Verklaring van www.Rijksvastgoedbedrijf.nl

Status toegankelijkheid
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/

Rijksvastgoedbedrijf is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 16-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.Rijksvastgoedbedrijf.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Rijksvastgoedbedrijf is beschikbaar via de link https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.Rijksvastgoedbedrijf.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksvastgoedbedrijf is gevorderd met de toegankelijkheid van www.Rijksvastgoedbedrijf.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksvastgoedbedrijf .
Functie: Hoofd Informatie Management .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Postbus.RVB.FunctioneelBeheer@rijksoverheid.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Rijksvastgoedbedrijf

Het domein rijksvastgoedbedrijf.nl, en alle subdomeinen, maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) van DPC.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.Rijksvastgoedbedrijf.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.Rijksvastgoedbedrijf.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksvastgoedbedrijf dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/technische-afwijkingen-toegankelijkheid-pro
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demomagazine-april-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/rapport/2020/10/09/toegankelijkheid-rijksvastgoedbedrijf.nl-wcag-2-onderzoek-niveau-aa
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksvastgoedbedrijf dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: De PDF 'Newsletter Renovation Binnenhof 1, july 2019' bevat decoratieve afbeeldingen, deze afbeeldingen dienen in de code van de PDF ook als decoratief gemarkeerd te zijn.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Niet voor handen.
  • Maatregel: PDF's worden aangepast of verwijderd van de site.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: De volgende video heeft audiodescriptie en een tekstueel alternatief maar daar wordt de informatie die in beeld komt niet benoemd. Het gaat om de namen en functies van de personen. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/vastgoed-in-beheer/den-haag-paleis-huis-ten-bosch/in-beeld/kunst-blauwe-salon
  • Gevolg: Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Audio descriptie en tekstueel alternatief wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: De volgende video heeft audiodescriptie maar daar wordt de informatie die in beeld komt niet benoemd. Het gaat om de namen en functies van de personen. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/vastgoed-in-beheer/den-haag-paleis-huis-ten-bosch/in-beeld/kunst-blauwe-salon
  • Gevolg: Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Audio descriptie en tekstueel alternatief wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De tabel op de volgende pagina mist tabelkoppen. In een tabel moeten de tabelkoppen met het HTML TH element worden aangegeven. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2020/09/10/verhuurd-29-tankstations-langs-rijkswegen De PDF 'Brochure Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma' heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/rijksvastgoedbedrijf/documenten/brochure/2020/09/17/brochure-marktconsultatie-revitaliseringsprogramma/Brochure+Marktconsultatie+Revitaliseringsprogramma.pdf De PDF 'Newsletter Renovation Binnenhof 1, july 2019' bevat visuele kopjes die niet als semantische kop zijn gecodeerd. https://english.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/central-government-real-estate-agency/documents/publication/2019/07/23/newsletter-renovation-binnenhof-july-2019/Newsletter+Binnenhof+Renovation_ENG_WEB2.pdf
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: PDF's worden aangepast of verwijderd van de site. Tabel koppen zijn aangepast.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gaat om verouderde PDF bestanden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: De code volgorde van de tekst in de SVG is niet hetzelfde als de visuele volgorde. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/contact De PDF 'Newsletter Renovation Binnenhof 1, july 2019' lijkt een niet logische leesvolgorde te hebben. Zo begint pagina 1 met de tekst aan de rechterkant terwijl het lijkt dat de kop aan de linkerkant de hoofdkop is. En dan is het logischer als de leesvolgorde daar begint. Dit komt in het document nog een paar keer voor. https://english.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/central-government-real-estate-agency/documents/publication/2019/07/23/newsletter-renovation-binnenhof-july-2019/Newsletter+Binnenhof+Renovation_ENG_WEB2.pdf
  • Gevolg: Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De code volgorde is aangepast in de SVG. PDF wordt aangepast of verwijderd.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gaat om verouderde PDF bestanden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: In de PDF 'Brochure Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma' hebben verschillende teksten een te laag contrast. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. Zo heeft de oranje tekst op de witte achtergrond (en visa versa) een te laag contrast van 2,9:1. De groene tekst op de witte achtergrond (kopjes) heeft een te laag contrast van 3,6:1. De oranje tekst op de groene achtergrond (Klik hier om de video te bekijken) heeft een te laag contrast van 1.9:1. De donker groene tekst op de groene achtergrond heeft een te laag contrast van 2,4:1. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/rijksvastgoedbedrijf/documenten/brochure/2020/09/17/brochure-marktconsultatie-revitaliseringsprogramma/Brochure+Marktconsultatie+Revitaliseringsprogramma.pdf
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: PDF wordt aangepast of verwijderd.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gaat om verouderde PDF bestanden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: De PDF 'Bijlage bij concept Marktstrategie – eerste gesprekken' heeft geen documenttitel. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/rijksvastgoedbedrijf/documenten/publicatie/2020/09/30/bijlage-bij-concept-marktstrategie-%E2%80%93-eerste-gesprekken/Bijlage+bij+concept+Marktstrategie+%E2%80%93+eerste+gesprekken.pdf De PDF 'Brochure Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma' heeft geen documenttitel. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/rijksvastgoedbedrijf/documenten/brochure/2020/09/17/brochure-marktconsultatie-revitaliseringsprogramma/Brochure+Marktconsultatie+Revitaliseringsprogramma.pdf
  • Gevolg: Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: PDF wordt aangepast of verwijderd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: De afbeeldingen onder de kop 'impressie' staan in een link. Doordat de afbeeldingen een leeg alt attribuut hebben is er geen linktekst. Geef zodoende deze afbeeldingen een korte beschrijving. De beschrijving "Foto 1", "Foto 2' is al minimaal voldoende, maar het is beter om deze afbeeldingen te beschrijven. Bijvoorbeeld "Foto 1: vooraanzicht kazerne". De links bevatten wel een title attribuut met 'Vergroot afbeelding ', dat is goed maar een title attribuut is volgens WCAG te weinig om als linkdoel te gebruiken. Een title mag als aanvullend worden gebruikt niet als primaire naam. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2020/09/23/duurzaam-multifunctioneel-lesgebouw-koning-willem-iii-kazerne-geopend Deze situatie komt op meer plekken voor.
  • Gevolg: Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Er wordt een omschrijving toegevoegd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-10-2020
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: De taal van de PDF 'Newsletter Renovation Binnenhof 1, july 2019' is ingesteld op Nederlands terwijl de teksten in het Engels zijn. Pas de taal van het document aan naar Engels. https://english.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/central-government-real-estate-agency/documents/publication/2019/07/23/newsletter-renovation-binnenhof-july-2019/Newsletter+Binnenhof+Renovation_ENG_WEB2.pdf
  • Gevolg: Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: PDF wordt aangepast of verwijderd.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gaat om verouderde PDF bestanden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksvastgoedbedrijf heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707