Verklaring van Gemeente Heerenveen

Status toegankelijkheid https://www.heerenveen.nl

Gemeente Heerenveen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Heerenveen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Heerenveen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Heerenveen is beschikbaar via de link https://www.heerenveen.nl/over-de-gemeente/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Heerenveen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Heerenveen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Heerenveen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Heerenveen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Heerenveen .
Functie: Teamleider Burgerzaken en Publieksvoorlichting.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@heerenveen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen vindt digitale toegankelijkheid belangrijk. Wij blijven er continu aan werken om dit te verbeteren.
Op Heerenveen.nl wordt ook gelinkt naar andere websites of applicaties, zoals iBabs en diverse gemeentelijke projectwebsites. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. We zijn actief op zoek naar oplossingen om ook deze volledig toegankelijk te maken.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijke overheid stelt ook eisen aan pdf's. De gemeente Heerenveen bekijkt per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 26-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Heerenveen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Heerenveen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Heerenveen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Toegankelijkheidsonderzoek-Gemeente-Heerenveen.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Heerenveen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatie van locaties op de kaart is niet beschikbaar in een andere vorm. Niet-tekstuele content als audio, video, afbeeldingen en kaarten moeten een tekstueel alternatief hebben. Zodat iedereen de informatie kan lezen en gebruiken.

  • Gevolg:

   Vooral voor mensen die motorische beperkingen hebben en mensen die moeite hebben om kaarten te interpreteren heeft dit impact.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem zal worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er worden een paar icoontjes ingeladen middels een icon font in CSS via :before en :after declaraties. Dat wil zeggen dat een vreemd karakter wordt gebruikt om het dit icoon in te laden.

  • Gevolg:

   Dit vreemde karakter wordt voorgelezen door de screenreader en is dus verwarrend voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Canvas-elementen hebben geen rol als als afbeelding en geen alternatieve kaart. De kaart bestaat uit twee canvas-elementen: een voor de kaart zelf en een voor de bollen die de locaties aangeven. Beide canvas-elementen hebben geen rol als afbeeldingen en hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën kunnen gebruikers hierdoor geen context geven over wat er precies te zien is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De SVG-iconen in het social media-blok hebben geen alternatieve tekst. Aangezien het aanklikbare iconen zijn moeten ze alternatieve tekst bevatten.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders weten niet waarvoor de afbeeldingen dienen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabel is niet correct opgemaakt: de kolomkoppen plaats en straat zijn niet gedeclareerd als kolomkoppen.

  • Gevolg:

   Hierdoor ontbreekt de relatie tussen de koppen en de datacellen van de tabel. De inhoud zal door screen readers op een verwarrende wijze worden overgebracht, wat impact zal hebben op de gebruikers. Bovendien is er een kolom dat geen kop heeft, wat ook issues zal geven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Verandering content. Als je verder gaat naar een volgende stap in het proces wordt de verandering van de inhoud van het scherm niet gecommuniceerd naar de screenreaders.

  • Gevolg:

   Hierdoor zullen gebruikers niet doorhebben dat het scherm veranderd is en ze bij de volgende stap zijn beland.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Beschikbare dag heeft link die niks doet. Een beschikbare dag in de kalender zit in een link-element.

  • Gevolg:

   Klikken op de link laat niks gebeuren of tevoorschijn komen. Dit gaat voor screenreader-gebruikers zeer verwarrend en desoriënterend zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een lege lijst onder de paginatitel om tabbladen te maken heeft de rol van tablist, waardoor automatisch er verwacht wordt dat er kind-elementen zijn met de rol van tab.

  • Gevolg:

   Hoewel de lijst leeg is zal hij wel worden aangekondigd door hulptechnologieën, wat verwarrend zal zijn voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De naam/kop en foto die bij elke standplaats staat is een link naar meer informatie over die standplaats.

  • Gevolg:
   1. Het is voor bezoekers visueel niet duidelijk dat zowel de naam van de locatie als de foto een link zijn om meer informatie te krijgen over een locatie. Een link moet visueel opvallen en duidelijk zijn voor alle bezoekers.

   2. De link bij de foto bevat geen linktekst, waardoor hulptechnologieën geen context en omschrijving kunnen meegeven en mensen die spraaksoftware gebruiken de links niet kunnen openen.

   3. Als een link een afbeelding bevat als vervanging van linktekst, moet de afbeelding een alt-tekst bevatten die omschrijft wat het doel en context van de link is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Voor de meerderheid van de iconen worden SVG’s gebruikt. Deze zijn echter niet correct gedeclareerd. Ze hebben een role="presentation".

  • Gevolg:

   Alle betekenis van het SVG wordt verwijderd voor de browser en hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 11. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De info of een dag/week/maand beschikbaar is, wordt enkel via kleur gecommuniceerd.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, slechtzienden (inclusief ouderen) zullen moeite hebben of niet kunnen weten wat de betekenis is van de kleur.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2022
 12. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Informatie alleen in kleur beschikbaar. De info of een dag beschikbaar is, wordt enkel via kleur gecommuniceerd.

  • Gevolg:

   Blinden, slechtzienden en mensen met een kleurstoornis zullen de informatie niet tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem zal worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2023
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De link in deze afsprakenbalk haalt een contrastverhouding van 4.1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk zullen kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Men kan gebruik maken van de contrastmodus in de toolbar.

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De rode blokken om niet-beschikbaarheid aan te duiden hebben laag contrast. De huidige contrastwaarde is 4.:1. Een waarde van minstens 4.5:1 is verplicht.

  • Gevolg:

   Blinden, slechtzienden en mensen met een kleurstoornis zullen de informatie niet tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2022
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   1. De weeknummers hebben een contrast van 3.9:1
   2. De rode dagen hebben een contrast van 4:1
   3. De groene geselecteerde dag heeft een contrast van 2:1:1
   4. De groene succesmelding heeft een contrast van 3.8:1

   In alle gevallen moet de waarde minstens 4.5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Slechtzienden (inclusief ouderen) en mensen met een kleurzinstoornis zullen moeite hebben met het lezen van de informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem zal worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2023
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Contrast groene vraag-knop niet voldoende. De knop haalt een contrastverhouding van 2.7:1, waar een waarde van minstens 3:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk zullen kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Men kan gebruik maken van de contrastmodus in de toolbar.

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De zoekresultaten op een grijze achtergrond hebben een contrastwaarde van 4.0:1 waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Een lage contrastwaarde zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk zullen kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Men kan gebruik maken van de contrastmodus in de toolbar.

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De oranje tekst "Ik heb geen coronaklachten en ten tijde van de afspraak blijf ik thuis als ik klachten krijg. Ik zal de afspraak dan annuleren." heeft een contrastwaarde van 3.1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Een lage contrastwaarde betekent dat mensen met visuele beperkingen, kleurenblindheid of leesproblemen problemen zullen hebben met het lezen van de tekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 19. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De rode knop Afspraak maken heeft een contrastwaarde van 4.3:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Een lage contrastwaarde betekent dat mensen met visuele beperkingen, kleurenblindheid of leesproblemen problemen zullen hebben met het lezen van de tekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 20. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Links zijn niet onderlijnd.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn helpt een lijn te herkennen dat iets een link is. Duidelijk herkenbare links zijn ook belangrijk voor mensen die spraaksoftware als Dragon Naturally Speaking gebruiken, zij kunnen anders geen links openen met hun stem.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 21. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De zoekknop valt weg in de titelbalk omdat deze dezelfde kleur hebben.

  • Gevolg:

   Voor mensen met slecht zicht valt het dan niet meer op dat dit een knop is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 22. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bij het tabben met het toetsenbord verwacht men na de zoekresultaten de paginering te doorlopen, maar men gaat eerst naar de rechterzijbalk om dan naar de paginering te gaan.

  • Gevolg:

   Deze volgorde is verwarrend voor gebruikers met screenreaders en degenen die (deels) afhankelijk zijn van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 23. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De datepicker voor de geboortedatum is niet te bedienen met het toetsenbord. Dit omdat de dagen geen links of buttons zijn.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, mensen die aangewezen zijn op invoer via het toetsenbord en slechtzienden (inclusief ouderen) kunnen niet tot moeilijk een datum invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem zal worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2023
 24. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De standplaatsen zijn niet met het toetsenbord te bereiken en open te klappen. Dit komt omdat er gebruik gemaakt wordt van <div> ’s en geen links of buttons om een item in- en uit te klappen.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers van screenreaders en mensen die (deels) afhankelijk zijn van een toetsenbord geen informatie over de locaties zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 25. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De twee datepickers in deze balk zijn niet volledig bedienbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Men kan geen dag kiezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 26. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Kalender niet bestuurbaar met toetsenbord. Met het toetsenbord kan men niet naar de volgende of vorige maand gaan. Dit komt omdat het <a> -element geen href -attribuut bevat.

  • Gevolg:

   Hierdoor zullen gebruikers van een screenreader en mensen die (deels) afhankelijk van toetsenbord zijn de kalender niet kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2022
 27. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De lijst van locaties op de kaart is te bedienen met het toetsenbord, maar de overlay die dan opent niet. De focus en de toetsenbordbediening blijven actief op de pagina erachter.

  • Gevolg:

   Dit betekent dat de screenreader de overlay niet zal ‘zien’ en de inhoud niet zal kunnen communiceren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 28. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Kalender niet bestuurbaar met toetsenbord. Met het toetsenbord kan men geen dag selecteren. Dit komt omdat de aankruisvakjes die er zijn, verborgen worden.

  • Gevolg:

   Hierdoor zullen gebruikers van een screenreader en mensen die (deels) afhankelijk van toetsenbord zijn de kalender niet kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem zal worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2023
 29. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website biedt een skiplink aan, om meteen naar de hoofdinhoud te gaan. Maar deze wordt wel verborgen voor screenreaders.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders kunnen geen gebruik maken van de skiplink.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 30. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink werkt niet, omdat de ID waarnaar gelinkt wordt niet wordt gebruikt in de container met de hoofdinhoud.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders zullen zich afvragen waarom de skiplink niet werkt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 31. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De lijst van locaties op de kaart is te bedienen met het toetsenbord, maar de overlay die dan opent niet. De focus en de toetsenbordbediening blijven actief op de pagina erachter.

  • Gevolg:

   Dit betekent dat de screenreader de overlay niet zal ‘zien’ en de inhoud niet zal kunnen communiceren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 32. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Alle onderwerpen. Lees/tabvolgorde vreemd. Bij kleine schermen komt alles onder elkaar te staan, bij grote(re) schermen wordt alles over kolommen verdeeld.

  • Gevolg:

   Met zoals alles nu in kolommen staat, wordt alles per regel van links naar rechts gelezen, in plaats per kolom van boven naar beneden. Dit zal mensen verwarren die afhankelijk zijn van een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De linktekst voor de vorige/volgende pagina in de paginering is nu slechts een kleiner-dan of groter-dan symbool.

  • Gevolg:

   Dat gaat voor gebruikers van screenreaders geen context of bedoeling geven als ze een overzicht van links opvragen. Mensen die spraakcommando’s gebruiken gaan ook problemen hebben om de link te openen met hun stem, want ze verwachten niet dat het symbool de linktekst gaat zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 34. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links in het social media-blok hebben geen linktekst, ze bevatten enkel het icoon.

  • Gevolg:

   Hierdoor zullen gebruikers van screenreaders de context van de links missen en zullen zij de URL voorgelezen krijgen. Doordat er geen linktekst is, kunnen mensen die spraaksoftware gebruiken deze links niet gebruiken met hun stem.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 35. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De naam/kop en foto die bij elke standplaats staat is een link naar meer informatie over die standplaats.

  • Gevolg:
   1. Het is voor bezoekers visueel niet duidelijk dat zowel de naam van de locatie als de foto een link zijn om meer informatie te krijgen over een locatie. Een link moet visueel opvallen en duidelijk zijn voor alle bezoekers.

   2. De link bij de foto bevat geen linktekst, waardoor hulptechnologieën geen context en omschrijving kunnen meegeven en mensen die spraaksoftware gebruiken de links niet kunnen openen.

   3. Als een link een afbeelding bevat als vervanging van linktekst, moet de afbeelding een alt-tekst bevatten die omschrijft wat het doel en context van de link is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 36. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Buttons voor in- en uitzoomen hebben geen concreet label. De kaart heeft buttons om in- en uit te zoomen. Als naam/label wordt echter gewoon het plus- of het minteken gebruikt.

  • Gevolg:

   Dit geeft geen context en bedoeling aan gebruikers van screenreaders.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 37. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bij het bedienen van de website (afspraak.heerenveen.nl) met het toetsenbord zijn er problemen met de focus-outline.

   • de dunne, rode outline bij de invulvelden voor persoonlijke gegevens valt te weinig op.
   • de checkboxen voor het soort afspraak krijgen helemaal geen outline.
   • de twee keuzelijsten voor datum en tijd krijgen de standaardbrowser outline.
  • Gevolg:

   Voor gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord en/of visuele beperkingen hebben is het belangrijk een duidelijke en volledige outline te hebben, zodat ze weten waar ze zich precies op de pagina bevinden en welke link, knop of onderdeel van een formulier geselecteerd is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 38. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bij het bedienen van de website met het toetsenbord krijgen interactieve onderdelen als links, buttons en formulieronderdelen geen duidelijke focusindicator.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord en/of visuele beperkingen hebben weten nu niet goed waar ze zich precies op de pagina bevinden en welke link, knop of onderdeel van een formulier geselecteerd is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 39. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Het aria-label van de kolomkoppen bevat Engelstalige tekst.

  • Gevolg:

   Dit zal ervoor zorgen dat het met een raar accent en vreemde klemtonen zal voorgelezen door de screen reader.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 40. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Foutmelding niet gebonden aan foutief veld. Bij validatie van het formulier wordt wel een foutmelding gegeven, maar de foutmelding is niet programmatisch gekoppeld aan het veld met de foute invoer. Bovendien is de foutmelding in een kleine overlay te zien.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk aan welke invoer de foutmelding is gekoppeld. De overlay wordt niet opgepikt door screenreaders en de foutmelding blijft niet lang genoeg staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 41. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Foutmelding niet gebonden aan foutief veld. Bij validatie van het formulier wordt wel een foutmelding gegeven, maar de foutmelding is niet programmatisch gekoppeld aan het veld met de foute invoer. Bovendien is de foutmelding in een kleine overlay te zien.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk aan welke invoer de foutmelding is gekoppeld. De overlay wordt niet opgepikt door screenreaders en de foutmelding blijft niet lang genoeg staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 42. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het veld e-mailadres is verplicht. Er is echter geen visuele en programmatische indicatie bij het veld dat dit zo is. Het required -attribuut is bijvoorbeeld leeg.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulptechnologieën is het belangrijk dat ze weten welke velden ze verplicht in moeten vullen. Dat is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 43. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De twee datepicker-velden hebben een aria-attribuut aria-expanded="false" . Dat attribuut is echter niet toegestaan op een input-element.

  • Gevolg:

   Screenreaders kunnen de velden verkeerd interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 44. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Gevolg:
   1. Het is voor bezoekers visueel niet duidelijk dat zowel de naam van de locatie als de foto een link zijn om meer informatie te krijgen over een locatie. Een link moet visueel opvallen en duidelijk zijn voor alle bezoekers.

   2. De link bij de foto bevat geen linktekst, waardoor hulptechnologieën geen context en omschrijving kunnen meegeven en mensen die spraaksoftware gebruiken de links niet kunnen openen.

   3. Als een link een afbeelding bevat als vervanging van linktekst, moet de afbeelding een alt-tekst bevatten die omschrijft wat het doel en context van de link is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 45. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De invulvelden voor persoonlijke gegevens hebben geen label. Labels geven belangrijke informatie aan alle gebruikers, zeker omdat placeholdertekst (indien aanwezig) verdwijnt zodra men begint met typen.

  • Gevolg:

   Zonder labels zijn deze velden niet bruikbaar voor hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022
 46. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De keuzelijsten/dropdowns om een datum en tijd te kiezen voor een afspraak heeft geen label.

  • Gevolg:

   Zonder labels zijn deze velden niet bruikbaar voor hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Heerenveen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209