Verklaring van Gemeente Raalte

Status toegankelijkheid https://www.raalte.nl/

Gemeente Raalte is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Raalte streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Raalte.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Raalte is beschikbaar via de link https://www.raalte.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Raalte gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Raalte gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Raalte is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Raalte en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Raalte .
Functie: Wethouder Sociaal Domein.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb e een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@raalte.nl

Wat kun je van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is jouw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun jet u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Raalte

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Raalte : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Raalte is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Raalte dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.raalte.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Raalte dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de footer staan een aantal links naar social media. Achter deze links staat een icoon dat aangeeft dat de link een externe website opent. Echter is dit voor hulpsoftware als een screenreader niet te zien.

   Hierdoor weten gebruikers hiervan niet dat er een externe website aan de link verbonden zit.

   Zorg ervoor dat deze informatie voor iedereen duidelijk is door bijvoorbeeld een aria-label of visueel verborgen span toe te voegen.

   Dit komt op meerdere plekken voor, bijvoorbeeld bij link in lopende teksten op verschillende pagina's.

  • Gevolg:

   Hierdoor weten gebruikers niet dat er een externe website aan de link verbonden zit.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   iconen leesbaar maken voor screenreader

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Helemaal aan het einde van deze pagina zijn onder de kop 'Foto's Centrumplan Raalte' drie afbeeldingen te zien met impressies van hoe het centrum van Raalte eruit moet gaan zijn. Deze afbeeldingen hebben echter alle drie dezelfde alternatieve tekst, namelijk 'Centrum Raalte'.

   Hierdoor weten gebruikers die de afbeeldingen niet of slecht kunnen zien niet wat er op de afbeeldingen te zien is en wat het verschil is tussen de drie afbeeldingen. Ook in de omschrijving niet duidelijk genoeg bij het doel van de afbeeldingen, namelijk duidelijk maken hoe het eruit gaat zijn.

   Voeg daarom voor alle drie de afbeeldingen een eigen, duidelijk alternatieve tekst toe met een omschrijving van wat er op de afbeeldingen te zien is.

  • Gevolg:

   Dat een gebruiker geen verschil ziet in de foto's.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De omschrijving van de foto's veranderen, zodat elke foto apart benoemd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onder de titel staat de locatie en datum van het evenement. Visueel is dit duidelijk. De iconen missen echter een tekstalternatief. Het tekstalternatief is nodig zodat gebruikers van voorleessoftware ook alle informatie meekrijgen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met voorleessoftware kunnen de iconen niet zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issue doorgegeven aan webleverancier om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staan afbeeldingen bij de nieuwsartikelen. De alternatieve teksten bij deze afbeeldingen zijn niet voldoende omschrijvend. Zo is de alternatieve tekst bij een afbeelding van een vrouw die jas uit een rek met dezelfde jassen haalt bijvoorbeeld 'Fashioncheque'.

   Hierdoor wordt het voor gebruikers die de afbeeldingen niet kunnen zien niet duidelijk wat er te zien is op de afbeeldingen.

   Omdat het hier om een decoratieve afbeeldingen gaat kan de alternatieve tekst het best leeggelaten worden (alt=""). Echter als er toch een tekst ingevuld wordt, moet deze voldoende omschrijvend zijn.

  • Gevolg:

   De foto zegt iets anders dan de tekst die in de omschrijving staat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De foto's aanmerken als een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreekt bij de afbeeldingen de alternatieve tekst (alt-tekst).

   In de codelaag hoort bij elke afbeelding te staan of deze informatie geeft. Een decoratieve afbeelding moet gemarkeerd zijn als decoratief. De afbeelding wordt dan genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien.

   Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. Zoals bij een logo (dat altijd informatie geeft) met een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘logo naam instantie’.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen worden niet als zodanig herkend.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Foto's worden als decoratief gemarkeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Achter de zoekbalk bovenaan deze pagina is een decoratieve afbeelding toegevoegd. Deze afbeelding heeft wel een alternatieve tekst, namelijk 'Bloemen'.

   Deze tekst voegt niks toe en is alleen maar afleidend voor gebruikers van een screenreader.

   Verwijder de alternatieve tekst en laat het alt-attribuut leeg (alt="").

   Dit geldt voor alle soortgelijke headerafbeeldingen op de website.

   In de footer staan een aantal links naar social media. Achter deze links staat een icoon dat aangeeft dat de link een externe website opent. Echter is dit voor hulpsoftware als een screenreader niet te zien.

   Hierdoor weten gebruikers hiervan niet dat er een externe website aan de link verbonden zit.

   Zorg ervoor dat deze informatie voor iedereen duidelijk is door bijvoorbeeld een aria-label of visueel verborgen span toe te voegen.

   Dit komt op meerdere plekken voor, bijvoorbeeld bij link in lopende teksten op verschillende pagina's.

   Op deze pagina staat een afbeelding van een hand die een thermostaat bedient. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst 'Thermostaat éénmalige energietoeslag'. Deze tekst omschrijft niet wat er op de afbeelding te zien is.

   Hierdoor wordt het voor gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien niet duidelijk wat er te zien is op de afbeelding.

   Omdat het hier om een decoratieve afbeelding gaat kan de alternatieve tekst het best leeggelaten worden (alt=""). Echter als er toch een tekst ingevuld wordt, moet deze voldoende omschrijvend zijn.

   Dit geldt voor meer afbeeldingen op de website zoals de afbeelding bij het artikel 'Kaveluitgifte voor nieuwe woningen in Luttenberg'. Controleer voor alle afbeeldingen de alternatieve teksten.

  • Gevolg:

   De afbeelding stelt iets anders voor dan bloemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Iconen als decoratief markeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 7. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een video waarin een wethouder wat verteld en er volgens sfeerimpressies van de plannen voor het centrum van Raalte te zien zijn. Aan het begin en einde van de video staat tekst in beeld. Aan het begin de naam en functie van de spreker en aan het einde het logo van de gemeente Raalte. Deze teksten worden niet uitgesproken door de verteller. Ook is het doel van de video om te laten zien hoe het centrum eruit gaat zien maar wordt er niks verteld bij deze beelden. Er is ook geen audiodescriptie beschikbaar bij de video.

   Hierdoor missen gebruikers die slecht zien of blind zijn informatie uit de video.

   Voeg de onbrekende informatie toe door een audiodescriptiebestand toe te voegen, de informatie uit te laten spreken door de spreker of een uitgeschreven tekst met de informatie onder de video te plaatsen.

  • Gevolg:

   Video's worden wel ondertiteld, maar geven geen sfeerbeelden mee.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op dit moment is er geen oplossing voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een video waarin een wethouder wat verteld en er volgens sfeerimpressies van de plannen voor het centrum van Raalte te zien zijn. Aan het begin en einde van de video staat tekst in beeld. Aan het begin de naam en functie van de spreker en aan het einde het logo van de gemeente Raalte. Deze teksten worden niet uitgesproken door de verteller. Ook is het doel van de video om te laten zien hoe het centrum eruit gaat zien maar wordt er niks verteld bij deze beelden. Er is ook geen audiodescriptie beschikbaar bij de video.

   Hierdoor missen gebruikers die slecht zien of blind zijn informatie uit de video.

   Voeg de onbrekende informatie toe door een audiodescriptiebestand toe te voegen, de informatie uit te laten spreken door de spreker of een uitgeschreven tekst met de informatie onder de video te plaatsen.

  • Gevolg:

   De video wordt wel ondertiteld, maar geeft geen sfeerimpressie weer.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op dit moment is er nog geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een video waarin een wethouder wat verteld en er volgens sfeerimpressies van de plannen voor het centrum van Raalte te zien zijn. Aan het begin en einde van de video staat tekst in beeld. Aan het begin de naam en functie van de spreker en aan het einde het logo van de gemeente Raalte. Deze teksten worden niet uitgesproken door de verteller. Ook is het doel van de video om te laten zien hoe het centrum eruit gaat zien maar wordt er niks verteld bij deze beelden. Er is ook geen audiodescriptie beschikbaar bij de video.

   Hierdoor missen gebruikers die slecht zien of blind zijn informatie uit de video.

   Voeg de onbrekende informatie toe door een audiodescriptiebestand toe te voegen of de informatie uit te laten spreken door de spreker.

  • Gevolg:

   Video wordt wel ondertitels maar geeft geen sfeerimpressie weer.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op dit moment is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document.

   Zo zijn er koppen in het document die in de code geen koppen zijn, maar is er ook in een introtekst die in het geheel als h1-kop gemarkeerd is. Er zijn afbeelding die in span-elementen staan in plaats van in figure-elementen en er is een lijst die opgebroken wordt in twee lijsten vanwege een pagina-einde. Ook bevat het document heel erg veel lege elementen die ruis opleveren.

   Zorg ervoor dat de tags in het document aansluiten bij de inhoud en dat deze net als in HTML de juiste code krijgen.

  • Gevolg:

   Document is niet te lezen met een screenlezer.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er is een alternatief in html geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen tags (codelaag).

   Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag. Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst.

   Zorg ervoor dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina. Bijvoorbeeld een kop op niveau1, een paragraaf, een blockquote, een lijst of een noot. Hierdoor is de structuur van het document voor iedereen inzichtelijk en is het mogelijk om binnen het document te navigeren. Bijvoorbeeld van kop naar kop of door het overslaan van een lijst. Denk eraan dat de niet zichtbare of decoratieve onderdelen gemarkeerd moeten worden als artefact, zodat ze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden

  • Gevolg:

   Document is niet te lezen met een screenlezer.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er is een alternatief in html geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de footer wordt gebruik gemaakt van tabellen voor het weergeven van informatie zoals de openingstijden. Hier wordt een tabel dus gebruikt voor de opmaak van de pagina, een tabel is hier echter niet voor bedoeld.

   Haal de informatie in de code uit de tabel en zet deze bijvoorbeeld in een description list of zorg met CSS voor de juiste opmaak.

   Voor de kop 'Wij zijn bereikbaar via' in de footer is gebruik gemaakt van een kop op niveau 3 terwijl de koppen 'Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)' en 'Contact met de gemeente' op niveau 2 staan. Daardoor valt de kop 'Wij zijn bereikbaar via' en de inhoud daaronder onder de kop openingstijden waar deze informatie niet thuishoort.

   Dit kan verwarring opleveren voor gebruikers die navigeren op de koppenstructuur.

   Pas de kop 'Wij zijn bereikbaar via' aan naar niveau 2.

   De onderwerpen die te kiezen zijn in de lijst op deze pagina, zoals 'Paspoort, ID-kaart en Rijbewijs' staan allemaal in een kop. Echter staat er geen content onder deze koppen.

   Dit is niet toegestaan en kan voor verwarring zorgen bij onder andere gebruikers die navigeren op basis van de koppenstructuur.

   In de huidige opmaak is het niet logisch om koppen te gebruiken voor deze teksten. Pas daarom de code voor deze teksten aan door de <h2> elementen te verwijderen. Omdat de teksten als in een lijst-item en link staan is het niet nodig om de teksten in een vervangend element te plaatsen.

   Onder de kop 'Agenda' staan onderdelen uit de agenda. De titel hiervan (bijvoorbeeld 'Raadvergadering') staat in een kop op niveau 3, dit is correct. Echter staat de tekst eronder (de datum en locatie) in een kop op niveau 4. Deze tekst hoort niet thuis in een kop.

   Vervang de kop rond de datum en locatie voor een ander element zoals een span of paragraaf.

   Dit geldt ook voor de pagina 'Agenda'.

   In de tekst onder de kop 'Heb ik recht op de energietoeslag?' komen subkoppen voor. De kop 'Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Raalte als je op de aanvraagdatum:' is op kopniveau 3 en de kop 'Overzicht bijstandsnormen per 1 juli 2022' is op niveau 4. Hierdoor valt deze kop onder de kop op niveau 3. Dit klopt echter niet met de context.

   Dit kan verwarring opleveren voor gebruikers die navigeren op de koppenstructuur.

   Pas de kop 'Overzicht bijstandsnormen per 1 juli 2022' aan naar niveau 3.

   Onder de kop 'Heb ik recht op de energietoeslag?' is een tabel te zien. De tabel is in de code niet goed opgebouwd. De tabel mist tabelkoppen.

   Hierdoor is de structuur van de tabel niet duidelijk voor onder andere screenreadergebruikers.

   Voeg tabelkoppen toe aan de tabel door zowel de kolomkoppen als de rijkoppen in een <th> element te zetten in plaats van een in <td> element. Voeg ook een scope toe aan de koppen (scope="col" voor kolomkoppen en scope="row" voor rijkoppen).

   De pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document.

   Zo zijn er koppen in het document die in de code geen koppen zijn, maar is er ook in een introtekst die in het geheel als h1-kop gemarkeerd is. Er zijn afbeelding die in span-elementen staan in plaats van in figure-elementen en er is een lijst die opgebroken wordt in twee lijsten vanwege een pagina-einde. Ook bevat het document heel erg veel lege elementen die ruis opleveren.

   Zorg ervoor dat de tags in het document aansluiten bij de inhoud en dat deze net als in HTML de juiste code krijgen.

   De pdf heeft geen tags (codelaag).

   Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag. Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst.

   Zorg ervoor dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina. Bijvoorbeeld een kop op niveau1, een paragraaf, een blockquote, een lijst of een noot. Hierdoor is de structuur van het document voor iedereen inzichtelijk en is het mogelijk om binnen het document te navigeren. Bijvoorbeeld van kop naar kop of door het overslaan van een lijst. Denk eraan dat de niet zichtbare of decoratieve onderdelen gemarkeerd moeten worden als artefact, zodat ze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden

  • Gevolg:

   Tabel heeft niet de juiste opmaak voor mensen met een screenlezer.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Footer aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tekst onder de kop 'Heb ik recht op de energietoeslag?' komen subkoppen voor. De kop 'Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Raalte als je op de aanvraagdatum:' is op kopniveau 3 en de kop 'Overzicht bijstandsnormen per 1 juli 2022' is op niveau 4. Hierdoor valt deze kop onder de kop op niveau 3. Dit klopt echter niet met de context.

   Dit kan verwarring opleveren voor gebruikers die navigeren op de koppenstructuur.

   Pas de kop 'Overzicht bijstandsnormen per 1 juli 2022' aan naar niveau 3.

   Onder de kop 'Heb ik recht op de energietoeslag?' is een tabel te zien. De tabel is in de code niet goed opgebouwd. De tabel mist tabelkoppen.

   Hierdoor is de structuur van de tabel niet duidelijk voor onder andere screenreadergebruikers.

   Voeg tabelkoppen toe aan de tabel door zowel de kolomkoppen als de rijkoppen in een <th> element te zetten in plaats van een in <td> element. Voeg ook een scope toe aan de koppen (scope="col" voor kolomkoppen en scope="row" voor rijkoppen).

  • Gevolg:

   Voor mensen met screenlezer kan dit verwarring opleveren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een video waarin een wethouder wat verteld en er volgens sfeerimpressies van de plannen voor het centrum van Raalte te zien zijn. Aan het begin en einde van de video staat tekst in beeld. Aan het begin de naam en functie van de spreker en aan het einde het logo van de gemeente Raalte. Deze teksten worden niet uitgesproken door de verteller. Ook is het doel van de video om te laten zien hoe het centrum eruit gaat zien maar wordt er niks verteld bij deze beelden. Er is ook geen audiodescriptie beschikbaar bij de video.

   Hierdoor missen gebruikers die slecht zien of blind zijn informatie uit de video.

   Voeg de onbrekende informatie toe door een audiodescriptiebestand toe te voegen of de informatie uit te laten spreken door de spreker.

  • Gevolg:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op dit moment is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De onderwerpen die te kiezen zijn in de lijst op deze pagina, zoals 'Paspoort, ID-kaart en Rijbewijs' staan allemaal in een kop. Echter staat er geen content onder deze koppen.

   Dit is niet toegestaan en kan voor verwarring zorgen bij onder andere gebruikers die navigeren op basis van de koppenstructuur.

   In de huidige opmaak is het niet logisch om koppen te gebruiken voor deze teksten. Pas daarom de code voor deze teksten aan door de <h2> elementen te verwijderen. Omdat de teksten als in een lijst-item en link staan is het niet nodig om de teksten in een vervangend element te plaatsen.

   In de footer wordt gebruik gemaakt van tabellen voor het weergeven van informatie zoals de openingstijden. Hier wordt een tabel dus gebruikt voor de opmaak van de pagina, een tabel is hier echter niet voor bedoeld.

   Haal de informatie in de code uit de tabel en zet deze bijvoorbeeld in een description list of zorg met CSS voor de juiste opmaak.

   Voor de kop 'Wij zijn bereikbaar via' in de footer is gebruik gemaakt van een kop op niveau 3 terwijl de koppen 'Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)' en 'Contact met de gemeente' op niveau 2 staan. Daardoor valt de kop 'Wij zijn bereikbaar via' en de inhoud daaronder onder de kop openingstijden waar deze informatie niet thuishoort.

   Dit kan verwarring opleveren voor gebruikers die navigeren op de koppenstructuur.

   Pas de kop 'Wij zijn bereikbaar via' aan naar niveau 2.

   Onder de kop 'Agenda' staan onderdelen uit de agenda. De titel hiervan (bijvoorbeeld 'Raadvergadering') staat in een kop op niveau 3, dit is correct. Echter staat de tekst eronder (de datum en locatie) in een kop op niveau 4. Deze tekst hoort niet thuis in een kop.

   Vervang de kop rond de datum en locatie voor een ander element zoals een span of paragraaf.

   Dit geldt ook voor de pagina 'Agenda'.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring ontstaan bij mensen die een screenlezer gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Content aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 16. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de kaart in dit document worden onderdelen met alleen kleur aangegeven.

   Zorg ervoor dat informatie niet alleen met kleur wordt aangegeven, maar ook met bijvoorbeeld een arcering of een ander onderscheid.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slecht kunnen zien of die kleuren moeilijk kunnen onderscheiden, kan het moeilijk of onmogelijk zijn om dit verschil op te merken, waardoor zij een deel van de informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kaarten anpassen..

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de kaart in dit document worden onderdelen met alleen kleur aangegeven. Zorg ervoor dat informatie niet alleen met kleur wordt aangegeven, maar ook met bijvoorbeeld een arcering of een ander onderscheid.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slecht kunnen zien of die kleuren moeilijk kunnen onderscheiden, kan het moeilijk of onmogelijk zijn om dit verschil op te merken, waardoor zij een deel van de informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Kaarten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de foto onder de kop 'Nieuws' staat tekst. Deze tekst heeft op sommige plekken te laag contrast met de achtergrond. Hierdoor is de tekst moeilijk te lezen. Dit komt vooral voor als er word ingezoomd.

   Geef de tekst een effen achtergrond of een schaduwrand om voldoende contrast te garanderen.

   Op de pagina is een knop te zien waarmee een chat geopend kan worden. Deze knop heeft witte (#FFFFFF) tekst op een blauwe (#5484ED) achtergrond. Dit geeft een kleurcontrast van 3,6:1 en dit is te weinig.

   Hierdoor kan het voor gebruikers met een visuele beperking moeilijk zijn om de tekst te lezen.

   Zorg voor een andere kleurencombinatie met een minimale contrastverhouding van 4,5:1.

  • Gevolg:

   De tekst is moeilijk te lezen voor mensen die kleurenblind zijn of beperkt zicht hebben.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Foto's worden decoratief gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina 4 van dit document staat een groen blok met tekst. De witte (#FFFFFF) tekst op de groene (#4CA134) achtergrond heeft een contrastverhouding van 3,3:1. Dit is onvoldoende.

   Zorg voor een kleurencombinatie met een contrastverhouding van minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de tekst hierdoor mogelijk slecht of helemaal niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er is een alternatief voor dit document in html op de pagina geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de kaart op deze pagina is een zoekveld te vinden. Dit zoekveld heeft een placeholdertekst in lichtgrijze tekst op een witte achtergrond. De contrastverhouding hiervan is 2,8:1.

   Zorg voor een kleurencombinatie met een contrastverhouding van minimaal 4,5:.

  • Gevolg:

   Het kan zijn dat gebruikers met een visuele beperking de tekst niet kunnen lezen..

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Als alternatief wordt er een lijst met deelnemers in html op de pagina geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 21. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina is een knop te zien waarmee een chat geopend kan worden. Deze knop heeft witte (#FFFFFF) tekst op een blauwe (#5484ED) achtergrond. Dit geeft een kleurcontrast van 3,6:1 en dit is te weinig.

   Zorg voor een andere kleurencombinatie met een minimale contrastverhouding van 4,5:1.

   Op de foto onder de kop 'Nieuws' staat tekst. Deze tekst heeft op sommige plekken te laag contrast met de achtergrond. Hierdoor is de tekst moeilijk te lezen. Dit komt vooral voor als er word ingezoomd.

   Geef de tekst een effen achtergrond of een schaduwrand om voldoende contrast te garanderen.

   In de kaart op deze pagina is een zoekveld te vinden. Dit zoekveld heeft een placeholdertekst in lichtgrijze tekst op een witte achtergrond. De contrastverhouding hiervan is 2,8:1.

   Dit is te weinig en hierdoor kan het zijn dat gebruikers met een visuele berperking de tekst niet kunnen lezen.

   Zorg voor een kleurencombinatie met een contrastverhouding van minimaal 4,5:.

   Op pagina 4 van dit document staat een groen blok met tekst. De witte (#FFFFFF) tekst op de groene (#4CA134) achtergrond heeft een contrastverhouding van 3,3:1. Dit is onvoldoende.

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de tekst hierdoor mogelijk slecht of helemaal niet lezen.

   Zorg voor een kleurencombinatie met een contrastverhouding van minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de tekst hierdoor mogelijk slecht of helemaal niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De kleuren van de chat zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina is een inforgraphic te zien met daarin een overzicht met informatie over de eenmalige energietoeslag. De alternatieve tekst bij deze afbeelding is 'Eenmalige energietoeslag'. Echter staat er in de afbeelding een heleboel informatie en tekst die niet op een andere manier beschikbaar is.

   Hierdoor is alle informatie in deze afbeelding niet beschikbaar voor gebruikers die de afbeelding niet of slecht kunnen zien. Ook kunnen gebruikers de tekst in de afbeelding niet aanpassen aan hun voorkeuren (bijvoorbeeld de grootte of kleur van de tekst).

   Probeer om tekst zo veel mogelijk al tekst toe te voegen en dus niet als tekst in de afbeelding. Indien dat niet mogelijk of een afbeelding erg ingewikkeld is zoals hier, voeg dan een tekstueel alternatief toe. Dit kan door een omschrijving te maken bij de afbeelding die alle informatie bevat die in de afbeelding te zien is waardoor alle gebruikers deze informatie tot hun beschikking hebben. Omdat dit een lange tekst kan opleveren kan deze tekst bijvoorbeeld in een inklapbaar element onder de afbeelding geplaatst worden.

  • Gevolg:

   De informatie in de afbeelding is niet beschikbaar voor gebruikers die de afbeelding niet of slecht kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De afbeelding is decoratief. De tekst in de afbeelding is in html op de pagina geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina is een inforgraphic te zien met daarin een overzicht met informatie over de eenmalige energietoeslag. De alternatieve tekst bij deze afbeelding is 'Eenmalige energietoeslag'. Echter staat er in de afbeelding een heleboel informatie en tekst die niet op een andere manier beschikbaar is.

   Hierdoor is alle informatie in deze afbeelding niet beschikbaar voor gebruikers die de afbeelding niet of slecht kunnen zien. Ook kunnen gebruikers de tekst in de afbeelding niet aanpassen aan hun voorkeuren (bijvoorbeeld de grootte of kleur van de tekst).

   Probeer om tekst zo veel mogelijk al tekst toe te voegen en dus niet als tekst in de afbeelding. Indien dat niet mogelijk of een afbeelding erg ingewikkeld is zoals hier, voeg dan een tekstueel alternatief toe. Dit kan door een omschrijving te maken bij de afbeelding die alle informatie bevat die in de afbeelding te zien is waardoor alle gebruikers deze informatie tot hun beschikking hebben. Omdat dit een lange tekst kan opleveren kan deze tekst bijvoorbeeld in een inklapbaar element onder de afbeelding geplaatst worden.

  • Gevolg:

   Informatie in deze afbeelding is niet beschikbaar voor gebruikers die de afbeelding niet of slecht kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Plaatje wordt decoratief, omdat de tekst in html op de pagina staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Indien er ver ingezoomd wordt op de website (tot 400% bij een schermbreedte van 1280px), zijn het hoofdmenu en de knop om de chat te openen erg groot in beeld waardoor er nog maar weinig van de website zelf te zien is.

   Zorg ervoor dat bijvoorbeeld de menubalk inklapt en de knop voor de chat kleiner wordt of alleen op een vaste plek komt te staan.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor gebruikers die het nodig hebben om in te zoomen moeilijk zijn om de website te bekijken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De chatknop aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 25. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Indien er ver ingezoomd wordt op de website (tot 400% bij een schermbreedte van 1280px), zijn het hoofdmenu en de knop om de chat te openen erg groot in beeld waardoor er nog maar weinig van de website zelf te zien is.

   Zorg ervoor dat bijvoorbeeld de menubalk inklapt en de knop voor de chat kleiner wordt of alleen op een vaste plek komt te staan.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor gebruikers die het nodig hebben om in te zoomen moeilijk zijn om de website te bekijken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Chatknop aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 26. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden van dit formulier hebben een te laag contrast. Namelijk een contrastverhouding van 1,5:1.

   Zorg voor een andere kleur met een contrastverhouding van minimaal 3:1.

   Dit geldt ook voor alle andere formulieren.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor gebruikers met een visuele beperking moeilijk zijn om de velden te onderscheiden van de achtergrond.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Contrast formulieren aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 27. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden van dit formulier hebben een te laag contrast. Namelijk een contrastverhouding van 1,5:1.

   Zorg voor een andere kleur met een contrastverhouding van minimaal 3:1.

   Dit geldt ook voor alle andere formulieren.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor gebruikers met een visuele beperking moeilijk zijn om de velden te onderscheiden van de achtergrond.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Contrast formulieren aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 28. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knop 'Vragen? Chat met ons!' is niet te bedienen met het toetsenbord.

   Zorg ervoor dat alle onderdelen ook met het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van bediening met het toetsenbord geen gebruikmaken van deze functie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De knop ' Vragen? Chat met ons!' bedienbaar maken met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 29. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knop 'Vragen? Chat met ons!' is niet te bedienen met het toetsenbord.

   Zorg ervoor dat alle onderdelen ook met het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

   De kaart die op deze pagina weergegeven wordt is niet geheel toegankelijk met het toetsenbord. Zo zijn de verschillende locatiemarkers niet te bereiken waardoor deze informatie niet geopend kan worden. Als de gegevens van een locatie geopend zijn blijft de focus met het toetsenbord op de kaart erachter liggen waardoor het kruisje ook niet te bereiken is en het venster met de locatiegegevens dus niet meer te sluiten is.

   Hierdoor is de kaart slecht te bedienen door gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord.

   Zorg ervoor dat de widget geheel toegankelijk wordt of kies ervoor een andere widget te gebruiken (of deze te verwijderen). Ook bestaat de mogelijk om een toegankelijk alternatief toe te voegen. Denk hierbij aan het toevoegen van bijvoorbeeld een lijst met alle locaties en gegevens onder de kaart. Hierdoor is alle informatie uit de kaart ook op een andere manier beschikbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van bediening met het toetsenbord geen gebruikmaken van deze functie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De knop ' Vragen? Chat met ons!' bedienbaar maken met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 30. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De kaart die op deze pagina weergegeven wordt is niet geheel toegankelijk met het toetsenbord. Zo zijn de verschillende locatiemarkers niet te bereiken waardoor deze informatie niet geopend kan worden. Als de gegevens van een locatie geopend zijn blijft de focus met het toetsenbord op de kaart erachter liggen waardoor het kruisje ook niet te bereiken is en het venster met de locatiegegevens dus niet meer te sluiten is.

   Zorg ervoor dat de widget geheel toegankelijk wordt of kies ervoor een andere widget te gebruiken (of deze te verwijderen). Ook bestaat de mogelijk om een toegankelijk alternatief toe te voegen. Denk hierbij aan het toevoegen van bijvoorbeeld een lijst met alle locaties en gegevens onder de kaart. Hierdoor is alle informatie uit de kaart ook op een andere manier beschikbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de kaart slecht te bedienen door gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Als alternatief wordt er een lijst met deelnemers in html op de site geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 31. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen documenttitel.

   Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

   Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Als alternatief is de tekst van het document in html op de pagina geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 32. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen documenttitel.

   Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

   Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft.

   Het document heeft geen documenttitel.

   Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

   Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Als alternatief is de tekst van het document in html op de pagina geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de agenda op deze pagina komt meerdere keren een link met de tekst 'Raadsvergadering' voor. Deze links gaan echter beide naar een andere pagina.

   Dit kan verwarrend zijn voor bijvoorbeeld gebruikers die een lijst met alleen links gebruiken om te navigeren. Zij weten nu niet welke link naar welke pagina gaat.

   Pas de teksten in de links aan door bijvoorbeeld de datum van de betreffende datum toe te voegen.

   Dit geldt ook voor de pagina 'Agenda'.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor bijvoorbeeld gebruikers die een lijst met alleen links gebruiken om te navigeren. Zij weten nu niet welke link naar welke pagina gaat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Tekst aangepast met datum van de raadsvergadering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 34. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen documenttitel.

   Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

   Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Als alternatief is de tekst van het document in html op de pagina geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 35. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de agenda op deze pagina komt meerdere keren een link met de tekst 'Raadsvergadering' voor. Deze links gaan echter beide naar een andere pagina.

   Dit kan verwarrend zijn voor bijvoorbeeld gebruikers die een lijst met alleen links gebruiken om te navigeren. Zij weten nu niet welke link naar welke pagina gaat.

   Pas de teksten in de links aan door bijvoorbeeld de datum van de betreffende datum toe te voegen.

   Dit geldt ook voor de pagina 'Agenda'.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor bijvoorbeeld gebruikers die een lijst met alleen links gebruiken om te navigeren. Zij weten nu niet welke link naar welke pagina gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De tekst aangevuld met de datum van de raadsvergadering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 36. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers.

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

   Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Als alternatief is de tekst van het document in html op de pagina geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 37. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers.

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

   Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op dit moment hebben we daar nog geen oplossing voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 38. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers.

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

   Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

   Het document heeft geen bladwijzers.

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

   Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op dit moment hebben we daar nog geen oplossing voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 39. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de website is geen gebruik gemaakt van een zelfgekozen focusstijl. Hierdoor gebruikt elke browser zijn eigen standaard focusstijl. In Firefox is dat een blauwe omlijning. Vanwege de blauwe kleur op de website is deze focusstijl soms slecht of helemaal niet zichtbaar.

   Hierdoor kunnen gebruikers die door de website navigeren met het toetsenbord moeilijk zijn waar zij gebleven zijn.

   Zorg voor een eigen focusstijl die op alle plekken goed zichtbaar is. Dit zorgt er tevens voor de dat focusstijl in alle browsers hetzelfde is.

   Dit is ook een afkeur onder criterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele onderdelen omdat het contrast tussen de focusstijl en de achtergrond meestal te laag is. Dit is achter niet apart afgekeurd omdat dit ook opgelost wordt bij het aanpassen van de focusstijl.

   Als de website op een kleine scherm of in gezoomde weergave bezocht wordt is er een hamburgermenu aanwezig. Indien dit menu geopent is, kan de focus uit het menu verdwijnen. De focus gaat dan verder na de beschikbare menuopties en komt op de inhoud van de pagina die zich achter het menu bevind te liggen.

   Hierdoor is de focus niet meer zichtbaar en is het voor gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen lastig te zien waar zij gebleven zijn.

   Zorg ervoor dat de focus niet uit het geopende venster kan.

  • Gevolg:

   De focusstyle is soms slecht of helemaal niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Nog geen oplossing voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 40. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de website op een kleine scherm of in gezoomde weergave bezocht wordt is er een hamburgermenu aanwezig. Indien dit menu geopent is, kan de focus uit het menu verdwijnen. De focus gaat dan verder na de beschikbare menuopties en komt op de inhoud van de pagina die zich achter het menu bevind te liggen.

   Hierdoor is de focus niet meer zichtbaar en is het voor gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen lastig te zien waar zij gebleven zijn.

   Zorg ervoor dat de focus niet uit het geopende venster kan.

   Op de website is geen gebruik gemaakt van een zelfgekozen focusstijl. Hierdoor gebruikt elke browser zijn eigen standaard focusstijl. In Firefox is dat een blauwe omlijning. Vanwege de blauwe kleur op de website is deze focusstijl soms slecht om helemaal niet zichtbaar.

   Hierdoor kunnen gebruikers die door de website navigeren met het toetsenbord moeilijk zijn waar zij gebleven zijn.

   Zorg voor een eigen focusstijl die op alle plekken goed zichtbaar is. Dit zorgt er tevens voor de dat focusstijl in alle browsers hetzelfde is.

   Dit is ook een afkeur onder criterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele onderdelen omdat het contrast tussen de focusstijl en de achtergrond meestal te laag is. Dit is achter niet apart afgekeurd omdat dit ook opgelost wordt bij het aanpassen van de focusstijl.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de focus niet meer zichtbaar en is het voor gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen lastig te zien waar zij gebleven zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Focus hamburgermenu aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 41. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Teksten en aria-labels in de widget van de kaart zijn in het Engels, terwijl de pagina wel ingesteld is op Nederlands.

   Hierdoor zal een screenreader de teksten proberen voor te lezen in het Nederlands waardoor de tekst onverstaanbaar wordt.

   Vertaal de teksten naar het Nederlands.

  • Gevolg:

   Hierdoor zal een screenreader de teksten proberen voor te lezen in het Nederlands waardoor de tekst onverstaanbaar wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De kaart wordt decoratief. Als alternatief wordt een lijst met deelnemers in html toegevoegd aan de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 42. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Teksten en aria-labels in de widget van de kaart zijn in het Engels, terwijl de pagina wel ingesteld is op Nederlands.

   Hierdoor zal een screenreader de teksten proberen voor te lezen in het Nederlands waardoor de tekst onverstaanbaar wordt.

   Vertaal de teksten naar het Nederlands.

  • Gevolg:

   Hierdoor zal een screenreader de teksten proberen voor te lezen in het Nederlands waardoor de tekst onverstaanbaar wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Kaart wordt decoratief. Als alternatief wordt er een lijst van deelnemers in html toegevoegd aan de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 43. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Indien in het formulier een foutief e-mailadres ingevuld is geeft het formulier de foutmelding 'Het e-mailadres 123 is ongeldig.'. Deze melding geeft niet aan waarom deze waarde ongeldig is.

   Dit kan verwarrend zijn voor verschillende gebruikers omdat zij er misschien niet uitkomen wat ze dan wel moeten invullen.

   Voeg in de melding het verwachte format toe dat gebruikers moeten gebruiken, dus bijvoorbeeld 'naam@domain.nl'.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor verschillende gebruikers omdat zij er misschien niet uitkomen wat ze dan wel moeten invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Webformulier aanpassen met voorbeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 44. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Indien in het formulier een foutief e-mailadres ingevuld is geeft het formulier de foutmelding 'Het e-mailadres 123 is ongeldig.'. Deze melding geeft niet aan waarom deze waarde ongeldig is.

   Dit kan verwarrend zijn voor verschillende gebruikers omdat zij er misschien niet uitkomen wat ze dan wel moeten invullen.

   Voeg in de melding het verwachte format toe dat gebruikers moeten gebruiken, dus bijvoorbeeld 'naam@domain.nl'.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor verschillende gebruikers omdat zij er misschien niet uitkomen wat ze dan wel moeten invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Webformulier aanpassen met voorbeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Raalte heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209