Verklaring van Feitelijk Flevoland

Status toegankelijkheid https://feitelijkflevoland.nl

Provincie Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Feitelijk Flevoland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Feitelijk Flevoland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Feitelijk Flevoland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland.
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid via secretariaatSenB@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 213.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Feitelijk Flevoland : voldoet gedeeltelijk

De website Feitelijk Flevoland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.flevoland.nl/getmedia/7aec2efe-deaf-4c85-9ba2-50751fc696bc/WCAG21AA_inspectie_feitelijkflevolandnl_10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Flevoland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/ staan twee zichtbare koppen “Beleidsthema’s” en “Monitoren” die in de code niet zijn opgemaakt als koppen maar met het strong-element. Het strong- of em-element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten moeten als als html-koppen (bijvoorbeeld h2) worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid/.

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/arbeidsmarkt zijn de links onder de blokken zoals bijvoorbeeld “Vestigingen” en “Banen” opgemaakt als h2 koppen. Deze koppen hebben geen content, er staat geen informatie onder en zijn daardoor geen koppen. Gebruik koppen alleen om teksten koppen te geven, gebruik CSS om teksten te stylen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de pagina boven de blauwe blokken staat een stuk tekst opgemaakt met het em-element. Deze tekst heeft geen nadruk nodig en kan beter op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/positieve-gezondheid/ staat een zichtbare kop “Welkom op het dashboard positieve gezondheid in Flevoland” die in de code niet is opgemaakt als html kop. De tekst is anders opgemaakt en zegt iets over de content eronder, hierdoor is het een kop en moet het als een html kop worden opgemaakt.

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/positieve-gezondheid/dagelijks-functioneren staat de h2 kop “Regie over eigen leven” hieronder staan een aantal blokken met koppen van hetzelfde niveau. Dit is niet toegestaan, omdat de eerste kop hierdoor geen content heeft waar het een kop van kan zijn. Dit kan worden opgelost door de koppen te veranderen naar een kop van een lager niveau (h3). Dit komt vaker voor op de pagina.

  • Gevolg:

   Er wordt tekst met nadruk voorgelezen, terwijl dit niet altijd hoeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met de ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/ heeft de witte tekst “Werkgelegenheidsonderzoek” een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de licht blauwe achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit geldt ook voor de blauwe tekst “Databank” op de witte achtergrond.

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid/ heeft de witte tekst “Verspreiding” een te laag contrast van 2,2:1 met de groene achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen niet altijd de teksten goed lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht met leverancier wat er gedaan kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/cultuur--toerisme-en-sport na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels is het detailscherm wat tevoorschijn komt na op het blok te klikken niet meer beschikbaar. Als er nu op het blok wordt geklikt is alleen de tabel nog beschikbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Na zoomen is niet alles te klikken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht met leverancier wat er gedaan kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/jive moet er bij een breedte van 320 pixels horizontaal gescrold worden om de content te kunnen bekijken. Dit kan problemen opleveren voor slechtzienden die moeten inzoomen. Ook is er verlies van content omdat niet alles in beeld is.

  • Gevolg:

   Niet alle content is zichtbaar bij 320px

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht met leverancier wat er gedaan kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/cultuur--toerisme-en-sport staan boven de grafieken een aantal filters voor “Thema’s” en waarmee te vergelijken. Deze knoppen zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Er staat hier een tabindex=”-1” op, waardoor ze niet in de tabvolgorde zitten. Op bijvoorbeeld pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-monitor-omgevingsvisie/het-verhaal-van-flevoland zitten ze wel in de tabvolgorde.

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/cultuur--toerisme-en-sport staan grafieken. In deze grafieken verschijnt informatie als er met de muis over een bepaald onderdeel wordt gegaan. Deze informatie is niet met het toetsenbord te krijgen. Dit kan problemen opleveren voor mensen die de pagina met het toetsenbord bedienen, bijvoorbeeld omdat zij blind zijn of een motorische beperking hebben.

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid/verspreiding staat de informatie van de pagina binnen een iframe-element. De interactieve elementen binnen het iframe-element zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Er zijn knoppen die niet bedienbaar zijn met enkel toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht met leverancier wat er gedaan kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid/verspreiding staat een iframe. De pagina in het iframe heeft geen goede titel. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een goed beschrijvende titel hebben. De titel “Microsoft Power BI” is geen goed beschrijvende titel.

  • Gevolg:

   Paginatitels komen niet overeen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht met leverancier wat er gedaan kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of een sitemap. https://feitelijkflevoland.nl/

  • Gevolg:

   Er kan maar via de navigatie en links informatie geraadpleegd worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht met leverancier wat er gedaan kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid/verspreiding staat een iframe. Dit iframe heeft geen goede toegankelijkheidsnaam. De naam “no description available” omschrijft de inhoud van het iframe niet. Dit is belangrijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken, en kunnen aan de hand van deze naam bepalen of het iframe belangrijke informatie bevat en het dan eventueel over kunnen slaan.

   Op de pagina staan de knoppen om een andere regio van Flevoland te selecteren in een role option. Als deze WAI-ARIA rol wordt gebruikt, moet er aan de eisen van WAI-ARIA worden voldaan. Een element met role=”option” moet bijvoorbeeld in een listbox staan en dit is hier niet het geval.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan niet weergeven waar dit iframe over gaat

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424