Verklaring van Gemeente Dordrecht

Status toegankelijkheid https://cms.dordrecht.nl

Gemeente Dordrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Dordrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Dordrecht.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Dordrecht is beschikbaar via de link https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Dordrecht van Gemeente Dordrecht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Dordrecht .
Functie: Teamleider Functioneel beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het algemene contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Dordrecht

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Dordrecht : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Dordrecht is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle informatie heeft een alternatieve tekst

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat tekst die niet overeenkomt met de tekst op de knop. De tekst op de afbeelding luidt: "Chat is mogelijk op werkdagen tussen 8:30 en 17:00" terwijl de alt-tekst "Chatten met Gemeente Dordrecht" bevat. Ook als de chat open is of als de chat bezet is krijgen mensen met een screenreader een andere tekst voorgelezen dan wat er in beeld verschijnt. Bij de nieuwsberichten op de homepage, https://cms.dordrecht.nl/ worden foto's gebruikt. In de alt-tekst staat "foto van". Vermijd het gebruik van "foto van". De socialmedia-logo's in de footer bevatten tekst die niet overeenkomen met de naam van de knop, zo staat bij Facebook bijvoorbeeld: "foto van Facebook". De tekst "foto van" kan overal weg. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont/Bo dem_en_moestuinen wordt een kaartje gebruikt met cirkels om aan te geven welke deel het dordts gebied is binnen de 1km-zone. Als dat de informatie is die weergegeven moet worden, geef deze dan ook in tekst weer, door bijvoorbeeld aan te geven om welke wijken of straten het gaat. De browsealoud-knop heeft een afbeelding waar geen alt-tekst op is geplaatst. Er wordt wel een title-attribuut gebruikt in de link, maar het title-attirbuut wordt niet door elke combinatie van browser en screenreader ondersteund. W3C ontmoedigt ook het gebruik van het title-attribuut: https://www.w3.org/TR/html/dom.html#the-title-attribute Op de pagina http://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Gemeenteraad/Wie_zitten_er_in_de_r aad/Raadsleden bevatten de alt-teksten bij de foto's van de raadsleden wat onduidelijkheden. Zoals bijvoorbeeld: "Wouter Kolff - 150". 150 slaat waarschijnlijk op de grootte van de afbeelding. Laat dit weg.Beter is om de alt-teksten leeg te laten, immers de namen van de raadsleden staan direct boven de foto

  • Gevolg:

   Sreenreaders en voorleessoftware geef niet de goede informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   redactionele aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Volgorde in de content structuur niet altijd in orde

  • Oorzaak:

   Er worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt. Dit komt op de volgende pagina's voor: https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/College_van_burgemeester_en_wetho uders/Collegebesluiten/Collegebesluiten_12_maart_2019 https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies gebruik de h2 t/m h6-elementen voor koppen. Er wordt op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Samen_te gen_armoede een genummerde lijst getoond. Gebruik hier dan ook de geordende lijst (ol-element) om deze lijst op te maken. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart komen in de ingeklapte tekst onder bijvoorbeeld "Meenemen bij de aanvraag" koppen voor die niet als kop zijn opgemaakt. Controleer dit ook in de andere teksten en pagina's. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart in de ingeklapte tekst onder bijvoorbeeld "Heeft u vragen?" staan overzichten van hyperlinks. Zet deze links in een lijst (opsommingstekens). Controleer dit ook in de andere teksten en pagina's. De koppen in de footer zijn qua structuur niet logisch. Bezoekadres en Openingstijden Stadswinkel zijn een H2, Over de website is een H3. Deze laatste zou ook een H2 moeten zijn. WCAG is hier niet strikt is, maar een goede koppenstructuur maakt het voor bijvoorbeeld gebruikers van screenreader makkelijker om door de inhoud van een webpagina te navigeren. Op sommige pagina's wordt voor samenvattingteksten (lead) het strong-element. Gebruik hiervoor uit de stylesheet de classnaam "description". Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Dit gebeurt bijvoorbeeld op: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart is onder "Meenemen bij de aanvraag" subkopjes opgenomen die gestyled zijn met strong, bijvoorbeeld: "Is dat niet mogelijk of niet wenselijk en woont de (andere) ouder/gezaghouder in dezelfde gemeente als het kind?". Maak hier afhankelijk van de koppenstructuur gebruik van h2 t/m h6-element. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont/Bo dem_en_moestuinen onder de kopjes "PFOA en GenX in de omgeving van Chemours", "PFOA onder voormalige stortplaatsen" en "Nieuwe risicogrenswaarden voor PFOA" wordt in de uitgeklapte gestart met een stuk tekst dat is gemarkeerd met strong. Gebruik geen strong-element, maar gebruik hiervoor uit de stylesheet de classnaam "description". Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/ onder "Meenemen bij de aanvraag" is onderop het blok een lijstje met 3 downloads opgenomen. Gebruik hiervoor een opsomming (ul-element). Dit gebeurt ook onder "Huisbezoek aanvragen"; hier staan 4 downloads onder elkaar. Dit gebeurt ook onder "Heeft u vragen"; hier staan 5 downloads onder elkaar. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies is een tabel waarvan de koppen zijn opgemaakt met het h3-element in een normale cel. Laat de h3 weg en maak van de eerste rij een tabelkop (th in een thead-element). Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart is "Voorkom wachttijd en maak nu een afspraak" opgemaakt als kop (h-element). Deze elementen zijn bedoeld voor koppen en koppen kondigen content aan. Deze items zijn geen koppen, omdat er geen content onder staat. Deze items moeten dus niet worden opgemaakt als koppen. Gebruik hier CSS voor de opmaak van deze teksten. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Contact komen lege koppen (h2) voor. In de footer komt een lege h4 voor, zie bijvoorbeeld: lege h4 in footer (midden onder) https://cms.dordrecht.nl/Contact https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont/Bo dem_en_moestuinen staat onder de kopjes "PFOA en GenX in de omgeving van Chemours", "PFOA onder voormalige stortplaatsen" en "Nieuwe risicogrenswaarden voor PFOA" in de uitgeklapte tekst kopjes met hetzelfde kopniveau als "PFOA en GenX in de omgeving van Chemours". Volgens WCAG 2.1 niveau AA is dit niet fout. Maar het is beter om logische kopniveaus aan te houden. Je zou in de uitgeklapte tekst juist H3 verwachten in plaats van H2. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Contact komt onderstreepte tekst voor onder "Bezoekadres". Postadres is onderstreept. Dit doet voorkomen alsof dit een link is. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/College_van_burgemeester_en_wetho uders/Collegebesluiten/Collegebesluiten_12_maart_2019 is diverse opmaak zoals koppen niet aanwezig. Dit komt omdat in de content MS-Word code staat.

  • Gevolg:

   Probleem voor screenreaders

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Redactionele aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst niet schaalbaar

  • Oorzaak:

   Bevindingen: Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat een afbeelding van tekst. Dit is bijvoorbeeld lastig voor mensen die de website met een eigen lettertype willen bekijken, of alleen het lettertype willen vergroten.

  • Gevolg:

   Tekst niet schaalbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier doet aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linkdoelen niet duidelijk

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart staan links naar het Afspraak maken. De link heet Aanvragen paspoort en zou Afspraak maken moeten heten. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Samen_te gen_armoede is een klikbare afbeelding. nergens zie je dat het een PDF betreft (van 2,5 MB). De linktekst luidt: "Foto spaarvarken". Ook in de lopende tekst is onduidelijk dat je niet naar een andere pagina gaat, maar een PDF downloadt. Zorg dat bij hyperlinks de namen overeenkomen met het doel. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2019/Maart /Paspoort_nodig_Kom_tijdig heet de link "website", die leidt naar Paspoort en identiteitskaart. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart heet de link "Aanvragen paspoort", die leidt naar Een afspraak maken Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart is de naam ven de link wat cryptisch: "Meer informatie leest u op de website Rijksoverheid/identificatieplicht-zorg".

  • Gevolg:

   Onduidelijk navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Redactionele aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Knop in Chatfuntie niet correct

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. Voor de knop van de chatfunctie is een a-element gebruikt, oftewel een link. In de regel brengen links je naar een andere pagina of ander deel van de pagina. Hier wordt na activeren van de knop nieuwe content getoond, in een soort popup-venster. Het gebruik van een knop is dan ook beter dan een link. De knop van de chatfunctie opent nieuwe content. De koppeling tussen de content en de knop ontbreekt en de status van het venster (open/gesloten) ontbreekt. Dit kan opgelost worden met bijvoorbeeld WAI-ARIA. De bedieningsknoppen rechts bovenin de geopende chat hebben geen naam. Hiermee kan je het venstertje bedienen.

  • Gevolg:

   Slechte toetsenbordnavigatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier doet aanpssing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Dordrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209