Verklaring van Gelderse Omgevingsdiensten

Status toegankelijkheid https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Gelderse Omgevingsdiensten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-07-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gelderse Omgevingsdiensten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gelderse Omgevingsdiensten.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gelderse Omgevingsdiensten is beschikbaar via de link https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gelderse Omgevingsdiensten gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gelderse Omgevingsdiensten gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gelderse Omgevingsdiensten is gevorderd met de toegankelijkheid van Gelderse Omgevingsdiensten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gelderse Omgevingsdiensten .
Functie: Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht m.b.t. toegankelijkheid is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gelderse Omgevingsdiensten via info@ovij.nl.

Aanvullende informatie van Gelderse Omgevingsdiensten

Onze toegankelijkheidsverklaring is onderbouwd met 3 deelonderzoeken:

 1. Techniek- & contentonderzoek (Omgevingsdienst Regio Arnhem).
 2. Contentonderzoek (Gelderse Omgevingsdiensten)
 3. Contentonderzoek (WerkenBijGO.nl)

Omdat wij samenwerken met de andere Gelderse Omgevingsdiensten hebben wij allemaal dezelfde websites die technisch hetzelfde in elkaar zitten. Alleen op het gebied van content zijn er verschillen. Er is daarom voor gekozen om 1 website volledig te onderzoeken op techniek en content, en daarnaast de andere websites alleen op content te onderzoeken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gelderse Omgevingsdiensten : voldoet gedeeltelijk

De website Gelderse Omgevingsdiensten is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gelderse Omgevingsdiensten dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/06/Contentonderzoek-www.gelderseomgevingsdiensten.nl-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/06/Onderzoek-www.odregioarnhem.nl-WCAG-2.1-AA-Hercheck.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/06/Contentonderzoek-www.werkenbijgo.nl-WCAG-2.1-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gelderse Omgevingsdiensten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn bijvoorbeeld in de PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/02/GOO-Nieuwsbrief_februari_2022_def.pdf zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/04/GOO-Nieuwsbrief_april_2022.pdf

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn niet goed leesbaar in een PDF.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Effectief en efficiënt werken" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/i-go/ is een YouTube video zichtbaar. Deze video heeft automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De automatische ondertiteling komt niet altijd overeen met de gesproken tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de ondertiteling van video’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle video's digitoegankelijk te maken.”
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Effectief en efficiënt werken" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/i-go/ is een YouTube video zichtbaar. Deze video biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/over-ons/.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan mogelijk de inhoud van de video niet volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van video's te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle video’s digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Effectief en efficiënt werken" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/i-go/ is een YouTube video zichtbaar. Deze video biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/over-ons/.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan mogelijk de inhoud van de video niet volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de audiodescriptie van video’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle video’s digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/02/GOO-Nieuwsbrief_februari_2022_def.pdf zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Stand van zaken Ontplofbare Oorlogsresten". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in de PDF op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/04/GOO-Nieuwsbrief_april_2022.pdf.

   In de PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/02/GOO-Nieuwsbrief_februari_2022_def.pdf komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/04/GOO-Nieuwsbrief_april_2022.pdf.

   Op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/nieuws/week-tegen-de-ondermijning-gelderland/ is de tekst "Effectieve samenwerking" opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De tekst is dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/nieuws/week-tegen-de-ondermijning-gelderland/ is bijvoorbeeld de tekst "Kwaliteitstoetsen en managementrapportage" opgemaakt als subkop maar dit is niet in de code aangegeven. De tekst is schuin gedrukt gemaakt door middel van CSS. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H3. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Onder de kop "Klachten" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/privacy/ zijn de knoppen "Ja" en "Nee" niet in een <fieldset> element ondergebracht. De tekst boven de radiobuttons opgemaakt met een kop. Plaats dit geheel in een <fieldset> element en zet daarbij de tekst boven de buttons in een <legend> element, op deze manier is de relatie tussen de tekst en de radiobuttons op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/toegankelijkheid/.

   Het zoekveld op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/?s=&_search= is niet gekoppeld aan een label met behulp van for="" en id="" attributen. Hierdoor kunnen bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware mogelijk niet weten wat in het invoerveld ingevoerd moet worden.

   De introductieparagraaf op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/kennisbank/overtredingen/ is volledig schuin gedrukt gemaakt met behulp van het <em> element, maar het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/kennisbank/.

   In de cookie-instellingen, dat zichtbaar is boven het menu (als de cookies nog niet zijn geaccepteerd) op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl is in de pop-up een accordeon menu link zichtbaar met de naam: "Noodzakelijke". De naam van de knop "Noodzakelijke" is ook een kop van de onderliggende tekst, maar niet in de code weergegeven met bijvoorbeeld een <h5> element.

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/02/GOO-Nieuwsbrief_februari_2022_def.pdf is de volgorde in de code niet overeenkomstig met de visuele weergave. Hierdoor is de volgorde niet in de logische volgorde geplaatst waardoor het voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware, niet duidelijk. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/04/GOO-Nieuwsbrief_april_2022.pdf waar bijvoorbeeld de tabel onder de kop "Rijksfinanciering bodemtaken en PSUL-regeling 2022" pas aan het eind van het document wordt opgelezen in plaats van in de lopende tekst.

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld onder de kop "Actueel" op pagina’s: https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ waarvan de datum van het artikel boven de titel van het artikel staat. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina's: https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/nieuws/ https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/nieuws/i-go-een-terugblik-op-2020/.

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina is er een tekst die niet voldoet aan de contrast eis: • https://www.odregioarnhem.nl/404 (Deze pagina is helaas niet gevonden...)

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/04/GOO-Nieuwsbrief_april_2022.pdf bevat de rode letters van de tekst op de afbeelding "Save the date" met de gele achtergrond een contrastverhouding van 3.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie bijvoorbeeld de PDF https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/02/GOO-Nieuwsbrief_februari_2022_def.pdf waarbij het logo van GOO op de eerste pagina in beeld staat en de webpagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/i-go/toepassingen/ met de uitspraken/citaten boven in de afbeeldingen.

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en de cookies nog niet zijn geaccepteerd of ingesteld, dan is de kop "Samenwerking in een wereld die verandert" niet meer volledig leesbaar.

   Als de website https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, en de cookies nog niet zijn geaccepteerd of ingesteld, dan verdwijnt de label "Waar bent u naar op zoek?" van het zoekveld uit beeld.

   Als de website https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom, en de cookies nog niet zijn geaccepteerd of ingesteld, dan is de introductie van de website niet volledig leesbaar doordat het menu overheen staat.

   Als de website https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom dan is de knop "Privacy instellingen" in de footer niet meer zichtbaar, en ook nergens meer terug te vinden.

   Als de website https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/kennisbank/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom dan zijn de teksten onder de koppen zoals bijvoorbeeld: "Vergunningvrij bouwen" of "Vuurwerk" niet meer leesbaar.

   Als de website https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/kennisbank/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom dan verschijnt rechtsboven in het menu een hamburger menu knop. Zodra een bezoeker het menu opent, de inhoud van het menu is niet volledig leesbaar doordat een deel buiten beeld valt.

  • Gevolg:

   De website is op bepaalde schermformaten niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onder de kop "Veel bezocht" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bevat de blauwe achtergrond van de iconen met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "Veel bezocht" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bevatten de witte iconen met de blauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "Kennisbank" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bevat de groene cirkel om het pijltje achter de hyperlink "Lees meer" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "De zeven samenwerkende Gelderse omgevingsdiensten" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bevatten de witte cijfers op de kaart met de groene achtergrond een contrastverhouding van 2.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   In het menu op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ bevat de groene streep onder de actieve pagina met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "Type" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/kennisbank/ bevat de grijze rand van de checkbox met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.8:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door te lage contrastverhoudingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. https://www.odregioarnhem.nl/wp-content/uploads/sites/ 5/2021/11/Resultaten-bodemonderzoeken-Ter-Horst.pdf

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware / voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "De zeven samenwerkende Gelderse omgevingsdiensten" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ is een afbeelding zichtbaar met de cijfers 1 tot en met 7. De cijfers zijn in een hyperlink weergegeven, maar de hyperlink heeft geen linktest, en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

   Onder de kop "Kennisbank" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ staan meerdere links met dezelfde linktekst zoals "Lees meer". Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

   Onder de zoekresultaten op webpagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/kennisbank/ zijn er hyperlinks zichtbaar met de aantal gevonden pagina's van de zoekresultaten waar een bezoeker verder kan zoeken naar het desbetreffende artikel. De hyperlinks hebben alleen als linktest een getal of de teken: ">>", en daardoor geen linkdoel, want het beschrijft niet waar het getal of de teken ">>" voor staat.

  • Gevolg:

   Het linkdoel is niet altijd duidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   In de footer op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ wordt er gebruik gemaakt van koppen welke geen duidelijk doel beschrijven van de content die volgt. Teksten zoals bijvoorbeeld 'Snel naar', 'Direct naar', 'Ga naar' beschrijven niet het doel omdat alle links in principe snel naar een andere pagina gaan. Gebruikers met screenreaders gebruiken koppen om de structuur van de pagina te scannen en gemakkelijk content te vinden, daarbij is het belangrijk dat de koppen afdoende beschrijvend zijn, zodat ze weten welke content er volgt.

  • Gevolg:

   Het doel van een kop is niet altijd duidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Klachten" op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/privacy/ zijn de radiobuttons zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in de radiobutton kunnen plaatsen en of een keuze kunnen doorgeven. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen. Dit komt ook op andere pagina's voor.

   Het zoekveld op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/?s=&_search= is niet gekoppeld aan een label met behulp van for="" en id="" attributen. Hierdoor kunnen bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware niet de focus in het invoerveld plaatsen.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   In de meta data van onderstaande PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. https://www.odregioarnhem.nl/wp-content/uploads/sites/ 5/2021/11/Resultaten-bodemonderzoeken-Ter-Horst.pdf

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware / voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   In de cookie-instellingen, dat zichtbaar is boven het menu (als de cookies nog niet zijn geaccepteerd) op pagina https:// www.werkenbijgo.nl/ zijn in de pop-up Engelstalige teksten Engelstalige teksten aangetroffen terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang- attribuut.

  • Gevolg:

   De leessoftware kan de juiste taal niet herkennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ zijn de elementen "Accepteren" en "Cookie instellingen" een met Javascript gegenereerde knop. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden.

   De status van het menu knop "Projecten" (uitgeklapt of niet) wordt in het menu van pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut dat op de juiste wijze de status doorgeeft.

   In de cookie-instellingen, dat zichtbaar is boven het menu (als de cookies nog niet zijn geaccepteerd) op pagina https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl is in de pop-up een sluitknop zichtbaar. De sluitknop bevat geen naam doordat de tekst met behulp van display="none" attribuut verborgen wordt voor de hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gelderse Omgevingsdiensten geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gelderse Omgevingsdiensten nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209