Verklaring van Centre for the Promotion of Imports from developing countries

Status toegankelijkheid https://www.cbi.eu

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Centre for the Promotion of Imports from developing countries.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Centre for the Promotion of Imports from developing countries gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Centre for the Promotion of Imports from developing countries en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 20-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Centre for the Promotion of Imports from developing countries : voldoet gedeeltelijk

De website Centre for the Promotion of Imports from developing countries is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/files/view/862e00d5-b683-4301-8944-2fb1711de7c9/1619771248check_8881_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/ staan bij ‘News & Stories’ drie afbeeldingen. Twee van de afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en één wel. Dit is niet consequent. Of allemaal een tekstalternatief of allemaal geen tekstalternatief. Hier wordt aangeraden om de afbeeldingen decoratief te zien en dan hebben ze geen tekstalternatief nodig. Wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding moet negeren.

  • Gevolg:

   De foto's worden niet consequent gezien door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef hier alle afbeeldingen een lege alt tekst om de afbeelding als decoratief te markeren voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information hebben alle icoontjes geen tekstalternatief die de afbeelding beschrijft. De icoontjes hebben hetzelfde tekstalternatief als de linktekst ernaast. Deze icoontjes kunnen beter gezien worden als decoratie. Daaronder staan drie afbeeldingen met een tekstalternatief. Het laatste tekstalternatief heeft geen tekstalternatief die de afbeelding beschrijft. Deze afbeeldingen kunnen beter worden gezien als decoratief (ze geven geen extra informatie om de pagina te begrijpen) en hebben dan geen tekstalternatief nodig.

  • Gevolg:

   De voorgelezen tekst door hulpsoftware komt niet overeen met de afbeelding die het beschrijft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gebruik hier lege alt attributen om aan te geven dat het gaat om decoratieve teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.cbi.eu/sites/default/files/inline-files/Privacy-statement-EZK.pdf heeft boven aan het logo. Dit logo heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

  • Gevolg:

   Het logo wordt door hulpsoftware niet herkend en dus gemeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een alt tekst toe aan deze afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information staat een YouTube video met ondertiteling. In deze video is automatisch gegenereerde ondertiteling van YouTube aanwezig. Deze ondertiteling voldoet niet omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo wordt in deze video bijvoorbeeld aan het eind de link verkeerd geschreven in de ondertiteling. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt. Ondertiteling is nodig voor doven en slechthorenden.

  • Gevolg:

   Deze video's zijn voor doven en slechthorenden niet goed te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een correcte ondertiteling toe aan deze video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld het logo aan het eind van de video. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie die in de video wordt gegeven is voor blinden en slechtzienden te ontvangen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een transcriptie of een audiodescriptie toe aan deze video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld het logo aan het eind van de video. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie die in de video wordt gegeven is voor blinden en slechtzienden te ontvangen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een audiodescriptie toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/ staat bij ‘News & Stories’ bij elk bericht een datum. Visueel is het duidelijk welke datum bij welk bericht hoort. Hulpsoftware gaat de broncode af. De datum staat in de code telkens boven de kop waar deze bij hoort. Hulpsoftware kan de juiste relatie niet bepalen. Het lijkt dan alsof de datum van het bericht eronder bij de kop hoort. Dit kan opgelost worden door de datum in de broncode onder de kop te plaatsen. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers met voorleessoftware nu niet makkelijk duidelijk welke datum bij welke kop hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wijzig de plek van de datum naar onder de koptekst waar deze bij hoort.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/contact zijn de koppen ‘About CBI’ en ‘Frequently Asked Questions’ ook opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. De koppen hebben al nadruk omdat het koppen zijn en hebben geen extra nadruk nodig

  • Gevolg:

   De kopteksten worden nu met nadruk gelezen waar dit niet zo hoort te zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verwijder het 'strong' attribuut, de koppen zijn al opgemaakt met een 'h3' attribuut, wat hier genoeg is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information staan onder de kop ‘Featured market research’ ook drie berichten waar de datum weer boven de kop staat. Hier heeft de kop nu ook geen content. Er staat geen informatie onder. Dan mag het ook geen kop zijn. Als de datum in de code onder de kop wordt gezet is het wel goed.

  • Gevolg:

   Er wordt hier verkeerd gebruik gemaakt van kopteksten. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wijzig de positie van de datum van boven de koptekst naar onder de koptekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.cbi.eu/sites/default/files/inlinefiles/Privacy-statement-EZK.pdf heeft op de tweede pagina twee zichtbare lijsten staan. Deze lijsten zijn in de code echter niet opgemaakt als lijsten en dit moet wel.

  • Gevolg:

   Deze lijsten worden nu niet goed voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Maak de lijsten op de juiste manier op zodat deze ook door voorleessoftware worden herkend als lijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 hebben de witte teksten in het menu een te laag contrast van 1,8:1 met de gele achtergrond.

  • Gevolg:

   Deze menu items zijn slecht leesbaar voor mensen met een visuele beperking zoals kleurenblindheid.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pas de kleuren van de tekst of achtergrond aan zodat deze een hoger contrast hebben (4,5:1)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/contact hebben de rode foutmeldingen een te laag contast van 4,0:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wijzig de kleuren zodat deze een contrastwaarde hebben van minimaal 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/contact hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,3:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://www.cbi.eu/search?search=corona heeft het zoek icoon een te laag contrast van 1,8:1 met de gele achtergrond

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden en dat lukt slecht bij een te laag contrast.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wijzig de kleurencombinatie zodat het contrast minimaal 3:1 is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 14. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/contact als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, gebeurt dit niet bij de uitgeklapte selectievelden. Deze stijlkenmerken worden hier niet toegepast. Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen. Er mag dan geen verlies van content zijn."

  • Gevolg:

   Deze teksten kunnen moeilijk te lezen zijn voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat onderstaande stijlkenmerkgen ook worden toegepast op de uitgeklapte selectievelden:

   Bij content die wordt ge mplementeerd met opmaaktalen die de volgende eigenschappen voor tekststijl ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer de volgende stijleigenschappen worden ingesteld of gewijzigd:

   • Regelhoogte (regelafstand) op ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's op ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (tracking) op ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen woorden op ten minste 0,16 keer de lettergrootte.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/search?search=corona zijn de filters aan de rechterkant niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Er kunnen geen filters worden toegepast door gebruikers die middels het toetsenbord door de website navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de filter elementen ook focus kunnen ontvangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/ player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Mensen die het sneltoetsen gebruiken op hun toetsenbord of middels hulpsoftware kunnen problemen hebben door de sneltoetsen in de videospeler.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/ staan vier links met de linktekst ‘Learn more’. Hier is het linkdoel niet duidelijk. Het probleem is dat links maar op enkele manieren context kunnen krijgen van andere content. Links hebben geen context met bovenstaande teksten of koppen. Dit kan opgelost worden door in het title-attribuut van de link extra informatie over de link te plaatsen.

  • Gevolg:

   Het is voor niet alle gebruikers duidelijk wat het linkdoel is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door in het title-attribuut van de link extra informatie over de link te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/contact heeft het logo geen duidelijk linkdoel. Als het logo een goed tekstalternatief krijgt en eventuele extra informatie in het title-attribuut van de link is dit ook opgelost. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Het linkdoel van het logo is niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Als het logo een goed tekstalternatief krijgt en eventuele extra informatie in het title-attribuut van de link is dit ook opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information staan onder de kop ‘Featured market research’ drie berichten. Elk bericht bestaat uit drie links naar dezelfde Url. Twee van de drie links hebben geen linktekst. Deze links kunnen beter verwijderd worden.

  • Gevolg:

   Er staan nu drie links onder elkaar naar hetzelfde linkdoel.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verwijder twee van de drie links, hier kunnen de twee 'onzichtbare' links worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/market-information is de toetsenbordfocus niet zichtbaar na de link ‘Outsourcint (ITO/ BPO)’. De drie blokken erna bestaan alle drie uit drie links waarvan er twee niet zichtbaar zijn.

  • Gevolg:

   Middels het toetsenbord door de website navigeren wordt zo lastiger gemaakt dan noodzakelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat elk element focus kan ontvangen en verwijder onzichtbare links.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Ook pdf documenten moeten een taalaanduiding aanwezig zijn. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https://www.cbi.eu/ sites/default/files/inline-files/Privacy-statement-EZK.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

  • Gevolg:

   Het is voor voorleessoftware nu niet duidelijk in welke taal het document geschreven is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geef een taal aan in de eigenschappen van de PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 22. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/search?search=corona staan rechts een aantal filters voor de zoekresultaten. Als in een van deze filters een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers.

  • Gevolg:

   Het direct toepassen van een filter zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen kan desoriënterend werken voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas filters toe' of iets dergelijks is geklikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 23. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/contact staat een formulier. Bij het leeg laten van de verplichte invoervelden verschijnen er meldingen bij de velden. Deze meldingen zijn geen foutmeldingen maar instructies. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. ‘Please enter your first name’ zegt niet dat er een fout gemaakt is. De foutmelding die bij een verkeerd ingevuld e-mailadres, is wel een goede foutmelding.

  • Gevolg:

   Er wordt niet op de juiste manier gebruik gemaakt van een foutmelding op sommige velden als ze verkeer, of niet, zijn ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

   Op pagina https://www.cbi.eu/search?search=corona staat de idwaarde ‘edit-submit-search’ ook dubbel.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/ staat in de code de id-waarde ‘Layer_1’ meerdere keren dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id waarden moeten uniek zijn op een pagina. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Maak gebruik van unieke ID waarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cbi.eu/contact kunnen tijdens het invullen foutmeldingen verschijnen.

  • Gevolg:

   De foutmeldingen worden nu niet als zodanig herkend.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Deze alerts moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blind persoon voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Techniques/aria/ARIA19"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209