Verklaring van Greendeals

Status toegankelijkheid https://www.greendeals.nl/

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Greendeals.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Greendeals gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Greendeals en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 09-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Greendeals : voldoet gedeeltelijk

De website Greendeals is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/files/view/38bbc4f1-cc1c-4a45-9f4c-04362e5c34ad/1619771248check_8540_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ heeft het logo geen goed tekstalternatief. Het tekstalternatief is nu ‘Government logo’ en beschrijft de afbeelding niet. Een voorbeeld van een goed tekst alternatief is: "Logo Green Deal".

   Op de andere pagina’s waar het eerdergenoemde logo ook een link naar de homepage is, dient deze voorzien te worden van een juiste alternatieve tekst. Hiernaast dient in het title-attribuut van de link een beschrijving te worden gegeven van de plek waarnaar het logo verwijst (homepage).

   Onder het menu staat een carrousel van vier afbeeldingen, welke allen van dezelfde alternatieve tekst zijn voorzien. Deze alternatieve tekst is niet nodig, gezien de afbeeldingen van decoratieve aard zijn.

   De afbeeldingen bij de nieuwsberichten van decoratieve aard, de alternatieve tekst kan hiervan dus worden weggelaten. Hiernaast linken de afbeeldingen door naar hetzelfde artikel als de koppen, aangeraden wordt om de links in de afbeelding te verwijderen. Dit omdat een visueel beperkte momenteel voor ieder onderwerp twee links te horen krijgt, hetgeen als hinderlijk kan worden ervaren. Het laatstgenoemde komt op meerdere pagina's voor!

  • Gevolg:

   Niet alle niet-tekstuele content is van een juist tekstalternatief voorzien, dit kan zorgen voor verwarring bij mensen met een visuele beperking. Naast de onjuiste alternatieve teksten zijn er ook teksten die van decoratieve aard zijn en dus overbodig zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg voor correcte alt-tekst bij afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ staat een YouTube video met ondertiteling. In deze video is automatisch gegenereerde ondertiteling van YouTube aanwezig. Deze ondertiteling voldoet niet omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo is in de video na 1 minuut en 3 seconden de tekst: ‘...rijksoverheid wil deze…’ vertaald als: ‘...rijksoverheid door deze…’. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt.

  • Gevolg:

   Doordat de video geen correcte ondertiteling bevat, kan deze voor doven en slechthorenden moeilijk te volgen zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De video van een juiste ondertiteling voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ staan verschillende YouTube video's. Deze video's hebben geen audiodescriptie of media-alternatief.

   Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat op dat moment in beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is.

  • Gevolg:

   Doordat de video's geen audiodescriptie of media-alternatief hebben kunnen deze moeilijk te volgen zijn voor visueel beperkten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een audiodescriptie of media-alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ staan verschillende YouTube video's, welke geen audiodescriptie hebben.

   Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat op dat moment in beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is een vergelijkbaar punt met 1.2.3, echter volstaat het aanbieden van alleen een media-alternatief niet meer. Het is hierbij dus verplicht de video's van een audiodescriptie te voorzien.

  • Gevolg:

   Doordat de video's geen audiodescriptie hebben kunnen deze moeilijk te volgen zijn voor visueel beperkten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Video's voorzien van een audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.greendeals.nl/ hebben de teksten over de foto, bijvoorbeeld ‘Foto: Eteck’ geen relatie met de betreffende afbeeldingen. Visueel is dit wel zichtbaar, maar in de code staat de tekst dichter bij de volgende afbeelding.

  • Gevolg:

   Dit kan als onprettig ervaren worden door visueel beperkten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Hier kan gebruik gemaakt worden van het element figure met het img element en een figcaption. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.greendeals.nl/ staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Gevolg:

   De tekentoetsen kunnen problemen opleveren als deze worden gebruikt in combinatie met spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/ player_parameters#disablekb.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 7. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.greendeals.nl/ staat een carrousel van afbeeldingen welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden.

  • Gevolg:

   De carrousel kan niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden, hetgeen kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking. Dit omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content.".

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een stop, pauze of verberg knop bij de carrousel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ is een skiplink naar de eerste unieke content aanwezig. Maar deze link werkt niet, hij verwijst naar een id-waarde die niet voorkomt. En de link is niet de eerste link van de pagina. Dat is de link naar de navigatie, welke ook niet werkt.

  • Gevolg:

   De navigatie verloopt moeizaam op de pagina.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Links vervangen door de juiste link, zodat deze naar de juiste content verwijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/nieuws is het doel van de link van het logo niet duidelijk. De linktekst is nu ‘Government logo | to homepage’. Hierdoor lijkt het of de link naar de homepage van de regering gaat, maar dit is niet het geval. Als hier een goed tekstalternatief voor het logo komt (zie sc 1.1.1) kan in het title attribuut van de link bijvoorbeeld ‘naar homepage’ komen te staan. Dan is het voor iedereen duidelijk wat het is en waar de link naar toe gaat. Het genoemde probleem komt op meerder pagina’s voor.

   Veel linkteksten op de onderzochte pagina’s, zoals op de pagina https://www.greendeals.nl/ de skiplink naar de navigatie en op de pagina hierboven het logo, zijn in het Engels. Aangeraden wordt deze teksten gewoon in het Nederlands te zetten.

   Dit is niet fout maar het viel op dat er op de onderzochte pagina’s vaak de afbeeldingen als link worden gebruikt en de titels die naar dezelfde pagina verwijzen. Hierdoor moeten mensen die het toetsenbord gebruiken elke keer twee keer tabben om naar het volgende onderwerp te gaan. Dit kan als vervelend worden ervaren. Aangeraden wordt om de afbeelding als decoratief te beschouwen en alleen de titel als link te gebruiken."

  • Gevolg:

   Navigatie is op sommige pagina's moeizaam voor mensen die met hulpsoftware/enkel het toetsenbord navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Navigatie verbeteren met de suggesties uit de bovenstaande kop: Oorzaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ is een stray end tag </div> gevonden. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden.

  • Gevolg:

   Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassen van de tags

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/nieuws/natuurinclusieve-landbouw-nestelt-zich-groen-onderwijs is een dubbele attribuut class gevonden in een element.

  • Gevolg:

   Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gevonden dubbele attribuut class aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ kan een video worden gestart, welke in een iframe staat. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden.

  • Gevolg:

   Het type iframe kan voor mensen met hulpsoftware moeilijk te achterhalen zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.greendeals.nl/ kan een video worden gestart, welke in een iframe staat. De titel van de video kan niet door hulpsoftware bepaald worden.

  • Gevolg:

   Het kan voor een gebruiker met hulpsoftware moeilijk zijn te achterhalen waarover de video in het iframe gaat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geef het iframe een titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209