Verklaring van Gemeente Raalte

Status toegankelijkheid https://www.raalte.nl/

Gemeente Raalte is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-09-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Raalte streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Raalte.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Raalte is beschikbaar via de link https://www.raalte.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Raalte gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Raalte gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Raalte is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Raalte en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Raalte .
Functie: Wethouder Sociaal Domein.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@raalte.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Raalte

In 2021 wordt de website van de gemeente Raalte vervangen. De nieuwe website zal voldoen aan de toegankelijkheidseisen in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit is opgenomen in de aanbesteding. Onderdelen die veel tijd of geld kosten om op te pakken zullen daarom niet meer in de oude website worden opgelost.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Raalte : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Raalte is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Raalte dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.raalte.nl/file/3849
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-10-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Raalte dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor sommige afbeeldingen is er geen correcte alternatieve tekst weergegeven.

  • Oorzaak:

   en aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken. Daarnaast heeft de redactie niet altijd de juiste tekstalternatieven ingevoerd bij afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van voorleessoftware mist informatie of krijgt niet de juiste informatie voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief bekend

  • Maatregel:

   Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021. De redactie moet de content op de juiste manier invoeren in het CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen goed gebruik van koppen en elementen in pdf's zorgen ervoor dat delen van de pdf niet goed te lezen zijn voor hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken. Daarnaast heeft de redactie niet altijd de teksten op de juiste manier ingevoerd.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie kan voorgelezen worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Pdf's opnieuw maken of verwijderen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een link wordt alleen in kleur aangegeven.

  • Oorzaak:

   Een link wordt alleen in kleur aangegeven.

  • Gevolg:

   Als een link naar informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, kan het voorkomen dat slechtzienden of een bezoeker die kleurenblind is informatie missen.

  • Alternatief:

   De link niet alleen door een andere kleur herkenbaar maken, maar ook door onderstreping of een andere visuele hint.

  • Maatregel:

   Website aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast van tekst in verhouding tot achtergrond kleur is laag.

  • Oorzaak:

   Het contrast van tekst in verhouding tot de achtergrondkleur is op een aantal plekken te laag. Dit komt door de huisstijlkleuren die niet genoeg contrast hebben.

  • Gevolg:

   Wanneer het contrast niet voldoende is, dan is de tekst niet goed te lezen voor slechtzienden of mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Kleuren van de huisstijl aanpassen met voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website is niet volledig bedienbaar met een toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Alle functionaliteiten zijn niet bedienbaar met een toetsenbord.

  • Gevolg:

   De kalender in afsprakenmodule is niet goed te bedienen met het toetsenbord voor gebruikers van hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Externe leverancier verzocht probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is een aantal paginatitels niet uniek.

  • Oorzaak:

   Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger is om te begrijpen wat het onderwerp of doel van de pagina is.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt het moeilijker om de content te identificeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De titels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele en technische focus op onderdelen van de pagina komen niet altijd overeen.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die alleen een toetsenbord gebruikt, kan niet goed navigeren op een aantal websitepagina's.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de omringende content. Die zijn niet overal goed omschreven op de website.

  • Oorzaak:

   De ALT-tekst is niet goed ingevuld.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van voorleessoftware mist informatie of krijgt niet de juiste informatie voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De ALT tekst wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je bent ingezoomd op 200% is de focus op de menu button om het hoofdmenu uit en weer in te klappen niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar men zich bevindt op de pagina.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal is niet aangepast op elke pagina.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd. Bij het opstellen van het PDF document is de standaard taal niet goed ingevoerd.

  • Gevolg:

   Browsers en hulptechnologieën kunnen een tekst niet goed weergeven en tekst kan niet in de juiste taal worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   n de pop-up van de Privacy instellingen staat een deel van tekst in het Engels.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het gebeuren dat bezoekers de informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekpagina wordt na het aanvinken van filters automatisch herladen, dus zonder dat de gebruiker daarvoor opdracht heeft gegeven.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Een bezoeker weet niet wat er is gebeurd en is zijn plaats op de pagina kwijt. Daarom moet hij zich opnieuw oriënteren. Dit is verwarrend en kost tijd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Probleem wordt opgelost bij de livegang van de nieuwe website in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De iframes met de video's missen een title

  • Oorzaak:

   De title is niet ingevuld door de webredactie.

  • Gevolg:

   Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar men zich bevindt op de pagina.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De titles worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Raalte heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617