Verklaring van Wegwijs in Oisterwijk

Status toegankelijkheid https://www.wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wegwijs in Oisterwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Wegwijs in Oisterwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Wegwijs in Oisterwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

De herkeuring van wegwijsinoisterwijk.nl is ingepland in week 40 van 2021. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Wegwijs in Oisterwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Wegwijs in Oisterwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/WCAG_2.1_inspectie_wegwijsinoisterwijk.nl_-_Niveau_AA_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/pagina/bibliotheek-mb is het logo van ‘de Bibliotheek Midden-Brabant’ als achtergrondafbeelding geplaatst, Er is geen alternatieve tekst beschikbaar voor deze informatieve afbeelding. Vervang de CSS-afbeelding door een echte afbeelding <img> en voorzie deze van de alternatieve tekst ‘de Bibliotheek Midden-Brabant’. Een andere oplossing is om een verborgen tekst toe te voegen aan het div element met deze afbeelding die door hulpsoftware wel gelezen kan worden. Zo zijn meer oplossingen mogelijk. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staat in de datumvelden een knop met een afbeelding van een kalender die geplaatst is met het pseudo-element ::before. Deze bevat geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat hier bijvoorbeeld de tekst ‘open kalender’ dan wel ‘sluit kalender’ als alternatieve tekst heeft. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/ staat boven de kop ‘Activiteiten’ een link met een achtergrond afbeelding met de teksten ‘Loket wegwijs Oisterwijk’ en ‘Klik en bel, voor een gesprek over uw hulpvragen’. Deze informatie is hier niet beschikbaar als linktekst, maar moet wel terug komen in de link. Dat kan door in plaats van een CSS-afbeelding een echte afbeelding <img> te gebruiken en daaraan als alternatieve tekst de tekst van de afbeelding toe te voegen. Ook kan dit door de tekst op te nemen in de link en deze vervolgens visueel te verbergen, of door het plaatsen van een aria-label attribuut (deze is er al, maar bevat alleen de tekst “advertentie 1”, wat niet duidelijk genoeg is) op de link met de tekst in de afbeelding. Als in het formulier ‘maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven bij stap 5/7 een afbeelding wordt toegevoegd, dan verschijnen er twee knoppen: eentje om de afbeelding te verkleinen en eentje om de afbeelding te vergroten. Deze knoppen hebben geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst moet hier de functie van de knop omschrijven.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Linkteksten en teksten voor afbeeldingen zijn niet duidelijk genoeg.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere plekken zijn de koppen niet goed opgemaakt. Ze zij bijvoorbeeld opgemaakt met een div-element en visueel als kop opgemaakt met CSS of ze zijn opgemaakt met het <strong> element. Zorg ervoor dat deze koppen opgemaakt worden als echte koppen. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/ staat boven elk artikel een link. Deze link hoort bij het artikel. Plaats het daarom onder de kop van het artikel. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart. zijn alinea’s opgemaakt als div-elementen in de lijst met organisaties. Zorg dat deze opgemaakt worden als echte alinea’s met het element <p>. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda komen twee formuliervelden ‘Datum van’ en ‘Datum tot en met’ voor. Beiden zijn opgemaakt als legend-elementen. Dit is hier overbodig. Het is beter om hier label elementen te gebruiken. Op enkele pagina’s zijn in tabellen de kolom-koppen ‘Data element’ en ‘Verplicht of optioneel?’ opgemaakt als gewone datacellen <td> en visueel opgemaakt als kop met het strong-element. Deze zijn niet herkenbaar als kolom- koppen voor hulpsoftware. Dit komt ook voor in enkele pdfs.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet adequaat gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact dienen in het formulier door de bezoeker persoonlijke gegevens te worden ingevuld. Het betreft de invoervelden ‘naam’, ‘telefoonnummer’ en ‘e-mailadres’. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dat ontbreekt hier. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Voor naam: autocomplete=”name”, voor het telefoonnummer: autocomplete=”tel-national” en voor het e-mailadres: autocomplete=”email”. Een overzicht van de velden waarop dit van toepassing is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. In het formulier ‘Maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven dienen in het formulier door de bezoeker persoonlijke gegevens te worden ingevuld. Het betreft de invoervelden ‘e-mailadres’, ‘voornaam’, ‘achternaam’, ‘postcode’ en ‘huisnummer’. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dat ontbreekt hier. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Voor voornaam: autocomplete=”given-name”, voor achternaam: autocomplete=”family-name”etc. Een volledig overzicht van de velden waarop dit van toepassing is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het doel van de formuliervelden kan programmatisch niet worden bepaald. Velden kunnen niet automatisch worden ingevuld of er kan geen extra hulp geboden worden bij het invullen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten staat onder de kop ‘Berichten’ de link ‘wegwijsinoisterwijk.nl/uitleg-berichten’. Omdat deze link alleen door kleur wordt onderscheiden van de tekst er omheen dient deze daarmee voldoende te contrasteren. Dat is niet het geval. De contrastratio is 1,3:1 maar moet minstens 3:1 zijn. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staat onder de kop ‘Activiteiten’ de link ‘wegwijsinoisterwijk.nl/activiteiten-gids’. Omdat deze link alleen door kleur wordt onderscheiden van de tekst er omheen dient deze daarmee voldoende te contrasteren. Dat is niet het geval. De contrastratio is 1,3:1 maar moet minstens 3:1 zijn. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart staat onder de kop ‘Sociale Gids’ de link ‘wegwijsinoisterwijk.nl/loket-wegwijs’. Omdat deze link alleen door kleur wordt onderscheiden van de tekst er omheen dient deze daarmee voldoende te contrasteren. Dat is niet het geval. De contrastratio is 1,3:1 maar moet minstens 3:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De link contrasteert niet voldoende met de tekst eromheen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact hebben de lichtgrijze randen van de invoervelden en van de de checkbox te weinig contrast met de achtergrond. Dit is 1,5:1 maar moet minstens 3,0:1 zijn. De randen van de checkboxen van de filters hebben te weinig contrast met de achtergrond. Dit is 1,5:1 maar moet minstens 3,0:1 zijn. Zie pagina’s https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda en https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart. De datum invoervelden op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda hebben te weinig contrast met de achtergrond. Dit is 1,5:1 maar moet minstens 3,0:1 In het formulier ‘Maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven hebben de randen van de formuliervelden en checkboxen bij alle stappen, behalve bij stap 6/7, onvoldoende contrast met de witte achtergrond. Dit is 1,5:1 maar moet minstens 3,0:1 zijn. Ook focus op checkboxen blijft hetzelfde. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact is het niet zichtbaar als de checkbox toetsenbord focus heeft. Op de pagina’s https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten, https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda en https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart is het niet zichtbaar als de checkboxen bij de filters toetsenbord focus hebben.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De randen van formuliervelden en checkboxen hebben te weinig contrast. Soms is de toetsenbordfocus niet te zien. Dit geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn of bijv. buiten de website bekijken.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten/klik-tik-in-bibliotheek-oisterwijk?view_context=group&view_context_id=27736 valt een gedeelte van de tekst achter de afbeelding bovenin de pagina. Het gaat om de tekst ‘De Bibliotheek Oisterwijk en Moergestel’. Van het woord Moergestel is alleen de M nog zichtbaar. Dit doet zich zowel in Google Chrome als Firefox voor. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda/76812/2021-07-10/taalcafe-taalwandelen valt de laatste letter ‘n’ van de h1-kop ‘Taalcafé/Taalwandelen’ onder de kolom ernaast. Dit doet zich zowel in Google Chrome als Firefox voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Tekstverlies als je letters groter maakt.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staat boven het zoekformulier een knop ‘Activiteit toevoegen’. Deze knop is niet te bedienen met het toetsenbord. Zie ook succescriterium 4.1.2. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten staat boven het zoekformulier een knop ‘Bericht toevoegen’. Deze knop is niet te bedienen met het toetsenbord. Zie ook succescriterium 4.1.2. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda/76812/2021-07-10/taalcafe-taalwandelen staat onder de kop ‘Deel activiteit’ een lichtgrijs blokje met daarin de URL van de pagina. Wanneer je er met de muis op klikt wordt de URL gekopieerd. Deze functionaliteit is echter niet beschikbaar via toetsenbord. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart is het niet mogelijk om de links ‘Lijst’ en ‘Kaart’ met het toetsenbord te bedienen. Hierdoor is het niet mogelijk om te wisselen tussen lijst-weergave en kaart-weergave. Als in het formulier ‘maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven bij stap 5/7 een afbeelding wordt toegevoegd, dan verschijnt de knop ‘Annuleren’. Deze knop is niet met het toetsenbord te activeren.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De website is niet volledig te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/ staat bovenaan een slider waarbij een aantal afbeeldingen om de paar seconden wisselen. Dit wisselen start automatisch en duurt langer dan vijf seconden. Dit wisselen moet dus gepauzeerd kunnen worden. Er ontbreekt een mechanisme op de webpagina om dit te doen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een 'pauze' knop aan te bieden.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Content kan niet gepauzeerd worden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina’s staat een skiplink om direct naar de hoofdinhoud te gaan. De skiplink linkt naar een <div>-element. Omdat <div> geen focusbaar element is, dient dit te worden voorzien van het attribuut tabindex=”-1”. Dat is hier niet gedaan. De link werkt dus niet goed in alle browsers. Op de pagina’s https://wegwijsinoisterwijk.nl/, https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten/klik-tik-in-bibliotheek-oisterwijk?view_context=group&view_context_id=27736 en https://wegwijsinoisterwijk.nl/pagina/durf-te-zorgen-1 slaat de skiplink een gedeelte van de unieke content over. Op de pagina’s https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact en https://wegwijsinoisterwijk.nl/sitemap springt de skiplink zelfs helemaal naar de footer, onderaan de pagina. Let op: de unieke content begint bij het div-element met het attribuut class=”wrapper”. Hier moet de skiplink dan ook naar verwijzen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Enkele skiplinks werken niet goed.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sitemap bevat de paginatitel de tekst ‘Wegwijs in Oisterwijk’. Dit is niet voldoende beschrijvend. Maak hier van ‘Sitemap | Wegwijs in Oisterwijk’.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina's wordt een lightbox geopend. Als een lightbox verschijnt, moet de focus daarop landen en de focus mag pas weer buiten de lightbox komen, nadat deze is afgesloten. Dat gebeurt nu niet. Op alle pagina’s gebeurt het volgende. Wanneer de website gezoomd wordt tot 200% bij een breedte van 1024px dan wordt overgeschakeld naar mobiele lay-out. Er verschijnt dan een hamburgermenu in plaats van het normale hoofdmenu. Als deze wordt geactiveerd wordt het hoofdmenu getoond. Als iemand met de Tab-toets dan verder navigeert verwacht hoort de focus naar dit menu te gaan. De focus gaat dan echter niet naar de sluiten knop of de eerste navigatie link van het navigatiemenu, maar verdwijnt achter dit menu op de onderliggende pagina. Pas nadat de hele pagina is doorlopen, komt de focus binnen het menu. Daarnaast is er ook geen mogelijkheid om het navigatie-menu te sluiten met de Escape toets. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/zoeken bevindt zich het zoekformulier. De toetsenbordfocus komt eerst op de knop en pas daarna in het invoerveld. Dit klopt met de visuele volgorde, maar is voor toetsenbordbediening niet logisch. Als in het formulier ‘maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven bij stap 3/7 een niet bestaande combinatie van postcode en huisnummer wordt ingevoerd, dan verschijnt een melding met de link ‘straat en woonplaats toe te voegen’. Als deze link geactiveerd wordt, dient de focus op het formulierveld ‘Straat’ geplaatst te worden. Dat gebeurt echter niet, de focus springt terug naar de bovenkant van de pagina. Verplaatsen naar focus volgorde. Ook is de linktekst niet voldoende beschrijvend. (Zie ook succescriterium 2.4.4).

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening werkt niet goed. Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina’s is de linktekst niet toereikend. Enkele voorbeelden: Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart staat onderaan de paginering. De linktekst bij de paginanummers is niet toereikend. Bij pagina 1 is dat ‘1’, bij pagina 2 is dat ‘2’ enzovoort. Verander dit door de tekst ´pagina´ voor de paginanummers te vermelden. Beter is nog om ook het totale aantal pagina’s te noemen, dus bijvoorbeeld ‘pagina 2 van 30’. Deze aanvulling kan visueel verborgen worden, zodat deze alleen voor hulpsoftware beschikbaar is. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda/76812/2021-07-10/taalcafe-taalwandelen staat een link ´Exporteer´. Dit is geen duidelijke omschrijving, het is namelijk niet duidelijk wat er wordt geëxporteerd. Beter is “Zet deze activiteit in je agenda”, of “exporteer ICS bestand”.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor visueel beperkte bezoekers.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact is het niet zichtbaar wanneer de checkbox, onderin het formulier (toetsenbord)focus heeft. Op onderstaande pagina’s staan een aantal filters die kunnen worden bediend met checkboxen. Het is niet zichtbaar als de checkboxen (toetsenbord)focus hebben. Zie pagina’s https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten, https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda en https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart Bij alle stappen in het formulier ‘Maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven, waar een checkbox voorkomt is het niet zichtbaar wanneer deze focus heeft. Bij stap 6/7 is focus op knop ‘Foto uploaden’ niet zichtbaar. Op alle pagina’s is de navigatie voor mobiele devices visueel verborgen. Ze is echter nog wel steeds focusbaar. Pas nadat al deze verborgen links doorlopen zijn, kom je bij de desktop navigatie. Dit is verwarrend en kost veel tijd. Zorg dat mobiele navigatie verborgen wordt met display:none of gebruik het attribuut ”hidden” zolang deze niet functioneel hoeft te zijn. Op alle pagina’s staat rechts bovenin de pagina een link om het contrast te regelen. Deze wordt weergegeven met een icoontje van een half verduisterde zon. Wanneer deze geactiveerd wordt, wordt een lightbox geopend. Als de toetsenbordfocus op de schakel-knop in de lightbox komt, die dient om het contrast aan te passen, dan is de focusindicator niet zichtbaar. Dit komt omdat hier in de HTML code een checkbox voor is gebruikt die met CSS buiten beeld is geplaatst. De ‘schakelknop’ zelf kan geen focus ontvangen, omdat dit binnen het tekstlabel staat en met CSS wordt vormgegeven. De bediening ervan met de spatiebalk is ook niet heel duidelijk.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PDF-bestand 'Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM.pdf ' heeft een verkeerde taalcode ingesteld staan, namelijk ‘en-US‘. Aangezien de basistaal van de pagina Nederlands is, moet dit ‘nl’ zijn. Zie: https://wegwijsinoisterwijk.nl/files/nijmegen-oost.nl/uploads/files/1431/Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM.pdf.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest niet de juiste taal.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je in het formulier ‘Maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven een stap terug wilt doen, bijvoorbeeld bij stap 3/7 krijg je een popup met een Engelstalige melding te zien ‘Leave site? Changes you made may not be saved’. Voor deze tekst is geen taalwisseling aangegeven door middel van een lang attribuut. Deze tekst zal door voorleessoftware dus voorgelezen worden op zijn Nederlands. Een andere en misschien nog betere oplossing is om de tekst te vertalen naar het Nederlands. Dan is een taalwisseling niet nodig. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart staat onderaan de paginering. Bij de pijltjes links (<) en rechts (>) worden als alternatieve teksten respectievelijk ‘Previous page’ en ‘Next page’ gebruikt. Dit zijn Engelse teksten die nu door voorleessoftware op zijn Nederlands worden uitgesproken. Het is beter om hier een taalwisseling aan te geven naar het Engels (lang=”en”) zodat het ook goed uitgesproken wordt. Nog beter is om de teksten te vertalen naar het Nederlands. Dan is een taalwisseling ook niet nodig.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Engelse teksten worden op zijn Nederlands uitgesproken. Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 16. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staan onder het filter ‘Frequentie’ een aantal checkboxen. Wanneer deze worden aangevinkt of uitgevinkt, verspringt de cursor naar het zoekveld erboven. Dit is een contextwijziging na een ‘input’. Bij een toggle-mechanisme dient de focus op het element te blijven staan.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Cursor verspringt. Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in het formulier op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact verplichte velden worden leeg gelaten en het formulier wordt verzonden, dan verschijnen er bij de formuliervelden meldingen. Bij het veld naam de melding “Voer je naam in”. Bij het veld ‘e-mailadres’ de melding “Voer je e-mailadres in” en bij het veld ‘vraag/opmerking’ de melding “Voer een vraag of opmerking in”. Deze meldingen zijn meer instructies dan foutmeldingen. Een instructie mag zeker, maar voor dit succescriterium is een duidelijke foutmelding belangrijk. Er zou dan (ook) iets moeten staan als "Het veld naam is niet ingevuld". De andere meldingen moeten op dezelfde manier geschreven worden. Ook de melding bij de checkbox voldoet niet als foutmelding, maak hier bijvoorbeeld van “U hebt nog geen toestemming gegeven om uw ingevulde persoonsgegevens te verwerken.”. Bij stap 4/7 in het formulier ‘maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven dient een wachtwoord ingevoerd te worden. Als dit korter is dan acht tekens, en de knop ‘Volgende’ wordt geactiveerd dan verschijnt boven het veld de melding ‘Het veld moet tenminste 8 tekens bevatten. Dit is geen foutmelding, maar een instructie hoe het veld ingevuld dient te worden. Het is beter dit vooraf bij het label-element op te nemen. Een correcte foutmelding zou zijn ‘Het ingevulde wachtwoord is te kort. Dit dient minstens uit 8 tekens te bestaan’.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen zijn niet duidelijk genoeg. Kan verwarring bij de bezoeker geven.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij stap 4/7 in het formulier ‘maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven dient een wachtwoord ingevoerd te worden. Informatie over waar het wachtwoord aan dient te voldoen, ontbreekt hier. In dit geval dient het wachtwoord uit minstens acht tekens te bestaan. Neem deze informatie op bij het label. Als er meer voorwaarden zijn waar het wachtwoord aan moet voldoen is het belangrijk dit van te voren te melden en niet pas achteraf door middel van een foutmelding. Iemand moet het in één keer goed kunnen invullen. Niet fout, maar kan beter: in 2 formulieren zijn verplichte velden gemarkeerd met een asterisk (*). Er ontbreekt echter een uitleg over de betekenis van de asterisk.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker en de kans bestaat dat de bezoeker het formulier niet in 1 keer goed in kan vullen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staat boven het zoekformulier een knop ‘Activiteit toevoegen’. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten staat boven het zoekformulier een knop ‘Bericht toevoegen’. Deze knoppen zijn opgemaakt met het <a> element, maar missen een href attribuut of eventueel het aria-attribuut role=”button”. Hierdoor kan de interactieve rol niet bepaald worden. Beter is uiteraard als de knoppen opgemaakt worden als een echte knop met een button element. Op alle pagina’s wordt in de hoofdnavigatie de actieve pagina aangegeven met behulp van een onderstreping in combinatie met een andere tekstkleur. Blinden en slechtzienden zien deze informatie niet of slecht. Op de meeste pagina’s is echter in de content een alternatief aanwezig doordat deze tekst als koptekst terugkomt. Alleen op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten/klik-tik-in-bibliotheek-oisterwijk?view_context=group&view_context_id=27736 is dit niet het geval. Gebruik hier dan aria-current=”page” of een verborgen tekst 'Huidige pagina' om ook aan hulpsoftware duidelijk te maken op welke pagina de gebruiker is. Omdat er mogelijk meer pagina’s zijn waar dit een probleem oplevert is het beter om deze oplossing standaard in te bouwen in het hoofdmenu, zodat het op elke pagina wordt aangegeven in de HTML code wanneer een menulink ‘actief’ is. Als in het formulier ‘maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven bij stap 5/7 een afbeelding wordt toegevoegd, dan verschijnen er twee knoppen: eentje om de afbeelding te verkleinen en eentje om de afbeelding te vergroten. Deze knoppen hebben geen alternatieve tekst. Hulpsoftware kan nu de toegankelijkheidsnaam van de knoppen niet bepalen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de website niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in het contactformulier op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact formuliervelden niet of niet correct zijn ingevuld, worden er na het verzenden van het formulier bij de betreffende velden foutmeldingen getoond. Visueel is het duidelijk welke velden niet correct zijn ingevuld. Echter, voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware is het niet duidelijk dat er überhaupt fouten zijn gemaakt. Het is goed om (ook als de pagina ververst wordt) deze statusmeldingen ook voor hulpsoftware zichtbaar te maken. Dit kan het beste door een aria-live=”polite” toe te voegen aan de html-elementen waar de melding in staat. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven in het formulier ´maak een profiel´ bij stap 3/7 gebeurt het volgende. Nadat een niet bestaande combinatie van postcode en huisnummer is ingevoerd worden er twee meldingen getoond: ‘De postcode wordt niet herkend’ en ‘Lukt het niet om via een postcode je adres toe te voegen? Probeer het anders door je straat en woonplaats toe te voegen’. Deze meldingen moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door een aria-live=”polite” attribuut toe te voegen aan deze meldingen. Hulpsoftware kan dan aan een blinde de meldingen op de pagina voorlezen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware is het niet duidelijk dat er fouten zijn gemaakt.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617