Verklaring van Invest in Holland

Status toegankelijkheid https://investinholland.com/

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Invest in Holland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Invest in Holland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Invest in Holland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 08-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Invest in Holland : voldoet gedeeltelijk

De website Invest in Holland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/file/download/55090715/check-8852-auto-rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding van het logo in de header en in het menu (zichtbaar als het menu geopend is) heeft een niet beschrijvende alternatieve tekst. De tekst is op dit moment 'NFIA', dit beschrijft de inhoud niet. Zie https://investinholland.com/

  • Gevolg:

   De alt tekst geeft geen duidelijke omschrijving van het logo, dit is niet toegestaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg een juiste beschrijvende tekst toe voor dit logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding van Nederland op de kaart (witte kaart, Nederland in het oranje) heeft een alt-tekst terwijl dit niet hoeft. Momenteel is het: alt="Holland Location Map", dit mag veranderen in: alt="".

  • Gevolg:

   Deze afbeelding dient een alt tekst (in dit geval een lege alt tekst) te hebben om te voorkomen dat de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen wordt door voorleessoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg een lege alt tekst toe aan deze afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina heeft automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium. Zie https://investinholland.com/news/scaling-your-biotech-to-europe-and-the-netherlands/

  • Gevolg:

   De video is voor dove of slechthorende mensen niet te begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg een correcte ondertiteling toe aan de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "In de footer van de site investinholland.com staan visueel en semantisch een aantal koppen, echter zijn deze teksten niet gecodeerd als een HTML kop. In het menu (zichtbaar als het menu geopend is) van de site investinholland.com staan visueel en semantisch een aantal koppen, echter zijn deze teksten niet gecodeerd als een HTML kop."

  • Gevolg:

   Deze kopteksten worden nu in de HTML code niet als kop gecodeerd en zullen dus niet als zodanig worden herkend door voorleessoftware.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Geef de kopteksten ook in HTML een koptekst attribuut, bijvoorbeeld <H2>

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "De tekst ""Fast growing global marketing and tech company, Brand New Galaxy launches Western European Operation in the Netherlands"" is als een H2 kop gecodeerd. Maar dit is semantisch onjuist. Dit moet gewoon een paragraaf zijn die met CSS gedecoreerd is. Zie https://investinholland.com/news/brand-new-galaxy-sets-up-western-european-operation-in-the-netherlands/"

  • Gevolg:

   Deze tekst wordt door voorleessoftware nu gezien als koptekst, dit is onjuist.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Verwijder het <H2> attribuut bij deze tekst. De opmaak kan eventueel middels CSS worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De labels 'First Name' en 'Last Name' binnen het formulier zijn verkeerd geassocieerd met de invoervelden. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door correct gebruik te maken van <label for=> en <input id=>. first name heeft nu: "For="fullname"" en: "id="firstname""; deze komen niet overeen. Zie het formulier op https://investinholland.com/contact-us/nfia-headquarters/request-meeting/

  • Gevolg:

   Bezoekers met visuele beperkingen zullen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   zorg dat de 'for' en 'id' attributen overeenkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Dit komt op meerdere pagina's voor zie bijvoorbeeld de links op https://investinholland.com/news/scaling-your-biotech-to-europe-and-the-netherlands/

  • Gevolg:

   Het is voor mensen met kleurenblindheid nu niet duidelijk dat er links aanwezig zijn in de tekst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg een tweede hint in dat de tekst een link betreft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   "De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren. De sluitknop van de zoekfunctie (in de header) heeft een te laag contrast van 1,9:1. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie https://investinholland.com/"

  • Gevolg:

   Deze knop is voor mensen met een visuele beperking slecht tot niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan om de minimale contrastwaarde te behalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De oranje teksten op de zwarte achtergrond in de footer hebben een te laag contrast van 2,4:1. Zie https://investinholland.com/

  • Gevolg:

   Deze tekst kan moeilijk of niet leesbaar zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan zodat de minimale contrastwaarde behaald wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De oranje teksten op de grijze achtergrond aan de rechterkant in de twitter feed hebben een te laag contrast van 2,5:1. Zie https://investinholland.com/news/brand-new-galaxy-sets-up-western-european-operation-in-the-netherlands/

   Dit geldt ook voor de grijze teksten op de grijze achtergrond (in de footer), deze hebben een te laag contrast van 3,1:1.

  • Gevolg:

   Deze tekst kan moeilijk of niet leesbaar zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan zodat de minimale contrastwaarde behaald wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. De oranje teksten op de witte achtergrond (en visa versa) hebben een te laag contrast van 2,8:1. Dit komt op veel plekken op de site https://investinholland.com voor.

  • Gevolg:

   De tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan zodat de minimale contrastwaarden worden behaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de CSS eigenschappen van dit succescriterium worden toegepast dan valt er op pagina https://investinholland.com/ contact-us/ content over elkaar heen waardoor het niet meer te lezen is. Het gaat in dit geval om de links naar LinkedIn en VCF onder de biografieën van de medewerkers.

  • Gevolg:

   Pagina is niet goed te lezen voor gebruikers van andere ccs-stijlen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg voor de juiste regelafstanden zodat de tekst duidelijk leesbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De content in het blok 'Doing Business Here' en soortgelijke blokken zijn niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. Zie https://investinholland.com/

  • Gevolg:

   Deze content is niet te bereiken voor mensen die geen gebruik (kunnen) maken van een muis.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de focus op deze onderdelen ook zonder muis mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://investinholland.com/news/scaling-your-biotech-to-europe-and-the-netherlands/ is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Gevolg:

   Er kan gebruik gemaakt worden van sneltoetsen, dit is niet toegestaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website https://investinholland.com/ heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Er is nu geen mogelijkheid om direct naar de hoofdcontent van de website te gaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg een skiplink toe aan de website pagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   "De website investinholland.com heeft een cookiemelding. Maar de focus komt pas als laatste in de cookiemelding, zorg ervoor dat de cookiemelding eerder wordt bereikt zodat toetsenbordgebruikers deze melding ook direct bereiken. De zoekfunctie in de header kan met de zoekknop geopend worden maar dan komt de focus niet direct in de zoekfunctie, de focus loopt eerst door de rest van de header heen. Dat is niet logisch. Zie https://investinholland.com/"

  • Gevolg:

   Belangrijke informatie komt nu pas te laat in focus.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de focus volgorde aan zodat de cookiemelding eerder de focus ontvangt en voor de gebruiker zichtbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://investinholland.com/ staan in de header twee keer de link 'learn more'. Zorg dat deze twee links unieke linkteksten krijgen.

   Op de pagina https://investinholland.com/ staan meerdere klikbare blokken zoals 'Why Invest in Holland?'. Deze blokken missen een linktekst want de a href heeft geen content.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers van de website niet duidelijk waar de links heen verwijzen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg dat alle links op de website een duidelijk linkdoel hebben

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar op de menuknop die zichtbaar is in ingezoomde weergave. Zie https://investinholland.com/

  • Gevolg:

   De focus moet altijd zichtbaar zijn, of niet terecht komen op verborgen interactieve componenten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de focus altijd zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als formulier 'Request a Meeting' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("The field is required."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Zie https:// investinholland.com/contact-us/nfia-headquarters/requestmeeting/

  • Gevolg:

   Het is na een foutmelding niet duidelijk waarom deze foutmelding wordt weergegeven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de teksten van de foutmelding aan zodat duidelijk wordt wat er moet gebeuren om de fout te herstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De sluitknop van de zoekfunctie (in de header) heeft geen juiste rol en naam. Zie https://investinholland.com/ Ook heeft de zoekknop in het header menu geen status (in- of uitgeklapt). Zie https://investinholland.com/

  • Gevolg:

   De rol of status van de elementen wordt niet duidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een duidelijke rol of status voor bovenstaande elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De tekst "One or more fields have an error. Please check and try again." die te zien is na versturen van het formulier is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie https:// investinholland.com/contact-us/nfia-headquarters/requestmeeting/

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is nu niet duidelijk dat deze teksten een status of alert bericht zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg een ARIA label toe om duidelijk te maken welk type bericht het is, bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209