Verklaring van Hof van Twente

Status toegankelijkheid https://www.hofvantwente.nl/

Gemeente Hof van Twente is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hof van Twente streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hof van Twente.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hof van Twente is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=hof+van+twente

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hof van Twente gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hof van Twente gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hof van Twente is gevorderd met de toegankelijkheid van Hof van Twente en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hof van Twente .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@hofvantwente.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente vindt digitale toegankelijkheid belangrijk. Ons doel is dat onze websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen.

Gemeente Hof van Twente is al een tijd actief bezig met digitale toegankelijkheid. Er is een projectgroep bezig om al onze websites en mobiele apps aan de wettelijke toegankelijkheidseisen te laten voldoen. Er is een inventarisatie gemaakt van alle websites waarvoor wij verantwoordelijk zijn. En naar aanleiding van eerste inventarisaties zijn de eerste knelpunten opgelost.

Wij zijn met een externe specialist gestart om WCAG 2.1 toegankelijkheidsonderzoeken uit te voeren. Ook wordt voor continue verbetering op het gebied van digitale toegankelijkheid gezorgd door diverse maatregelen structureel in onze interne processen te borgen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid, het op peil houden van het kennisniveau van medewerkers over digitale toegankelijkheid en het opnemen van digitale toegankelijkheidseisen in onze inkoopvoorwaarden.

In 2021 is www.hofvantwente.nl getoetst door een externe specialist. Hierbij zijn een aantal onderdelen uitgesloten, namelijk:

 • Alle onderdelen waar (met DigiD) ingelogd moet worden.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website valt buiten de scope. Een andere HTML-opmaak vraagt een apart onderzoek, ondanks dat er gelijkenissen aanwezig kunnen zijn in de vormgeving.
 • Het Mijn gedeelte via mijn.hofvantwente.nl.
 • Het begrotingsonderdeel.
 • Het raadsinformatiesysteem.
 • Alle formulieren/Eloket/Burgerzaken.
 • De pagina www.hofvantwente/bouwkavels/home.
 • Alle externe systemen en websites waar via hofvantwente.nl met een link naar wordt verwezen.

In 2022 zijn verbeteringen doorgevoerd op www.hofvantwente.nl. Daarna is de toegankelijkheidsverklaring gestegen van niveau D naar niveau B.

In de loop van 2023/2024 wordt deze website vernieuwd. Om die reden is ervoor gekozen een paar belangrijke verbeterpunten voor nu nog niet door te voeren, zoals het optimaliseren van PDF-documenten. Bij het ontwikkelen van de nieuwe website worden de eisen rondom digitale toegankelijkheid leidend en zal direct vanaf het begin worden ingezet op een 100% digitaal toegankelijke website.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hof van Twente : voldoet gedeeltelijk

De website Hof van Twente is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hof van Twente dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/hofvantwente/inwoners/Toegankelijkheidsverklaring/2022-02-08_Toegankelijkheidsonderzoek_Hof_van_Twente__www.hofvantwente.nl_.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hof van Twente dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op veel pagina's en in veel pdf-documenten staan logo's en afbeeldingen die geen of een onduidelijke alternatieve tekst hebben. Ook zijn er afbeeldingen en iconen die wel een alternatieve tekst hebben terwijl dit niet nodig is omdat de afbeelding decoratief is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Slechte of ontbrekende alternatieve teksten kunnen ervoor zorgen dat gebruikers die deze teksten nodig hebben omdat zij de afbeelding niet of slecht kunnen zien de informatie uit de afbeelding missen.

   Het toevoegen van een alternatieve tekst bij een decoratieve afbeelding zorgt voor onnodige afleiding.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's op de website en in verschillende pdf-documenten zijn elementen in de code niet juist opgemaakt. Het gaat hier om de aanduiding van de actieve pagina, de koppenstructuur, koppen en de codelaag van pdf-documenten.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Doordat elementen in de code niet goed, of op een andere manier dan visueel zijn opgemaakt, kan de pagina voor verschillende gebruikers slecht bruikbaar worden.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de tekst in de pdf 'Bijsluiter gemeentelijke belastingen 2020' worden links alleen door middel van een andere kleur aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die tekst en/of kleuren slecht kunnen zien, kan het moeilijk zijn om de links te onderscheiden van de lopende tekst indien deze alleen met kleur zijn aangegeven.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's en in verschillende documenten zijn de contrastverhoudingen tussen de tekst en de achtergrond onvoldoende. Het goed dan met name om de volgende kleurencombinaties: Wit op oranje Groen/blauw op wit Blauw op wit

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Indien tekst niet voldoende contrast heeft met de achtergrond kan de tekst slecht te lezen zijn door gebruikers die slecht zien of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op het moment dat een gebruiker inzoomt tot 400% (bij een schermbreedte van 1280px) op de pagina 'Inwoners', blijft de oranje knop met daarin de tekst 'Vragen? Chat met ons' erg groot in beeld staan, waardoor het een groot deel van de achterliggende inhoud onbruikbaar maakt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Dit is erg hinderlijk voor gebruikers die het nodig hebben om ver in te kunnen zoomen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf-documenten op deze website hebben geen titel, of een titel die niet voldoende omschrijvend is voor de inhoud van het document.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Doordat een document een slechte, of zelfs helemaal geen titel heeft is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De artikelen op de pagina 'Nieuws- en persberichten' hebben allemaal een link met de tekst 'Lees meer'. Dit is geen duidelijke tekst die beschrijft waar de link naartoe gaat.

   Op de pagina vergunningen hebben de links een title met de tekst 'Deze link opent in dit venster'. Deze tekst is overbodig en wordt niet altijd ondersteund.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Links dienen een duidelijke linktekst te hebben om zo voor alle gebruikers duidelijk te maken waar de link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf-documenten op de website hebben geen bladwijzers.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van bladwijzers zorgt ervoor dat het minder makkelijk wordt op door een document te kunnen navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal van de pagina 'Marriage' is ingesteld op Nederlands terwijl de content op de pagina in het Engels is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Een screenreader zal de pagina proberen voor te lezen in de ingestelde taal. Indien dit niet de taal is van de tekst, geeft dit vaak een zodanig resultaat dat de screenreader niet meer te begrijpen is.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hof van Twente heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209