Verklaring van Regio Rijk van Nijmegen

Status toegankelijkheid https://www.regiorvn.nl

Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Regio Rijk van Nijmegen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.regiorvn.nl/home/algemeen/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Regio Rijk van Nijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Regio Rijk van Nijmegen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen .
Functie: Manager Mens en Markt.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@wbrn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.regiorvn.nl/home/algemeen/klachten.html of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn de volgende verbeteringen in de techniek doorgevoerd en verwijderd bij punt 5 van de verklaring:

2.1.1 Toetsenbord (niveau A)
Opgelost, de link naar "bekijk alle zoekresultaten" is nu via het toetsenbord te benaderen en heeft een bestemming.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
Opgelost, de cirkel op pagina https://www.regiorvn.nl/financiele-stukken bij de 'Ontwerp financiële stukken' heeft geen animatie meer

2.4.7 Focus zichtbaarheid
Opgelost, de leverancier heeft de focuszichtbaarheid aangepast zodat deze altijd goed zichtbaar is.

De overgebleven punten uit het onderzoek betreft PDF bestanden. Deze PDF bestanden kunnen desgewenst in een toegankelijke versie opgevraagd worden via info@regiorvn.nl

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Regio Rijk van Nijmegen : voldoet gedeeltelijk

De website Regio Rijk van Nijmegen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/mgr/www-regiorvn-nl-versie-2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/78c92123-8d2f-4d3e-88a8-d41941e8d1f6/mook-en-middelaar-zienswijze.pdf De tekst 'pagina 1 van 2' is in een pdf-document decoratief, want deze informatie is al beschikbaar vanuit de software waarmee de pdf gelezen wordt.

   Door deze informatie in de footer te zetten wordt deze niet meegenomen in de leesvolgorde.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader levert dit nu ruis op omdat zij midden in een zin 'Pagina 1 van 2' horen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De onderzoeker heeft de contentbeheerder instructie gegeven hoe dit document toegankelijk aan te bieden is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/78c92123-8d2f-4d3e-88a8-d41941e8d1f6/mook-en-middelaar-zienswijze.pdf

   De pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document. Een kop moet in de codelaag bijvoorbeeld ook een kop zijn en geen paragraaf. Lijsten mogen niet onderbroken worden door paragrafen, tabellen hebben kolom- en rijkoppen nodig, waarbij ook het bereik daarvan is aangegeven.

  • Gevolg:

   In dit geval zijn koppen als paragrafen opgemaakt en hebben de tabellen geen kolomkoppen. Deze informatie wordt dus niet juist doorgegeven aan hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft de contentbeheerders aanwijzingen gegeven om de PDF toegankelijk te presenteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/bd720ab9-a763-433d-96e4-14191448dbc0/druten-zienswijze-kaders.pdf

   Het pdf-document bevat een lijst die over meerdere pagina's loopt. Bij het exporteren naar een pdf-document wordt deze lijst per nieuwe pagina opgebroken in een nieuwe lijst. Hierdoor ontstaan er verschillende losse lijsten in plaats van 1 lijst.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is het niet zo duidelijk of de lijsten bijenkaar horen of dat het hier gaat om verschillende informatie.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft contentbeheerders instructie gegeven hoe het document toegankelijk te maken is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/bd720ab9-a763-433d-96e4-14191448dbc0/druten-zienswijze-kaders.pdf Er wordt voor de contactinformatie, datum, onderwerp en verzenddatum gebruikgemaakt van een zogenaamde layout-tabel. Dit is geen data die in een tabel past waardoor de informatie geen duidelijke structuur heeft. Er ontbreken kolomkoppen en er is ook geen scope die duidelijk maakt wat er in de tabel staat.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is de inhoud van de tabel nu moeilijk te bevatten.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft contentbeheerder instructie gegeven hoe de PDF toegankelijk aan te bieden is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/bd720ab9-a763-433d-96e4-14191448dbc0/druten-zienswijze-kaders.pdf Het document bevat kopjes die niet als kopjes zijn opgemaakt maar als paragrafen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is het document daardoor een stuk lastiger te navigeren, omdat zij niet op de koppen kunnen navigeren. Deze koppen worden vaak gebruikt als overzicht van de inhoud en om snel van stuk naar stuk te kunnen navigeren.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft contentbeheer instructie gegeven de PDF toegankelijk aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/927de5ff-b646-4ef8-b0a4-b65b0ea9524a/mgr-rvn-begroting-2021-2024-def.pdf Het document bevat geen code-laag, waardoor het niet mogelijk is om het verder te onderzoeken.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de code-laag is er geen informatie beschikbaar voor hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft contentbeheerders uitleg gegeven hoe een PDF toegankelijk te publiceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/bd720ab9-a763-433d-96e4-14191448dbc0/druten-zienswijze-kaders.pdf Uit de leesvolgorde wordt niet duidelijk dat het gaat om de zienswijze van de Gemeente Druten. De informatie van de afzender zit namelijk niet in de leesvolgorde.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is het nu niet duidelijk dat de brief van de Gemeente Druten komt en dat dit een officieel document is.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft instructie gegeven hoe dit issue is op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/bd720ab9-a763-433d-96e4-14191448dbc0/druten-zienswijze-kaders.pdf

   De link naar de website van de gemeente Druten staat niet in de leesvolgorde.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is deze link nu niet te bereiken.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft contentbeheer instructie gegeven hoe dit issue is op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/78c92123-8d2f-4d3e-88a8-d41941e8d1f6/mook-en-middelaar-zienswijze.pdf

   De zichtbare tekst is: Yolanda vd Broek is al gescand

   In de codelaag staan deze tekst niet goed, namelijk: "I 5 &". Alleen de woorden 'is al' is opgenomen door de OCR software, maar niet correct.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screenreader missen tekst

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Contentbeheer heeft instructie gehad hoe dit issue is op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/927de5ff-b646-4ef8-b0a4-b65b0ea9524a/mgr-rvn-begroting-2021-2024-def.pdf

   De grafiek 'Deelnemersbijdrage' op pagina 51 maakt gebruik van twee stippellijnen om het verschil te laten zien tussen twee begrotingen. De stippellijnen hebben twee tinten blauw als kleur.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een vorm van kleurenblindheid is het niet te onderscheiden welke lijn bij welke begroting hoort omdat er alleen gebruik is gemaakt van kleur om het verschil te benadrukken.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Contentbeheer heeft instructie gekregen hoe dit issue op te lossen is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/927de5ff-b646-4ef8-b0a4-b65b0ea9524a/mgr-rvn-begroting-2021-2024-def.pdf

   De kleine, witte (#FFFFFF) tekst in de inhoudsopgave voldoen niet aan de minimale contrastverhouding voor dit criterium. Het heeft een contrastverhouding van 3,5:1 met de blauwe achtergrond (#0090D3). Dit moet voor kleine tekst minimaal 4,5:1 zijn. Voor grote tekst voldoen deze kleuren wel.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking of een vorm van kleurenblindheid is deze kleine tekst mogelijk slecht leesbaar.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   De onderzoeker heeft instructie gegeven aan contentbeheer hoe dit issue op te lossen is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/927de5ff-b646-4ef8-b0a4-b65b0ea9524a/mgr-rvn-begroting-2021-2024-def.pdf

   De lichtgrijze (#9D9D9C) tekst bij de grafiek 'Deelnemersbijdrage' heeft te weinig contrast met de witte achtergrond (#F7F8F6). Er is een contrastverhouding van 2,5:1 waar dit minimaal 4,5:1 zou moeten zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking of een vorm van kleurenblindheid is deze kleine tekst mogelijk slecht leesbaar.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Onderzoeker heeft contentbeheer instructie gegeven hoe dit document toegankelijk te publiceren is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen document titel meegekregen en opent standaard met de bestandsnaam als titel. Dit is vaak geen beschrijvende titel voor gebruikers met een screen reader.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screenreader weten niet waar het document over gaat

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Contentbeheer heeft instructie gehad de PDF te verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/78c92123-8d2f-4d3e-88a8-d41941e8d1f6/mook-en-middelaar-zienswijze.pdf

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Contentbeheer heeft instructie gekregen hoe deze PDF toegankelijk aan te bieden is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/927de5ff-b646-4ef8-b0a4-b65b0ea9524a/mgr-rvn-begroting-2021-2024-def.pdf

   Het pdf-document bevat geen document titel. Volgens de instellingen wordt de bestandsnaam als titel gebruikt. Dit is vaak een onduidelijke naam.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is de titel het eerste dat ze te horen krijgen van een document. Het moet beschrijven waar het document over gaat.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Contentbeheer heeft instructie gekregen hoe de PDF toegankelijk aan te bieden is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/78c92123-8d2f-4d3e-88a8-d41941e8d1f6/mook-en-middelaar-zienswijze.pdf De pdf heeft als bladwijzer 'page 1' en 'page 2'. Dit zijn echter geen beschrijvende bladwijzers. Denk bij beschrijvende bladwijzers aan hoofdstukken of koppen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die navigeren op bladwijzers, bijvoorbeeld gebruikers met een screen reader, is de inhoud van de pdf slecht in te zien.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   De onderzoeker heeft contentbeheer instructie gegeven hoe dit issue op te lossen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   https://www.regiorvn.nl/cdn/78c92123-8d2f-4d3e-88a8-d41941e8d1f6/mook-en-middelaar-zienswijze.pdf

   De taal van deze pdf staat ingesteld op Engels. Een screenreader of andere hulpsoftware zal de tekst mogelijk als Engelse tekst presenteren en met een Engelstalige stem en uitspraak voorlezen, terwijl het hier een Nederlandse tekst betreft. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Gevolg:

   Het juist instellen van de taal van een document is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen mailen naar info@regiorvn.nl om het document in aangepaste vorm op te vragen.

  • Maatregel:

   Contentbeheer heeft instructie gekregen hoe dit issue is op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209