Verklaring van Internationaal ondernemen

Status toegankelijkheid https://www.internationaalondernemen.nl/

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Internationaal ondernemen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Internationaal ondernemen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Internationaal ondernemen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Content.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 14-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Internationaal ondernemen : voldoet gedeeltelijk

De website Internationaal ondernemen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/file/download/f04a6d15-bd5c-47e3-928e-8e966aebcb1f/1619771248check_8853_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 heeft het hamburgermenu icoon geen tekstalternatief. Het sluit icoon als het hamburgermenu is geopend heeft ook geen tekstalternatief en ze hebben dit wel nodig. Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ heeft de zoekknop geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Iets lager staat een carrousel van twee afbeeldingen met tekst erbij. Een van de afbeeldingen is het logo van de Europese Unie. Dit logo heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Iets lager staan zes blokken met een afbeelding. Deze afbeeldingen kunnen gezien worden als decoratief en hebben dan geen tekstalternatief nodig. Daaronder staan een aantal afbeeldingen van een vinkje achter de datum. Dit vinkje heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. De afbeelding heeft ook geen leeg alt-attribuut, waardoor nu de bestandsnaam wordt voorgelezen. Bij partners staan een aantal logo’s. Deze logo’s hebben niet allemaal een goed tekstalternatief. Het tekstalternatief moet minimaal de zichtbare tekst bevatten. Dus bij het tweede logo ‘FME Powered by Dutch Technology’ nog beter zou het zijn als ‘Logo FME Powered by Dutch Technology’. Dan is het voor iedereen duidelijk wat het is. Dit geldt ook voor het IO logo.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dit is zoals aangegeven niet overal het geval, waardoor bezoeker met een visuele beperking niet meekrijgt waarover een afbeelding gaat. Hiernaast worden er op dit moment decoratieve afbeeldingen van een alt-tekst voorzien, waardoor deze worden voorgelezen aan een gebruiker van hulp software. Dit is niet de bedoeling.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie de (juiste) afbeeldingen van een alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ staan twee h3 koppen ‘Eerstvolgende evenementen’ en ‘Recente kansen en rapporten’ met daaronder content. De content die hieronder valt heeft ook h3 koppen. Dit is niet in de juiste hiërarchie. Deze koppen vallen onder de eerst genoemde koppen en moeten daarom van een lager niveau zijn, bijvoorbeeld h4. Deze koppen zijn ook zichtbaar kleiner.

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc staat aan de linkerkant een filter. Het label ‘Land’ heeft nu geen relatie met de checkboxen die er onder vallen. En de labels bij de checkboxen hebben geen relatie met de checkboxen. Dit kan opgelost worden door de for attributen van de labels van de checkboxen te koppelen aan de id attributen van de checkboxen. En door een fieldset om alle checkboxen te zetten met als legend ‘Land’. Dan is alles goed gekoppeld. Dit geldt ook voor de overige blokken met checkboxen.

  • Gevolg:

   Doordat de structuur van de pagina op dit moment niet helder is zal hulpsoftware bepaalde onderwerpen verkeerd voorlezen/benadrukken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg voor een correcte structuur en HTML-opbouw.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ contactformulier/ staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Gevolg:

   Momenteel kan hulpsoftware het formulier niet deels automatisch invullen of icoontjes tonen om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#input-purposes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc hebben de randen van het zoekveld een te laag contrast van 2,3:1 met de witte achtergrond. Dit geldt ook voor de knoppen onderaan de lijst voor de pagina’s.

  • Gevolg:

   De componenten of objecten kunnen niet goed leesbaar zijn voor bezoekers van de website met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verander de kleuren zodat deze wel de juiste contrastverhouding hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ hebben de kop tekst en de menu items in de afbeelding op sommige plekken een te laag contrast van 1,4:1 met de achtergrond. Hierdoor is de tekst moeilijk te lezen. Als er naar beneden wordt gescrold, krijgt het menu een licht blauwe achtergrond. Hier hebben de witte teksten een te laag contrast van 1,5:1. In de oranje balk hebben de witte teksten een te laag contrast van 3,0:1. Daaronder hebben de licht blauwe teksten een te laag contrast van 3,9:1 met de blauwe achtergrond. De blauwe tekst ‘Partners’ en tekst op de knop ‘Meer over partners’ hebben een te laag contrast van 2,3:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc hebben de blauwe cijfers van de navigatie knoppen onder de lijst resultaten een te laag contrast van 2,3:1. De tekst ‘57 resultaten’ boven aan de lijst resultaten heeft een te laag contrast van net onder 3,0:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast tussen de verschillende elementen te laag is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verander de kleuren zodat deze wel de juiste contrastverhouding hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 werkt het hamburgermenu niet met het toetsenbord. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc staan in de filters bij Land en Sector een knop ‘Alle’ en naast het filter een knop ‘Wis alle filters’. Deze zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Onderaan staat een navigatie voor andere pagina’s. Deze zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die gebruik maken van een toetsenbord om te navigeren kunnen de pagina niet gebruiken zoals bedoeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina goed te bedienen is met enkel een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ staat een carrousel van twee verschillende teksten die automatisch verspringt. Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer).

  • Gevolg:

   Blinde en cognitief beperkte bezoekers kunnen door het verspringen van de teksten lastig meekrijgen wat de inhoud van een pagina is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat het voor een gebruiker mogelijk is om de tijd van het carrousel uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ staan bewegende beelden welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden.

  • Gevolg:

   Blinde en cognitief beperkte bezoekers kunnen door de bewegende content lastig meekrijgen wat de inhoud van een pagina is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de bewegende content gepauzeerd, gestopt of verborgen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's van https:// www.internationaalondernemen.nl/ is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   Mensen die de muis niet kunnen gebruiken kunnen minder gemakkelijk door een pagina navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina voorzien wordt van skiplinks.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 als het hamburgermenu is geopend scrolt het menu niet mee met de focus, waardoor niet alle menu items zichtbaar zijn. En de toetsenbordfocus gaat na de menu items verder over de onderliggende pagina zonder dat het menu sluit, waardoor de focus niet zichtbaar is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van een toetsenbord zal minder gemakkelijk door een webpagina kunnen navigeren, dit doordat de focus niet altijd op de juiste plek (volgorde) ligt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de focus, ook bij het inzoomen, bij het gebruik van (bijvoorbeeld) een toetsenbord in de juiste volgorde verloopt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ hebben de artikelen onder de koppen ‘Eerst volgende evenementen’ en ‘Recente kansen en rapporten’ alle drie dezelfde links. Dit komt ook op pagina https:// www.internationaalondernemen.nl/publicaties/?type- opportunity=true&sort=publicationDate_desc voor.

  • Gevolg:

   Dit kan hinderlijk zijn voor blinden om elke keer drie keer te tabben om naar de volgende artikel te gaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aangeraden wordt hier maar één link te houden. Bijvoorbeeld de kop van het artikel. Dan kan de afbeelding als decoratief worden gezien (zie sc 1.1.1).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de site van https://www.internationaalondernemen.nl/ is wel een zoek functie aanwezig, maar niet alle pagina’s zijn hiermee te vinden. Bijvoorbeeld de pagina’s ‘Over ons’, ‘Contact’, ‘Disclaimer’ etc. De zoekfunctie is eigenlijk alleen bedoeld om kansen, evenementen en rapporten te vinden.

   De overige pagina’s hebben geen tweede manier zoals een sitemap of zoekfunctie om een pagina binnen de webpagina’s te vinden.

  • Gevolg:

   Momenteel is het niet mogelijk om via de zoek functie alle pagina's te vinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat via de zoekfunctie wel alle pagina's te vinden zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knoppen om te switchen tussen de twee teksten in de carrousel.

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc is de focus niet zichtbaar op de checkboxen en het selectieveld ‘Publicatiedatum’.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te navigeren en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, kunnen momenteel niet zien waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat er altijd goed visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ heeft het zoekveld geen alt-tekst. De zichtbare tekst is hier de placeholder tekst en dit moet onderdeel worden van de alt-tekst.. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bij de logo’s hebben niet alle logo’s een goede alt-tekst.. Niet alle zichtbare tekst is in de alt-tekst. opgenomen en dit moet wel. Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc hebben de checkboxen geen alt-tekst.. Dit kan opgelost worden door de labels ernaast goed te koppelen aan de checkboxen.

  • Gevolg:

   De inhoud van het element kan niet juist worden duidelijk gemaakt aan gebruikers van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie het element van de juiste alternatieve tags waarin de tekst wordt uitgeschreven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina van https://www.internationaalondernemen.nl/ ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   De taal van de pagina kan niet worden bepaald door hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voorzie de HTML code van een lang attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang="nl".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 heeft het hamburgermenu icoon geen naam en rol die door software is te bepalen. Het sluit icoon als het hamburgermenu is geopend heeft ook geen naam en rol die door software is te bepalen. Het zoekveld heeft geen naam die door software is te bepalen. Dit kan opgelost worden door er bijvoorbeeld een label aan te koppelen. De zoekknop heeft ook geen naam die door software is te bepalen. Daaronder staan een aantal afbeeldingen van een vinkje achter de datum. Dit vinkje heeft geen naam die door software te bepalen is. Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc staat aan de linkerkant een filter. Hier hebben de checkboxen geen naam die door software bepaald kan worden. Dit kan opgelost worden door de labels aan de checkboxen te koppelen. De links ‘Alle’ in het filter en ‘Wis alle filters’ hebben geen rol die door software bepaald kan worden. Het zijn div elementen die door middel van JavaScript interactief zijn gemaakt. Het selectievenster heeft geen naam die door software bepaald kan worden. Onderaan staan paginanummers voor de resultaten. De rol van de paginanummers kan niet door software bepaald worden. Het actieve cijfer heeft een andere kleur. Ook deze status kan niet door software worden bepaald.

  • Gevolg:

   De naam van de componenten kan niet worden achterhaald door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een naam-attribuut toe aan de componenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/publicaties/? type-opportunity=true&sort=publicationDate_desc staan links op de pagina filters. Als er een checkbox wordt aangevinkt, veranderen de resultaten en verschijnt er een melding als '57 resultaten'. Deze melding is een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role=”status” toe te voegen. Op pagina https://www.internationaalondernemen.nl/ contactformulier/ kan tijdens het invullen een foutmelding bovenaan het formulier verschijnen. Deze moet worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Bij sommige inputvelden staat een ‘counter’ die telt hoeveel tekens er zijn ingevuld in het veld. Deze informatie verandert dus als er getypt wordt in het veld. Dit is een statusbericht. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is. Dit kan door role=”status” te gebruiken. Dit geldt ook voor de laad animaties die op sommige pagina's verschijnen. Dit zijn ook statusberichten, hier kan dus ook role="status" worden toegevoegd. Zie bijvoorbeeld pagina https:// www.internationaalondernemen.nl/publicaties/?type- opportunity=true&sort=publicationDate_desc in de zoekbalk. Omdat er alleen een animatie is, moet er ook een tekstalternatief worden toegevoegd dat kan worden voorgelezen.

  • Gevolg:

   De status van de genoemde content kan op dit moment niet juist worden aangegeven aan een bezoeker van een website die gebruik maakt van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie de content van de juiste rollen en eigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209