Verklaring van Gemeente Raalte

Samenvatting

Naam van de website Gemeente Raalte
Van overheidsinstantie Gemeente Raalte
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 15-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.raalte.nl/toegankelijkheidsverklaring

Inhoud

Verklaring

Gemeente Raalte streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Raalte.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Raalte is beschikbaar via de link https://www.raalte.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Raalte gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Raalte gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Raalte is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Raalte en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Raalte .
Functie: Wethouder Sociaal Domein.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@raalte.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Raalte

In 2021 wordt de website van de gemeente Raalte vervangen. De nieuwe website zal voldoen aan de toegankelijkheidseisen in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit is opgenomen in de aanbesteding. Onderdelen die veel tijd of geld kosten om op te pakken zullen daarom niet meer in de oude website worden opgelost.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Raalte : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Raalte is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Raalte dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.raalte.nl/file/3849
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-10-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele apps worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Raalte dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor sommige afbeeldingen is er geen correcte alternatieve tekst weergegeven.
  • Oorzaak: en aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken. Daarnaast heeft de redactie niet altijd de juiste tekstalternatieven ingevoerd bij afbeeldingen.
  • Gevolg: Een gebruiker die afhankelijk is van voorleessoftware mist informatie of krijgt niet de juiste informatie voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bekend
  • Maatregel: Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021. De redactie moet de content op de juiste manier invoeren in het CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Geen goed gebruik van koppen en elementen in pdf's zorgen ervoor dat delen van de pdf niet goed te lezen zijn voor hulpapparatuur.
  • Oorzaak: Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken. Daarnaast heeft de redactie niet altijd de teksten op de juiste manier ingevoerd.
  • Gevolg: Niet alle informatie kan voorgelezen worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Pdf's opnieuw maken of verwijderen van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een link wordt alleen in kleur aangegeven.
  • Oorzaak: Een link wordt alleen in kleur aangegeven.
  • Gevolg: Als een link naar informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, kan het voorkomen dat slechtzienden of een bezoeker die kleurenblind is informatie missen.
  • Alternatief: De link niet alleen door een andere kleur herkenbaar maken, maar ook door onderstreping of een andere visuele hint.
  • Maatregel: Website aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrast van tekst in verhouding tot achtergrond kleur is laag.
  • Oorzaak: Het contrast van tekst in verhouding tot de achtergrondkleur is op een aantal plekken te laag. Dit komt door de huisstijlkleuren die niet genoeg contrast hebben.
  • Gevolg: Wanneer het contrast niet voldoende is, dan is de tekst niet goed te lezen voor slechtzienden of mensen die kleurenblind zijn.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Kleuren van de huisstijl aanpassen met voldoende contrast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website is niet volledig bedienbaar met een toetsenbord.
  • Oorzaak: Alle functionaliteiten zijn niet bedienbaar met een toetsenbord.
  • Gevolg: De kalender in afsprakenmodule is niet goed te bedienen met het toetsenbord voor gebruikers van hulpapparatuur.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Externe leverancier verzocht probleem op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de website is een aantal paginatitels niet uniek.
  • Oorzaak: Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger is om te begrijpen wat het onderwerp of doel van de pagina is.
  • Gevolg: Hierdoor wordt het moeilijker om de content te identificeren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: De titels aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele en technische focus op onderdelen van de pagina komen niet altijd overeen.
  • Oorzaak: Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.
  • Gevolg: Een gebruiker die alleen een toetsenbord gebruikt, kan niet goed navigeren op een aantal websitepagina's.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de omringende content. Die zijn niet overal goed omschreven op de website.
  • Oorzaak: De ALT-tekst is niet goed ingevuld.
  • Gevolg: Een gebruiker die afhankelijk is van voorleessoftware mist informatie of krijgt niet de juiste informatie voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: De ALT tekst wordt aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer je bent ingezoomd op 200% is de focus op de menu button om het hoofdmenu uit en weer in te klappen niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.
  • Gevolg: Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar men zich bevindt op de pagina.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal is niet aangepast op elke pagina.
  • Oorzaak: Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd. Bij het opstellen van het PDF document is de standaard taal niet goed ingevoerd.
  • Gevolg: Browsers en hulptechnologieën kunnen een tekst niet goed weergeven en tekst kan niet in de juiste taal worden voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: n de pop-up van de Privacy instellingen staat een deel van tekst in het Engels.
  • Oorzaak: Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd.
  • Gevolg: Hierdoor kan het gebeuren dat bezoekers de informatie niet begrijpen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De zoekpagina wordt na het aanvinken van filters automatisch herladen, dus zonder dat de gebruiker daarvoor opdracht heeft gegeven.
  • Oorzaak: Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd.
  • Gevolg: Een bezoeker weet niet wat er is gebeurd en is zijn plaats op de pagina kwijt. Daarom moet hij zich opnieuw oriënteren. Dit is verwarrend en kost tijd.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De iframes met de video's missen een title
  • Oorzaak: De title is niet ingevuld door de webredactie.
  • Gevolg: Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar men zich bevindt op de pagina.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: De titles worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Raalte heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707