Verklaring van Gemeente Alphen aan den Rijn

Status toegankelijkheid https://www.alphenaandenrijn.nl

Gemeente Alphen aan den Rijn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-04-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Alphen aan den Rijn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Alphen aan den Rijn.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Alphen aan den Rijn is beschikbaar via de link https://www.alphenaandenrijn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alphen aan den Rijn gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Alphen aan den Rijn is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Alphen aan den Rijn en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Alphen aan den Rijn .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact met ons op via web@alphenaandenrijn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 1  werkdag krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij gebruiken een geautomatiseerde tool om toegankelijkheid te testen op www.alphenaandenrijn.nl, dit gebeurt dagelijks. Handmatige controles vinden nog niet systematisch plaats. Waar het om redactionele aanpassingen gaat, worden die direct gedaan.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Alphen aan den Rijn : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Alphen aan den Rijn is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Alphen aan den Rijn dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=c098b951-2529-4009-a4d0-1090c7ae66b1&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=0d3f4560-6c56-4bf9-b833-16ce41ba90b0&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Alphen aan den Rijn dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. Als je met een muis over een slide gaat (on hover) verschijnen er over de afbeelding heen een aantal controls: Knoppen voor vorige en volgende en een set bullets die aangeven welke slide in de set actief is. Deze knoppen en bullets hebben geen tekstalternatief. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

   2. De iconen bij de contactgegevens hebben geen alternatieve tekst. Bij heronderzoek: Bij de meeste iconen gaat het nu goed, maar de alternatieve tekst van het wereldbol-icoon wordt overschreven door het aria-label en ontbreekt dus voor screenreadergebruikers.

   3. Bij de slide is een lijn bovenaan de slide te zien die steeds langer wordt. Als de lijn even breed is als de slide is het tijd voor de volgende slide. Deze lijn heeft geen tekstalternatief. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

   4. De tekst die uitklapt heeft soms een afbeelding. In de alternatieve tekst van de afbeelding staat ook de afmeting van de afbeelding: "Die Gouwe Sangher 80x80". De afmetingen maken de alt-tekst verwarrrend. ◦Op pagina: Hoofdpagina ◦Gerelateerd aan component: Nieuws

   5.Het artikel heeft soms een afbeelding. In de alternatieve tekst van de afbeelding staat ook de afmeting van de afbeelding: "Die Gouwe Sangher 400px". Deafmetingen maken de alt-tekst verwarrend. ◦Op pagina: Nieuwsartikel

   6.De alt-tekst van de afbeelding met kaart beschrijft de afbeelding niet. Een betere alt-tekst is 'Kaart met afzetting vanwege asfalteren werkzaamheden, zie tekst voor toelichting'. ◦Op pagina: (Kaart) Nieuwsartikel

   7.De illustraties bij de tijdlijn (bijv. Persoon voor bord) zijn decoratief maar worden wel getoond door hulpapparatuur. Decoratieve afbeeldingen moeten genegeerd kunnen worden door hulpapparatuur. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

   8.Het logo van de Gemeente Alphen aan den Rijn is niet beschikbaar voor hulpapparatuur omdat het geen alternatieve beschrijving heeft. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

   9.De alternatieve tekst van de foto 'Geldzorgen?' beschrijft de afbeelding niet: "Google Banner 200 x 200 V5. ◦Op pagina: Nieuws artikel 2

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet alle content goed gebruiken en/of waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content en componenten worden voorzien van de juiste alternatieven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:
   1. De video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief, zoals een tekstuele uitleg. Bij heronderzoek: Geen verandering aangetroffen.

   2. Er is geen audiodescriptie of media-alternatief voor het logo aan het begin van de video en voor de producer aan het einde. ◦Op pagina: (Video) Hoe werkt de gemeente?

  • Gevolg:

   Gebruikers met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen de video niet goed volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt audiodescriptie of een alternatief toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:
   1. De video heeft geen audiodescriptie. Bij heronderzoek: Geen verandering aangetroffen.

   2. Er is geen audiodescriptie voor het logo aan het begin van de video en voor de producer aan het einde. ◦ Op pagina: (Video) Hoe werkt de gemeente?

  • Gevolg:

   Gebruikers met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen de video niet goed volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt audiodescriptie toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   1.De zoeksuggesties zijn niet te gebruiken door screenreadergebruikers. Bij heronderzoek: De rol combobox is niet toegestaan op een form-element. Nu wordt er verkeerde informatie gegeven aan screenreadergebruikers, en dat maakt het niet duidelijker. Voor dit component is documentatie geschreven, waar ook voorbeelden in staan: 3.8 Combo Box. Het voert voor dit rapport te ver om uit te schrijven hoe dit component toegankelijk gemaakt kan worden. Test het component bij het bouwen ook met verschillende browser/screenreader-combinaties.

   1. Een aantal niet-decoratieve iconen zijn geplaatst met het before/after pseudo-element en CSS content (font icons). Deze iconen kunnen wegvallen voor mensen die andere weergaven van een pagina nodig hebben. Dit komt op allerlei pagina's voor, op de homepage bijvoorbeeld bij: ◦ Het vergrootglas van de zoekknop in de header ◦ Het kruisje van de sluitknop in het calamiteitenblok ◦ Het groter-dan-teken dat achter de link 'Nieuws' staat (en ook achter sommige andere links) Bij heronderzoek: Oplossing was hier niet om tekst voor screenreaders toe te voegen, maar afbeeldingen niet met CSS te plaatsen. Het gaat erom dat mensen met een eigen stylesheet de afbeelding kunnen blijven waarnemen. Oplossing is om betekenisvolle iconen niet met CSS te plaatsen, maar als img met een alt-tekst. In dat geval kunnen title-attributen, verborgen teksten en aria-labels verwijderd worden. Zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/failures/F87

   3.Het is voor screenreadergebruikers ondanks de aanduiding met de tekst 'Tabblad actief', niet zo duidelijk hoe de visuele structuur is, dus wat er wel in beeld is en wat niet. Bij heronderzoek: Dit is nog steeds niet duidelijk. Het zou goed zijn als hier rollen op zouden komen als tablist, tab en tabpanel. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#tablist

   4.Voor screenreadergebruikers is het niet duidelijk waar het calamiteitenblok begint en waar het eindigt. Het is dus ook niet duidelijk welke informatie bij elkaar hoort. Bij heronderzoek: role="alert" was hiervoor niet de oplossing, al kan het wel prettig zijn dat zo'n belangrijke melding meteen wordt voorgelezen, net als dat hij meteen de aandacht trekt voor ziende gebruikers. Het is nog steeds niet duidelijk welke informatie bij elkaar hoort. Er staan alleen div-elementen met daarin een paragraaf en een knop. Er is geen andere semantische HTML die aangeeft waar het blok begint en waar het eindigt. Dit zou kunnen met bijvoorbeeld een article-element. role="alert" moet dan wel op een ander element gezet worden, bijvoorbeeld op de paragraaf met class="section document". Anders wordt de rol van het article-element overschreven door de rol van alert. De knop valt dan ook buiten de alert-tekst.

   5.In de structuur van de pagina zijn de knoppen niet gerelateerd aan de slider met de afbeeldingen, terwijl het visueel gezien één blok is. Opmerking: Bovendien wordt boven de slider de h2 'Nieuws slider' gebruikt, maar in de knoppen heet het component een carousel (wat door VoiceOver vreemd wordt uitgesproken, de juiste Nederlandse spelling is 'carrousel' met dubbel-r). Hier is ook nog sprake van jargon dat bezoekers niet zullen begrijpen). Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

   1. De afbeeldingen in de slider worden altijd doorgegeven aan de toegankelijkheidslaag, en zijn daarmee altijd beschikbaar voor screenreadergebruikers, ook al zijn ze niet in beeld. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

   2. Bij de slide is een lijn bovenaan de slide te zien die steeds langer wordt. Als de lijn even breed is als de slide is het tijd voor de volgende slide. Deze lijn kan niet worden weergegeven met hulpapparatuur. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

   3. Als je met een screenreader werkt, is het niet duidelijk dat er een reactieformulier is verschenen. Bij heronderzoek: aria-live is geen oplossing voor dit probleem. Je hoort dat je de link hebt geklikt, maar er gebeurt verder niets. Hij wordt niet voorgelezen, maar ik kan niet zo snel achterhalen waarom. Het is sowieso geen goed plan om een heel formulier in een aria-live te stoppen, omdat dat veel te veel ruis geeft. Het beste is hier om te werken met een button (niet met een link met enkel een click-handler) en het aria-expanded-attribuut. Met aria-controls dat verwijst naar het id van het formulier zou dat denk ik de beste oplossing zijn.

   4. Wanneer je bent ingelogd verschijnt het veld 'Uw reactie'. Naast het label staat een link met een vraagteken en verborgen tekst 'Wat moet ik bij "Uw reactie" invullen'. Bij activeren van de link verschijnt de tekst 'Uw reactie, probeer constructief te zijn door ook uit te leggen waarom u iets vindt.' Dat dit gebeurt wordt niet doorgegeven door een screenreader. De focus komt terecht in het veld 'Uw reactie'. Dit komt bij meerdere formulieren voor. Bij heronderzoek: Het is niet duidelijk waar de helptekst is verschenen. Die staat namelijk in de DOM onder het veld. Hij zou meteen na de knop moeten komen, dan kun je hem wel vinden als je met een screenreader werkt.

   5. De datumprikker is niet toegankelijk: Met een screenreader weet je niet dat hij is geopend. Dit geldt voor meerdere formulieren. Bij heronderzoek: Hier is een aria-live-attribuut op de kalender gezet, die dan door de screenreader wordt voorgelezen zodra je de link hebt geactiveerd. Dat zegt alleen nog niets over de knop. aria-live is hier geen oplossing, verwijder dit weer. Gebruik voor het kalender-icoon geen link, maar een button met aria-expanded en aria-controls (verwijzend naar het id van de kalender).

   6. Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk wat de links 'Personen' en 'Afdelingen' doen. De tabstructuur is niet beschikbaar voor hulpapparatuur. Dit geldt voor meerdere pagina's, bijvoorbeeld ook 'Eparticipatie overzichtspagina'. Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost voor de pagina 'Eparticipatie overzichtspagina'.

   7. Het is voor een screenreadergebruiker niet duidelijk waar het label 'Datumprikker' bij hoort. Bij heronderzoek: Het label is nu een legend voor een fieldset. Maar de fieldset heeft geen naam, dat komt doordat het eerste element in de fieldset een div-element is, en niet de legend. Advies: ◦ Zorg dat de legend de 'first child' is van de fieldset. ◦ De geselecteerde datum is nog niet herkenbaar voor screenreadergebruikers (en heeft wel een eigen styling. Geef de geselecteerde datum aan met een verborgen tekst (bijvoorbeeld 'gekozen datum').

   8. Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk welke delen van de kaart bij elkaar horen (knoppen, zoekveld, etc.). Dit komt op meerdere plekken met een kaart voor. Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

   9. Het stemformulier is niet duidelijk voor screenreadergebruikers. Met spraakbediening zal het overigens ook lastig te bedienen zijn. Bij heronderzoek: Het stemformulier is verwijderd van de steekproef-pagina 'Eparticipatie overzichtspagina (wordt binnenkort aangepast)', daarom is deze bevinding gekoppeld aan pagina 'Idee (wordt binnenkort aangepast)'.

   10. Met een title-attribuut krijgen de stemknoppen meer informatie (en ook andere elementen in het stemformulier). Deze informatie is niet beschikbaar voor iedereen. Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost. Beide knoppen hebben als toegankelijke naam het cijfer van het aantal stemmen. Dit maakt nog niet duidelijk waar deze knop voor is. Er zijn twee verschillende title-attributen: 'Stem voor' op de button en 'Stemmen voor' op de span met het cijfer. Zorg ervoor dat alle informatie beschikbaar wordt voor screenreadergebruikers. Dus bijvoorbeeld als button-tekst: 'Stem voor (er zijn 0 stemmen voor)'.

   11. De rijkoppen ontbreken in de tabel. Bij heronderzoek: Er zijn wel kolomkoppen, maar geen rijkoppen. 'Maatschappij en Politiek', 'Openbare ruimte', etc. zouden ook th's moeten zijn met scope="row".

   17.Teksten zoals 'Onderwerpen' of 'College' zijn niet als koppen opgemaakt. ◦ Op pagina: Sitemap

   18.De koppen in de 'footer' (contact, bezoekadres en volg ons) vallen nu onder 'nieuws uit de gemeente'. ◦ Op pagina: Nieuwsoverzicht

   19.De tabellen in de uitklapelementen bevatten geen Thead en dus ook geen th elementen. ◦Op pagina: (Pagina met pdf) Sociaal domein 2021

   20.De titel van het document is niet opgemaakt als titel maar als paragraaf. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

   21.De kopjes boven de uitleg bij de tijdlijn zijn niet gemarkeerd als koppen. Er is daardoor geen semantische structuur voor mensen die blind zijn. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

   1. De tabel heeft visueel wel kolomkoppen maar deze zijn niet gemarkeerd als kolomkoppen. Er zijn ook geen rijkoppen gemarkeerd. ◦ Op pagina: (PDF) Wensen Rembrandtlaan - Zuidsingel

   2. De titel van de tabel 'Rembrandtlaan - Zuidsingel' staat in een cel. Daardoor is de structuur van de tabel minder duidelijk. ◦Op pagina: (PDF) Wensen Rembrandtlaan - Zuidsingel

   3. Elke cel met de naam van een grafsoort (bijvoorbeeld 'Algemeen graf liggend') zou een th element met een scope="row" moeten zijn in plaats van een td element. ◦ Op pagina: (Tabel) Gedenkteken op graf of urnenplaats

   4. De tekst 'Toelichting afmetingen' onder de kop 'Voorwaarden' is niet op gemaakt als koptekst hierdoor is de koppenstructuur onduidelijk. ◦Op pagina: (Tabel) Gedenkteken op graf of urnenplaats

   5. De tekst 'Afmetingen grafbedekking' onder de kop 'Voorwaarden' heeft een verkeerd kopniveau. ◦ Op pagina: (Tabel) Gedenkteken op graf of urnenplaats

   6. Elke cel met de naam van een nevenfunctie zou een th element met een scope="row" moeten zijn in plaats van een td element. ◦ Op pagina: Nevenfuncties wethouder

   7. Het document bevat geen 'tags' waardoor er een leeg document gepresenteerd wordt aan mensen met het hulpapparatuur. Het rapport is ontoegankelijk voor veel mensen. ◦ Op pagina: (PDF) Bewonersinitiatieven

  • Gevolg:

   Door fouten in de structuur kunnen gebruikers van hulpsoftware de website niet goed gebruiken of begrijpen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De fouten in de structuur worden opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgorde van de elementen van de tijdlijn en de uitleg is onlogisch. In de tags komt eerst de twee datums, daarna de kop boven uitleg, de uitleg en daarna de twee zinnen uit de tijdlijn. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de tijdlijn niet interpreteren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf's worden toegankelijk gemaakt of ontoegankelijke bestanden worden niet langer gepubliceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:
   1. Het calamiteitenblok is rood van kleur en valt daardoor goed op voor mensen die kleuren kunnen waarnemen. Als je de kleuren niet kunt waarnemen, valt het blok ook niet extra op.

   Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost. role="alert" toevoegen werkt alleen voor screenreadergebruikers. Er zijn veel verschillende oogaandoeningen waarbij je de kleur rood niet kunt waarnemen. Voor die groep mensen is een ander kenmerk nodig dan alleen kleur, zoals het succescriterium zegt. Plaats bijvoorbeeld een waarschuwingsicoon.

   1. De einddatum is extra opvallend gemaakt met een rode kleur (class="alert"). Deze informatie is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld kleurenblinden en screenreadergebruikers.

   Bij heronderzoek: pagina is niet meer beschikbaar, oplossing kan niet worden gecontroleerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen niet alle content waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het gebruik van kleur wordt herzien zodat alles voor elke gebruiker waarneembaar en bruikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   1.De groene tekst (#079947) onder de data van de tijdlijn heeft te weinig contrast met de lichtblauwe (#E5F3FC) achtergrond. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van ongeveer 3,3:1. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

   2.De groene tekst (#009641) met de datum in de tekstvakken heeft te weinig contrast met de witte (#FFF) achtergrond. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van 3,9:1. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

   1. De groene tussenkopjes (zoals Aanbevelingen op pagina 7) hebben te weinig contrast met de witte achtergrond. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van ongeveer 3,2:1. Het is lastig om na te gaan hoe groot deze tekst is en dit heeft gevolg voor de bevinding. Is de tekst groter dan tenminste 18 punt of 14 punt in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast minimaal 3 op 1 te zijn. Dan voldoet het contrast van de tekst wel. Is de tekst kleiner dan moet het contrast omhoog naar minimaal 4,5:1. ◦Op pagina: (PDF) Bewonersinitiatieven
  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de betreffende content niet goed waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast wordt verhoogd of de betreffende ontoegankelijke pdf's worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De subnavigatie verdwijnt al bij inzoomen naar 150% (bij schermbreedte van 1280px).

   Bij heronderzoek: Dit werkt nog steeds niet op een wat smaller scherm. Voor het testen van criteria 1.4.4 en 1.4.10 houden wij een schermbreedte aan van 1280px.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen, kunnen de subnavigatie niet gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De herschaalbaarheid van de subnavigatie wordt gecorrigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   1.De banner-afbeelding bevat tekst en drie illustraties die niet in tekst terugkomen. ◦Op pagina: (Infographic) Enquête

   2.Er is geen alternatief voor de tekst (bijvoorbeeld een uitgeschreven tekst op dezelfde pagina of link naar uitgeschreven tekst) in de afbeelding met maatregelen. De alternatieve tekst 'Coronamaatregelen' biedt geen alternatief. ◦Op pagina: (Infographic) Nieuwsartikel

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen de informatie niet uit de afbeeldingen halen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een alternatief voor de afbeeldingen met tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als je inzoomt naar 400% bij een schermbreedte van 1280px, past niet alle tekst meer in de slider. Een deel ervan is dus niet te lezen. Zie screenshot 'Reflow slider'.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen, kunnen de niet alle tekst meer lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Herschalen van content wordt gecorrigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van het witte veld 'Geef een zoekopdracht op' met de grijze achtergrond is onvoldoende.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen het zoekveld niet gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt uitgezocht of er een alternatief voor de Google kaart bruikbaar is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:
   1. On hover verschijnen er over de afbeelding heen een aantal controls: Knoppen voor vorige en volgende en een set bullets die aangeven welke slide in de set actief is. Deze controls zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

   2.De link naar de website van Sociaal Domein 2021 is in de code gemarkeerd als een paragraaf en dus niet bereikbaar via een toetsenbord. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet overal naartoe navigeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt gecorrigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   1.Er is geen titel voor het document ingesteld. ◦Op pagina: (PDF) Wensen Rembrandtlaan - Zuidsingel

   2.Er is geen titel ingesteld voor het document. ◦Op pagina: (PDF) Bewonersinitiatieven

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers onduidelijk waar de documenten over gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De documenten krijgen een titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:
   1. Als de video in volledige weergave is geopend dan kan de toetsenbordfocus uit de video speler terwijl de video volledig in beeld blijft. Bij heronderzoek: Deze bevinding is nog niet opgelost.

   2. De focusvolgorde is niet logisch, daardoor is het als toetsenbordgebruiker moeilijk te volgen waar je bent op de pagina. ◦ Op pagina: Masonry_map

   Bij heronderzoek: Dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ervaren bij het navigeren door pagina's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focusvolgorde wordt gecorrigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. De link 'Lees verder' onder de kop 'Webpagina' heeft geen goede linktekst. Bij heronderzoek: Dit is nog niet opgelost.

   2.Sommige links hebben dezelfde linktekst (bijv. 'Uitnodiging en informatie' of 'Aanmelden') maar openen een andere pagina of bestand. ◦Op pagina: (Pagina met pdf) Sociaal domein 2021

   1. De link 'Bezoek de site' staat drie keer op deze pagina. Het wordt uit de context niet duidelijk genoeg waar de link heen gaat. ◦Op pagina: Hulp bij schulden
  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers onduidelijk waar linkjes naartoe gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De linkteksten worden aangepast en verduidelijkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:
   1. Het zoekveld in de kaart heet 'geef een zoekopdracht op'. Dit maakt niet duidelijk wat voor zoekopdracht. Het is in ieder geval niet een zoekopdracht naar locaties uit de sociale gids.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

   2.De kop 'Wijkgericht werken en leefbaarheid' komt niet overeen met de inhoud onder de kop. De inhoud gaat over vragen aan de commissie. ◦ Op pagina: Raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein

  • Gevolg:

   De koppen zorgen voor verwarring over welke content men mag verwachten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De koppen worden aangepast zodat ze beter aansluiten op de inhoud. Voor de Google Kaart wordt gekeken naar een alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onder de kop 'Externe link naar Roxit - nieuw venster' staat een link met zichtbare tekst 'http://www.roxit.nl' en toegankelijke naam 'Externe link naar Roxit - nieuw venster (opent in een nieuw venster, opent externe website)'.

   Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost.

  • Gevolg:

   De zichtbare tekst maakt geen onderdeel uit van de toegankelijke naam en kan daardoor problemen opleveren voor mensen die spraakbediening gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijke naam wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:
   1. Bij het Locatieobject: Het div-element waarin de kaart staat heet 'Map', vanwege het aria-label. Dit is Engels. Die geldt ook voor het div-element met role="group" en een aria-roledescription="map".

   Dit komt op meerdere plaatsen voor waar een kaart staat, bijvoorbeeld ook op Bekendmakingen_Vergunningen.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

   2.De knoppen van de videospeler zijn allemaal in het Engels. Bij heronderzoek: Er zijn nog steeds elementen in de video die in het Engels zijn. Dit is goed te zien in de accessibility tree in Firefox. Met name 'progress bar', 'replay', 'volume level'.

   1. De taal van de link naar de Engelstalige informatie over COVID-19 is niet gemarkeerd met een Engelstalig lang-attribuut. ◦Op pagina: Overzicht Corona
  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware krijgen de engelse content mogelijk verkeerd voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Anderstalige content en objecten worden correct gemarkeerd in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld 'geef een zoekopdracht op' heeft geen label.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen het zoekveld niet identificeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken naar een alternatief voor de Google kaart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het usemap-attribuut op de img in de div met role="button" mag niet gebruikt worden binnen focusbare elementen. Zie MDN.

   Er zijn nog een paar HTML-fouten op deze pagina die te vinden zijn door de HTML te valideren.

   Dit komt bij meerdere kaarten voor.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen moeite hebben om de knop te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gezocht naar een alternatief voor de Google kaart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. On hover verschijnen er over de afbeelding heen een aantal controls: Knoppen voor vorige en volgende en een set bullets die aangeven welke slide in de set actief is. Deze controls hebben geen naam en geen rol. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

   2.Bij de slide is een lijn bovenaan de slide te zien die steeds langer wordt. Als de lijn even breed is als de slide is het tijd voor de volgende slide. Deze lijn heeft geen naam en geen rol. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan. ◦ Op pagina: Home ◦Gerelateerd aan component: Home - Contentgebied #row2

   1. Klikken op een slide maakt dat je naar het nieuwsbericht gaat. Er is geen link (a-element). Dit bericht is niet te bereiken met hulpapparatuur of met het toetsenbord. Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders die linken naar een andere pagina. Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan. ◦ Op pagina: Home ◦ Gerelateerd aan component: Home - Contentgebied #row2

   2. De markers met de cijfers werken niet als je ze met een screenreader probeert te gebruiken. Bij heronderzoek: Deze bevinding was verwijderd na eerder overleg, maar teruggezet onder 4.1.2. Het gaat erom dat de popup die verschijnt nadat je een van de markers in de kaart activeert, niet verschijn wanneer je met een screenreader werkt. Screenreaders gebruiken de omliggende div: <div aria-label="Omgevingsvergunning bouwen 5801MB Raadhuisstraat - aanvraag ontvangen" role="button" tabindex="0">. Daarbinnen zit een klikbaar gemaakt img-element, dat feitelijk de popup opent met een toetsenbord. Dus dit werkt zo niet voor screenreadergebruikers. Er zijn klikbare elementen genest (wat je nooit zou moeten doen). Je zou hier gewoon 1 button moeten maken met daarin de afbeelding met een goede alt-tekst, zodat alle gebruikers hetzelfde element kunnen gebruiken, zonder interactieve elementen te nesten. Een advies: Gebruik bij het aanpassen van code de axe-extensie van Deque. Die meldt dit soort fouten als je je code test. ◦Op pagina: Bekendmakingen_Vergunningen

   3. Het div-element met role="group" heeft ook een aria-roledescription="map". De rol 'group' is niet semantisch en dat zou volgens de ARIA-specificatie wel moeten voor elementen die een aria-roledescription krijgen. Het is de vraag of deze constructie werkt voor alle screenreader/browser-combinaties. Wanneer het aria-label wordt verwijderd, werkt dit in ieder geval al niet meer met VoiceOver in Firefox. Dit geldt voor meerdere pagina's met kaarten. Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast. ◦Op pagina: Locatie overzicht

   6.De link naar de website van Sociaal Domein 2021 is in de code gemarkeerd als een paragraaf en niet als een link. ◦Op pagina: (PDF) Tijdlijn Sociaal Domein 3 augustus

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen moeite hebben om componenten te gebruiken of hun naam, rol of waarde te identificeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De fouten in de code worden gecorrigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Eisen maken wel deel uit van inkoopvoorwaarden maar worden vaak als wens gezien. Waardoor harde afspraken ontbreken. Dit geldt ook voor afspraken tussen de verschillende vakafdelingen in de organisatie.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van de eisen en het toepassen van de richtlijnen. Het is erg makkelijk om online iets aan te zetten.

  • Gevolg:

   Sites en andere software oplossingen online die niet voldoen en niet makkelijk toegankelijk gemaakt kunnen worden.

  • Alternatief:

   Nog niet aanwezig. Er komt in ieder geval een aanbesteding voor een nieuw cms/website.

  • Maatregel:

   Uitwerken Plan van Aanpak (structureel) Verdere inventarisatie van alle websites en gesprekken inplannen met alle beheerders en leveranciers (ook intern) Organisatie meenemen door middel van een bewustwordingscampagne

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Alphen aan den Rijn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209