Verklaring van Gemeente Midden-Delfland

Status toegankelijkheid https://www.middendelfland.nl/

Gemeente Midden-Delfland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Midden-Delfland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Midden-Delfland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Midden-Delfland is beschikbaar via de link https://www.middendelfland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Midden-Delfland van Gemeente Midden-Delfland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Midden-Delfland .
Functie: Afdelingsdirecteur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@middendelfland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Midden-Delfland

Eind juni 2020 is de nieuwe website www.middendelfland.nl live gegaan.

Op 28 augustus 2020 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de website.
Uit dit onderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen die nu voor zover mogelijk worden opgelost.
In oktober/november 2020 wordt een heronderzoek uitgevoerd om te controleren of de geconstateerde problemen zijn opgelost.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Midden-Delfland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Midden-Delfland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op pagina https://www.middendelfland.nl/ staat een afbeelding van het logo van Gemeente Midden-Delfland. Een logo is altijd informatief en heeft een beschrijvend tekstalternatief nodig. Dit logo heeft geen tekstalternatief.
   2. Bij ‘Het laatste nieuws’ staan drie afbeeldingen waarvan de eerste een tekstalternatief heeft. Deze afbeeldingen kunnen gezien worden als decoratief en hebben dan geen tekstalternatief nodig.
  • Oorzaak:
   1. Er is vergeten en tekstalternatief toe te voegen.
   2. Een redacteur wist niet dat dit een decoratieve afbeelding was.
  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware kunnen problemen ondervinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De twee geconstateerde fouten zijn inmiddels verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op meerdere pagina's zijn tekstdelen opgemaakt met het strong element of met het em element terwijl deze teksten (volgens het inspectiebureau) geen nadruk nodig hebben.
   2. In twee pdf documenten zijn afbeeldingen niet goed getagd.
  • Oorzaak:
   1. Redacteuren hebben de teksten opgemaakt en enkele tekstgedeelten opgemaakt met nadruk waar dat naar hun mening nodig was. Het inspectiebureau hanteert blijkbaar strengere richtlijnen bij het toepassen van nadruk.
   2. De opmakers van de (al meer dan twee jaar oude) documenten waren niet helemaal op de hoogte van de toegankelijkheidseisen.
  • Gevolg:
   1. Tekst wordt door voorleessoftware niet goed voorgelezen.
   2. Afbeeldingen worden door voorleessoftware niet goed herkend.
  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:
   1. De opmaak van de tekst is inmiddels aangepast.
   2. Er wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de pdf documenten, c.q. het beschikbaar stellen van een alternatief. De opmaker wordt geïnformeerd over de toegankelijkheidseisen, zodat nieuw opgemaakte pdf documenten in de toekomst zullen voldoen aan de toegankelijkheidscriteria.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan invoerformulieren op de website waar onder andere de naam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Velden kunnen niet automatisch worden ingevuld, of er kan geen extra hulp geboden worden bij het invullen.

  • Alternatief:

   onbekend

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leveranciers van de betrokken formulieren om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.middendelfland.nl/aanmelden-digitale-nieuwsbrief-ondernemers kan er een foutmeldingen in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van het e-mailadres. Deze meldingen is een popup melding die ook weer verdwijnt en is alleen het inputveld van het e-mailadres nog rood van kleur om aan te geven dat het fout is. Doordat de tekst weer verdwijnt en niet voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   geen alternatief totdat de afwijking is verholpen.

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn op meerdere plekken problemen met een te laag contrast en met de focus geconstateerd.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Bepaalde visuele informatie is niet goed beschikbaar voor slechtziende gebruikers.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn problemen geconstateerd met de uitklappende menu's van het hoofdmenu, er wordt op dit moment slechts aan twee van de drie voorwaarden van dit succescriterium voldaan.

  • Oorzaak:

   onbekend.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om de uitklapmenu's te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt.

  • Alternatief:

   niet bekend

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.middendelfland.nl/ hebben de grijze datums bij de nieuwsberichten een te laag contrast van 3,9:1 met de witte achtergrond.In de footer staat een groene knop met witte tekst met een te laag contrast van 2,0:1. Daarnaast zijn er nog enkele pagina's waar het contrast te laag is.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De geconstateerde problemen m.b.t. contrast worden zo snel mogelijk opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op pagina https://www.middendelfland.nl/ heeft het logo geen duidelijk linkdoel. De linktekst is nu ‘Ga naar de homepage’.
   2. Op dezelfde pagina hebben de links op de afbeelding zoals ‘Openingstijden’ en ‘Nieuws’ ook een title-attribuut hebben en dat daar dezelfde tekst in staat als de tekst van de link.
  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:
   1. Het linkdoel is niet duidelijk, homepage van wat?
   2. Door voorleessoftware wordt dit nu dubbel voorgelezen, dat kan hinderlijk zijn voor blinden.
  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:
   1. Dit is inmiddels aangepast.
   2. Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere plekken hebben elementen geen of niet de juiste toegankelijkheidsnaam.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Hulpsoftware geeft de sommige elementen niet goed weer.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.middendelfland.nl/eidas-formulieren/ is een gedeelte van de tekst in het Engels. Hiervoor moet een 52 De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. taalwisseling worden gegeven in de code.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan die informatie niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er moet een taalwisseling worden gegeven in de code. Dit kan door een lang-attribuut toe te voegen aan het omringende html element. Dit wordt zo snel mogelijk aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.middendelfland.nl/aanmelden-digitale-nieuwsbrief-ondernemers staat een formulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een melding in een popup, welke ook weer verdwijnt en het bewuste veld kleurt rood. Deze melding in de popup is geen goede foutmelding. Een foutmelding moet aangeven waar de fout zit en wat er fout is gegaan.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers is niet duidelijk welk invoerveld verkeerd is ingevuld.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn enkele problemen geconstateerd m.b.t. dubbele id-waarden.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De betrokken pagina's worden gecontroleerd en aangepast. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op pagina https://www.middendelfland.nl/aanmelden-digitale-nieuwsbrief-ondernemers staat het formulier in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. De inputvelden hebben geen door software te bepalen naam, omdat ze geen gekoppelde labels hebben.
   2. Op de pagina https://www.middendelfland.nl/geschiedenis-van-de-gemeente staan in- en uitklapbare elementen. Deze elementen missen de status dat ze uitgeklapt of ingeklapt zijn.
  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware kan dit problemen opleveren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.middendelfland.nl/zoeken?periode=last_24_hours&trefwoord=coronavirus staan boven de resultaten filters. Als er een radiobutton wordt aangevinkt van een van de filters, veranderen de resultaten en verschijnt er een melding als '14 resultaten gevonden voor...'. Deze melding is een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval.

  • Oorzaak:

   onbekend

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën kunnen de statusberichten niet aan de gebruiker laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om uit te zoeken hoe dit kan worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Midden-Delfland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209