Verklaring van Grensinfopunt - Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Status toegankelijkheid https://www.grensinfo.nl/

Sociale Verzekeringsbank is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-10-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Sociale Verzekeringsbank streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Grensinfopunt - Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland..

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Sociale Verzekeringsbank is beschikbaar via de link https://svb.nl/nl/toegankelijkheid/overzicht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Sociale Verzekeringsbank gepubliceerde informatie blijkt dat de website Grensinfopunt - Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland. gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Sociale Verzekeringsbank is gevorderd met de toegankelijkheid van Grensinfopunt - Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland. en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Sociale Verzekeringsbank.
Functie: Sectiemanager Online Dienstverlening en Klantproducten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webredactie@svb.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Sociale Verzekeringsbank

De site is voor de 1e keer getoetst en wordt aangepast op basis van de gevonden bevindingen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Grensinfopunt - Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland. : voldoet gedeeltelijk

De website Grensinfopunt - Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland. is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Sociale Verzekeringsbank dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/grensinfo.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Sociale Verzekeringsbank dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.grensinfo.nl/nl/overig/contactgegevens staan links met een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link een externe website in een nieuw venster opent. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers.

  • Oorzaak:

   icoon is niet beschreven met een tekst voor screenreader. Er wordt gebruik gemaakt van het title attribuut, maar dat staat niet overal aan.

  • Gevolg:

   Onverwacht kan een nieuwe browservenster worden geopend zonder dat je dit als blinde gebruiker in de gaten hebt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een tekst als screenreader-only toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's komen lege koppen voor. Tabel niet opgemaakt met juiste kopstructuur. Paginering bij zoekresultaat niet in orde voor screenreader. PDF voldoet niet helemaal.

  • Oorzaak:

   Koppen worden ook geschreven op het moment dat content ontbreekt. De tabel op pagina www.grensinfo.nl/nl/nlonbe/uitkeringpensioen/ziekte heeft in de eerste kolom drie koppen die die niet opgemaakt zijn met het th-element en de bestaande th-elementen hebben geen scope of id. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Op de pagina www.grensinfo.nl/nl/zoekresultaten.html is een paginering. Aan het streepje onder de tekst kan je zien dat het betreffende nummer de huidige pagina is. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulp-software. Markeer het actieve nummer zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current=true.

   PDFwww.grensinfo.nl/nl/media/aanvraagformulier-zulage_tcm57-78769.pdf is wel gecodeerd, echter is niet overal de juiste semantiek gebruikt. Zo ontbreken bij de koppen de codes H1 en H2 en zijn de opsommingen niet gemarkeerd met de codes L en Li. Tevens zijn de veldnamen in de aparte vakken verzameld in alinea's (code P) in plaats dat de velden als aparte velden herkenbaar zijn.

  • Gevolg:

   Kopstructuur niet duidelijk. Tabel niet makkelijk te begrijpen voor blinde lezer. Omdat actieve pagina bij zoeken niet wordt 'herkend' wordt het navigeren van zoekresultaten lastiger. Aanvraagformulier is lastig te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Wordt opgelost in aparte toegankelijkheidsrelease.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de Home pagina wordt gebruikgemaakt van de videospeler. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Zorg ervoor dat dit commando uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

  • Gevolg:

   Op de pagina met de video kan er een probleem ontstaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Opvragen nieuwe code voor videospeler Rijksoverheid

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Gevolg:

   Herhalende content kan onnodig worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt een 'skiplink' toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als je naar pagina 2 gaat via de paginering op de pagina www.grensinfo.nl/nl/zoekresultaten.html verschijnen er zonder dat de pagina ververst nieuwe zoekresultaten. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren moeten met de tabtoets direct bij die resultaten uitkomen, dat is nu niet het geval. Op de homepage is een tabindex=0 op de videoplayer geplaatst. Zorg dat de focus alleen op elementen gezet wordt die interactief zijn.

  • Gevolg:

   Omdat de focus niet direct op de volgende resultaten staat moet de blinde klant opnieuw navigeren naar de volgende set resultaten. Dat is erg onhandig. Maar normaal staan de gewenste resultaten al op de 1e pagina. Focus op videospeler is verwarrend.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wordt onderzocht en opgelost in 1 van de volgende releases

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In het pop-up venster met de video "Hoe werkt deze website?" op de home pagina www.grensinfo.nl/nl/index.html staat een link "Contact" die niet naar de contact pagina verwijst maar naar de homepagina (link staat verkeerd). Op pagina www.grensinfo.nl/nl/zoekresultaten.html wordt onderaan gebruik gemaakt van paginering. De linknaam is onvoldoende voor screenreadergebruikers. Zo is de linknaam '1' bij pagina 1, '2' bij pagina 2, enzovoorts. Vul deze links aan door er het woord 'pagina ' voor te zetten. Deze tekst kan visueel verborgen worden.

   Op pagina www.grensinfo.nl/nl/overig/toegankelijkheid staat linktekst "Naar contact". De link werkt niet omdat de href-attribuut foutief gevuld is. Dit is verwarrend voor alle bezoekers, maar met name voor screenreadergebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruiker zit in een loop. Aanvullende linktekst kan in screenreader-only worden gezet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Oplossing in 1 van de volgende releases.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Focus bij videospeler niet in orde: Wanneer de afspeelknop van de video "Hoe werkt deze website?" in een pop-up op de homepagina www.grensinfo.nl/nl/index.html focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

  • Gevolg:

   voor slechtziende niet duidelijk wanneer de knop actief is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Nieuwe versie videospeler Rijksoverheid opvragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Nederlandse video op Duitstalige site zonder taalwissel.

  • Oorzaak:

   Op de home pagina van de Duitstalige website is de video inclusief de ondertiteling Nederlandstalig. De begeleidende tekst is Duits maar de sluitknop heet een Nederlandse alternatieve tekst. De bediening van de video is Duitstalig. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="nl" toe te voegen.

  • Gevolg:

   beperkt. Video is aanvulling en is daarom niet nodig in de Duitse taal.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   oplossen in de codering of content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is in de code bij de taalswitch een attribuut in de link (<a>) opgenomen waar de aanhalingstekens ontbreken in de waarde van het attribuut. Hierdoor wordt een van de woorden als attribuut gezien. Het woord 'Website' is een onbekend attribuut. Mocht daar ooit een woord komen te staan die als attribuut wel betekenis heeft, dan kan dat mogelijk problemen opleveren. Zet de waarde daarom tussen aanhalingstekens.

   16 In de pagina www.grensinfo.nl/nl/overig/privacy komen twee keer een </p> tag voor zonder bijbehorende <p> tag. Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg voor goed volledige tags. Dit komt op meer pagina's voor, bijvoorbeeld op: • www.grensinfo.nl/nl/overig/overgrensinfopunt • www.grensinfo.nl/nl/nlonbe/uitkeringpensioen/ziekte • www.grensinfo.nl/de/nlstde/praktisch/identiteitsbewijs/index.html

  • Gevolg:

   nu nog geen probleem

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   codering verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   18 Op pagina www.grensinfo.nl/nl/overig/contactgegevens staan links met een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link een externe website in een nieuw venster opent. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat deze bezoekers over dezelfde informatie beschikken als ziende bezoekers. Dit komt op veel pagina's voor. Zie ook SC 1.1.1.

  • Gevolg:

   nieuw venster niet duidelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aankondiging nieuw vesnter via screenreader-only tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.grensinfo.nl/de/mijnsituatie kan je bij sommige vragen om meer uitleg vragen (''Erläuterung'). Deze knop is gemaakt door middel van een link. Op deze link is een title-attribuut geplaatst 'Erläuterung öffnen'. Ook als de helptekst is geopend staat dit in het title-attribuut. Laat deze verwarrende info weg. Het title-attribuut is hier overbodig omdat er ook al via aria-expanded aan hulpsoftware wordt doorgegeven dat de helptekst te zien is of niet.

  • Gevolg:

   Informatie is verwarrend, vooral als de helptekst al open is. Vaak wordt echter het title attribuut niet gebruikt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   title attribuut verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Sociale Verzekeringsbank heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424