Verklaring van staatsexamensvo.nl

Status toegankelijkheid https://www.staatsexamensvo.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website staatsexamensvo.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College voor Toetsen en Examens is beschikbaar via de link https://www.cvte.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College voor Toetsen en Examens gepubliceerde informatie blijkt dat de website staatsexamensvo.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van staatsexamensvo.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Hebben we niet op tijd gereageerd of bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u de klachtprocedure College voor Toetsen en Examens volgen.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SUCCESCRITERIUM 1.1.1 Niet-tekstuele content

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/actueel/nieuws/2020/augustus/1/bedankt-staatsexamens-vo staat een gifje met verschillende afbeeldingen. In deze afbeeldingen komen teksten voor. Deze teksten worden nu niet doorgegeven aan blinden.

Oplossing: het gifje is verwijderd.

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/over-staatsexamens/geschiedenis staat een carrousel van een afbeelding en een grijze achtergrond die wisselen. De afbeelding heeft een tekstalternatief. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft geen tekstalternatief nodig. Wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Deze carrousel is ook een beetje overbodig omdat er maar één afbeelding in staat.

Oplossing: de alt tekst is verwijderd en de carrousel is aangevuld met een extra afbeelding.

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/ heeft het logo geen beschrijvend tekstalternatief. Het tekstalternatief is nu ‘Staatsexamens vo’. Dit geeft niet aan dat de afbeelding het logo ‘College voor Toetsen en Examens’ bevat.

Oplossing: de alt tekst van het logo is aangepast.

SUCCESCRITERIUM 1.3.1 Info en relaties

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/contact zijn de woorden ‘Telefoon:’ vetgedrukt gemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Deze woorden hebben geen nadruk nodig en moeten op een andere manier worden opgemaakt.
 • Dit geldt ook voor een aantal woorden en links op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/hoe-werkt-het. Hier is ook geen nadruk nodig en moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: de dikgedrukte tekst is verwijderd of vervangen door koppen.

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/over-staatsexamensstaat een heel stuk tekst over de maatregelen van corona opgemaakt als een kop. Koppen zijn niet om tekst mee te stylen, maar om een kop van een stuk tekst aan te geven. De tekst opgemaakt als kop moet op een andere manier worden opgemaakt.

Oplossing: de kop is vervangen door een ‘Let op’-blok.

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/veelgestelde-vragen staan enkele veelgestelde vragen opgemaakt met het strong element. Deze vragen hebben geen nadruk nodig en moeten op een andere manier opgemaakt worden.

Oplossing: de dikgedrukte vragen zijn vervangen door koppen.

SUCCESCRITERIUM 1.4.3 - Contrast (minimum)

 • In het pdf document https://www.staatsexamensvo.nl/binaries/staatsexamensvo/documenten/publicaties/2020/4/2/extra-nieuwsbrief-staatsexamens-vo-maart-2020/EXTRA+Nieuwsbrief+Staatsexamens+VO+maart+2020.pdf staat op de tweede pagina een rood vak met witte tekst. Hier is het contrast van 4,4:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

Oplossing: dit document is verwijderd.

SUCCESCRITERIUM 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/actueel/nieuws/2020/augustus/1/bedankt-staatsexamens-vo staat een afbeelding met wisselende teksten erop. Hier kan beter normale tekst van worden gemaakt, zodat deze kan worden aangepast met een stylesheet.

Oplossing: het gifje is verwijderd.

SUCCESCRITERIUM 2.2.2  Pauzeren, stoppen, verbergen

 • Op pagina https://www.staatsexamensvo.nl/actueel/nieuws/2020/augustus/1/bedankt-staatsexamens-vo staan bewegende beelden welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content.

Oplossing: de gifjes zijn verwijderd.

SUCCESCRITERIUM 2.4.2  Paginatitel 

 • Het pdf document https://www.staatsexamensvo.nl/binaries/staatsexamensvo/documenten/brochures/2017/08/01/brochure-voortgezet-speciaal-onderwijs/CvTE_Staatsexamens_vo_folder_voor_vso_scholen.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

Oplossing: er is een titel toegevoegd aan het bestand.

SUCCESCRITERIUM 2.5.3 Label in naam

 • Op alle pagina's staat een logo met de tekst ‘College voor Toetsen en Examens’. Op alle pagina's behalve op de homepage is dit een link naar de homepage met de naam ‘Naar de homepage van Staatsexamensvo.nl Naar de homepage van Staatsexamensvo.nl’. Het eerste deel van de naam komt van het alt attribuut van de afbeelding het tweede deel komt van het title attribuut van de link. De naam van deze link moet de tekst ‘College voor Toetsen en Examens’ (woordvolgorde en spaties tellen mee) gaan bevatten.

Oplossing: de naam van de link is aangepast.

SUCCESCRITERIUM 3.1.1 - Taal van de pagina

 • Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https://www.staatsexamensvo.nl/binaries/staatsexamensvo/documenten/publicaties/2020/4/2/extra-nieuwsbrief-staatsexamens-vo-maart-2020/EXTRA+Nieuwsbrief+Staatsexamens+VO+maart+2020.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

Oplossing: Dit document is verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website staatsexamensvo.nl : voldoet gedeeltelijk

De website staatsexamensvo.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College voor Toetsen en Examens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.staatsexamensvo.nl/documenten/rapporten/2020/10/19/toegankelijkheidsonderzoek-staatsexamensvo.nl-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College voor Toetsen en Examens dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.https://www.staatsexamensvo.nl/binaries/staatsexamensvo/documenten/brochures/2017/08/01/brochure-voortgezet-speciaal-onderwijs/CvTE_Staatsexamens_vo_folder_voor_vso_scholen.pdf. Het pdf document https://www.staatsexamensvo.nl/binaries/staatsexamensvo/documenten/publicaties/2020/4/2/extra-nieuwsbrief-staatsexamens-vo-maart-2020/EXTRA+Nieuwsbrief+Staatsexamens+VO+maart+2020.pdf heeft wel twee tags maar hier kan hulpsoftware niks mee.

  • Gevolg:

   Voorleesoftware kan het document niet interpreteren, waardoor mensen die deze software gebruiken de inhoud van deze documenten niet op de juiste manier tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   De brochure betreft een bestand van voor september 2018, het bestand valt buiten de wettelijke eis. Wel zal er op termijn een nieuwe brochure worden gemaakt, dit zal vermoedelijk in 2022 zijn.

  • Maatregel:

   Het pdf-document extra nieuwsbrief is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die College voor Toetsen en Examens heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209