Verklaring van Gemeente Beuningen

Status toegankelijkheid https://www.beuningen.nl/

Gemeente Beuningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Beuningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Beuningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Beuningen is beschikbaar via de link https://www.beuningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Beuningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Beuningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Beuningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Beuningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beuningen .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@beuningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via de website van de gemeente Beuningen.

Aanvullende informatie van Gemeente Beuningen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Beuningen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Beuningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Beuningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/beuningen/www-beuningen-nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/beuningen/toegankelijkheidsonderzoek-roxit.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Beuningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alt codes ontbreken bij visuele content.

  • Gevolg:

   mensen met een visuele beperking hebben problemen met de website. zij hebben niet de beschikking over alle informatie die aangeboden wordt op de website.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt teksten zijn gevuld. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   transcriptie is niet compleet

  • Gevolg:

   mensen met een auditieve beperking krijgen niet alle informatie mee in de video.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen door redacteur

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De audiodescriptie ontbreekt

  • Gevolg:

   blinden en slechtzienden missen informatie die wel in beeld komt maar niet wordt uitgesproken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen door redacteur

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   audiodescriptie is niet compleet

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden missen informatie die wel in beeld komt, maar niet wordt uitgesproken, zoals de tekst aan het begin, de namen van de 'highlights' en de logo's van de samenwerkingspartners op het einde

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   kan door de redactie worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   structuur van de pagina's is niet altijd duidelijk.

  • Gevolg:

   de website is niet optimaal bruikbaar of begrijpbaar voor mensen met voorlees apparatuur. en mensen die gebruik maken van het toetsenbord om te navigeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   eind 2022 zijn er aanpassingen doorgevoerd door de leverancier. Wij verwachten dat hiermee de problemen opgelost zijn. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   kennis van redacteur

  • Gevolg:

   geen juiste beschijving van waar een plaatje staat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Teksten zijn aangepast. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   In de HTML is niet aangegeven welk soort gegevens bij velden ingevoerd moeten worden.

  • Gevolg:

   Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers moeilijker, met name voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters. Ook mensen met een cognitieve beperking kunnen gebaat zijn bij automatische aanvulling.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   eind 2022 zijn er aanpassingen doorgevoerd door de leverancier. Wij verwachten dat hiermee de problemen opgelost zijn. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Met rood en groen is aangegeven welk soort voorziening het betreft. Kleurenblinden kunnen deze kleuren niet (goed) onderscheiden.

  • Gevolg:

   onduidelijk welke soort voorziening

  • Alternatief:

   Geef ook op een andere manier het verschil aan, bijvoorbeeld met arcering

  • Maatregel:

   dit moet door de leverancier aangepast worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het responsive menu past niet helemaal op de pagina (bij een schermbreedte van 1280px en 400% zoom). Het is ook niet te scrollen.

  • Gevolg:

   Mensen die ver moeten inzoomen om de website te kunnen lezen, kunnen het menu niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   eind 2022 zijn er aanpassingen doorgevoerd door de leverancier. Wij verwachten dat hiermee de problemen opgelost zijn. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.2 - Geluidsbediening [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

  • Oorzaak:

   geen juiste document titel in pdf en externe links

  • Gevolg:

   gebruikers van screenreaders weten niet waar de pfd over gaat of weten niet naar welke website ze verwezen worden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Redacteuren gaan pdf en externe linken voorzien van een (juiste) document titel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Nog niet alle componenten voldoen 100%

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om de website te lezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Dit moet door de leverancier aangepast worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   infographic is niet volledig uitgeschreven en Er zijn shortcuts (enkele letters) voor onder andere het afspelen en pauzeren van de video. De shortcuts in de video zijn ook te gebruiken wanneer het betreffende element geen focus heeft. Bijvoorbeeld 'j', 'l' en 'm', wanneer de play/pause-knop van de player de focus heeft.

  • Gevolg:

   Mensen die de tekst moeten aanpassen om hem te kunnen lezen, kunnen dit niet doen. en Dat is niet goed, want nu kunnen de knoppen onbedoeld geactiveerd worden wanneer iemand spraakbediening gebruikt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het beste is hier om alle tekst in de afbeelding ook uit te schrijven onder de infographic. en Volgens de YouTube-documentatie is het mogelijk de parameter 'disablekb' op '1' te zetten. De source URL zou dan veranderen in src="https://www.youtube.com/embed/ID_VIDEO?disablekb=1. Hiermee wordt dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   contrast van de depodogs, gele bolletjes is onvoldoende.

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden is het moeilijk of onmogelijk om deze bolletjes waar te nemen.

  • Alternatief:

   Vormgeving aanpassen: Op de mobiele weergave geen sticky header

  • Maatregel:

   eind 2022 zijn er aanpassingen doorgevoerd door de leverancier. Wij verwachten dat hiermee de problemen opgelost zijn. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Nog niet alle componenten voldoen 100%

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen op de website moeilijker navigeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   eind 2022 zijn er aanpassingen doorgevoerd door de leverancier. Wij verwachten dat hiermee de problemen opgelost zijn. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Focus en focusvolgorde is niet goed.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers is het moeilijk te begrijpen waar de focus blijft, zeker omdat de focusstijl niet altijd even duidelijk is. en de cookiebalk is niet goed te gebruiken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De cookiebalk is aangepast. deze moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De iframe waar de video in staat, heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is het lastig te weten wat er in de iframe te vinden is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voorzie de iframe van een title-attribuut dat kort beschrijft wat er in staat, bijvoorbeeld de titel van de video. Screenreadergebruikers kunnen dan beslissen of ze het iframe willen binnengaan of overslaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen documenttitel.

  • Gevolg:

   het is onduidelijk waar de pfd over gaat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen van de pdf en deze een document titel geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als je op de link van een rood vraagteken klikt, kom je meteen in het veld. Dat is onverwacht, want de linknaam is de vraag (bijvoorbeeld 'Wat moet ik bij * Achternaam invullen?'), niet een omschrijving van het linkdoel (wat iets zou kunnen zijn als 'Ga naar invoerveld Achternaam').

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zijn doorgevoerd, dit punt is opgelost. Die moet alleen nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bij de laatste controlestap voor het verzenden: De linktekst voor het bewerken is niet correct, die is bijvoorbeeld 'Heeft u een vraag, een melding of een klacht?: Vraag'. Dit maakt niet duidelijk dat klikken op de link leidt naar het begin van het formulier, met de mogelijkheid de antwoorden aan te passen.

  • Gevolg:

   Dit kan voor iedereen verwarrend zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de formulieren zijn aangepast. het kunnen wijzigen van antwoorden is nu geregeld met een button, potlood. Deze wijziging moet nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   er zijn geen bladwijzers in een pdf

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om snel door een document te navigeren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het brondocument moet voorzien zijn van koppen, met de juiste structuur. Dit brondocument dient dan op de juiste manier geëxporteerd te worden, zodat de koppen gebruikt worden voor de bladwijzers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar bij het logo en bij de zoekknop. In responsive weergave is de focus op de menuknop niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   het is lastig om te zien waar je bent met je muist

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   deze fout is hersteld maar moet nog onafhankelijk getoetst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar bij het logo en bij de zoekknop. In responsive weergave is de focus op de menuknop niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Een screenreadergebruiker kan niet weten dat dit een document is van de gemeente Beuningen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Deze fout is opgelost maar moet nog onafhankelijk getest worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De taal van documenten is niet ingesteld.

  • Gevolg:

   de voorlees software kan dit document niet goed voorlezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   redacteuren moeten dit instellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De schuifknop voor het geluid ('slider') heeft geen naam. Dit is een fout in de YouTube-player.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers horen niet waar deze slider toe dient.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier gaat dit aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   diverse buttons voldoen niet voor screenreaders. er zijn geen juiste omschrijvingen

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is het niet duidelijk dat zij het antwoord kunnen bewerken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier gaat dit aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Beuningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209