Verklaring van Gemeente Huizen

Samenvatting

Naam van de website Gemeente Huizen
Van overheidsinstantie Gemeente Huizen
Toegankelijkheidsstatus eerste maatregelen genomen (C) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 16-06-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.huizen.nl/inwoner/toegankelijkheid_42899/

Inhoud

Verklaring

Gemeente Huizen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Huizen.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Huizen is beschikbaar via de link https://www.huizen.nl/inwoner/toegankelijkheid_42899/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Huizen verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Huizen te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Huizen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Huizen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Huizen .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-06-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@huizen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u hierover een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Huizen

In januari 2021 krijgt de gemeente Huizen nieuwe websites. Deze sites gaan voldoen aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen. Als deze websites live zijn, dan laten wij door een externe partij volledige inspecties uitvoeren.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Huizen : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Huizen is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekst alternatief op iconen ontbreekt.
  • Oorzaak: Op pagina's https://www.huizen.nl/inwoner/contact-gemeente-huizen_241/ en de pagina https://www.huizen.nl/inwoner/contact-gemeente-huizen_241/ staan meerdere iconen die visueel aangeven dat de content uit- of ingeklapt kan worden. Deze iconen hebben geen tekstalternatief die het doel omschrijven.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie welke het doel beschrijft niet beschikbaar.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Dubbele link op banners
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.huizen.nl/ staan 6 banners. Elke banner heeft steeds twee links naar dezelfde pagina. Een link op de afbeelding en een andere link op de titel die eronder staat.
  • Gevolg: Doordat er geen dubbele links voorkomen wordt de website minder complex voor bezoekers met voorleessoftware, bovendien hoeven zij dan niet elke link twee keer te laten voorlezen. Bezoekers die het toetsenbord gebruiken hoeven niet twee keer op de tabtoets te drukken om naar de volgende link te springen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Actief menu niet programmatisch te bepalen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/inwoner/contact-gemeente-huizen_241/ wordt visueel aangegeven dat de gebruiker zich in het onderdeel ‘Inwoner’ bevindt. Deze informatie is voor hulpsoftware zoals een screenreader echter niet beschikbaar.
  • Gevolg: Mensen die blind of doof-blind zijn, voorleessoftware of braille displays gebruiken weten niet welk menuitem actief is omdat de informatie enkel door middel van kleur wordt overgebracht.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld kan niet door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ staat rechts in het scherm een feedbackformulier met de tekst ‘Uw mening’. Hierin wordt gevraagd om het e-mailadres van de gebruiker. Dit kan niet automatisch door de browser worden ingevuld.
  • Gevolg: Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.
  • Alternatief: Gebruiker vult de gegevens zelf in
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van de invoer elementen hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.huizen.nl/Internetafspraken/ hebben de randen van de invoervelden een contrast van 1,6:1 met de achtergrond, ook als de functie ‘Hoog contrast’ is ingeschakeld.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen het invoer elementen niet goed waarnemen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: icoontjes in feedbackformulier hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ staat rechts in het scherm een feedbackformulier met de tekst ‘Uw mening’. De icoontjes hiervan hebben onvoldoende contrast, dit moet minimaal 3,0:1 zijn.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen het invoerveld niet goed waarnemen.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van het email-veld heeft onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ staat rechts in het scherm een feedbackformulier met de tekst ‘Uw mening’. De rand van het invoerveld met de label ‘Wat is uw e-mailadres?’ heeft een contrast van 1,6:1, ook als de functie ‘Hoog contrast’ is ingeschakeld. Het contrast hiervan is onvoldoende, want dit moet minimaal 3,0:1 zijn.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen het invoerveld niet goed waarnemen.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kruisje om melding te sluiten heeft onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.huizen.nl/Internetafspraken komt na het selecteren van een activiteit een pop-up in beeld met de benodigdheden. Rechtsboven in deze pop-up is een kruisje geplaatst waarmee de pop-up gesloten kan worden. Dit kruisje heeft een kleurcontrast van 1,6:1, ook als de functie ‘Hoog contrast’ is ingeschakeld.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn hebben vaak problemen met het waarnemen van grafische informatie met een te laag contrast.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van de invoervelden hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.huizen.nl/Internetafspraken/ hebben de randen van de invoervelden een contrast van 1,6:1 met de achtergrond, ook als de functie ‘Hoog contrast’ is ingeschakeld.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn hebben vaak problemen met het waarnemen van grafische informatie met een te laag contrast.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bepaalde content is niet meer zichtbaar als afstanden tussen letters en regelhoogte worden vergroot.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ valt een deel van de teksten bij de 6 banners (‘Coronavirus’ tot en met ‘Nieuws’) weg .
  • Gevolg: Voor mensen die slechtziend zijn of dyslexie hebben, en welke baat hebben bij extra ruimte tussen regels, woorden en letters is content niet meer beschikbaar.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het feedbackformulier is zonder de focus of muis te verplaatsen niet te sluiten
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ valt het feedbackformulier aan de rechterkant van het scherm bij toetsenbord focus over de content. Het formulier is vervolgens niet meer te sluiten zonder muis of focus te verplaatsen. Dit geldt ook voor het menu 'Over deze website' in de header van de website.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn of een cognitieve beperking hebben, kunnen het feedbackformulier niet sluiten om de onderliggende content te bekijken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dit wordt niet opgelost .
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Leverancier stopt met de doorontwikkeling van het huidige CMS. De ontwikkelkosten om dit issue op te lossen wegen niet op tegen de geraamde voordelen voor personen met een beperking. In januari 2021 krijgt de gemeente Huizen nieuwe websites. Deze sites gaan voldoen aan deze eis
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie en functionaliteit is bij het inzoomen niet meer beschikbaar.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle informatie of functionaliteit meer beschikbaar. Op pagina https://www.huizen.nl/ gaat het om de onderdelen ‘Print’ tot en met ‘Lees voor’. Er is wel een link ‘Menu’ bijgekomen, maar deze is niet te bedienen.
  • Gevolg: Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Verzendknop is bij het inzoomen niet meer beschikbaar
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ valt in het feedbackformulier met de tekst ‘Uw mening’ de knop en de tekst ‘Verzenden’ buiten beeld als wordt ingezoomd naar 200% met een beeldresolutie van 1024 x 768.
  • Gevolg: Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit meer beschikbaar
  • Alternatief: Gebruikers kunnen een e-mailtje sturen.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo naar homepage is niet met het toetsenbord te bereiken
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.huizen.nl/Internetafspraken/ is het logo tevens een link naar www. jccsoftware .nl. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen, omdat hier het attribuut tabindex=”-1” is gebruikt. Als dit attribuut wordt weggelaten of als het een waarde heeft van 0 of hoger, zal deze link wel met het toetsenbord te bedienen zijn. De verwachting is dat het logo de link is naar de homepage van Gemeente Huizen in plaats van naar de homepage van JCC Software.
  • Gevolg: Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om terug naar de homepage van de website te gaan.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Herhalende content is niet te omzeilen
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ is de skiplink 'Ga direct naar het tekstgedeelte' niet de eerste skiplink. Na het selecteren van deze link komt de focus niet terecht op het tekstgedeelte, maar op het feedbackformulier aan de rechterkant van het scherm.
  • Gevolg: Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn en bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze veel frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.
  • Alternatief: Bezoekers die toetsenbord navigatie of een schermlezer gebruiken moeten zich een weg banen door de herhaalde inhoud.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Herhalende content is niet te omzeilen
  • Oorzaak: Op de website https://www.huizen.nl/gemeenteraad is het niet mogelijk om blokken zoals navigatie en zoeken over te slaan.
  • Gevolg: Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn en bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze veel frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.
  • Alternatief: Bezoekers die toetsenbord navigatie of een schermlezer gebruiken moeten zich een weg banen door al de herhaalde inhoud.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus volgorde onlogisch
  • Oorzaak: Op de website https://www.huizen.nl/gemeenteraad is de volgorde waarop de elementen de focus krijgen onlogisch zo krijgt het navigatie menu na de inhoud de focus.
  • Gevolg: Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van de webpagina de focus krijgen niet logisch.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zichtbare naam van het zoekveld is geen onderdeel van de toegankelijke naam
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ staat bovenin een zoekveld. De zichtbare tekst, hier de placeholder, is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. Die is nu alleen 'Zoeken'.
  • Gevolg: Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de zoekfunctie te activeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 19. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus verspringt wanneer tabje wordt opengeklapt.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/inwoner/contact-gemeente-huizen_241/ treedt een verandering in context plaats wanneer de toetsenbordfocus op één van de uitklapbare onderdelen (bijvoorbeeld ‘Crisis of calamiteit’) komt. Deze wordt dan direct opengeklapt en de focus springt naar de bovenkant van de pagina.
  • Gevolg: De focus verspringt als de content wordt opengeklapt. Dit is zeer vervelend voor mensen met visuele beperkingen, cognitieve beperkingen en motorische beperkingen.
  • Alternatief: Om verder te tabben door de pagina moet telkens helemaal van voren af aan begonnen worden.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 20. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Na selectie wordt zonder actie van de gebruiker de focus verplaatst
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.huizen.nl/Internetafspraken/ wordt na het invullen van een activiteit automatisch een lightbox geopend met informatie. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van tevoren niet voor gewaarschuwd wordt.
  • Gevolg: De onverwachte veranderingen na het selecteren van een activiteit werkt desoriënterend voor mensen die blind zijn en voor mensen met een cognitieve beperking.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Fout identificatie feedbackformulier
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ verschijnen in het formulier meldingen wanneer in het feedbackformulier geen waardering of een fout e-mailadres wordt ingevuld. Deze meldingen zijn geen foutmeldingen. Er wordt telkens slechts één melding in beeld getoond terwijl er twee invoerfouten kunnen worden gemaakt.
  • Gevolg: Gebruikers kunnen op basis van de melding niet bepalen waar de fout zit en wat er aan gedaan kan worden om deze op te lossen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 22. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt geen duidelijke fout suggestie gegeven bij onjuiste gegevens invoer
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ verschijnt de melding ‘U moet eerst een geldig emailadres invullen om het formulier te kunnen verzenden’ wanneer een verkeerd emailadres wordt ingevuld. Hierin wordt echter geen sugesstie gegeven over wat wel een geldig e-mailadres is. Een mogelijke oplossing is om een voorbeeld e-mailadres toe te voegen aan de melding of aan het label boven het invoerveld.
  • Gevolg: Mensen met een cognitieve beperking worden niet geholpen om fouten op een goede manier te verbeteren. Mensen die blind of slechtziend zijn begrijpen niet wat de aard van een foute invoer is en hoe deze te verbeteren.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De in en uitklapt van het accordeon element is niet door software te bepalen.
  • Oorzaak: Op pagina's https://www.huizen.nl/inwoner/contact-gemeente-huizen_241/ en https://www.huizen.nl/inwoner/producten-van-a-tot-z_235/product/uittrekselbasisregistratie-personen-brp_454.html staan meerdere links met iconen die visueel aangeven dat de content uit- of ingeklapt kan worden. Deze ‘status’ informatie is niet door hulpsoftware te bepalen.
  • Gevolg: Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmelding wordt niet aan hulpsoftware doorgegeven.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.huizen.nl/ staat een feedbackformulier rechts in het scherm. Wanneer hier één of meer fouten worden gemaakt, verschijnen meldingen in dit formulier, terwijl de focus op de verzendknop blijft staan. Deze nieuwe informatie wordt daardoor niet doorgegeven aan hulpsoftware.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding dat er extra content is verschenen
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Melding is niet duidelijk voor blinden.
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.huizen.nl/Internetafspraken/ en in de situatie waarin de gebruiker in Stap 2 handmatig een dag invoert waarop geen tijden beschikbaar zijn, komt een melding in beeld die na ongeveer 7 seconden weer verdwijnt (‘Voor de geselecteerde datum zijn geen tijden beschikbaar’). Deze melding is een statusbericht, maar kan niet als zodanig door hulpsoftware worden gebruikt.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding dat er extra content is verschenen
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Huizen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707