Verklaring van Regio Rijk van Nijmegen

Status toegankelijkheid https://www.regiorvn.nl

Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Regio Rijk van Nijmegen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.regiorvn.nl/home/algemeen/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Regio Rijk van Nijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Regio Rijk van Nijmegen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen .
Functie: Manager Mens en Markt.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@wbrn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.regiorvn.nl/home/algemeen/klachten.html of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Regio Rijk van Nijmegen : voldoet gedeeltelijk

De website Regio Rijk van Nijmegen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/mgr/www-regiorvn-nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Decoratieve illustraties hebben een alternatieve tekst

  • Gevolg:

   Levert ruis op bij gebruik screenreader

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier en redacteurs voeren aanpassingen door

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Noodzakelijke code ontbreekt waardoor navigatie alleen visueel duidelijk is

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking hebben moeite te navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Code aanpassingen door de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   PDF bestanden zijn niet goed opgemaakt.

  • Gevolg:

   Leesvolgorde van PDF bestanden is niet duidelijk voor gebruik screenreaders

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   PDF aanpassen of vervangen door HTML (redactie)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het contactformulier heeft geen juiste codering

  • Gevolg:

   Probleem voor gebruikers met een cognitieve beperking

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier voert aanpassingen door

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In een PDF worden kleuropmaak gebruikt voor het onderscheiden van onderdelen

  • Gevolg:

   Omdat er alleen gebruik wordt gemaakt van kleur om de verschillen te tonen is dit lastig voor mensen die kleurenblind zijn

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Redacteur moet PDF toegankelijk maken of vervangen door tekst op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Verschillende elementen hebben een te lage contrastverhouding

  • Gevolg:

   Niet bevordelijk voor de leesbaarheid

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de contrasten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Foutieve codering voor toetsenbordnavigatie

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie kunnen niet goed door de website navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier voert aanpassingen door

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   De cirkel bij de 'Zienswijzen' heeft een 'ping' animatie die op oneindige herhaling staat. Deze animatie kan niet gestopt of gepauzeerd worden.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een aandachtsstoornis kan dit zeer afleidend zijn waardoor ze mogelijk het oorspronkelijke doel niet meer uitvoeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies is de animatie na vijf keer te stoppen of een stop-knop bij de animatie te zetten. Dit pakt de leverancier op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Focus is niet duidelijk bij gebruik zoekknop

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een toetsenbord is het nu niet duidelijk waar de focus is en moeten ze de content weer door tabben voordat ze weer op dezelfde plek terug zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Geen beschrijvende bladwijzer in PDF

  • Gevolg:

   PDF is niet goed leesbaar voor mensen met een screenreader

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen code in PDF of PDF vervangen door HTML door redactie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op verschillende plaatsen is de focus niet goed zichtbaar bij toetsenbordnavigatie

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de focusvolgorde doorlopen en waar nodig aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Engels is ingesteld als taal bij een PDF

  • Gevolg:

   Een screenreader of andere hulpsoftware zal de tekst mogelijk als Engelse tekst presenteren en met een Engelstalige stem en uitspraak voorlezen, terwijl het hier een Nederlandse tekst betreft. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   PDF moet goed worden ingericht door redactie of er moet een HTML alternatief aangeboden worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld bevat geen visueel label of een toegankelijke naam (placeholder valt niet onder beide). Bij een zoekveld is dit echter toegestaan als de zoekknop een duidelijk label heeft (dat is hier zo) én de zoekknop visueel direct naast het zoekveld staat. Dat laatste is hier niet het geval.

  • Gevolg:

   Duidelijke labels helpen eigenlijk alle gebruikers, maar vooral gebruikers met een cognitieve, taal- of leerbeperking. Zij hebben bij het ontbreken van duidelijke labels extra moeite met het goed verwerken van de taken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier voert aanpassing door

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker een e-mailadres invult die niet goed is dan krijgt de gebruiker na het verzenden een foutmelding. Deze foutmelding wordt verzorgd door de browser die de gebruikt wordt. In sommige gevallen, zoals Chrome, laat de foutmelding ook de oplossing voor het probleem zien. In andere gevallen, zoals Safari en Firefox, krijgt de gebruiker alleen te horen 'Voer een e-mailadres in'. Het is dus niet voldoende om op de browser te vertrouwen voor een duidelijke foutmelding.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een cognitieve beperking die vaak moeite hebben met het invullen van formulieren en het oplossen van problemen, kunnen hierdoor in de problemen komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier past de foutmelding aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Foutieve opmaak op homepage door interactieve content in interactieve content

  • Gevolg:

   Hoewel de tab-index de button wel uit de tabvolgorde haalt is de knop nog steeds zichtbaar voor screen readers. Dit kan voor verwarring zorgen omdat screen readers zowel de link als de button opnoemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing doorvoeren door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   diverse elementen zijn niet goed opgemaakt

  • Gevolg:

   Navigatie wordt onduidelijk voor gebruik met screenreaders

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet in de code aanpassingen doorvoeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928