. Het is niet gelukt om de pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk te vinden via deze functie.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Pagina's niet op meerdere manieren te vinden, verwarring.
  • Alternatief: Nee.
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's komt is de plaats van de toetsenbordfocus in het hoofdmenu niet goed zichtbaar. Het probleem is dat de focus landt op de verschillende elementen met tabindex=”0” voordat deze landt op de verschillende links. Als de focus van het li element verplaatst wordt naar de eerstvolgende link veranderd de toetsenbordfocus bijna niet. In Chrome, Edge en IE11 veranderd de toetsenbordfocus alleen van formaat en bij Firefox komt er een wit kader in beeld als de focus op de link staat. Visueel is niet duidelijk op welke van deze twee elementen de toetsenbordfocus staat. De li elementen met tabindex=”0” voldoen op dit moment ook niet aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde en aan 1.4.13: Content bij hover of focus.Aan het einde van de toetsenbordfocus volgorde van de pagina komt de focus na de link ‘Contact’ op de knop ‘Ik accepteer alle cookies’ en op de link ‘Meer informatie over cookies’. Het probleem is dat dit ook gebeurd als de cookiemelding niet (meer) in beeld staat.https://www.bezoekoisterwijk.nl/ Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staan onder de kop ‘Parel in 't groen’ drie links die geen zichtbare focus hebben. Het gaat om drie visueel verborgen links met de namen ‘Parels’, ‘Uitagenda’ en ‘Plan je bezoek’. Onder de kop ‘Wat is er te doen in Oisterwijk?’ staan dertig links naar verschillende evenementen die in Chrome en Firefox geen zichtbare toetsenbordfocus hebben. Ook de bediening en de gele link ‘Bekijk alle evenementen in Oisterwijk’ moeten een zichtbare toetsenbordfocus krijgen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras komt de toetsenbordfocus twee keer op elk van de vier weergegeven resultaten onder de koppen ‘Evenementen’ en ‘Locaties’. Bij acht van deze links is de focus helemaal onzichtbaar en bij de overige acht links is de plaats van de toetsenbordfocus niet goed te bepalen. De donkere streep aan de rechterkant van de tekst is niet voldoende om de plaats van de focus te bepalen. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/lekker-eten-drinken en Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/leuke-uitjes is de toetsenbordfocus meerdere keren onzichtbaar onder de kop ‘NOG MEER TIPS VOOR LEUKE UITJES!’. Voordat de focus onder deze kop zichtbaar wordt is hij zeven keer niet zichtbaar en tussen elk van de tip is de focus een keer niet zichtbaar. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/lekker-eten-drinken is de focus niet zichtbaar op het select element met de titel ‘Sorteer op’. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen is de focus onder de kop ‘Wat te doen’ meerdere keren niet zichtbaar. Onder de kop ‘Wat te doen in Oisterwijk’ is de focus ook niet zichtbaar. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen is de focus op de elf (zes bovenaan en vijf onderaan) groene blokken elke keer niet zichtbaar, de focus is wel zichtbaar op de links in deze blokken, maar niet op de blokken zelf. Ook is de focus op de links in de carrousel niet altijd zichtbaar. Verdere voorbeelden van problemen met de zichtbaarheid van de toetsenbordfocus worden niet gegeven.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Niet alle content wordt weergegeven via toetsenbordfocus.
  • Alternatief: Nee.
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's staat linksboven het logo van bezoek Oisterwijk. Dit logo bevat de zichtbare tekst ‘Oisterwijk Parel in het groen’. Doordat deze afbeelding werkt als link naar de homepage moet de zichtbare tekst op deze afbeelding onderdeel zijn van de naam van deze link. De link naar de homepage heeft op dit moment de naam ‘TIP Oisterwijk’.https://www.bezoekoisterwijk.nl/ Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras staat een invoerveld met het verborgen label ‘Zoeken’. Bij het verwijderen van de invoer komt de tekst ‘Ik ben op zoek naar …’ in beeld. Op dit moment moet die tekst moet onderdeel worden van de naam van het invoerveld. Andere oplossing zoals het label ‘Zoeken’ zichtbaar maken of het aanpassen van de placeholdertekst naar ‘Zoeken’ zijn twee andere opties.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onduidelijkheid voor bezoeker in linktekst.
  • Alternatief: Nee.
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/lekker-eten-drinken staat onder de zoekbalk een keuzelijst om de sortering aan te passen. Dit select element heeft de title ‘Sorteer op’. Dit invoerveld heeft een zichtbaar label nodig.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onduidelijkheid voor bezoeker.
  • Alternatief: Nee.
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ staat op regel 3060 een overbodige eindtag. De code </ul> gevolgd door </p> geeft altijd een parsefout. Het p element dat geopend werd op regel 3054 was door het gebruik van <ul> op de volgende regel al gesloten. Dit type probleem komt ook voor op pagina’s zoals https://www.bezoekoisterwijk.nl/search?query=terras (regel 667) en https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk (regel 650). Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/lekker-eten-drinken staat op regel 593 een img element waarin niet alle attributen van elkaar gescheiden zijn met een spatie. Op regel 1199 staat een overbodige eindtag (‘</p>’), zie bovenstaande opmerking voor meer informatie.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onduidelijk voor voorleessoftware.
  • Alternatief: Nee.
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ is in de carrousel een WAI-ARIA listbox en tablist gebruikt om deze element beschikbaar te maken voor hulpsoftware. Een algemeen advies is om zo min mogelijk WAI-ARIA te gebruiken. Een listbox is een vervanging voor een keuzelijst als het technisch niet mogelijk om een select element te gebruiken. Een tablist is bedoeld om het mogelijk te maken een overzicht met verschillende tabbladen weer te geven (denk aan oude Windows menu’s). In de carrousel is van beide situaties geen sprake. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#Listbox en op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel staat uitleg over hoe een listbox en tablist het beste geïmplementeerd kunnen worden, let daarbij ook op de voorbeelden en op de scripting voor toetsenbordfocus en bediening. Een van de problemen met de listbox is dat de verschillende option elementen niet geselecteerd kunnen worden, geen van deze mag daarom de eigenschap aria-selected=”true” hebben. Een van de problemen met de tablist is het ontbreken van de tabpanel elementen. De tab elementen missen onder andere het attribuut aria-controls en aria-selected en het tablist element zelf heeft geen naam.Op deze pagina lijkt de carrousel vooral bedoeld als decoratie. In dat geval is het advies om alle bediening en indicatoren te verwijderen. Alles wat dan zichtbaar is is een decoratieve afbeelding die na de paar seconden verandert in een andere afbeelding. Het enige bedieningselement dat aanwezig moet zijn is een mechanisme (stop-knop) om deze bewegende content te laten voldoen aan succescriterium 2.2.2. Dit is een mogelijke oplossing voor de verschillende problemen met deze carrousel. Andere oplossingen zijn mogelijk. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor waaronder https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen, https://www.bezoekoisterwijk.nl/waar-te-gaan/met-kinderen en https://www.bezoekoisterwijk.nl/plan-je-bezoek/waar-kan-ik-overnachten. Op alle pagina's bevat het hoofdmenu uitklapbare componenten. Door de li elementen een tabindex van 0 te geven zijn dit componenten van de gebruikersinterface. Geadviseerd wordt om menu te vereenvoudigen. De tabindex=”0” kan verwijdert worden, dit lost ook enkele problemen bij succescriterium 2.4.7 op. Op de links ‘O' wat ben je mooi’ tot en met ‘Plan je bezoek’ kan het attribuut aria-expanded toegepast worden. Dit attribuut heeft de waarde false als het menu is ingeklapt en true als het menu is uitgeklapt. Op die manier is de status van deze links door hulpsoftware te bepalen. De waarde van dit aria-expanded attribuut moet altijd kloppen en de link ‘Cadeaubon’ heeft geen aria-expanded nodig.https://www.bezoekoisterwijk.nl/ Op verschillende pagina's staan knoppen die in bepaalde omstandigheden de class ‘disabled’ krijgen. Om ervoor de zorgen dat deze status ook beschikbaar is voor hulpsoftware kan het attribuut disabled gebruikt worden. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/ gaat het om de knoppen vlak boven de link ‘Bekijk alle evenementen in Oisterwijk’. Deze knoppen hebben met role=”presentation” ook geen rol die door software te bepalen is. Dit type knop komt ook voor op pagina's zoals https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi/leuke-uitjes en https://www.bezoekoisterwijk.nl/wat-te-doen. Op pagina https://www.bezoekoisterwijk.nl/locaties/320488167/tip-oisterwijk staat de link ‘Lees verder’. Deze link heeft geen waarde, de oorzaak is het ontbreken van het href attribuut. Op pagina's https://www.bezoekoisterwijk.nl/o-wat-ben-je-mooi en https://www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon staan elementen die ook al genoemd zijn bij succescriteria 1.4.13: Content bij hover of focus en 2.1.1: Toetsenbord. De teksten die in beeld komen als de muis erop staat hebben een bepaalde status. Deze informatie moet ook beschikbaar worden gemaakt voor hulpsoftware.
  • Oorzaak: Nog niet opgelost door de leverancier.
  • Gevolg: Onvoldoende informatie beschikbaar voor voorleessoftware.
  • Alternatief: Nee.
  • Maatregel: Oplossing gevraagd bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617