Verklaring van UZI-register

Status toegankelijkheid https://www.uziregister.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website UZI-register.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website UZI-register van CIBG voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Het domein in de verklaring https://aanvragen.uziregister.nl/ komt overeen met https://uzipas-dev.uzigregister.mst.mhsrijk.nl:8056/ in het bijgevoegde inspectierapport.

Opgeloste issues:

SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
Oplossing: De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".

SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.

SC 1.4.4 - Label verdwijnt bij inzoomen.
Oplossing: Label blijft ook bij inzoomen zichtbaar.

SC 4.1.1 - Sitemap bevat HTML-fouten
Oplossing: Html-fouten verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website UZI-register : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website UZI-register is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op alle pagina's staat bovenaan het logo van CIBG. Dit logo heeft met ‘Naar de homepage van het UZI-register’. Dit tekstalternatief van de afbeelding geeft niet aan dat deze website onderdeel is van het CIBG. Hierbij is het ook van belang om ervoor te zorgen dat het doel van de onderliggende link duidelijk is. Het advies is om het tekstalternatief te gebruiken om alleen het logo (kort) te beschrijven ‘CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport logo’ en om de title van de link te gebruiken om het doel van deze link duidelijk te maken.

   Op meerdere pagina's staat een invoerveld naast de tekst ‘Mobiel telefoonnummer’. Op deze pagina staan invoervelden met de tekens ‘+’ en ‘(0)’ als zichtbare labels. Deze invoervelden zijn ook afgekeurd onder succescriterium 3.3.2: Labels of instructies en 1.3.1: Info en relaties. Dit soort enkele tekens met betekenis hebben een tekstalternatief nodig. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een ‘i’ of ‘?’ voor meer informatie.

   Op meerdere pagina's staat in de stap controleren een link die in een nieuw tabblad opent. Naast deze link met class ‘external’ staat een icoon zonder tekstalternatief. Deze blauwe pijl die naar rechtsboven wijst heeft een tekstalternatief nodig.

   Bij het aanmelden en het opvragen van gegevens komt in enkele gevallen een bewegend icoontje (draaiende niet gesloten cirkel) in beeld dat aangeeft dat de pagina aan het laden is. Dit icoon moet een tekstalternatief hebben.

  • Oorzaak:

   Tekstalternatief ontbreekt.

  • Gevolg:

   Gebruiker mist informatie als die het plaatje niet kan zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst alternatieven toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op pagina /abonneekeuze is het label ‘Zoek op abonneenaam of -nummer’ niet gekoppeld aan het invoerveld dat ernaast staat. De waarde van de for komt niet overeen met het id van het input element. Dit invoerveld staat in een fieldset zonder legend. Deze problemen komen ook voor op pagina te-vernieuwen-producten.

   Op pagina /dashboard staan meerdere teksten die zijn opgemaakt met strong (de vetgedrukte teksten in de grijze blokken). Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Indien een heel p element is opgemaakt met strong gaat dit effect voor hulpsoftware verloren. Deze nadruk is dus niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Het is een optie om deze tekst alleen visueel anders op te maken met bijvoorbeeld CSS, maar andere oplossingen zijn natuurlijk mogelijk.

   Op pagina /contactgegevens-wijzigen zijn de labels ‘Abonnee’ en ‘Mobiel telefoonnummer’ niet gekoppeld aan de content die ernaast staat. Het is niet mogelijk om een label element te gebruiken om deze te koppelen aan iets anders dan een invoerveld (input, textarea, select, e.d.). Op deze pagina staat een fieldset zonder legend. De tekst ‘Mobiel telefoonnummer’ zegt iets over twee invoervelden, om één tekst aan meerdere invoervelden te koppelen kan een fieldset met legend ‘Mobiel telefoonnummer’ gebruikt worden. De ‘+’ en de ‘(0)’ zijn visueel labels bij invoervelden en deze zijn niet gekoppeld aan het invoerveld waar zij bij horen, deze teksten zijn niet opgemaakt als labels (en hebben geen tekstalternatief).

   In het proces op pagina /zorgverlenerspas/stap1 staat een fieldset zonder legend. De tekst ‘Verklaring gegevensgebruik’ is niet gekoppeld aan het selectievakje dat ernaast staat, het gebruik van fieldset met legend is hier een optie. Het label ‘Naam pashouder’ is niet gekoppeld aan het invoerveld dat in beeld komt na het succesvol activeren van de knop ‘Gegevens pashouder ophalen’ (for en id komen niet overeen). Bij stap 2 staan twee fieldsets zonder legend en bij stap 3 staan dezelfde problemen als op /contactgegevens-wijzigen naast andere problemen zoals het ontbreken van meerdere legend elementen en het niet koppelen van de tekst ‘Soort adres’ aan de beide keuzerondjes. Bij stap 4 controleren staan meerdere fieldsets zonder legend. Hier is het belangrijk om de fieldset onder de kop ‘Verklaring’ goed op te maken zodat de informatie in de lijst geassocieerd is met het selectievakje ‘Ja, dat verklaar ik’. Hierboven zijn voorbeelden gegeven van de aangetroffen problemen deze opsomming is geen volledig overzicht. Deze typen problemen komen ook voor in de processen die beginnen op pagina's /medewerkerspas-op-naam/stap1 en /medewerkerspas-niet-op-naam/stap1. Let op: invoervelden zonder label en fieldsets zonder legend voldoen ook niet aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol waarde.

  • Oorzaak:

   Labels staan niet altijd goed gekoppeld met invoerveld en strong element gebruikt op hele paragraaf. Fieldset zonder legends.

  • Gevolg:

   Formulier lastiger in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Labels goed koppelen aan invoervelden en tekst dik gedrukt maken via CSS. Legends toevoegen aan fieldsets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ In de verschillende processen is het mogelijk om na het voltooien van een stap terug te gaan naar een eerdere stap. Er wordt met gebruik van kleur (een gele achtergrond) aangegeven welke stappen al voltooid zijn. Het gebruik van vetgedrukte tekst op de actieve stap is een alternatief voor het gebruik van gele kleur. Dit verschil is er niet tussen de wel en niet voltooide niet actieve stappen van het proces. Doordat het mogelijk is om terug te gaan in het proces staat de vetgedrukte tekst niet altijd tussen de gele en grijze stappen in. Kleur is hier het enige visuele middel dat gebruikt wordt om aan te geven welke stappen al eerder voltooid waren.

  • Oorzaak:

   Kleur is enige visuele middel dat gebruikt wordt om aan te geven welke stappen al eerder voltooid waren.

  • Gevolg:

   Met gebruik van o.a. hulpsoftware mis je deze informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op pagina /te-vernieuwen-producten staat eventueel een tabel met een aantal gevonden passen. Indien gebruik gemaakt wordt van de UZI-pas om in te loggen staat er de tekst ‘Er zijn 130 passen gevonden die vernieuwd kunnen worden’. Deze grijze tekst heeft een contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. Dit formaat tekst moet een contrast krijgen van minimaal 4,5:1. Op het moment dat pagina / abonneekeuze in beeld komt bij het inloggen staat er een tekst met dezelfde contrastwaarden boven de tabel. Dit venster met de tekst ‘Er zijn 10 abonnees gevonden’ komt in beeld als DigiD inlog ‘D.A.F. Aanvrager1’ gebruikt wordt.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Tekst voor sommige gebruikers niet duidelijk leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voldoende contrast aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op pagina /abonneekeuze wordt de tabel anders weergegeven als deze pagina herschaald wordt naar 1024x768 en 200% zoom. De tabelkoppen ‘Abonneenaam’ en ‘Abonneenummer’ zijn niet meer beschikbaar. Deze koppen zijn vervangen door de tekst ‘Name’ en ‘Id’ en staan in de verschillende tabelcellen. Soortgelijke problemen ontstaan ook bij andere tabellen zoals de tabel op pagina te-vernieuwen-producten.

   Bovenaan de procespagina’s staat aangegeven hoe de verschillende stappen heten. Bij het herschalen is alleen de naam van de actieve stap zichtbaar. Dit is ook een verlies van informatie.

  • Oorzaak:

   Informatie verdwijnt als er herschaald wordt naar 1024x768 en 200% zoom.

  • Gevolg:

   Informatie verdwijnt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing in de CSS/Stylesheet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op pagina /te-vernieuwen-producten staat een selectievakje met de tekst ‘Toon alleen passen die ik heb aangevraagd’. De manier waarop de toetsenbordfocus op dit vakje zichtbaar is gemaakt is ingesteld met CSS. Hierdoor moet deze focus een contrast hebben van 3,0:1. Op dit moment heeft de lichtblauwe kader rond het vakje een contrast van 1,8:1 met de lichtgrijze achtergrond. Een soortgelijk probleem geldt voor de toetsenbordfocus op de paginanummers onderaan. Dit type probleem komt ook voor op andere selectievakjes en keuzerondjes in de verschillende processen waaronder stap 1, 3 en 4 van het proces /zorgverlenerspas/stap1 en stap 3 in het proces /medewerkerspas-niet-op-naam/stap1.

   In verschillende processen is bij stap 1 gebruik gemaakt van een groene knop dat bij toetsenbordfocus een blauw kader krijgt. Deze vorm van toetsenbordfocus weergeven heeft met 2,4:1 onvoldoende contrast. Het gat bijvoorbeeld om de knoppen ‘Gegevens pashouder ophalen’ op pagina's

   De hierboven genoemde selectievakjes, keuzerondjes en knoppen waarvan de toetsenbordfocus onvoldoende contrast heeft zijn enkel voorbeelden, dit is geen volledig overzicht van het totaal aantal problemen met het contrast van de toetsenbordfocus. Op het moment dat gebruik gemaakt wordt van de standaard toetsenbordfocus van de browser hoeft die focus indicator niet aan dit succescriterium te voldoen.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordfocus heeft op bepaalde elementen te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Het element met focus is voor sommige gebruikers niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus indicator toevoegen met voldoende contrast. (dotted line)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op alle pagina's is het niet mogelijk om deze afstanden in te stellen. De regelhoogte is op dit moment voldoende, de andere drie afstanden tussen letters, woorden en alinea's zijn op de standaard weergave niet voldoende en zijn niet in te stellen. Hulpsoftware moet in staat zijn om de word-spacing, letter-spacing en de margin van p elementen aan te passen naar minimaal de bovenstaande waarden.

  • Oorzaak:

   Afstanden tussen letters, woorden en alinea's zijn op de standaard weergave niet voldoende en zijn niet in te stellen

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de word-spacing, letter-spacing en de margin van p elementen niet aanpassen naar minimaal de bovenstaande waarden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   CSS / Stylesheet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ In de verschillende procespagina’s zijn de links bovenin naar de verschillende stappen niet met het toetsenbord te bedienen, de oorzaak hiervan is het ontbreken van het href attribuut. Let op: Deze links voldoen hierdoor ook niet aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde.

  • Oorzaak:

   Ontbreken href attribuut

  • Gevolg:

   Links zijn met toetsenbord niet te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Href attribuut invullen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Dit succescriterium geldt voor zowel het inloggen met DigiD als voor het inloggen met UZI-pas. In beide vormen van inloggen is een tijdslimiet aanwezig. Indien deze tijdslimiet is verstreken wordt een gebruiker bij de eerstvolgende handeling ineens uitgelogd. Om ervoor te zorgen dat het voor alle soorten gebruikers mogelijk is om voldoende tijd te hebben moet er aan een van de bovenstaande zaken worden voldaan. Er zijn verschillende opties. Een hiervan is om minimaal 20 seconden voor het einde van de sessie een waarschuwing te geven die een gebruiker de mogelijkheid geeft om de sessie te verlengen. Deze handeling moet minimaal tien keer mogelijk zijn voordat de gebruiker definitief wordt uitgelogd en de waarschuwing zelf moet natuurlijk ook toegankelijk zijn.

  • Oorzaak:

   Gebruiker krijgt niet van te voren de melding dat de sessie gaat verlopen.

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet dat de sessie gaat verlopen.

  • Alternatief:

   Opnieuw inloggen.

  • Maatregel:

   Sessie timeout popup implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. Het gaat om de herhalende links bovenaan de verschillende pagina's. Een van de meest gebruikte opties is om een skiplink toe te voegen. Een geldige skiplink is zichtbaar als deze focus heeft en staat vooraan de focus volgorde. Het activeren van deze link verplaatst de toetsenbordfocus naar het begin van de unieke content van die pagina.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van een skiplink.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan herhalende content aan het begin van de pagina niet overslaan.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet handmatig deze content overslaan.

  • Maatregel:

   Skiplink implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Alle verschillende pagina's in de verschillende processen hebben allemaal de paginatitel ‘UZI-pas aanvragen’. Het is toegestaan dat de verschillende pagina's in één proces dezelfde paginatitel hebben, maar achter de inlog bevinden zich meerdere verschillende processen.

  • Oorzaak:

   Pagina's hebben geen unieke paginatitel.

  • Gevolg:

   Lastiger voor de gebruiker te bepalen wat het doel van de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Unieke paginatitels gebruiken die het doel van de pagina beschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op alle pagina's staat bovenaan het logo van CIBG. De link heeft de title ‘Naar de homepage van het UZI-register’. Deze linktekst wordt samen met het tekstalternatief van de afbeelding gebruikt om het doel van deze link te bepalen. Het probleem is dat deze link niet verwijst naar de homepage van UZI-register, de link verwijst naar de homepage van de aanvraag omgeving (dashboard of abonnee). Dit geldt ook voor de link ‘UZI-pas aanvragen’ in de blauwe balk.

   Op de procespagina's staan bovenaan links naar afgeronde stappen. Het gaat om de namen van de stappen met de lichtgele achtergrond. Het linkdoel van deze links is visueel meteen duidelijk door de presentatie. Het linkdoel is niet door hulpsoftware te bepalen uit enkel het nummer van de stap en de naam van de stap. Een optie is om een visueel verborgen tekst voor het nummer van de linktekst te zetten, door het gebruik van een nav element is wel duidelijk dat het hier om navigatie links gaat.

  • Oorzaak:

   Linkdoel niet duidelijk.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waar link naar verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijk linkdoel opgeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op alle pagina's komt de toetsenbordfocus als eerste op het CIBG logo bovenaan. Deze link met de naam ‘Naar de homepage van het UZI-register’ heeft in IE11 en Firefox geen zichtbare toetsenbordfocus.

  • Oorzaak:

   CSS/ Stylesheet

  • Gevolg:

   De link met de naam ‘Naar de homepage van het UZI-register’ heeft in IE11 en Firefox geen zichtbare toetsenbordfocus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing in CSS/ Stylesheet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Op alle pagina's komt de toetsenbordfocus als eerste op het CIBG logo bovenaan. Deze link met de zichtbare tekst ‘CIBG ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ heeft de naam ‘Naar de homepage van het UZI-register’. Om het voor gebruikers van spraaksoftware mogelijk te maken om deze link te bedienen moet de zichtbare tekst op knoppen, links en de tekst bij invoervelden onderdeel zijn van de softwarematige naam van de component. In dit geval is de naam van de link een combinatie van het tekstalternatief van de afbeelding aangevuld met de tekst in het title attribuut in het a element. Dit geldt ook voor invoervelden waarvan het label niet gekoppeld is aan het invoerveld, maar doordat die elementen ook niet voldoen aan de succescriteria 1.3.1: Info en relaties en 4.1.2: Naam, rol, waarde zijn die fouten hier niet apart vermeld.

  • Oorzaak:

   Element heeft geen geldige softwarematige naam voor het component.

  • Gevolg:

   Lastiger te bepalen wat functie is van het plaatje + link

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geldige softwarematige naam voor het component gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ In verschillende processen wordt gevraagd om een geboortedatum in te vullen. Het probleem is dat datums op verschillende manieren ingevuld kunnen worden. In deze invoervelden moet de vorm ‘dd-mm-jjjj’ gebruikt worden. Die informatie staat in een placeholdertekst, maar een placeholdertekst is geen alternatief voor een zichtbaar label. Tijdens en na het invullen van dit veld is deze informatie niet beschikbaar.

   Op pagina /contactgegevens-wijzigen staat de tekst ‘Mobiel telefoonnummer’ naast twee invoervelden. Er is bij deze twee invoervelden geen zichtbare instructie aanwezig die aangeeft hoe deze velden ingevuld moeten worden. De verplicht invoer voor het eerste veld is een landcode zonder plus of voorloopnullen en bij het tweede invoerveld mist een instructie die duidelijk maakt dat hier het nationale deel van het telefoonnummer zonder voorloopnullen ingevuld moet worden. Het komt er op neer dat er van te voren instructies aanwezig moeten zijn die het voor alle gebruikers mogelijk maken om het formulier in één keer goed in te vullen.

   De onderstaande opmerking is een probleem dat niet helemaal onder dit succescriterium valt. Het probleem kan op verschillende manieren worden opgelost, het toevoegen van een duidelijke instructie is een van de manieren waarop dit kan en daarom staat dit probleem hier vermeld. Op pagina /medewerkerspas-niet-op-naam/stap1 staat het optionele invoerveld ‘Afdeling’. Indien er bij dit veld teken zoals ‘!’ en ‘@’ worden gebruikt komt er een foutmelding in beeld. Indien het teken ‘%’ wordt gebruikt loopt het proces vast. Indien het teken ‘#’ wordt gebruikt is er geen probleem. Het invoeren van een van deze tekens maakt het onmogelijk om dit proces succesvol af te ronden. Er zijn meerdere manieren om dit op te lossen.Het volgende viel op bij het invoerveld ‘aantal’. Een invoer als ‘1.02’ wordt door het formulier geaccepteerd en beoordeeld als 1,02 passen. De suggestie is om ervoor te zorgen dat in dit invoerveld alleen hele positieve getallen ingevuld kunnen worden.

  • Oorzaak:

   Instructies bij velden ontbreken.

  • Gevolg:

   Invoervereisten niet van te voren duidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Instructie bij velden toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ Doordat alle pagina's gevuld worden met behulp van scripting is de code die gebruikt wordt voor parsen voor alle pagina's gelijk. In deze code staat één parsefout op regel 9. Het probleem op deze regel is dat er in het link element een dubbel attribuut staat, het attribuut ‘type’ staat twee keer in dit element.

  • Oorzaak:

   Parsefout

  • Gevolg:

   Mogelijk verkeerde interpretatie van code door browser/hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat er geen parsefouten meer zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ In de verschillende procespagina’s van de processen staan bovenaan links naar de verschillende stappen. De links hebben geen waarde, het href attribuut ontbreekt.

   Bij succescriterium 1.3.1: Info en relaties is aangegeven dat er meerdere fieldsets zonder legend en meerdere invoervelden zonder (gekoppeld) label aanwezig zijn op verschillende pagina's van de website. Die elementen voldoen ook allemaal niet aan dit succescriterium, het label wordt gebruikt om een invoerveld een naam te geven en een legend datzelfde voor een fieldset. Deze componenten kunnen ook op andere manieren een naam krijgen, maar het koppelen van het zichtbare label en het toevoegen van een legend lijkt in dit geval de eenvoudigste methode.

  • Oorzaak:

   Fieldsets zonder legends en ontbreken van href attributen

  • Gevolg:

   Formulieren zijn moeilijker te begrijpen, links zonder href zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Legends toevoegen aan fieldsets en href attributen invullen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanvragen.uziregister.nl/ In de processen komen tijdens het invullen van de verschillende velden eventueel foutmeldingen in beeld. Die foutmeldingen gelden als statusberichten en moeten wel gaan voldoen aan dit succescriterium. Het is belangrijk dat de elementen met role=”alert” (zonder tekst) aanwezig zijn in de DOM bij het laden van de pagina. Op die manier weet hulpsoftware in welke elementen tekst kan verschijnen en op het moment dat er tekst in één van die elementen komt te staan wordt die tekst meteen en zonder focus te krijgen gepresenteerd aan de gebruiker. Belangrijk om te weten is dat content die is verborgen met display:none geen onderdeel van de DOM is. Op pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19 staat meer informatie over het correct toepassen van role=”alert”, het gaat vooral om de test onder de kop ‘Procedure’. Anders gezegd bij het laden van de pagina bevatten geen van de elementen met role=”alert” tekst. Er komt pas tekst in een dergelijk element te staan als er een invoerfout is gemaakt. Voor statusberichten die verschijnen en geen foutenmeldingen zijn wordt geadviseerd om role=”status” te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Role = alert moet aanwezig zijn in de DOM. Deze staat nu op een HTML element met display:none.

  • Gevolg:

   Kan problemen geven voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De role= alert onderdeel van DOM maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209