Verklaring van Gemeente Alphen aan den Rijn

Status toegankelijkheid https://www.alphenaandenrijn.nl

Gemeente Alphen aan den Rijn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Alphen aan den Rijn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Alphen aan den Rijn.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Alphen aan den Rijn is beschikbaar via de link https://www.alphenaandenrijn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alphen aan den Rijn gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Alphen aan den Rijn is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Alphen aan den Rijn en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Alphen aan den Rijn .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact met ons op via web@alphenaandenrijn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 1  werkdag krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij gebruiken een geautomatiseerde tool om toegankelijkheid te testen op www.alphenaandenrijn.nl, dit gebeurt dagelijks. Handmatige controles vinden nog niet systematisch plaats. Waar het om redactionele aanpassingen gaat, worden die direct gedaan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Alphen aan den Rijn : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Alphen aan den Rijn is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Alphen aan den Rijn dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=99e3edee-9145-49b7-ba2c-16ad34d42d67&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Alphen aan den Rijn dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF.

  • Gevolg:

   https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=1db9845e-4b35-4d3d-ac18-30f311a65ac6&type=pdf&& Onder de kop "Meer weten?" bevat de afbeelding geen juiste alternatieve tekst, namelijk: "WvhW-posts-LinkedIn-1200x627px-sponsors4". Gebruikers krijgen hierdoor niet de juiste informatie van de afbeelding mee. https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/November_2022/De_Week_van_het_Werk_van_start_Zorg_dat_je_erbij_bent

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op Alphenaandenrijn.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Gemeente Alphen aan den Rijn kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

   De overige punten van dit issue zijn al aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video's passen we niet aan, maar gaan offline. Daarbij is er momenteel een aanbesteding voor videoproducties. Daarin worden de WCAG-eisen meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/December_2022/Fijne_feestdagen (Zoals bijvoorbeeld de namen van de sprekers dat in beeld verschijnt)

   https://www.alphenaandenrijn.nl/Campagnes/Financieel_fit /Het_verhaal_van_Guilermo_Willems (Zoals bijvoorbeeld de tekst: "Hulp vragen kost niets").

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video's passen we niet aan, maar gaan offline. Daarbij is er momenteel een aanbesteding voor videoproducties. Daarin worden de WCAG-eisen meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Kop zonder content en lijstelementen.

  • Gevolg:

   De kop "Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente" is als een kop opgemaakt, maar er is geen content eronder aanwezig. Hierdoor is de kop "Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente" geen kop meer. Een mogelijke oplossing is om bijvoorbeeld de kop "Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente" met een <p> element op te maken. https://www.alphenaandenrijn.nl/College/Coalitieakkoord_2022_2026/Coalitieakkoord_Zichtbaar_en_dichtbij_2022_2026 De kop "De genomineerden 2022" wordt opgelezen als "DSC02428 De genomineerden 2022" doordat de afbeelding in het <h2> element is geplaatst. Hierdoor is de kop niet duidelijk. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de alt="" attribuut van het <img> element leeg te laten, of het <img> element buiten het <h2> element laten. https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/November_2022/Wie_is_de_meest_sociale_ondernemer_2022 Op de onderstaande pagina's komen meerdere lijsten voor die niet als lijsten zijn gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Organisatie/Huisregels_gemeentehuis/Huis_en_gedragsregels https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/November_2022/800_bomen_voor_Boskoop https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/November_2022/Definitief_ontwerp_Klimaatbos (Onder de kop "Definitief ontwerp") De koppen van de tabel zijn opgemaakt met het <strong> element in plaats van dat het met CSS is gedaan. Het <strong> element is enkel en alleen bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Verkiezingen/Verkiezingen_Provinciale_Staten_en_Waterschappen De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=1fb60a6f-2790-4d25-b90b-d91465aaacd9&type=pdf&& https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=b932fd8e-e984-4c1e-b434-54c0167dcb27&type=pdf&& In de PDF zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "De uitvoering". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=1db9845e-4b35-4d3d-ac18-30f311a65ac6&type=pdf&&

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De lijsten zijn opgelost. De koppen ook. De opmaak van de pdf's is voor nu niet haalbaar. Hier wordt binnen de organisatie aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij schermresoluties 1024 x 768 staat het hamburgermenu over het zoekveld. en het zoekveld over het kruimelpad

  • Gevolg:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en een bezoeker navigeert met de toetsenbord bediening door het menu heen, dan is de hyperlink "Sla dit menu over." in het drop down menu element "Onderwerpen" niet leesbaar doordat het op een andere tekst ("Verkiezingen") staat. https://www.alphenaandenrijn.nl/ Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px met 200% zoom en een bezoeker navigeert met de toetsenbord bediening door het hamburger menu heen, dan is de hyperlink "Sla dit menu over." in het drop down menu element "Onderwerpen" niet leesbaar doordat het op een andere tekst ("Verkiezingen") staat. https://www.alphenaandenrijn.nl/ Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van bijvoorbeeld 1024px bij 768px met 200% zoom en een bezoeker navigeert met de toetsenbord bediening door het hamburger menu heen en verlaat het menu, dan blijft het menu geopend over het zoekveld heen staan. Hierdoor is het zoekveld niet volledig leesbaar. https://www.alphenaandenrijn.nl/ Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px met 110% zoom dan komt het zoekveld over de broodkruimel pad heen te staan waardoor de broodkruimel pad niet meer lees- en zichtbaar is. https://www.alphenaandenrijn.nl/Kinderburgemeester https://www.alphenaandenrijn.nl/College/Burgemeester_en_wethouders/Relus_Breeuwsma https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Organisatie/Huisregels_gemeentehuis/Huis_en_gedragsregels

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We praten hierover met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Navigeren met het toetsenbord bij schermresolutie van 1280x 1024 vallen elementen over elkaar heen. bijv. dropdownmenu over tekst en zoekveld over kruimelpad.

  • Gevolg:

   Tekst is niet meer leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deels opgelost, deels verantwoordelijkheid leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken.

  • Gevolg:

   Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet (juist) ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Gevolg:

   Dit heeft gevolgen voor de navigatie voor mensen met een beperking.

   https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=1fb60a6f-2790-4d25-b90b-d91465aaacd9&type=pdf&&

   https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=b932fd8e-e984-4c1e-b434-54c0167dcb27&type=pdf&&

   https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=1db9845e-4b35-4d3d-ac18-30f311a65ac6&type=pdf&&

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op Alphenaandenrijn.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Gemeente Alphen aan den Rijn kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Hyperlinks met getallen, die onderaan de pagina te vinden zijn, uitgebreider te beschrijven

  • Gevolg:

   Niet afgekeurd, maar advies.

  • Alternatief:

   Niet afgekeurd, maar advies.

  • Maatregel:

   Niet afgekeurd, maar advies.

   Overleggen met leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-01-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van bijvoorbeeld 1280px bij 1024px met 400% zoom en een bezoeker navigeert met de toetsenbord bediening door de hamburger menu heen, dan is de focus bijvoorbeeld op het menu elementen "Raad" en "Nieuws" niet zichtbaar

  • Gevolg:

   Focus van menu elementen zijn niet zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verantwoordelijkheid leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina is een zoekveld. De naam van dit veld luidt “Zoeken”; de zichtbare tekst luidt "Goedendag, wat zoekt u?". https://www.alphenaandenrijn.nl/

  • Gevolg:

   Met spraaksoftware is dit veld daardoor niet te bedienen. Zorg ervoor dat de twee namen overeen komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-01-2023
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   in de metadata van de pdf is de juiste taal niet ingesteld.

  • Gevolg:

   tekst wordt niet in juiste taal voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op Alphenaandenrijn.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Gemeente Alphen aan den Rijn kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bepaalde taal kan in het cms niet gekozen worden.

  • Gevolg:

   Tekst wordt niet in juiste taal voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verantwoordelijk van leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Iframe heeft geen juiste titel.

  • Gevolg:

   Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Met name voor de pdf's die elders in de organisatie gemaakt worden.

  • Oorzaak:

   Bewustwording en besluitvorming zijn langzame processen.

  • Gevolg:

   Niet alle pdf's zijn toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In gesprek blijven en het onder de aandacht blijven brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Alphen aan den Rijn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209