Verklaring van Gemeente Schagen (www.schagen.nl)

Status toegankelijkheid https://www.schagen.nl/

Gemeente Schagen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-04-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Schagen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Schagen (www.schagen.nl).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Schagen is beschikbaar via de link https://www.schagen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Schagen verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Schagen (www.schagen.nl) te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Schagen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Schagen (www.schagen.nl) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Schagen .
Functie: Afdelingshoofd Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via postbus8@schagen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Schagen

Onder criteria 2.4.4 zijn de ALT teksten van de het GGD logo en de sociaal media buttons in de footer aangepast.

De aanbestedingsprocedure voor een nieuwe website schagen.nl is gestart en moet in 2021 gereed zijn.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Schagen (www.schagen.nl) : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Schagen (www.schagen.nl) is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina is een link naar de Homepage (via het logo) aanwezig. De alt-tekst van deze afbeelding luidt. "gemeente Schagen". Vul dit aan met het doel van de link, Homepage., maar ook met de volledige tekst op de afbeelding: "Samen werken aan geluk". Overigens ontbreekt deze tagline in de hoogcontrastversie.

   De vlaggen voor de taalwissel hebben een alternatieve tekst "English flag" en "German flag". Deze zijn ook onderdeel van de link, waardoor "Deutsch" nu uitgesproken wordt als "German flag Deutsch". Haal de alternatieve tekst bij de afbeeldingen weg via alt="".

   Op de pagina www.schagen.nl/bestaat-niet is een logo te zien. Echter de alternatieve tekst hiervan ontbreekt. Ook de titel beperkt zich tot "Pagina niet gevonden". Blinden kunnen zo met hulpsoftware niet direct bepalen van wie deze pagina afkomstig is.

   Op de pagina's met de vraag-antwoordcombinaties (onder schagen.mozard.nl/) bevat het logo als alternatieve tekst enkel het woord "Logo".

   Op de pagina www.schagen.nl/callantsooggroeit/notulen-2020_46668/ is een PDF-bestand 12 februari 2020.pdf. Het logo in de PDF heeft een foutieve alternatieve naam: "H:\Logo gemeente jpeg bestand.jpg"

  • Oorzaak:

   taalwisseling ALT en onzichtbaar logo is ontwerpfout

  • Gevolg:

   Sommige informatie is voor blinde- of slechtziende gebruikers niet (goed) bruikbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.schagen.nl/form/contact/informatie-vooraf-0-57 worden persoonlijke gegevens gevraagd. Het doel van persoonlijke velden zoals naam en e-mail moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Dit ontbreekt hier.

  • Oorzaak:

   Ontwerpfout

  • Gevolg:

   gegevens kunnen niet automatisch gevuld

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een schermresolutie van 320 pixels breed, verdwijnen veel van de opties en hou je enkel (visueel) nog de keuze "German flag" (Deutsch) over. Alle functionaliteit moet beschikbaar blijven. (in Firefox)

   Op een schermresolutie van 320 pixels breed, www.schagen.nl/home gaan Logo, menuknop en zoekveld over elkaar heen. (in Chrome)

   Op de pagina www.schagen.nl/bestaat-niet verschijnt een horizontale scrollbalk bij een resoluti van 320 pixels breed.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit is in beeld

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De rand van de invoerveld van het zoekveld is lichtgrijs. Het contrast hiervan is te laag.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   kan lastig te lezen zijn

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina is er een hoogcontrastmodusknop. Een aantal kleuren op de site hebben in combinatie met wit een te laag contrast. Bij het aanzetten van de hoogcontrastknop blijven een aantal elementen groen in combinatie met wit.

   Op elke pagina is een knop met de naam "TOP" ("top of page"). In hoogcontrastmodus is de tekst onzichtbaar als je er met je muis overheen gaat,

   Op de pagina's met de vraag-antwoordcombinaties (onder schagen.mozard.nl/) is het contrast ook veelal te laag, zoals de witte tekst op de groene achtergrond. Gerbuik kleurcombinaties die voldoende contrast geven.

   Als je op de pagina wijkteam.schagen.nl/ voor hoog contrast kiest ontstaan er nieuwe contrastissues (blauwe tesk op grijs).

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   sommige elementen blijven slecht leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je inzoomt verdwijnen er knoppen in de servicemenu zoals "Lees voor". Hoer verder je inzoomt des te meer je kwijtraakt. Zo worden er op een gegeven moment enkel nog enkel een Duits vlaggetjes getoond in plaats van de naam van "Deutsch" en is het vlaggetje van Groot-Brittanië weg.

   Op de pagina www.schagen.nl/bestaat-niet verdwijnt het logo buiten beeld als er is ingezoomd.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   sommige info is bij zoomen niet meer leesbaar/beschikbaar/bruikbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de coronapagina www.schagen.nl/coronavirus wordt een afbeelding gebruikt met daarin de tekst "#Corona, Denk om elkaar, Houd vol, Schagen Samen Sterk.". Deze tekst staat in de afbeelding zelf, maar moet veranderd worden in 'normale' tekst. Dat is van belang omdat normale tekst kan worden aangepast door een andere stylesheet te gebruiken. Dit kan een voordeel zijn voor onder andere mensen met dyslexie of slechtziendheid. Tekst die in afbeeldingen staat kan nu niet worden aangepast met een stylesheet.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   sommige tekst is niet door een gebruiker aan te passen en kan daardoor onleesbaar zijn

  • Alternatief:

   ALT tekst (maar niet de zichtbare tekst)

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn skiplinks aanwezig om herhalende content over te slaan, dat is goed gedaan. De skiplink naar de unieke inhoud van de pagina is nu echter de tweede skiplink, dit moet de eerste link zijn.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   gebruiker moet 1 x extra de tabtoets gebruiken bij toetsenbord navigatie om naar inhoud te springen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.schagen.nl/bestaat-niet luidt de titel "Pagina niet gevonden.". Zet hier ook bij om welke website het gaat (Gemeente Schagen).

   Op de pagina www.schagen.nl/callantsooggroeit/notulen-2020_46668/ is een PDF-bestand 12 februari 2020.pdf. De titel van het document ontbreekt in de eigenschappen.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   het is niet duidelijk dat een gebruiker op de site van Schagen zit. Bij PDF document is de titel niet duidelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

   PDF wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je inzoomt dan wordt content in de footer verborgen. Deze is op te vragen door middel van de groene knopen "Klantenservice" en "Social Media". Als je deze selecteert met het toetsenbord ga je vervolgens verder, maar zie je de nieuwe content niet. Je komt alleen bij de nieuwe inhoud, als je terug gaat naar boven.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   bij zoomen is sommige content niet (direct) bruikbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staat een carrousel. Bij dit carrousel staan vier rondjes in links, die kunnen worden geselecteerd om naar een andere foto te gaan. Deze rondjes hebben als alternatieve tekst '1', '2', '3' en '4'. Dit is niet duidelijk genoeg als linktekst.

   Op elke pagina is er een knop om het contrast hoog te zetten. In de code zijn dit 2 links. De eerste, zichtbare heeft geen naam; de tweede link is niet zichtbaar. Voor slechtzienden die voldoende contrast nodig hebben is deze knop dan ook lastig te bedienen.

   Op elke pagina op www.schagen.nl/ is een link naar de Homepage (via het logo) aanwezig. De alt-tekst van deze afbeelding luidt. "gemeente Schagen". Vul dit aan met het doel van de link, Homepage. Zie ook SC 1.1.1

   Op de pagina www.schagen.nl/bestaat-niet is een (niet zichtbare) link naar /contrast. De link heeft geen naam en werkt ook mogelijk niet.

   Op elke pagina staat in de footer een groen vlak met "Social media". Deze is klikbaar, de naam luidt echter "Ideeën Social Media", en dat maakt de link niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   ontwerpfouten

  • Gevolg:

   bij sommige links is niet (direct) duidelijk wat het doel is. dit kan verwarrend en hinderlijk zijn voor gebruikers (men klikt op een verkeerde link of men weet niet wat een link doet)

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere plekken raak je de focus kwijt door "verborgen" links en dergelijke. Dit komt bijvoorbeeld voor op de homepage waar zich de contrastknop, readspeakerknop (niet zichtbaar), de lettervergrootknop en de printknop zich bevindt. Ook is de focus op sommige elementen slecht of niet zichtbaar vanwege de kleur van de focusrand.

  • Oorzaak:

   ontwerpfouten

  • Gevolg:

   men raakt focus en dus oriëntatie kwijt op de pagina als men met toetsenbord navigeert

  • Alternatief:

   geen (als men geen muis kan bedienen)

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat rechts boven aan het zoekveld. Dit zoekveld bevat de placeholdertekst "Waarmee kunnen wij u helpen?". De naam van dit veld is 'Zoeken' (door een verborgen label). De naam van het veld moet de zichtbare tekst bevatten, dat is hier niet het geval. Dit is van belang voor mensen die spraaksoftware gebruiken.

  • Oorzaak:

   Ontwerpfout

  • Gevolg:

   als iemand spraaksoftware gebruikt is de betekenis van het zoekveld niet duidelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal van de pagina van dit Duitse formulier staat ingesteld op Nederlands, zie www.schagen.nl/form/kontakt-deutsch/vorabinformationen-0. Overigens hebben navigatie-elementen ook Nederlandse namen.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   screenreader kiest mogelijk verkeerde voorleestaal waardoor teksten niet goed worden uitgesproken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.schagen.nl/deutsch/ is de taal aangegeven als Nederlands. Het duitstalige deel van de site zou met lang="de" gemarkeerd moeten zijn. Op de pagina www.schagen.nl/english is de taal wel op Engels gezet. Echter hier zou je verwachten dat de Nederlands onderdelen in het servicemenu met lang="nl" gemarkeerd zouden zijn. Overigens wordt aan readspeaker ook de taal Nederlands doorgegeven zodat het Duits en Engels in het Nederlands worden voorgelezen hetgeen een grappig effect geeft.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   delen van de pagina worden in de verkeerde taal voorgelezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het contactformulier www.schagen.nl/form/contact/gegevens-aanvrager-1 krijg je vaak onvoldoende informatie om verder te kunnen. Ook komt het voor dat de knop "Volgende stap" inactief wordt gemaakt. Je krijgt dan helemaal geen feedback meer wat er fout is.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   Het is voor gebruiker niet (altijd) duidelijk wat er fout is op een formulier

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het contactformulier www.schagen.nl/form/contact/gegevens-aanvrager-1 krijg je vaak onvoldoende informatie om verder te kunnen. Ook komt het voor dat de knop "Volgende stap" inactief wordt gemaakt. Je krijgt dan helemaal geen verbetersuggesties meer.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   het is niet duidelijk wat een volgende stap is in een formulier

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.schagen.nl/form/contact/gegevens-aanvrager-1 (contactformulier) komen dubbele id's voor, namelijk id="main-content". Zorg dat id's uniek zijn op een pagina.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   hulpsoftware kan in war raken als elementen op een pagina niet uniek gecodeerd zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staat een carrousel met afbeeldingen. Er staan rondjes als links naar de verschillende items. Een van de rondjes heeft een grijze kleur, wat aangeeft dat dit item actief is. Deze status is niet door software te bepalen.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   Gebruiker van hulpsoftware krijgt geen duidelijk uitleg welke informatie actief is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je inzoomt op www.schagen.nl/ verschijnt er een menuknop ind e plaats van het menu. De status van deze knop (uitgevouwen, ingevouwen) is niet te bepalen met hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   ontwerpfout

  • Gevolg:

   Het is voor gebruiker niet (altijd) duidelijk waar men in een (sub) menu zit als men met het toetsenbord navigeert

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe site ontwikkeld die aan alle richtlijnen zal gaan voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Schagen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209