Verklaring van Gemeente Schagen (www.schagen.nl)

Status toegankelijkheid https://www.schagen.nl/

Gemeente Schagen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Schagen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Schagen (www.schagen.nl).

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Schagen is beschikbaar via de link https://www.schagen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Schagen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Schagen (www.schagen.nl) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Schagen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Schagen (www.schagen.nl) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Schagen .
Functie: Concernmanager Processen & Middelen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via postbus8@schagen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Schagen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Schagen (www.schagen.nl) : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Schagen (www.schagen.nl) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Schagen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/schagen.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Schagen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.schagen.nl/ staan onder de header een viertal witte blokken tegen een groene achtergrond, waaronder het blok met de kop “Paspoort en id-kaart”. De inline svg afbeeldingen in deze blokken missen een alternatieve tekst. Dat is in orde, omdat de afbeeldingen geen informatie overbrengen die al niet in tekst wordt overgebracht. Sommige browser-screenreader-combinaties zien de SVG als afbeelding. Verberg daarom de inline SVG voor hulpsoftware; gebruik hiervoor bijvoorbeeld aria-hidden="true".

   Op alle HTML-pagina’s staat bovenin de footer een inline SVG-afbeelding. Deze afbeelding is puur decoratief. Sommige browser-screenreader-combinaties zien de svg als afbeelding. Verberg daarom de inline SVG voor hulpsoftware; gebruik hiervoor bijvoorbeeld aria-hidden="true".

   Op pagina www.schagen.nl/agenda-bijeenkomsten staan onder de kop “Agenda” bij “Beeldvormende vergadering” een aantal afbeeldingen. De eerste twee afbeeldingen brengen geen informatie over die niet al in tekst wordt weergegeven. Ze bevatten echter wel een alternatieve tekst, bijvoorbeeld "Plaatje wat symbool staat voor een beeldvormende vergadering". Zorg dat deze afbeeldingen geen alternatieve tekst hebben door de alttekst leeg te laten: alt="".

   In het PDF-document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-12/Omgevingsvisie%20Schagen_0.pdf lijken de meeste afbeeldingen in het document een alternatieve tekst te missen. Op pagina 1 mist bij het logo een alternatieve tekst en op pagina 9 missen alle afbeeldingen een alternatieve tekst. Controleer dit voor alle betekenisvolle afbeeldingen in het document.

   In het PDF-document www.schagen.nl/sites/default/files/2021-10/… staat bovenaan de eerste pagina het logo van de afzender van het document. Deze afbeelding mist een alternatieve tekst. Zorg dat alle tekst uit het logo als alternatieve tekst zijn opgenomen in de eigenschappen van de afbeelding.

  • Oorzaak:

   taalwisseling ALT en onzichtbaar logo is ontwerpfout

  • Gevolg:

   Sommige informatie is voor blinde- of slechtziende gebruikers niet (goed) bruikbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De aanbevolen maatregelen zullen op de site worden toegepast zodat deze aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.schagen.nl/schagen-nes-noord staat onder de kop “Video over Nes-Noord” een Youtube-video. In deze video is alleen automatische ondertiteling beschikbaar. Hierin zitten een aantal fouten waardoor de ondertiteling niet voldoet.

  • Gevolg:

   De vertaling van de ondertiteling voldoet niet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor deze video zal een zelfgemaakte en equivalente ondertiteling worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.schagen.nl/schagen-nes-noord staat onder de kop “Video over Nes-Noord” een Youtube-video. In deze video komt regelmatig tekst in beeld. Dit gebeurt onder andere wanneer een wisseling van sprekers plaatsvindt, onder andere op tijdstip 0:11 en op tijdstip 1:23. Ook bij de aftiteling van de video komt tekst in beeld.

  • Gevolg:

   Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De informatie zal in een transcript worden gezet. Of er zal gebruik worden gemaakt van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.schagen.nl/schagen-nes-noord staat onder de kop “Video over Nes-Noord” een Youtube-video. In deze video komt regelmatig tekst in beeld. Dit gebeurt onder andere wanneer een wisseling van sprekers plaatsvindt op tijdstip 0:11 en op tijdstip 1:23. Ook bij de aftiteling van de video komt tekst in beeld. Er ontbreekt hier een voice-over die vertelt wat er op het scherm staat.

  • Gevolg:

   Een persoon die de video niet kan zien kan niet weten wat er word getoond in de video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er zal voor deze en andere informatie gebruik worden gemaakt van een extra audiospoor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.schagen.nl/ zijn de teksten in de toptakenblokken opgemaakt als kop (<h3>). Deze teksten hebben geen content. Als een kop geen content heeft is het geen kop. Maak de links dan ook niet op als koppen.

   Op de homepage zijn een aantal verborgen koppen opgenomen om de structuur van de pagina goed te kunnen weergeven. Voor gebruikers van een screenreader is dit een prima oplossing. De namen van deze koppen zijn echter niet leesvriendelijk. Zo is er een kop 'Taken menu' en in de footer van de pagina een kop genaamd 'Voet'. Geef deze koppen een naam die de onderliggende content goed beschrijft.

   Op de homepage komt 2 keer de kop 'Zoeken' voor. Dat kan verwarrend zijn. Op de pagina www.schagen.nl/zoeken komt de kop 'Zoeken' zelfs 3 keer voor, 1 keer een <h1> en 2 keer een <h2>.

   Op alle HTML-pagina’s worden koppen gebruikt die alleen visueel opgemaakt zijn als zodanig, maar in de code als verborgen zijn gemarkeerd. Even verderop in de code is een gelijknamige visueel verborgen kop opgenomen die wel is opgemaakt met een <h1>. Dit lijkt goed te gaan en is daarom geen toegankelijkheidsprobleem. Omdat deze oplossing op de onderzochte pagina's voor hulpsoftware geen probleem lijkt te zijn is dit geen reden tot afkeuring.

   In het PDF document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-10/… zijn de koppen “Agenda” en “Bijlage van ingekomen, uitgegane en interne stukken ” visueel opgemaakt als koppen, maar in de code zijn ze opgemaakt met een P-tag. Maak deze op als echte koppen. In beide gevallen kan hier het beste de H1-tag voor worden gebruikt.

   In het PDF document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-10/… is het verslag van de vergadering opgenomen in een tabel. Dit is een probleem omdat het verslag zodanig is gestructureerd dat een tabel hier niet geschikt voor is. Beter is om de agendapunten met omschrijving op te maken als koppen, bijvoorbeeld “<H2>0.1 19.30 uur: Opening interne vergadering.</H2>” en “<H2>0.2 Ingekomen en verzonden stukken:</H2>”, et cetera. De tabelstructuur moet dan verwijderd worden.

   In het PDF-document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-12/Omgevingsvisie%20Schagen_0.pdf is de hiërarchie van de koppenstructuur niet altijd in orde. Dit gaat bijvoorbeeld fout op pagina 26, waar de eerste kop niveau H2 heeft en de koppen eronder niveau H1. Ook op pagina 10 is de koppen-hiërarchie niet in orde. De kop “2.3 Waarden kust en achterland” is opgemaakt als een H4-kop en de kop eronder staande kop “Wat past goed bij onze waarden” is een H1-kop. Gebruik een koppen structuur zoals deze zichtbaar is in de inhoudsopgave, met koppen met kopniveau 1, 2 en 3.

   In het PDF-document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-12/Omgevingsvisie%20Schagen_0.pdf zijn de koppen in de tabel “INWONERS NAAR LEEFTIJD:” op pagina 51 alleen visueel opgemaakt als koppen, in plaats van met de TH-tag. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen correct zijn opgemaakt en gebruik voor tabelkoppen altijd de TH-tag. Omdat hier zowel kolom- als rijkoppen worden gebruikt, moet ook de scope van de tabelkoppen worden aangegeven. Controleer dit ook voor de overige tabellen. Let op: Dit doet zich voor bij alle tabellen in de bijlagen 1.1 en 1.2 en mogelijk ook op andere plaatsen waar tabellen voorkomen.

  • Gevolg:

   Door op diverse plekken verkeerd gebruik te maken van een aantal verborgen koppen of geen naam aan een kop toe te kennen is de hiërarchie van de koppenstructuur niet altijd in orde.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De koppen-hiërarchie zal in orde worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-12/Omgevingsvisie%20Schagen_0.pdf wijkt de leesvolgorde (die afhankelijk is van de tagvolgorde) regelmatig af van de logische volgorde van het document. Zie bijvoorbeeld de kop “Samenhang tussen de Omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie (RES)” op pagina 3. Deze staat in de tagvolgorde voor de tekst op pagina 2.

  • Gevolg:

   Dit is problematisch voor mensen die afhankelijk zijn van voorleessoftware, omdat het document niet in de juiste volgorde wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   PDF bestand zal aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.schagen.nl/contact-0 staat een contactformulier met een aantal velden waarin persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden, zoals de naam en het eigen e-mailadres. Bij alle velden waar dit nodig is gaat dit goed, met uitzondering van het e-mailadres.

  • Oorzaak:

   Ontwerpfout.

  • Gevolg:

   Gegevens worden niet automatisch gevuld

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De aanbevolen maatregelen zullen op de site worden toegepast zodat deze aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-12/Omgevingsvisie%20Schagen_0.pdf staat een afbeelding van een kaart op pagina 28. Om de verschillende typen woningen aan te geven voor de punten wordt alleen kleur gebruikt in de kaart en bij de legenda. Dat is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand die slecht onderscheid kan maken in kleuren geen onderscheid maken tussen de verschillende type woningen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik naast kleur ook een ander visueel middel om het verschil aan te geven. Een mogelijkheid is om naast de kleur bijvoorbeeld arcering te gebruiken. Bijvoorbeeld voor 1a een schuine arcering en voor 1b een horizontale arcering. Let op: Dit moet aangepast worden op de kaart en bij de legenda. Deze situatie doet zich ook voor op pagina 41. Op de kaart “West Friesland West groenstructuur” wordt voor het aanduiden van “weiland” en “akker” alleen gebruikgemaakt van kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina is er een hoogcontrastmodusknop. Een aantal kleuren op de site hebben in combinatie met wit een te laag contrast. Bij het aanzetten van de hoogcontrastknop blijven een aantal elementen groen in combinatie met wit.

   Op elke pagina is een knop met de naam "TOP" ("top of page"). In hoogcontrastmodus is de tekst onzichtbaar als je er met je muis overheen gaat,

   Op de pagina's met de vraag-antwoordcombinaties (onder schagen.mozard.nl/) is het contrast ook veelal te laag, zoals de witte tekst op de groene achtergrond. Gerbuik kleurcombinaties die voldoende contrast geven.

   Als je op de pagina wijkteam.schagen.nl/ voor hoog contrast kiest ontstaan er nieuwe contrastissues (blauwe tesk op grijs).

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   sommige elementen blijven slecht leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contrast verhouding wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 200% dan wordt op pagina www.schagen.nl/onroerendezaakbelasting-ozb een deel van de tekst op de knop “Ik heb mijn huis verkocht ...” onder de kop “Veelgestelde vragen OZB” afgekapt. Er zijn ook geen scrollbalken beschikbaar om de tekst te kunnen bekijken. Deze situatie doet zich alleen voor in Google Chrome.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   sommige info is bij zoomen niet meer leesbaar/beschikbaar/bruikbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Deze situatie doet zich alleen voor in Google Chrome. Leverancier zal het technisch gaan oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF-document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-12/Omgevingsvisie%20Schagen_0.pdf staan op pagina 9 drie afbeeldingen met grafische tekst. Ook de afbeelding “Contactgegevens” op pagina 2 bevat veel grafische tekst. Slechtzienden kunnen deze teksten niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst in de afbeeldingen komt verder ook niet voor op deze pagina's. Plaats deze teksten daarom als gewone tekst op de pagina. Let op: Dit doet zich op meerdere plaatsen in het document voor.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   sommige tekst is niet door een gebruiker aan te passen en kan daardoor onleesbaar zijn

  • Alternatief:

   ALT tekst (maar niet de zichtbare tekst)

  • Maatregel:

   Deze teksten daarom als gewone tekst op de diverse pagina's plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een schermgrootte van 1280x1024px en wanneer ingezoomd wordt tot 400%, doen zich het volgende probleem voor. Op pagina www.schagen.nl/contact-0 moet in Google Chrome horizontaal gescrold worden om de tekst “Geen bestand gekozen” rechts van de knop “Bestanden kiezen” volledig te kunnen lezen. De overige content is wel te lezen zonder horizontaal te hoeven scrollen. In Firefox verdwijnt alle content gedeeltelijk uit beeld en er moet je horizontaal scollen om deze te kunnen lezen.

   Bij een schermgrootte van 1280x1024px en wanneer ingezoomd wordt tot 400%, doen zich het volgende probleem voor. Op pagina www.schagen.nl/onroerendezaakbelasting-ozb vallen alle teksten en tabellen in het contentgedeelte in Firefox deels buiten beeld. Hier moet horizontaal gescrold worden om alles te kunnen lezen. In Google Chrome hoeft niet gescrolld te worden. Wel treedt daar een probleem op bij het herschalen van de tekst. Zie daarvoor SC 1.4.4.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit is in beeld

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de website zal de comptabiliteit in gebruik met de verschillende browsers onderzoeken en verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF-document op pagina www.schagen.nl/sites/default/files/2021-12/Omgevingsvisie%20Schagen_0.pdf is de titel van het document correct ingevuld. Er is echter nog wel een probleem.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   In de eigenschappen van het document staat ingesteld dat de bestandsnaam getoond wordt. Dat is niet correct. Het kan nu gebeuren dat voorleessoftware de bestandsnaam voorleest in plaats van de documenttitel. Pas dit aan door dit te veranderen in documenttitel.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina’s www.schagen.nl/zoeken en www.schagen.nl/agenda-bijeenkomsten komt ander aan de pagina paginering voor. Bij de knoppen “1”, “2”, “3” etc. staat in het title-attribuut van de links de teksten “Go to page 1”, “Go to page 2”, “Go to page 3” etc. Dit wordt voorgelezen door screenreaders. Verander deze tekst in Nederlandse tekst.

  • Oorzaak:

   ontwerpfouten

  • Gevolg:

   Bij de knoppen “1”, “2”, “3” etc. staat in het title-attribuut van de links de teksten “Go to page 1”, “Go to page 2”, “Go to page 3” etc. Dit wordt in het Engels voorgelezen door screenreaders.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Verander deze tekst in Nederlandse tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.schagen.nl/schagen-nes-noord is een Youtube video aanwezig die via een iframe-element geplaatst is. Op de html-pagina binnen het iframe-element ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   screenreader kiest mogelijk verkeerde voorleestaal waardoor teksten niet goed worden uitgesproken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Door aan het html-element binnen deze pagina een lang-attribuut toe te voegen dat de landcode van de taal bevat. In dit geval moet dat “nl” zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.schagen.nl/zoeken is onder de resultaten een pagineringfunctie aanwezig. De links die je rechtstreeks naar een pagina leiden zijn heten achtereenvolgens 'Go to page 1', 'Go to page 2', etc. Deze Engelstalige tekst is niet gemarkeerd als Engels (lang="en").

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   delen van de pagina worden in de verkeerde taal voorgelezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De links worden van een Nederlandstalige tekst voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina www.schagen.nl/contact-0 de knop “Voorbeeldweergave” wordt geactiveerd, worden bij de velden meldingen (in rood) getoond als invoervelden niet correct zijn ingevuld. Deze meldingen zijn echter meer instructies dan foutmeldingen.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   Het is voor gebruiker niet (altijd) duidelijk wat er fout is op een formulier

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er zal bij de invoervelden beter beschreven worden wat er fout is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.schagen.nl/schagen-nes-noord is een YouTube-video ingebed in de pagina. Deze functie is via een iframe geplaatst. Daar is het title-attribuut geplaatst met als titel 'Schagen bpd - 3'. In beeld zie je de titel van de video: 'Schagen Nes Noord'.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   Gebruiker van hulpsoftware krijgt geen duidelijk uitleg welke informatie actief is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De naam het title-attribuut aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Schagen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209