Verklaring van Werken bij Waterschap Rivierenland

Status toegankelijkheid https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Rivierenland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij Waterschap Rivierenland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Rivierenland is beschikbaar via de link https://www.waterschaprivierenland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Rivierenland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werken bij Waterschap Rivierenland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Rivierenland is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken bij Waterschap Rivierenland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Rivierenland .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wsrl.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 4 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij Waterschap Rivierenland.

Aanvullende informatie van Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werken bij Waterschap Rivierenland : voldoet gedeeltelijk

De website Werken bij Waterschap Rivierenland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Rivierenland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Rivierenland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op de website (https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl) staan op meerdere plaatsen decoratieve afbeeldingen. Het grootste gedeelte van deze afbeeldingen hebben geen alt-attribuut (alt="") gekregen in de HTML-broncode waar dit wel verplicht is. Een alt- attribuut is verplicht omdat voorleessoftware bij het ontbreken van een alt-attribuut de bron (Bijvoorbeeld src="/uploads//Arnold van Beverloo 8.jpg") van de afbeelding kan voorlezen. Op de homepagina onder de koptekst "Wij zijn water" staan vier 'Lees meer' links. Onder deze links staan drie afbeeldingen. De middelste afbeelding heeft een leeg alt-attribuut (alt=""), dit is goed. De afbeeldingen naast de middelste afbeelding hebben geen alt- attribuut (alt="") meegekregen. Zie bijvoorbeeld ook op https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen, https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/over-waterschap-rivierenland-wij-zijn- water.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan foutief bestandsnaam oplezen.
  • Alternatief: Lege alt-attributen toevoegen aan decoratieve afbeeldingen op website.
  • Maatregel: Doorgegeven aan leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Bij het inzoomen van pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl verschijnt een 'hamburger'-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. Voor deze liggende strepen is het tekstalternatief (Toggle navigation) niet voor iedereen duidelijk en kan verbeterd worden, bijvoorbeeld door een Nederlandstalige omschrijving te geven. Op het moment dat het menu geopend is, verschijnt een icoon van een kruis (“X”), wat suggereert dat hiermee het menu gesloten kan worden. Voor dit icoon is er geen tekstalternatief aanwezig, maar dat is wel nodig.
  • Gevolg: Onvoldoende informatie navigatie bij gebruik spraaksoftware of afbeeldingen uit in browser.
  • Alternatief: -Aanpassen tekstalternatief (Toggle navigation) onder hamburgermenu. -alt tekst onder icoon kruis.
  • Maatregel: Doorgegeven aan leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacatures/search/werk/page/1 staan de zoekresultaten van de vacatures. Bij elk vacatureblok staat informatie over de locatie en de vakgebieden. De locatie en het vakgebied van de vacature wordt nu duidelijk gemaakt door visuele tags, iconen die middels CSS-code zijn geplaatst. Voor deze CSS- iconen is geen tekstalternatief aanwezig. Zie ook op https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.n
  • Gevolg: Onvoldoende informatie.
  • Alternatief: Tekstalternatief voor CSS iconen toevoegen.
  • Maatregel: Doorgegeven aan leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staan meerdere YouTube- video’s in een iframe. Voor mensen die blind zijn, is het niet direct duidelijk waar de video over gaat. Er staat geen koptekst of een korte omschrijving boven de video. Ook heeft het iframe waarin de video staat geen title-attribuut gekregen met een omschrijving. Een title- attribuut is verplicht voor een iframe (zie ook 2.4.1 en 4.1.2). Als daarin een goede omschrijving staat waar de video over gaat, is dat afdoende voor dit succescriterium. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen.
  • Gevolg: Onvoldoende informatie
  • Alternatief: -koptekst/ korte beschrijving toevoegen boven video's. -title attribuut toegeven aan iframe video's.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen staat een afbeelding met de vier waterschappen waar Muskusrattenbeheer Rivierenland voor werkt. Dit is een informatieve afbeelding waarvoor geen equivalent tekstalternatief aanwezig is. Uit de afbeelding is te zien om welke gebieden het gaat en welke steden binnen deze gebieden vallen. De inhoud van deze afbeelding moet in tekst uitgeschreven worden. Deze informatie ontbreekt nu.
  • Gevolg: Te weinig informatie bij gebruik spraaksoftware.
  • Alternatief: Alt tekst toevoegen bij afbeeldingen.
  • Maatregel: Alt teksten worden toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staan meerdere YouTube- video’s. De meeste video’s hebben een automatisch gegenereerde ondertiteling. Deze vorm van ondertiteling bevat echter te veel fouten om te voldoen aan dit succescriterium. Zo worden bijvoorbeeld geen leestekens gebruikt, wat het lezen van de tekst moeilijker maakt. Daarnaast komen ook fouten voor in de vertaling naar tekst. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen.
  • Gevolg: Geen goede ondertiteling video's.
  • Alternatief: Ondertiteling.
  • Maatregel: Ondertiteling wordt aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staan meerdere YouTube- video’s. Bij sommige video’s komt aan het begin en einde van deze video’s informatie in beeld. Soms staan ook tijdens het afspelen de namen en de functies van personeel in het beeld. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen.
  • Gevolg: Informatie wordt gemist door slechtzienden.
  • Alternatief: Volledig uitgeschreven transcript.
  • Maatregel: Volledige uitgeschreven transcripts worden toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staan meerdere YouTube- video’s. Bij sommige video’s komt aan het begin en einde van deze video’s informatie in beeld. Soms staan ook tijdens het afspelen de namen en de functies van personeel in het beeld. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinden en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen.
  • Gevolg: Informatie wordt gemist door gebruikers met visuele beperkingen.
  • Alternatief: Toevoegen audiospoor.
  • Maatregel: Toevoegen audiospoor.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/over-waterschap-rivierenland- wij-zijn-water staan onder de koptekst ' WIJ ZIJN WATER - WERK DAT JE GOED DOET!' vijf teksten (BETEKENISVOL - zorgen voor een stabiele en veilige leefomgeving', ' UITDAGING - we zijn groot genoeg om uitdagend werk te bieden', enz.) die nu alleen visueel (vetgedrukt) als kop zijn opgemaakt. De semantische betekenis, dus de structuurinformatie ontbreekt nu. Het is nodig om deze tekst een semantische betekenis te geven, dit kan door een kop te gebruiken zoals het h2-element. Vergelijkbaar probleem komt op andere pagina’s voor, zie https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/projecten-en-programmas, https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacature/2519/functioneel-beheerder- financien
  • Gevolg: Semantische structuur onduidelijk.
  • Alternatief: Semantische structuur aangeven.
  • Maatregel: Tekst opmaken als H2.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staat onder het hoofdmenu in de header een zoekveld (input-element) zonder label. Naast dit veld staat een knop met het woord "Zoeken" en een visueel label 'Doorzoek onze vacatures'. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. Dit label is nu niet geassocieerd met het invoerveld. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie en moet door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst.
  • Gevolg: Formulier moeilijk te benaderen en te bedienen met spraaksoftware.
  • Alternatief: Tekstlabels aan formuliervelden toevoegen
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl zijn meerdere lege h1-elementen aanwezig. HTML-elementen die semantische betekenis overbrengen, dienen niet gebruikt te worden op een webpagina wanneer ze geen betekenis overbrengen. Deze kunnen dus beter weggehaald worden. Zie ook op https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/contact.
  • Gevolg: Semantische structuur onduidelijk bij gebruik spraaksoftware.
  • Alternatief: Lege H1 elementen verwijderen.
  • Maatregel: Lege H1 elementen verwijderen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/contact staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete- attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Bij het invoerveld voor voornaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”given-name” gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden. Zie ook op pagina voor het invoerveld e-mail https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/jobalert.
  • Gevolg: Browsers of hulpsoftware kunnen geen ondersteuning geven bij (automatisch) invullen van velden.
  • Alternatief: Toevoegen autocomplete- attribuut.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen staan links in de lopende tekst die alleen te onderscheiden zijn door een andere kleur. Om aan dit succescriterium te voldoen, moeten deze links aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het contrast tussen de tekst en de link minimaal 3,0:1 zijn. Ten tweede moet de link veranderen als de muis op de link staat, zodat duidelijk is dat dit element interactief is. Dit kan bijvoorbeeld door de link te onderstrepen als de muis erop staat. Ten derde moet de link ook veranderen als de toetsenbordfocus erop staat. De linktekst "Klik hier voor onze vacatures" is oranje op een lichtblauwe achtergrondkleur en heeft een gemeten contrast van 2,1:1. Wanneer de muis op de link staat, verandert de kleur in paars. Het gemeten contrast van de overgang van oranje naar paars is 2,4:1. Het is beter om de links in de lopende tekst bijvoorbeeld te voorzien van een onderstreping en voldoende contrastratio. Zie ook op https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/projecten-en-programmas en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacature/2519/functioneel-beheerder- financien .
  • Gevolg: Tekst onvoldoende te lezen.
  • Alternatief: Aanpassen contrastratio.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/contact staat een formulier. Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd verschijnt er een browsermelding "Vul dit veld in." bij het eerste invoerveld. De foutmelding verdwijnt snel. Verder wordt bij een foutief ingevoerd veld, het veld met rode kleur aangeduid. Dit is een kleurafhankelijke informatie waarbij op geen andere manier te onderscheiden is. Dit komt omdat de melding bij het veld een instructie is en geen foutmelding en omdat de foutmelding alleen bij het eerste invoerveld verschijnt en weer verdwijnt (zie ook succescriterium 3.3.1). De foutmelding bij het formulier maakt niet duidelijk om welke velden het gaat. Bij welk veld een fout optreedt, wordt nu dus eigenlijk alleen duidelijk door middel van kleur. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/jobalert.
  • Gevolg: Foutmeldingen bij formulier onvoldoende duidelijk voor gebruikers met kleurenblindheid.
  • Alternatief: Foutmeldingen tekstueel aangeven bij betreffende velden.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/contact staat een formulier. Het contrast van de invoerranden ten opzichte van de achtergrond is te laag. Het gemeten contrast is 1,2:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Dit geldt ook voor de invoervelden van het formulier op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/jobalert en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacatures/search/werk/page/ 1 . Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 2,9:1 net te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Dit geldt voor de oranje gestippelde focusindicator. Op sommige plaatsen is de focusindicator zodanig aangepast dat het bijna niet meer zichtbaar is en heeft een contrastratio van 1,2:1 ten opzichte van de normale staat. Bijvoorbeeld onder de koptekst "VIND JE DROOMBAAN BIJ WATERSCHAP RIVIERENLAND" staat een invoerveld met knopen ernaast. De "Zoeken"- knop heeft een te laag contrastverschil bij de verandering van focus. Dit probleem komt op meerdere plaatsen op de website voor. Zie ook op de pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/over-waterschap-rivierenland-wij-zijn- water bij donkerpaarse knoppen met witte tekst. Zie ook succescriterium 2.4.7. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacatures/vakgebied/ financieel/ict/page/1 staan links onder de aanmeldknop "Job Alert aanmaken" in lichtgroene kleur met witte tekst. Zodra hierop geklikt wordt, verschijnt er een pop-up scherm. Rechtsboven in de hoek is een bedieningselement aanwezig 'X'-icoon in een lichtoranje kleur. Het gemeten contrast is 1,7:1, dit is te laag.
  • Gevolg: Bedieningselementen en formuliervelden vallen niet genoeg op.
  • Alternatief: Contrastratio bedieningselementen en formuliervelden verhogen.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: * Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; * Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; * Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; * Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak: De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit. Op het moment dat de tekstafstand ingesteld wordt op bovenstaande waarden, is op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen sprake van verlies van content. Onder de koptekst "Evelien: in beweging tussen complexiteit en eenvoud Specialist Waterkeringen" in de laatste alinea staat een zin "Ook op zoek naar meer enthousiasme in je werk? Klik hier voor onze vacatures". Deze hele zin komt onder de YouTube-video terecht waardoor het niet meer leesbaar is en niet op de link geklikt kan worden.
  • Gevolg: Informatie wordt gemist.
  • Alternatief: Zin boven video plaatsen.
  • Maatregel: Zin wordt boven video geplaatst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: * Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; * Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; * Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak: Op alle pagina's staat boven aan een menu. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. Let op! Dit onderdeel moet ook werken wanneer met een toetsenbord de website bezocht wordt. Er wordt nu hierover geen opmerking gemaakt omdat het menu niet volledig met toetsenbordbediening werkt. Zie opmerkingen bij succescriterium 2.1.1.
  • Gevolg: Onvoldoende bedieningsmogelijkheden zonder muis.
  • Alternatief: Aanpassen bedieningsmogelijkheden.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Op de website (https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl) wordt gebruik gemaakt van een oranje kleur. De oranje kleur wordt toegepast op de kopteksten van de pagina’s en als linktekstkleur in zowel doorlopende tekst als losse linkkleur. Het gemeten contrast van de oranje kleur op de witte achtergrondkleur is 2,9:1. Dit is net te laag voor groot gedrukte tekstgedeeltes (vanaf 24px) en erg laag voor normale tekstgedeeltes (tot 24px). In sommige gevallen staat het oranje tekstgedeelte op een lichtblauwe achtergrondkleur. Het gemeten contrast is 2,1:1. Voor normale tekstgedeeltes moet het contrast minimaal 4,5:1 zijn en voor grootte tekstgedeeltes moet het contrast minimaal 3,0:1 zijn. Het omschreven probleem komt op bijna alle pagina’s voor daar waar de oranje kleur wordt toegepast. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/inkoopadviseur staat onderin naast de 'Bekijk onze vacatures'-knop een witte tekst op een lichtblauwe achtergrond. Het gemeten contrast van de witte tekst ten opzichte van de achtergrondkleur is met 1,4:1 te laag. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacatures/search/werk/page/1 zijn verschillende contrastproblemen gevonden. Naast de koptekst "Alle vacatures met zoekwoord werk" staat een grijze tekst "9 resultaten" op een lichtblauwe achtergrond waarvan de contrastratio met 2,9:1 te laag is. Aan de linkerkant onder de filter "Verfijn resultaten" staan verschillende interactieve componenten. Onder de koptekst "Uw selectie:" staat een knop met oranje tekst 'Zoekwoord: werk'. Het gemeten contrast van de tekst ten opzichte van de achtergrondkleur is met 2,4:1 te laag. Linksboven deze tekst staat een 'Alles verwijderen'-linkknop met lichtgroene tekst. Het gemeten contrast van deze tekst is 1,7:1. Verderop onder de koptekst "Vakgebied" staan invoervelden (filter) met lichtgrijze cijfers welk aangeven hoeveel vacatures onder dat filter aanwezig zijn. Het gemeten contrast van het lichtgrijze tekstgedeelte op de witte achtergrond is 1,9:1. Verderop onder de koptekst "Job Alert aanmaken" staat een lichtgroene knop met witte tekst die ook een te laag contrast (1,7:1) heeft.
  • Gevolg: Tekst onvoldoende leesbaar.
  • Alternatief: Aanpassen contrastratio letters-achtergrond.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Op alle pagina's (https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl) is het hoofdmenu uit te klappen met de muis. De links in deze menu’s zijn niet met het toetsenbord te bedienen. De menu’s klappen alleen open als de muis erop staat.
  • Gevolg: Website niet volledig bedienbaar zonder muis.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Wanneer de website bekeken wordt op een resolutie waardoor het standaardmenu vervangen wordt door een hamburgermenu dan is het niet mogelijk om het hamburgermenu met het toetsenbord te bedienen.
  • Gevolg: Website niet volledig bedienbaar zonder muis.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; * Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); * Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak: Op de volgende pagina’s staan video’s van YouTube. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen van één letter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld K gebruiken om de video te pauzeren en M om het geluid uit te zetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter "disablekb=1" aan de URL in het src-attribuut van het iframe te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl, https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen en h ttps://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen .
  • Gevolg: Video's kunnen niet met toetsenbord worden bediend.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Parameter "disablekb=1" aan de URL in het src-attribuut van het iframe zetten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of * Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of * Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of * Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of * Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of * 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/contact staat een formulier onder koptekst "Contact". Bij het leeglaten van de invoervelden of bij een verkeerde invoer en na het activeren van de verzendknop, verschijnt een algemene pop-up melding bij het eerste invoerveld van de pagina. Deze melding verdwijnt vervolgens. De foutmeldingen moet zichtbaar blijven zodat de gebruiker genoeg tijd heeft om te begrijpen wat er fout is gegaan. Deze tijd kan te kort zijn voor sommige gebruikers om de melding te lezen. Dit kan opgelost worden door een foutmelding te laten verschijnen die bij het veld blijft staan. Dit geldt ook voor het formulier op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/jobalert.
  • Gevolg: Bediening formulieren niet optimaal.
  • Alternatief: Foutmelding niet in pop-up maar zichtbaar op pagina zelf.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.
  • Gevolg: Navigatie kan niet worden omzeild bij gebruik van spraaksoftware
  • Alternatief: Toevoegen van skip-link aan code pagina's.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staan vier ("Lees meer") links met verschillende linkdoelen. Deze links hebben geen context met de rest van deze pagina. Links kunnen maar op een beperkt aantal manieren context krijgen. Links die onder of boven andere content staan (en niet in dezelfde alinea staan) hebben geen context met deze content. Het gevolg is dat het doel van deze links enkel uit de tekst "Lees meer" moet worden gehaald en dat is niet duidelijk genoeg. Vergelijkbeer probleem komt ook voor op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen.
  • Gevolg: Doel links niet duidelijk bij gebruiken spraaksoftware.
  • Alternatief: Links betekenisvol maken.
  • Maatregel: Linktekst aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
  • Oorzaak: Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle pagina's te kunnen vinden. Op dit moment is de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn het volgen van links. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om dit probleem op te lossen, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of sitemap. De zoekfunctie die nu op de website staat doorzoekt alleen de vacatures, maar niet de website als geheel.
  • Gevolg: Pagina's niet op meerdere manieren vindbaar.
  • Alternatief: Site-map.
  • Maatregel: Toevoegen van site-map.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. De indicator van de toetsenbordfocus is niet op alle interactieve onderdelen zichtbaar. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staan onder het hoofdmenu in de header een zoekveld met een "Zoeken"-knop en "Alle vacatures"-knop. De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar wanneer deze knoppen focus ontvangen. Verderop onder koptekst "Nieuwste vacatures bij Waterschap Rivierenland" staan vier blokken met vacatures. De "Bekijk vacature >"-links hebben geen zichtbaar focus. Dit soort problemen komen op alle pagina’s voor op vergelijkbare interactieve onderdelen. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacatures/search/werk/page/1.
  • Gevolg: Site onvoldoende bedienbaar met toetsenbord.
  • Alternatief: Betreffende blokken en elementen hebben focus.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staat onder het hoofdmenu in de header een zoekveld (input-element) zonder toegankelijkheidsnaam. De visuele tekst die in het invoerveld staat, of die er boven staat kan dus niet gebruikt worden om naar dit zoekveld te navigeren met spraakbediening. Zie ook succescriterium 1.3.1 en 4.1.2.
  • Gevolg: Site minder goed bedienbaar met toetsenbord.
  • Alternatief: Toegankelijkheidsnaam in input-element Zoekveld toevoegen.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 28. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/contact staat een formulier. Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd verschijnt er een melding "Vul dit veld in." bij een het eerste veld. Dit is geen duidelijke tekstuele foutmelding. Deze melding is meer een instructie die een aanwijzing geeft dan een melding die aangeeft wat er verkeerd is gedaan. Deze melding verdwijnt vervolgens. De foutmeldingen moet zichtbaar blijven zodat de gebruiker genoeg tijd heeft om te begrijpen wat er fout is gegaan. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/jobalert
  • Gevolg: Gebruiker krijgt geen goede feedback bij fout invoer.
  • Alternatief: In foutmelding uitleggen wat fout gaat.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder meer gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org. Er is een probleem gevonden met begin- en eindtags. Bijvoorbeeld op de pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacatures/search/werk/page/1 staat een eindtag </p> zonder een begintag <p>. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's. Zie https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/vacature/2519/functioneel-beheerder- financien.
  • Gevolg: Problemen voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Elementen correct sluiten.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Bij het inzoomen van pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl verschijnt een 'hamburger'-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Ook ontbreekt hier de naam voor het menu. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Het icoon van een kruis ("X") heeft geen naam en de toestand kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit geldt ook voor de submenu’s. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staat onder het hoofdmenu in de header een zoekveld (input-element) zonder een naam. Zie de opmerkingen bij succescriterium 1.3.1. Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/jobalert staat een formulier. Onder de koptekst "Vakgebied" staan checkboxen (een soort filter), onder deze checkboxen staat een "Toon meer"-knop met een plusje ('+') icoon. Het plusje icoon geeft aan dat dit opengeklapt kan worden. De toestand (state) van deze knop kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het knop nu ingeklapt is. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Dit geldt ook voor de koptekst "Vakgebied" waarmee het mogelijk is om de hele groep van de checkboxen te verbergen (dichtklappen). Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl staan video’s in een iframe. Deze iframe-elementen hebben geen title-attribuut waardoor de 'naam' van het iframe niet door software te bepalen is. Zie ook op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/meeloopdagen en https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/verhalen.
  • Gevolg: Hulpsoftware werkt niet naar behoren.
  • Alternatief: Toestand van elementen aangeven.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 31. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/contact staat een formulier. Bij het leeg laten van de invoervelden of bij een verkeerde invoer en na het activeren van de verzendknop, krijgen de niet-ingevulde verplichte velden en de niet goed ingevulde velden geen melding. Er verschijnt een browser pop-up melding bij het eerste invoerveld en deze melding verdwijnt vervolgens. Deze melding moet worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat er nieuwe content is verschenen op de pagina. Dit geldt ook voor het formulier op pagina https://www.werkenbijwaterschaprivierenland.nl/jobalert.
  • Gevolg: Gebruiker met spraaaksoftware krijggt onvoldoende informatie bij invullen formulier.
  • Alternatief: Foutmeldingen op pagina.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Rivierenland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617