Verklaring van Gemeente Leidschendam-Voorburg

Status toegankelijkheid https://www.lv.nl

Gemeente Leidschendam-Voorburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Leidschendam-Voorburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Leidschendam-Voorburg is beschikbaar via de link https://www.lv.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Leidschendam-Voorburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Leidschendam-Voorburg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Leidschendam-Voorburg is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Leidschendam-Voorburg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Leidschendam-Voorburg .
Functie: Afdelingshoofd KCC.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Meld dit bij ons via het formulier Probleem digitale toegankelijkheid melden

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman van Den Haag. Leidschendam-Voorburg is daar bij aangesloten.

Aanvullende informatie van Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg onderschrijft het belang van digitale toegankelijkheid. De rapportage laat zien dat we op de goede weg zijn. Er zijn nog wel verbeterpunten.

In onze automatische tool scoort de website boven 85% op kwaliteit en toegankelijkheid. Volgend jaar wordt aan de directie voorgelegd welke vervolgstappen we kunnen nemen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 25-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Leidschendam-Voorburg : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Leidschendam-Voorburg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Leidschendam-Voorburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/lv.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Leidschendam-Voorburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lv.nl/nieuwsoverzicht heeft elk bericht een decoratieve afbeelding. Deze afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve teksten. Deze afbeeldingen kunnen beter verborgen worden van hulpsoftware met lege alt-attributen. Let wel op bij de logo’s. Een logo is een informatieve afbeelding waarbij de volledige tekst van het logo in de alternatieve tekst moet terugkomen. Zo staat op pagina 2 van dit nieuwsoverzicht een logo met zichtbare tekst ‘Sociaal service punt - Leidschendam Voorburg’. De alternatieve tekst is ‘Logo SSP’. Dit is onvoldoende.

   Op https://www.lv.nl/paspoort-0 staan meerdere uitroeptekens om de aandacht te vragen voor belangrijke informatie. Deze informatie staat nergens in de alternatieve tekst of op een andere manier beschreven, zodat dit ook duidelijk wordt voorgelezen door hulpsoftware.

   Op pagina https://www.lv.nl/ onder de sectie met ‘Onderwerpen’ staan twee afbeeldingen. De eerste afbeelding waarop een gebouw staat afgebeeld, heeft als alternatieve tekst ‘Meer informatie over bestuur en organisatie’. Deze tekst voldoet niet omdat het niet beschrijft wat er op deze afbeelding te zien is. De andere afbeelding heeft een betere alternatieve tekst ‘Servicecentrum Leidschendam-Voorburg’.

   In het pdf-document https://www.lv.nl/file/41911/download is het logo van de organisatie als achtergrondafbeelding toegevoegd. Daardoor negeert voorleessoftware de afbeelding.. Voor een gebruiker van voorleessoftware is het niet duidelijk bij welke organisatie dit document hoort.

   Het logo heeft als alternatieve tekst ‘In gesprek met LV logo’. De zichtbare tekst op deze afbeelding is ‘Leidschendam - Voorburg’. In de alternatieve tekst dient de tekst van het logo terug te komen.

   Op elke pagina rechts onder staat een knop met ‘Cookie-instellingen’. Deze knop bevat een afbeelding van een cookie. Deze afbeelding is toegevoegd als een inline svg. Sommige oudere versies van hulpsoftware lezen inline svg als tekst voor. Deze decoratieve afbeelding kan het beste verborgen worden van hulpsoftware met aria-hidden=’true’.

   Op pagina https://ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx staat een carrousel. Deze afbeeldingen missen een tekstalternatief. Op sommige slides staan naast de afbeelding logo’s van bedrijven, bijvoorbeeld ‘WDevelop’. Ook deze informatie moet tekstalternatief hebben. Dat kan in het alt-attribuut van de afbeelding vermeld worden.

   In het pdf-document https://www.ingesprekmetlv.nl/PageByID.aspx?sectionID=181626&contentPageID=1302165 mist het logo tekstalternatief. Het logo is een informatieve afbeelding en dient alternatieve tekst te hebben om aan te geven bij welke organisatie dit document hoort. De tekst van het logo dient in de alternatieve tekst terug te komen. Hier dient de alternatieve tekst ‘Gemeente Leidschendam-Voorburg’ te zijn.

  • Gevolg:

   Decoratieve afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve teksten. Let wel op bij de logo’s. Een logo is een informatieve afbeelding waarbij de volledige tekst van het logo in de alternatieve tekst moet terugkomen. Zo staat op pagina 2 van dit nieuwsoverzicht een logo met zichtbare tekst ‘Sociaal service punt - Leidschendam Voorburg’. De alternatieve tekst is ‘Logo SSP’. Dit is onvoldoende.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten onze webbouwer deze problemen verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lv.nl/ onder 'Wat vond u van deze pagina?' staan drie antwoorden: goed, neutraal en slecht. Deze teksten zijn met strong-element vetgedrukt. Hier is het strong-element gebruikt voor styling. Het strong-element is bedoeld om nadruk te leggen op woorden of zinsdelen. Gebruik hier CSS om deze woorden opvallende styling te geven.

   Op pagina https://www.lv.nl/zoekresultaten?search=vergunning is de paginering gebruikt. De huidige pagina is visueel herkenbaar. In de code ontbreekt deze informatie. Dat kan verholpen worden door bijvoorbeeld aria-current=”page” aan het actieve paginanummer toe te voegen.

   Op pagina https://www.lv.nl/idee-melden/formulier onder de vraag ‘Is uw idee verbonden (..)?’ staan twee radiobuttons. Deze keuzeknoppen zijn netjes gegroepeerd door middel van een fieldset-element en zijn voorzien van naam (het legend-element). Echter, in het legend-element is een verkeerde tekst ingevuld. Deze sectie heeft een kop ‘Locatie van het idee’. Deze tekst staat nu in het legend-element van deze groep. Het is beter om de vraag in het legend-element op te nemen (‘Is uw idee verbonden (..)?’). Zo bevat het fieldset-element alleen de vraag (legend) en de keuzevakjes met eigen labels. Voor alle andere groepen dient een eigen fieldset gebruikt te worden.

   In het pdf-document https://www.lv.nl/file/41911/download is geen enkele kop opgemaakt is als koptekst. Voor alle koppen zijn de <p>-tags gebruikt. De voorleessoftware leest deze teksten als gewone alinea’s voor waardoor de hiërarchische structuur van de content verloren gaat. Zet deze teksten om in h1 t/m h6-elementen.

   In het pdf-document https://www.lv.nl/file/41911/download staan onder het punt 4 en 5 opsommingen die alleen via lay-out te onderscheiden zijn. Deze lijsten zijn niet getagd als een opsomming (L-tag) maar als gewone tekst. Door dit wel te doen, wordt de structuur begrijpelijker voor gebruikers van hulpsoftware.

   Het pdf-document https://www.lv.nl/file/63373/download heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zonder codelaag kan de voorleessoftware de pdf-documenten niet (volledig) lezen waardoor de informatie in deze documenten niet toegankelijk is voor de gebruiker van hulpsoftware.

   Op pagina https://ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx is de eerste paragraaf opgemaakt met het strong-element. Hiervoor is het strong-element niet bedoeld. Dit kan storend werken voor gebruikers van hulpsoftware die een hele paragraaf met nadruk voorlezen. Als het vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS.

   Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/contact+en+vragen/over+ingesprekmetlv/default.aspx staan tussenkopjes die niet als kopteksten zijn opgemaakt. Het gaat om ‘Over IngesprekmetLV’ en ‘Heeft u vragen of wilt u meer weten?’. Een (blinde) gebruiker die een lijst met koppen genereert om zo de pagina te scannen, krijgt deze teksten niet in zo’n overzicht. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/de+omgevingsvisie/default.aspx wordt het strong-element gebruikt in het kopje ‘Nieuws’. Dit is semantisch niet correct. Verwijder het strong-element.

   Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/de+omgevingsvisie/default.aspx zijn de koppen in de slider onder de kop 'Nieuws' koppen van niveau 2 (h2). De titels van de nieuwsberichten zouden kopelementen van niveau 3 moeten zijn. Nu is het niet duidelijk dat de berichten onder het kopje ‘Nieuws’ vallen.

   Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx staan onder 'Gemeentebrede Projecten' 6 links. Deze horen bij elkaar, en lijken visueel een lijst. In de code kunnen deze ook het beste als een lijst (<ul>) worden gecodeerd.

   Het volgende pdf-document heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/samenwerken/terugkoppeling+dialoogtafelsessies/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1923203.

   In het pdf-document https://www.ingesprekmetlv.nl/PageByID.aspx?sectionID=181626&contentPageID=1302165 is de titel van het document ‘MEEDENKSESSIE ONDERZOEK BEREIKBAARHEID DAMCENTRUM’ op pagina 1 opgemaakt als alinea. Voor de tussenkoppen worden h1-tags gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de structuur van de content in de code anders is dan de visuele structuur van het document. De beste manier om dit aan te passen is dit document in het bronbestand (Word) aan te passen.

   Advies: Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx worden tabellen gebruikt voor opmaak, zie ‘Projecten Leidschendam’ en ‘Gemeentebrede projecten’. Om deze tabellen voor de voorleessoftware te verbergen, kan role=’presentation’ aan deze tabellen worden toegevoegd.

   Advies: Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx worden tabellen gebruikt voor opmaak, zie ‘Projecten Leidschendam’ en ‘Gemeentebrede projecten’. Om deze tabellen van de voorleessoftware te verbergen, kan role=’presentation’ aan deze tabellen worden toegevoegd. Linksboven deze tabel staat een knop ‘Toegankelijke lijstweergave’ die een tabel opent met dezelfde informatie zonder toegankelijkheidsissues. Hier kan overwogen worden om de toegankelijke tabel als enige optie te tonen.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen. De pdf's worden gefaseerd aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Onder verklaring eigenaar in de PDF https://www.lv.nl/file/41911/download kan de datum en handtekening van eigenaar worden ingevuld. Hier is de volgorde van tags niet goed: de focus gaat van datum naar handtekening eigenaar, om vervolgens weer terug te gaan naar het invoerveld van de datum en dan weer naar het invoerveld voor de handtekening. De volgorde gaat ook op dezelfde manier fout bij de 3 velden die je kan aanvinken onder locatieadres (onder 1. Gegevens Locatie).

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze leverancier om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens
  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” gebruikt worden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit probleem komt ook voor in het formulier op https://www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De placeholdertekst in het zoekscherm op de homepage heeft een te laag contrast. Dit heeft een contrast van 2,3:1 en dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   De foutmeldingen op https://www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier hebben een te laag contrast. De tekst daar heeft een contrast van 4:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit komt ook voor op https://www.lv.nl/bestaat-niet

   Op https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 als je rechts van “Welk reisdocument mag de minderjarige aanvragen” het menu opent, verandert de kleur van tekst en achtergrond. Het contrast van de tekst is hierdoor niet hoog genoeg meer. Dit heeft een contrast van 3,3:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn. Deze kleurcombinatie komt op meerdere plekken voor op deze pagina, waaronder in de skiplink en in het menu links.

   Als de focus op de knop 'Inloggen staat wordt de achtergrondkleur donkerblauw. Het contrast met de zwarte tekst is dan te laag, namelijk 1,2:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn).

   De tekst onder 'Programma' op https://ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx heeft een te laag contrast. Deze tekst heeft een contrast van 3,8:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Sommige mensen met visuele beperkingen hebben een sterker contrast nodig dan anderen. Het is daarom van belang dat er een goed contrast tussen de tekst op de website en de achtergrondkleur is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in 2 dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/veelgestelde+vragen+over+energietransitie/default.aspx bekeken wordt op 320px breedte, raakt de content buiten beeld. De gebruiker moet dan in twee richtingen scrollen om alles te kunnen bekijken. De informatie ontbreekt doordat tekst buiten kaders valt en daardoor niet meer leesbaar is.

   Als de pagina https://ingesprekmetlv.nl/bestaat-niet/default.aspx als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, blokkeert de cookie-instelling-knop een aantal links onderaan, namelijk kwetsbaarheid melden en inloggen.

  • Gevolg:

   Sommige mensen met visuele beperkingen moeten het formaat van tekst wijzigen om het volledig te gebruiken. Wanneer de tekst tot 400% vergroot is, moet deze in 1 kolom leesbaar blijven, zonder dat inhoud of functies vervallen.

   Hierdoor hoeft hij maar in 1 richting te scrollen (naar beneden), in plaats van twee richtingen (naar beneden en zijwaarts om de tekst te lezen).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 staat een formulier waarin de invoervelden een lichtgrijze randkleur hebben. Deze kleur geeft het kleurcontrast van 1,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://www.lv.nl/idee-melden/formulier staan invoervelden waar de randkleur te laag contrast heeft met de achtergrond van de pagina, namelijk 1,4:1.

  • Gevolg:

   Slechtzienden moeten in staat zijn om belangrijke niet-tekstuele content te onderscheiden en dus te gebruiken. Componenten van de gebruikersinterface en functionele grafische objecten moeten een contrastverhouding van minimaal 3,0:1 hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 staat een formulier waarin in stap 2 het overzicht van de ingevulde gegevens wordt getoond. Onder het overzicht staat een selectievakje met tekst ‘Ik ga akkoord met(..)’. Dit vakje is niet met het toetsenbord aan te vinken.

   Dit is een best practice: Bij het zoeken rechtsboven op iedere pagina, kun je woorden intikken en je krijgt dan al wat suggesties. Deze suggesties zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Er is wel een alternatief beschikbaar, doordat de toetsenbordgebruiker via de zoekresultatenpagina wel naar de resultaten kan, maar het is beter voor de toegankelijkheid als toetsenbordgebruikers evenals muisgebruikers direct een keuze kunnen maken.

  • Gevolg:

   De website moet toegankelijk zijn voor mensen die alleen hun toetsenbord gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF https://www.lv.nl/file/63373/download heeft als titel van het document de bestandsnaam en is daardoor niet duidelijk.

   De titel van de pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/nieuws+energietransitie/default.aspx is niet voldoende omschrijvend. Dit heet 'Nieuws - In gesprek met LV', maar het gaat specifiek over nieuws over de energietransitie

   In het pdf-document https://www.ingesprekmetlv.nl/PageByID.aspx?sectionID=181626&contentPageID=1302165 is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen. Hier moet ook worden ingesteld dat de titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam, zoals nu het geval is.

   In de PDF https://ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/samenwerken/terugkoppeling+dialoogtafelsessies/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1923203 is de titel niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titels. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op https://www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/de+omgevingsvisie/default.aspx is een carrousel, en je kunt deze stopzetten en naar de volgende en vorige nieuwsberichten gaan, maar je moet eerst door alle nieuwsberichten daarin gaan voor je bij die knoppen komt. Deze volgorde is niet logisch. Dit gebeurt ook op https://ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lv.nl/ staan onder het kopje 'Nieuws' een aantal nieuwsberichten. Visueel is het hele gebied, dus de kop van het bericht, de tekst en de afbeelding samen, klikbaar. In de code is alleen de afbeelding een link. Het linkdoel van de link is de alternatieve tekst van de afbeelding. Hierdoor is het linkdoel niet overal duidelijk. Beter is het om de titel van het artikel de link te laten zijn, in plaats van de afbeelding. Dit komt ook op de nieuwsoverzichtspagina voor: https://www.lv.nl/nieuwsoverzicht.

   In de rechterbovenhoek op pagina https://www.lv.nl/contact-en-openingstijden staat een link met tekst “waar bent u naar op zoek”. Naast deze tekst staat een vergrootglas. Dit suggereert dat deze link de zoekpagina opent. Maar in plaats daarvan belandt men op de homepagina van de website. Het linkdoel van deze link klopt niet.

   Op pagina https://www.lv.nl/paspoort-0 staat het logo van Leidschendam-Voorburg. Deze afbeelding is als achtergrond toegevoegd aan een link. De tekst van de link is ‘Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg’. Deze linktekst beschrijft het doel van de link niet genoeg. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat naar de Homepage wordt gelinkt.

   Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx onder “Denk mee over (..)’ staan drie links met ‘Projecten Leidschendam’, ‘Projecten Voorburg’ en ‘Projecten Stompwijk’. Deze links bestaan in feite uit twee links: een met een afbeelding en een ander met een h3-element. De eerste link met een afbeelding heeft geen linkdoel. De afbeelding is verborgen met een leeg alt-attribuut en er is geen alternatief geboden om deze link linkdoel te geven. Hier wordt geadviseerd om deze twee links tot een link te combineren. De afbeelding is decoratief waardoor een leeg alt-attribuut op zijn plaats is.

   Op pagina https://ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx staat een carrousel. Alle slides zijn gemaakt van links met afbeeldingen erin. Deze afbeeldingen zijn verborgen van hulpsoftware met lege alt-attriuten. Dit zorgt ervoor dat de links geen content meer hebben en dus geen linkdoel. Deze links openen een grote weergave van de afbeelding. Deze informatie kan als verborgen tekst aan de link worden toegevoegd.

  • Gevolg:

   In de code is alleen de afbeelding een link. Het linkdoel van de link is de alternatieve tekst van de afbeelding. Hierdoor is het linkdoel niet overal duidelijk. Beter is het om de titel van het artikel de link te laten zijn, in plaats van de afbeelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Voor elke pagina op de website moet een tweede manier aanwezig zijn om de pagina te vinden. Dit kan via zoeken, een sitemap, links op homepagina of links in de footer.

  • Gevolg:

   De pagina ‘Nieuwsoverzicht’ is niet via de zoekbalk te vinden. Ook de pagina https://www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier wordt niet gevonden met ‘contact’ en ‘contact gemeente’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lv.nl/inkoopplanning-aanbestedingen onder de vraag ‘Wat vond u van deze pagina?’ staan 3 smileys. Als op een rode smiley wordt geklikt, opent een dialoogvenster met een tekstvak. Het label van dit tekstvak luidt ‘Please enter any comments’. Voor een Nederlandstalige bezoeker van deze website kan dit label onduidelijk zijn.

  • Gevolg:

   Wisselen van taak kan voor een Nederlandstalige bezoeker van deze website dit label onduidelijk maken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lv.nl/ staan onder het kopje 'Nieuws' een aantal nieuwsberichten. Het lijkt erop dat de kop van het bericht, de tekst en de afbeelding samen een link vormen naar de inhoud van dit bericht. In de code is alleen de afbeelding een link. Het linkdoel van de link is de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze link is niet met de stem te activeren. Zie bijvoorbeeld het bericht met kop ‘Koninklijke onderscheiding (..)’. De linktekst hier is ‘Burgemeester reikt lintje uit’. Dit komt ook op de nieuwsoverzichtspagina voor: https://www.lv.nl/nieuwsoverzicht. Zie ook succescriterium 2.4.4.

   Op pagina https://www.lv.nl/paspoort-0 staan drie afbeeldingen van smileys. Deze afbeeldingen fungeren als links om de feedback over deze pagina te versturen. De visueel zichtbare teksten, zoals 'Goed', vormen geen deel van de linktekst (in dit geval de alternatieve tekst 'Groene smiley (positief)'). Hierdoor zijn deze links moeilijk met de stem te activeren.

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Het logo op https://www.ingesprekmetlv.nl/ heeft als alternatieve tekst ‘In gesprek met LV logo’. De zichtbare tekst op deze afbeelding is ‘Leidschendam - Voorburg’. Omdat deze teksten zo sterk verschillen is deze link niet met de stem te bedienen.

   Het zoekveld op https://www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/nieuws+energietransitie/default.aspx#skipMainContent heeft in de code geen gekoppeld label. Hierdoor mist het een toegankelijke naam, en kan het veld niet middels de visueel zichtbare tekst worden geactiveerd. Dit gebeurt ook op andere pagina’s met een zoekvenster.

  • Gevolg:

   Wanneer de tekst van een knop niet overeenkomt met de ‘Accessible Name’ van het besturingselement, kan dit voor verwarring zorgen bij gebruikers die afhankelijk zijn van spraakinvoer en voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de bestandseigenschappen van de PDF https://www.lv.nl/file/63373/download is de taal niet ingesteld.

  • Gevolg:

   De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze leverancier om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lv.nl/inwoners-en-coronavirus staat een kop ‘English information (..)’ en Engelstalige content. -

  • Gevolg:

   De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op https://www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier verschijnt als je iets niet hebt ingevuld de tekst “Het veld Uw naam is verplicht.”. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Dit komt ook voor op https://www.lv.nl/bestaat-niet.

   Dit komt ook voor in het formulier op pagina https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 waar de meldingen verschijnen “Dit veld moet een 'postcode' bevatten” en “Dit veld moet een 'huisnummer' bevatten.” Beide zijn instructies en beschrijven niet wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Een foutmelding moeten beschrijven wat er is fout is gegaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bij het zoekvenster op de homepage ontbreekt een visueel label.

  • Gevolg:

   Voor dit succescriterium gaat het er alleen maar om dat er visueel een beschrijvend label aanwezig is. Een placeholder tekst is niet voldoende aangezien deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Het advies is een zoeknop achter het veld toe te voegen, of een visueel label met de tekst 'Zoeken' vóór het zoekveld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 19. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 moet een specifiek formaat worden ingevuld in het veld ‘Postcode’. Indien er bijvoorbeeld ‘1234’ wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding “Dit veld moet een 'postcode' bevatten”.

   Het veld ‘Huisnummer’ geeft de foutmelding “Dit veld moet een 'huisnummer' bevatten.” als er ‘10a’ wordt ingevuld.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers zijn bekend met het format van de postcode of huisnummers. Het is goed om een suggestie te geven door een voorbeeldformat te tonen.

   Bij huisnummers is het beter om te melden dat er (enkel) cijfers worden verwacht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/projecten+leidschendam/versterkingsprogramma+leidschendam-noord/bewoners+van+leidschendam-noord/1889348.aspx komt een id met waarde ‘ctl01_ctl00_ctl00_itemDescription’ meer dan eens voor.

  • Gevolg:

   Dit kan potentieel tot interpretatieproblemen zorgen. Zorg voor unieke id’s op de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De zoekbalk op de homepage heeft een knop om een microfoon te activeren. Deze knop is een zelfgeschreven knop die bestaat uit een niet-interactief div-elementen. Deze knop mist de juiste rol. De voorleessoftware kondigt niet aan dat hier een knop staat.

   Het logo in de linkerbovenhoek op de pagina https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 is een niet-interactief div-element dat fungeert als een link. De rol (link) kan nu niet door hulpsoftware worden bepaald.

   Op pagina https://loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 als de pagina geladen wordt, verschijnt een afbeelding met alternatieve tekst ‘Laden’. Deze afbeelding heeft een aria-rol gekregen die niet op deze afbeelding mag voorkomen (role=’presentation’). Verwijder deze rol.

   Op pagina https://www.ingesprekmetlv.nl/projecten+voorburg/herontwikkelingjulianabaan/herontwikkeling+van+de+openbare+ruimte/default.aspx staat een element met rol=’group’. De naam van dit element is ‘Map’ (afkomstig van het aria-label). Deze naam beschrijft niet goed wat in deze groep te zien is.

   De lege links, genoemd onder 2.4.4 - Linkdoel, hebben geen content en daardoor geen toegankelijke naam. Zie pagina's https://www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx en https://ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx.

   Het zoekveld op https://www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/nieuws+energietransitie/default.aspx#skipMainContent heeft in de code geen gekoppeld label. Hierdoor mist het een toegankelijke naam. Dit gebeurt ook op andere pagina’s met een zoekvenster.

   De knoppen om naar de volgende, en vorige afbeelding te gaan en te pauzeren in de carroussel op https://ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx zijn gecodeerd als links. Functioneel zijn dit echter knoppen. Iets soortgelijks komt voor op https://ingesprekmetlv.nl/bestaat-niet/default.aspx, daar staat een link om naar de hoofdpagina terug te gaan, maar dit staat in de code als een knop. Dit is een best practice.

   Advies: Op pagina https://ingesprekmetlv.nl/bestaat-niet/default.aspx staat een knop met zichtbare tekst ‘Terug naar de homepagina’. Deze tekst wordt herhaald in het aria-label op deze knop. De eerste regel van ARIA is: gebruik géén ARIA, tenzij het echt nodig is en er geen HTML oplossingen zijn. In sommige gevallen waar aria technieken zijn toegepast, is dit helemaal niet nodig. Het advies dus ook om goed te controleren waar en of aria technieken echt nodig zijn en als het wel nodig is of ze op de juiste manier zijn toegepast. Zie voor goede uitleg hoe aria-technieken goed toe te passen de volgende website: https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/.

  • Gevolg:

   Zelfgeschreven code mist de juiste rol of heeft een verkeerde rol. Hierdoor werkt de hulpsoftware niet goed.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209