Verklaring van Participatieraad Heerenveen

Status toegankelijkheid https://participatieraadheerenveen.nl

Gemeente Heerenveen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Heerenveen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Participatieraad Heerenveen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Heerenveen is beschikbaar via de link https://www.heerenveen.nl/over-de-gemeente/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Heerenveen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Participatieraad Heerenveen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Heerenveen is gevorderd met de toegankelijkheid van Participatieraad Heerenveen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Heerenveen .
Functie: Teamleider Burgerzaken en Publieksvoorlichting.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@heerenveen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Heerenveen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 04-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Participatieraad Heerenveen : voldoet gedeeltelijk

De website Participatieraad Heerenveen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Heerenveen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Toegankelijkheidsonderzoek-Participatieraad-Heerenveen.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Heerenveen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De kaart met de woonservicezones heeft geen alt-tekst. Het is wel een afbeelding die meer context geeft aan de informatie eronder. Een alt-tekst is dan wel verplicht.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken weten niet welke informatie de afbeelding verstrekt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De uitklapbare blokken (accordeon) zijn problematisch voor gebruikers van screenreaders. Doordat er gebruikt gemaakt wordt van divs, zal een gebruiker niet snel doorhebben dat hij er iets mee kan en dat ze aanklikbaar zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die spraakcommando's gebruiken kunnen de blokken niet uitklappen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn diverse koppen aangegeven in de tekst, maar deze zijn niet ingevuld.

  • Gevolg:

   Dit is vreemd voor gebruikers van hulptechnologieën als voorgelezen wordt dat het een lege kop is of als ze een overzicht opvragen van de paginastructuur met koppen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina (Adviezen) worden alleen voor de jaartallen koppen gebruikt, daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vetgedrukte tekst. Dat impliceert wel koppen.

  • Gevolg:

   Voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken is de hiërarchische structuur van de pagina niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een lege lijst onder de paginatitel om tabbladen te maken heeft de rol van tablist , waardoor automatisch er verwacht wordt dat er kind-elementen zijn met de rol van tab.

  • Gevolg:

   Hoewel de lijst leeg is zal hij wel worden aangekondigd door hulptechnologieën, wat verwarrend zal zijn voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links zijn niet onderlijnd.

  • Gevolg:

   Niet alle links herkenbaar zijn als link.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De zoekknop heeft weinig contrast, de huidige waarde is 4.1:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Laag contrast is problematisch voor ouderen en slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De breadcrumbs hebben niet voldoende contrast. De huidige contrastwaarde van de links in de breadcrumbs is 4.1:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 is verplicht.

  • Gevolg:

   Laag contrast is problematisch voor ouderen en slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De zoekknop heeft weinig contrast, de huidige waarde is 3.6:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Laag contrast is problematisch voor ouderen en slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De sluitknop van het menu kent in allerlei states onvoldoende contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Hierdoor zal de knop niet opvallen voor ouderen en slechtzienden. Ook wordt het lezen bemoeilijkt omdat de tekst over andere tekst wordt gezet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De links in in de header hebben niet voldoende contrast met de achtergrond. De huidige contrastwaarde is is 1.9:1 waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Laag contrast is problematisch voor ouderen en slechtzienden.

  • Alternatief:

   Er kan gebruik gemaakt worden van de contrast modus.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De links in de themablokken hebben niet voldoende contrast met de achtergrond. De huidige contrastwaarde is is 4.3:1 waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Laag contrast is problematisch voor ouderen en slechtzienden.

  • Alternatief:

   Er kan gebruik gemaakt worden van de contrast modus.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De knop (pagina Signaalkaart) haalt een contrastverhouding van 2.7:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht is.

  • Gevolg:

   Dat zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk zullen kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het menu is te openen en te doorlopen met het toetsenbord, maar nadat het menu doorlopen is, wordt er verder gegaan met het doorlopen van de website.

  • Gevolg:

   Dit is desoriënterend voor gebruikers van een screenreader, omdat ze wel het menu geopend hebben maar in hun beleving het menu nog niet verlaten hebben.

   Dit probleem zorgt er ook voor dat het omslachtig is om het menu met het toetsenbord te sluiten. Het is de eerste optie nadat men het menu geopend heeft en na het doorlopen van alle menu-items moet men alle items weer terug doorlopen (maar nu in omgekeerde volgorde) om het menu te kunnen sluiten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De twee datepickers in deze balk zijn niet volledig bedienbaar met het toetsenbord: men kan namelijk geen dag kiezen.

   Positieve noot: de overige opties (maand, jaar, huidige dag kiezen, selectie verwijderen, venster sluiten) werken wel met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De datepickers zijn niet volledig bedienbaar met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website biedt een skiplink aan, om meteen naar de hoofdinhoud te gaan. Maar deze wordt wel verborgen voor screenreaders.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders kunnen geen gebruik maken van de skiplink.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink werkt niet, omdat de ID waarnaar gelinkt wordt niet wordt gebruikt in de container met de hoofdinhoud.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders zullen zich afvragen waarom de skiplink niet werkt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Het menu is te openen en te doorlopen met het toetsenbord, maar nadat het menu doorlopen is, wordt er verder gegaan met het doorlopen van de website.

  • Gevolg:

   Dit is desoriënterend voor gebruikers van een screenreader, omdat ze wel het menu geopend hebben maar in hun beleving het menu nog niet verlaten hebben.

   Dit probleem zorgt er ook voor dat het omslachtig is om het menu met het toetsenbord te sluiten. Het is de eerste optie nadat men het menu geopend heeft en na het doorlopen van alle menu-items moet men alle items weer terug doorlopen (maar nu in omgekeerde volgorde) om het menu te kunnen sluiten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere links met dezelfde linktekst. De regel is dat linkteksten uniek dienen te zijn, behalve als er links op een pagina zijn die naar dezelfde andere pagina verwijzen (bijv. een contact pagina).

  • Gevolg:

   Dubbele linkteksten zijn daarnaast niet handig voor gebruikers van een screen reader. Die kunnen vaak een overzicht oproepen van alle links op een pagina. Als er meerdere keren dezelfde linktekst daarin staat, hebben zij geen enkel idee wat die link zou kunnen doen. Ook gebruikers van spraaksoftware als Dragon Naturally Speaking ondervinden problemen. Zij kunnen met spraakcommando’s dergelijke links niet openen met hun stem.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Uit de linkteksten kan niet worden opgemaakt dat het een bestand betreft.

  • Gevolg:

   Dit is belangrijk voor gebruikers van screenreaders, zodat ze weten dat er naar een bestand wordt gelinkt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De paginering heeft speciale tekst voor screenreaders in de linktekst. Echter staat er bij ieder paginanummer:

   <span class="screen-reader-text">Pagina 1 </span>

  • Gevolg:

   Dat helpt gebruikers van screenreaders niet. Het vervangt de linktekst niet voor ze, het voegt alleen maar tekst toe voor ze. Om linktekst duidelijker te maken voor screenreaders dient een andere aanpak gebruikt te worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De linktekst voor de vorige/volgende pagina in de paginering is nu slechts een kleiner-dan of groter-dan symbool.

  • Gevolg:

   Dat gaat voor gebruikers van screenreaders geen context of bedoeling geven als ze een overzicht van links opvragen. Mensen die spraakcommando’s gebruiken gaan ook problemen hebben om de link te openen met hun stem, want ze verwachten niet dat het symbool de linktekst gaat zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De RSS-link in de footer bevat geen URL en geen linktekst.

  • Gevolg:

   Screenreaders kunnen de link niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links in het social media-blok hebben geen linktekst, ze bevatten enkel het icoon.

  • Gevolg:

   Hierdoor zullen gebruikers van screenreaders de context van de links missen en zullen zij de URL voorgelezen krijgen. Doordat er geen linktekst is, kunnen mensen die spraaksoftware gebruiken deze links niet gebruiken met hun stem.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 25. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Gevolg:

   Voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken is de hiërarchische structuur van de pagina niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 26. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er zijn elementen die geen duidelijke focusindicator krijgen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die (deels) afhankelijk zijn van een toetsenbord en/of visuele beperkingen is het onduidelijk waar ze zich precies op de pagina bevinden en welke link, knop of onderdeel van een formulier geselecteerd is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 27. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De twee datepicker-velden hebben een aria-attribuut aria-expanded="false" . Dat attribuut is echter niet toegestaan op een input-element.

  • Gevolg:

   Niet bedienbaar met screenreader.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De RSS-link in de footer bevat geen URL en geen linktekst.

  • Gevolg:

   Screenreaders kunnen de link niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Heerenveen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209